Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen skal bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori. Det gis støtte til fotobøker, bøker om teori, monografier, kunstnerbøker, større utstillingskataloger, bok- eller magasinserier, ulike hybridbøker og fanziner. Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst.

Tall fra søknadsrunden

Tallet på søknader 42

Søknadssum kr 4 557 835

Tildelinger 13

Tildelingssum kr 1 030 000

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Kunstnerne publiserer, ikke bare for å presentere og kontekstualisere sitt eget virke, men også for å teoretisere og løfte fram ulike spørsmål innenfor samtidskunsten. Ordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling ser ut til å svare på behovet i det visuelle feltet.

Kvaliteten og omfanget i søknadene til kunst- og kunstnerbøker er økende og det er stor aktivitet og bredde i dette heller marginale bokfeltet. Behovet for å problematisere ulike aspekter i samtidskunsten eller kontekstualisere og over eget virke ser også ut til å styrkes. Over halvparten av søknadene om foto- og kunstnerbøker kom fra småbokforlag eller var planlagt selvpublisert, 27 til sammen. De mer etablerte forlagene var også søkere, som Skald, Uten tittel, Museumsforlaget, Orkana, Orfeus Publishing, 10 til sammen. Det var også fire institusjoner som søkte (Lademoen kunstnerverksteder, Kunsthall Oslo, Kristiansand kunsthall, Lev Art tekst).

Definisjonen av kunstnerbøker er bred; fra bøker som kunst, ofte stilt ut som kunstverk, til ulike hybridbøker. - Kunstnerboken «Sogevegen» som også er en turguide, kan defineres som en hybridbok. Tekster, fotografier og tegninger av ulike samtidskunstnere tar for seg folkekunst, lokalhistorie, byggeskikk samt den nye kulturvegen i Hjartdal, Svartdal og Flatdal. Området har et rikt kulturlandskap og er særlig blitt tilgjengelig etter at E-134 ble lagt i tunnel gjennom Mælefjell. Kunstnerkolonien på Nutheim, der bl.a. Henrik Sørensen, Kaj Fjell, Harald Kihle, Erik Werenskiold opphold seg i lengre perioder, er et viktig omdreiningspunkt. Boka blir gitt ut på Uteksi forlag og vil lanseres med samtaler på Nutheim kunstsenter samt selges til turister.

«Kokebok for indigosoler» er Bente Sætrangs bidrag for å videreføre sitt arkiv med oppskrifter, prøver og notater fra et langt kunstnerliv, der kypefargestoffet indigosol brukes til å farge inn tekstilt materiale. Også denne boka kan defineres som en hybrid; søker kaller den en teknisk manual, en kokebok samt en kunstnerbok. Flere forfattere, som Åsmund Thorkildsen, setter fargeteknikken og teoretisering om fargen inn i en større kontekst. - Over flere år har kunstnere fått tilgang til Sætrangs verksted og har tatt oppfordringen om å lære seg denne kypefargeteknikken.

Monografiene og større bøker om kunst(teori) peker seg ut, her presenteres og problematiseres lengre kunstnerskap, med ulike innfallsvinkler fra flere forfattere. Billedmaterialet, eller dummyen er etter hvert godt utarbeidet og det er bra tanker om lanseringer og formidling. Når et etablert forlag gir ut boka, blir også distribusjon ivaretatt. - Her må «Blå tradisjon – moduler og konstruksjoner i keramisk kunst» om Inge Pedersen (1961-2019) trekkes fram. Boka er omfattende og presenterer hans metoder å arbeide på som keramiker; den kunsthistoriske vinklingen, den eksperimentelle arbeidsmåten, kunst i offentlig rom samt pedagogiske perspektiver. De ulike innfallsvinklene i tekstene setter kunsthåndverket inn i en større sammenheng, der forskning, utprøving og det nye Pedersen stod for likevel tar vare på keramikk-tradisjonen.

Jubileumsboken til Lademoens kunstnerverksteder i Trondheim dekker 30 år og formålet er å løfte fram kunstens og kunstnernes betydning i samfunnet. Nesten femti kunstnere er selvorganiserte på stedet og slik blir verdien av felles produksjonsfasiliteter, utstillinger ved Babel visningsrom, bred kunstformidling samt internasjonale utvekslingsordninger ivaretatt. Museumsforlaget gir ut boka.

Mangfold er godt representert og «Min bok, min stemme. Tegning med demenssyke 2019-2022» av Sophie Rodin bygger på en rekke tegneworkshops og samtegning med eldre demenssyke på ulike sykehjem i perioden 2019-2022. Her blir tegnemediet utprøvd i en sosial kontekst og det viser seg å fungere både visuelt og terapeutisk.

«Super Special Normal» av Anette Lundeby presenterer fotografi av broderi og tekster av kunstneren om brorens liv og funksjonsutfordringer og om hennes sorg og tap i forbindelse med han alt for tidlige bortgang. Broderiene blir her brukt som ritualer i en sorgprosess, uten at det virker for privat. Tekstene løfter prosjektet og fokus på distribusjon til ulike nettverk som arbeider med slike tema virker treffsikkert. Annette Lundeby er bosatt i London og boka blir gitt ut på hennes eget forlag.

Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst. Det var fem søknader i denne runden, men ingen av disse ble tildelt støtte.

Utvalgets vurderinger

En del søknader fikk avslag av Faglig utvalg for visuell kunst, men med en oppfordring til å søke på nytt i neste runde. - Bøker må være kommet langt i utviklingen mot et ferdig produkt før man søker, all den tid obligatoriske vedlegg er dummy og tekster. Utvalget var særlig oppmerksomme på kvalitet og utforming av den visuelle delen i boka.

Faglig utvalg for visuell kunst understreker at nyskaping og kvalitet i de ulike bokprosjektene er sterkt tilstede samt at nye stemmer/søkere kommer til. Tildelingsprosenten er heller lav, 30 %, samt at søkerne får mindre enn det blir søkt om, 22 % av søknadssummen.

Det gledelige er at etablerte forlag er utgivere av fem større bøker som ble tildelt støtte, noe som sikrer bedre og bredere distribusjon. Seks bøker gis ut på småbokforlag eller blir selvpublisert. Da blir spørsmålet; hviler distribusjon og formidling da på den enkelte kunstner? Og hva kan gjøres for at disse bøkene skal nå ut til flere? - Piloten for formidling og distribusjon for kunst- og kunstnerbøker ble utlyst i juni 2022. Prosjektene skal være avsluttet i løpet av 2023 og et større seminar planlegges i begynnelsen av 2024.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKategorihidden
Ole Fredrik Hvidsten ”Det gikk ikke over” Oslo 2023 137800 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst Scott Henry Elliott Bestiary of Best Friends Vestland 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Tore Magne Gundersen Kropper i kropper, hoder i hoder Oslo 2023 85000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst BILLEDKUNSTNER PETRA RAHM Finna stad Vestland 2023 90000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet SOPHIE RODIN Min bok, min stemme. Tegning med demenssyke 2019-2022 Viken 2023 40000 25.5.2023 Bevilget 40000 Visuell kunst annet Arne Heglum Ingvaldsen Å ta eit rom Vestland 2023 170000 25.5.2023 Bevilget 100000 Visuell kunst Bjørn-Henrik Lybeck City Shuffle Oslo 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 Foto Ånond Versto Sogevegen Vestfold og Telemark 2023 100000 25.5.2023 Bevilget 70000 Visuell kunst KULTURFAKTOR ALF CHRISTIAN SAMUELSEN NIGHT PALETTE Viken 2023 20000 25.5.2023 Avslått 0 Kunsthåndverk ZANETA It's a small day Trøndelag 2023 35000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kunst ER! Kunstnergruppa Lambretta 1982 – 1987 Agder 2023 150000 25.5.2023 Bevilget 100000 Visuell kunst Arild Skarsfjord Berg Blå tradisjon - moduler og konstruksjoner i keramisk kunst Oslo 2023 150000 25.5.2023 Bevilget 130000 Kunsthåndverk STIFTELSEN NORSK KUNSTÅRBOK Norsk kunstårbok 2023 Vestland 2023 250000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst KRISTINA MELBØ VALVIK Teater i Bevegelse: Regikunst og performance i samtid Vestland 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Bente Sætrang Kokebok for indigosoler Oslo 2023 200000 25.5.2023 Bevilget 120000 Visuell kunst Risto Holopainen Abstraction and Propaganda Oslo 2023 75000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst Dan Skjæveland 33 Suspensions Trøndelag 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Foto Synne Tollerud Bull Urban Ecologies: City Sensing Beyond the Human Oslo 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Synne Tollerud Bull Urban Ecologies: City Sensing Beyond the Human Oslo 2024 300000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet UTEN TITTEL AS (Bjarne Melgaard) Oslo 2023 150000 25.5.2023 Bevilget 70000 Visuell kunst HENRIK SØRLID Germs from the Equinox Troms og Finnmark 2023 90000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst Morten Andersen F20 Oslo 2023 90000 25.5.2023 Avslått 0 Foto LINN HORNTVEDT Arbeidstittel Vestfold og Telemark 2023 25000 25.5.2023 Bevilget 25000 Visuell kunst Yamile Calderon Bermudez Siste Stasjon er Mortensrud Oslo 2023 241480 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst Mona Ødegård Significant Failures Viken 2023 120000 25.5.2023 Avslått 0 Foto Kjetil Skøien BEGRAVDE HEMMELIGHETER Oslo 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst JULIUS BERNTZEN KAROUBI Colle à carrelage Oslo 2023 200000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER LKV 30 år Trøndelag 2023 95000 25.5.2023 Bevilget 95000 Visuell kunst ORKANA FORLAG AS Turisten Oslo 2023 150000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst Å ELDØY Grusregisteret Vestland 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Foto Damir Avdagic Damir Avdagic: Radovi Arbeider Works 2013-2021 Oslo 2023 252000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst KUNSTHALL OSLO AS Luleju Oslo 2023 36000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Duty-Bound Oslo 2023 70000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet RANDI NYGÅRD Verdensbilder - Worldmaking Oslo 2023 133125 25.5.2023 Bevilget 80000 Visuell kunst MARIA SUNDBY The Rest in Pieces Oslo 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 50000 Visuell kunst Linn Anita Pedersen OMLAND Agder 2023 120000 25.5.2023 Bevilget 100000 Visuell kunst Veslemøy Sparre Jansen Girl talk Oslo 2023 32430 25.5.2023 Avslått 0 Foto Anette Lundebye Super Special Normal Utlandet 2023 50000 25.5.2023 Bevilget 50000 Visuell kunst annet VEDHOLMEN GALLERI AS Minneutstilling- Dag Thorkildsen Vestland 2023 30000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst Dagny Hay Lysets Rike Trøndelag 2023 53000 25.5.2023 Avslått 0 Foto Jørund Falkenberg Aase Nothing and All and Everything In Between Oslo 2023 77000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst Anders Nordby Gladioler og landeveisriddere Viken 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst Bjørn Ole Hugo Rosén Det sanne bildet Oslo 2023 45000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Bjørn Ole Hugo Rosén Det sanne bildet Oslo 2024 45000 25.5.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet