Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen skal bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori. Det gis støtte til fotobøker, bøker om (kunst)teori, monografier, kunstnerbøker, større utstillingskataloger, bok- eller magasinserier, ulike hybridbøker og fanziner. Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst.

Tall fra søknadsrunden

Tallet på søknader 54

Søknadssum kr 6 861 913

Tildelinger 19

Tildelingssum kr 1 294 000

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Kunstnerne publiserer, ikke bare for å presentere og kontekstualisere sitt eget virke, men også for å teoretisere og løfte fram ulike spørsmål innenfor samtidskunsten. Ordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling ser ut til å svare på behovet i det visuelle feltet. Det har aldri vært så høyt søkertall som nå. 57 søknader kom inn, 2 er trukket og 1 er avvist. Det er stor variasjon og bredde og mange av bokprosjektene er godt utviklet i form av dummy og tekster. Det er første gang Arrangørutvalget for visuell kunst behandler ordningen. Søknadsskjemaet er todelt, et for produksjon av kunstfaglige publikasjoner og et for manusutvikling. Støtte til å utvikle tekst gjør det mulig for skribenter å gå dypt inn i samtidskunstfeltet.

Definisjonen av kunstnerbøker er bred; fra bøker som kunst, ofte stilt ut som kunstverk, til bøker om kunst, gjerne i form av ulike hybridbøker. Kunstnerbøkene kommer gjerne ut i få opplag, blir enten selvpublisert eller gitt ut på mindre forlag. Mange av bøkene defineres som kunstnerbøker av søker, selv om de tenderer mot kataloger som følger en utstilling eller oppsummerer få år i et kunstnerskap.

Fire kunstnerbøker er støttet i denne runden, av tolv innkomne søknader. I «Blomsterdekoratøren» av Anne Tveit Knutsen er helsen til eldre i fokus. Boka får form som en boks som foldes ut på bordet, der Rikhard Juuhls blomsterbutikk i Bergen gjenskapes. Han ble rammet av parkinsons og fikk etter hvert funksjonsutfordringer på sine eldre dager. Tekstene av Kjetil Røed og Gunnar Danbolt tar for seg hvordan blomstre som menneske når man er rammet av sykdom, mens den lengste teksten av Eli Lea dreier seg om helseforsking, kunst, alderdom og demens. Kunstnerboka kommer til å nå bredt ut når den blir formidlet og presentert på større seminarer og forskningsprosjekter. Den blir gitt ut på Kinakaal forlag i Bergen, på norsk, kinesisk og engelsk.

I hybridboka «Becoming the forest» føres billedkunst, svartmetall og akademia sammen. Nr 5 i denne fanzineserien, initiert av Una Hamilton Helle, tar for seg natur, det å høre til, naturressurser, klimaendringer, det underjordiske, økologi og spiritualitet. Tekstbidragene omhandler vulkaner på Island, ragnarok, hellige steiner i Nord-Norge og mongolsk sjamanisme. Formatet er beskjedent, forlaget er Het Bos, et kulturhus i Antwerpen og tekstene er på engelsk. Lanseringer med musikere og kunstnere er planlagt i ulike gallerier, konsertlokaler og kulturhus, også i Norge.

Fotoboka «Vegen heim til Svartskog» blir gitt ut av Det norske samlaget og er et samarbeidsprosjekt med billedkunstner Geir Egil Bergjord og forfatter Arild Rein. Analoge fotografier tatt om natten i Stavanger for tjue år siden kan minne om folketomme steder og byer under pandemien. Arild Reins råe og hyperaktive tekster, der både ensomhet og desperasjon blir skildret, kommuniserer godt med det visuelle i boka. Lanseringer, formidling og distribusjon av boka virker gjennomtenkt, gitt at forlaget er etablert og har gode strukturer for dette.

I monografiene presenteres gjerne lengre kunstnerskap, ofte med ulike innfallsvinkler fra flere forfattere. Billedmaterialet i dummyen, er etter hvert godt utarbeidet som også tekstene. - Boka «Damir Avdagic Arbeider 2014 – 2016» kommer ut i etterkant av en utstilling på Unge kunstneres samfund (UKS) i Oslo, og forlaget er Uten tittel. Her er det 10 års kunstnerskap som presenteres, der to av de første årene i boka omhandler Avdagics studietid i København. Han arbeider med video og performance med tema som hukommelse, historisk minne, identitet, traumer i kjølvannet av krigen i tidligere Jugoslavia. Boka har en lang og samlende introduksjon og tematikken blir ytterligere eksemplifisert av Internasjonale tekstbidrag.

Det var åtte søkere til monografier og seks fikk støtte. Lengre kunstnerskap formidles altså i betydelige bokprosjekter av Johan Raustein, Harald Lyche, Alexander Even Henriksen, Lars Korff Lofthus, Synnøve Anker Aurdal. Det er her et stort spenn i valg av forlag, fra selvpublisering, etablerte forlag, mindre institusjoner til større museum.

Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst. Det var ni søkere og fire ble støttet. Fenomenet Strandamalerne undersøkes av kunstnergruppa Alt går bra, der nytenkende samarbeid av kunstnerisk produksjon og akademisk forskning skal bli til en bok. Et lengre tekstprosjekt om grafikeren Erling Valtyrson må også nevnes, forfattet av Anne Sofie Ehlers Bertelsen.

Etablerte forlag oppfordres til å søke, noe som skal sikre en bredere distribusjon av kunst- og kunstnerbøkene. Tallene viser imidlertid at langt over halvparten av søknadene om foto- og kunstnerbøker kom fra småbokforlag eller er planlagt selvpublisert. Da blir det enkeltkunstnere, kuratorer, kunstnergrupper eller mindre institusjoner som må ta det økonomiske ansvaret for bokproduksjonen. I tillegg må de også sikre en god distribusjon og formidling, all den tid det ikke eksisterer strukturer for dette i kunstbokfeltet. Utvalget valgte å støtte flere mindre institusjoner som vil produsere bøker; Entrée og Kraft, begge Bergen, Senter for keramisk kunst på Ringebu og Astrup Fearnley Museet AS.

Diskusjoner i utvalget

Bøker må være kommet langt i utviklingen mot et ferdig produkt før man søker og utvalget var særlig oppmerksomme på kvalitet og utforming av det visuelle. Arrangørutvalget for visuell kunst hadde et særlig fokus på kunstnerboka og man ønsker seg mer innovative og undersøkende bokformater i kommende søknader.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelBoktypeFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoTilskuddVedtakhidden
CICILIE RISÅSEN "this is not my real name" Fotobok Oslo 95500 8.3.2024 0 Avslått Trude Helen Hole Afrodite Manusutvikling Viken 90000 8.3.2024 0 Avslått Trude Helen Hole Afrodite Manusutvikling Viken 90000 8.3.2024 0 Avslått Trude Helen Hole Afrodite Manusutvikling Viken 90000 8.3.2024 0 Avslått Pablo Castilla Heredia Altiplano Fotobok Viken 300000 8.3.2024 0 Avslått Tina Marie Natalie Elstein Kryhlmann Arbeidstitler: erossfæren (Tempeltrepassasjen, Stille sjø) Manusutvikling Oslo 90000 8.3.2024 0 Avslått KARIN AUGUSTA NOGVA Arbeidstittel - Kunstnerbok om Nogva`s kunstneriske praksis Manusutvikling Møre og Romsdal 90000 8.3.2024 0 Avslått SPUREN FORLAG Bekkens Bestanddeler, Utsira Kunstnerbok Rogaland 50000 8.3.2024 0 Avslått SPUREN FORLAG Bekkens Bestanddeler, Utsira Kunstnerbok Rogaland 40000 8.3.2024 0 Avslått Hanne Edvine Larssen Between our imagination and the world Manusutvikling Trøndelag 90000 8.3.2024 0 Avslått PERFORMANCE ART BERGEN Between Sky and Sea VI: Temporal Horizons Bok om performance Vestland 160000 8.3.2024 0 Avslått Jason David Koxvold Cease Buzzer Fotobok Utlandet 220322 8.3.2024 0 Avslått Wisam Cadi Al Samad Ceramics that Rebuild Space Kunstnerbok Viken 30400 8.3.2024 0 Avslått Erik Markus Alexaander Lantto Colouring Book 1 og 2 Kunstnerbok som fargeleggingsbok Trøndelag 38377 8.3.2024 0 Avslått KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Den 8. Kjerringøy Land Art Biennale Større katalog Nordland 90000 8.3.2024 0 Avslått Marion Aaserud Dahlen Diary of an Emotional Cowgirl Fotobok Trøndelag 50000 8.3.2024 0 Avslått MESÉN AS Du finner meg i strekene Kunstnerbok Oslo 150000 8.3.2024 0 Avslått Tomas Colbengtson Daarjoe-Kunskap Bok om sydsamisk kunnskap og samisk kulturarv Utlandet 100000 8.3.2024 0 Avslått Ylve Thon Knutsen Fest på landet Kunstnerbok Agder 50000 8.3.2024 0 Avslått FELLESFORBUNDET AVD 850 OSLO GRAFISKE FAGFORENING Folkeskikk Kurs og bok Oslo 164000 8.3.2024 0 Avslått AARTHUN PRESS ANDREAS HELLAND Go to Gate Fotobok Oslo 25000 8.3.2024 0 Avslått AARTHUN PRESS ANDREAS HELLAND Go to Gate Fotobok Oslo 120000 8.3.2024 0 Avslått SKIENS KUNSTFORENING Greenlight 2024 - The Curse of an Unstoppable Appetite Festivalkatalog Vestfold og Telemark 200000 8.3.2024 0 Avslått DESCHINGTON FOTO Himlenes Rike Fotobok Oslo 22722 8.3.2024 0 Avslått LEXIE OWEN Hot Topics and How to be a Straght Line (Publication Edition) Fanzine Oslo 100015 8.3.2024 0 Avslått VARANGER MUSEUM IKS Ivar Sælø - en kvensk kunstnerpioner Monografi /større katalog Troms og Finnmark 200000 8.3.2024 0 Avslått KUNSTHÅNDVERKER LILLIAN DAHLE Kunstnerne på Verftet i 40 år, minst. Jubileumskatalog Vestland 150000 8.3.2024 0 Avslått Inge Ås LesbeLotte Tegneserie /sakprosa Oslo 60000 8.3.2024 0 Avslått S HEGGREN Minnesmertene etter 22. juli Bok om teori Vestland 190000 8.3.2024 0 Avslått Trond Einar Solberg Indsetviken Minun jälkeni- mine spor Større katalog Innlandet 116950 8.3.2024 0 Avslått MUSEUM STAVANGER AS Misaki Kawai - Combing Season Kunstnerbok Rogaland 150000 8.3.2024 0 Avslått Massimo Leardini Nordmarka Fotobok Oslo 150000 8.3.2024 0 Avslått Aleksander Raczynski Prememory Fotobok Oslo 130000 8.3.2024 0 Avslått KJERRINGØY ART BASE CAMP AS På berg, i skogen, i mosen, i elver, bekker, myr og sjø - Kjerringøy Landart Biennale gjennom 17 år Manusutvikling Nordland 40000 8.3.2024 0 Avslått PRIDE ART Queer Ways Pilgrimage to change og Wünderkammer 2024 Katalog Oslo 175000 8.3.2024 0 Avslått Rusmir Mesic Refugium Monografi /større katalog Viken 238450 8.3.2024 0 Avslått Mona Ødegård Significant Failures Fotobok Viken 120000 8.3.2024 0 Avslått Tide Laura Stenseng-Molven This is my handwriting Kunstnerbok Viken 80000 8.3.2024 0 Avslått ØYSTEIN WYLLER ODDEN Voix Céleste Kunstnerbok Oslo 160000 8.3.2024 0 Avslått Una Hamilton Helle Becoming the Forest V Kunstnerbok i fanzineformat Oslo 76000 8.3.2024 95000 Bevilget Una Hamilton Helle Becoming the Forest V Kunstnerbok i fanzineformat Oslo 19000 8.3.2024 0 Avslått ANNE TVEIT KNUTSEN Blomsterdekoratøren Kunstnerbok Vestland 50000 8.3.2024 50000 Bevilget Damir Avdagic Damir Avdagic: Arbeider 2014-2024 Monografi /10 års oppsummering Oslo 295527 8.3.2024 150000 Bevilget Anne Sofie Ehlers Bertelsen Erling Valtyrson Manusutvikling Vestland 120000 8.3.2024 30000 Bevilget OBJEKTIV FORLAG AS Eye as a Camera Magasinserie om fotografi Oslo 200000 8.3.2024 100000 Bevilget Cecilie Tyri Holt Heksehammeren Manusutvikling Vestfold og Telemark 90000 8.3.2024 30000 Bevilget SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Keramikk Ringebu 1993 - 2023 Katalog 2023 Innlandet 80000 8.3.2024 40000 Bevilget Ane Thon Knutsen Kew Gardens og Blue and Green Kunstnerbok Oslo 39000 8.3.2024 39000 Bevilget ENTRÉE Lars Korff Lofthus Monografi Vestland 220000 8.3.2024 100000 Bevilget HARALD C. LYCHE Maleriets poetikk Monografi Oslo 230000 8.3.2024 80000 Bevilget Andre Kamran Tehrani Monolog Kunstnerbok Oslo 86000 8.3.2024 50000 Bevilget Terje Nicolaisen NOfashion spring 2024 Kunstnerbok Oslo 50000 8.3.2024 30000 Bevilget John Raustein Når alt vi vet blir fremmed (i morgen gjentok alt seg på nytt)   -en av fire ulike titler Monografi Oslo 200000 8.3.2024 100000 Bevilget KRAFT BERGEN AS Parallell Småskrift-serie Vestland 50000 8.3.2024 60000 Bevilget Alexander Even Henriksen Sailor Song Monografi /større katalog Oslo 10000 8.3.2024 70000 Bevilget ALT GÅR BRA STRANDAMALERNE - Norges mest populære malerier Manusutvikling Vestland 60000 8.3.2024 60000 Bevilget ASTRUP FEARNLEY MUSEET AS Synnøve Anker Aurdal Monografi Oslo 156900 8.3.2024 100000 Bevilget Marit Gunhild Arnekleiv Valmueslekten (arbeidstittel) Manusutvikling Innlandet 40000 8.3.2024 40000 Bevilget GEIR EGIL BERGJORD Vegen heim til Svartskog Fotobok med prosatekst Rogaland 130000 8.3.2024 70000 Bevilget