Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstnerassistentordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tal frå søknadsrunden/søknadsoversikt

Tal på søknadar: 42
Søknadssum: 17 360 000 kr
Tal på tildelingar: 14
Tildelingssum: 4 340 000 kr

Kunstnarassistentordninga skal gi kunstnarar i etableringsfasen moglegheit til å arbeide som assistent for ein meir etablert kollega i ein 50 prosent stilling i eitt år eller to år. Målet med ordninga er å utvikle unge kunstnarskap. Assistenten vil parallelt med assistentstillinga kunne oppretthalde eigen kunstnarisk praksis og motta andre typar tilskot. Føremålet er å bidra til røynsle- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdanna kunstnarar, samt profesjonalisere og auke inntektsmoglegheitene for begge partar.

Tendensar og trekk i søknadsmaterialet

Som vedtaksprotokoll viser, er den geografiske spreiinga ikkje svært høg i årets tildelingsliste. Tildelingane går til kunstnarar med base på Austlandet (8 i Oslo og 2 i Viken), samt Troms og Finnmark (2) og Trøndelag (1). Desse vedtaka speglar også søknadsmassen, som har eit tyngdepunkt på Austlandet (Oslo 25 og Viken 6), og som elles kjem frå Troms og Finnmark (6) Trøndelag (3) og Nordland (2). Det kom ingen søknadar frå Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Innlandet eller Vestfold og Telemark.

Når det gjeld sjanger og uttrykk, er tala litt upresise fordi kunstnarane som søker ordninga jobbar innanfor fleire uttrykk, og det kan vere fleire tyngdepunkt i eitt kunstnarskap eller som duo søkar-assistent. Med dette førehaldet kan ein påstå at sju søknadar vektla kunstfilm som medium og like mange hadde eit tyngdepunkt i skulptur, og sju også i tekstil. Seks oppga måleri som viktig uttrykk, og seks la vekt på praksis med installasjon. Det var òg kunstnarar som dreiv med glaskunst, lyd, smykke, aktivisme, robotteknikk, tresnitt, installasjon, programmering, kuratering, performance, papirarbeid, og dei som jobba innanfor relasjonelle uttrykk.

Det var altså i denne, som i fjorårets runde, mange – og sterke - søknadar frå kunstnarar som jobbar med materialbasert kunst. Glaskunst, keramikk, tekstil og ikkje minst skulptur var mykje representert present i søknadsbunken. 

Fleire av søkarane driv med materielle og formmessige granskingar. Som i fjor er det fleire søkarar i bunken som har ein forskingsbasert tilnærming til kunst. Elles er portefølja til denne ordninga mykje kjenneteikna av sterke, subjektive prosjekt med høg grad av spesialisering og profesjonalisering, med sterke kunstnar-eg.

Flest duoar har i denne runden til felles noko metodisk, materielt eller uttrykksmessig. Men det er også eit par duoar som får tilskot der det kunstnariske overlappet er i temaa dei jobbar med. Det blir til dømes gitt tilskot til kunstnarar som begge temateiserer kolonisering og urfolksproblematikk, men der bakgrunn, uttrykk og metodar skil seg mykje frå kvarandre. 

Om tildelingane og utvalets vurderingar og prioriteringar

Utvalet la mykje vekt på rolleforståing hos søkar, men også hos assistent. Refleksjonar rundt det meir personlege og kunstnarskapmessige, korleis kunstnarane ville kunne jobbe godt saman og ha gjensidig fagleg og sosialt (nettverk) utbytte, blei tatt vel i mot av utvalet.

Det var eit poeng for utvalet å sikre ein miks i høve kjønn og alder/ stadium i kunstnarskap. Tildelingslista har fleire namn på godt etablerte kunstnarar, men også yngre – men allereie profesjonelle og interessante – kunstnarar.

Det var i denne, som i fjorårets runde, relativt mange søknadar frå filmkunstarar, og kunstnarar som jobbar med materialbasert kunst. Da fleire av desse søknadane var sterke, tildelte utvalet assistentar til fleire filmkunstnarar, og kunstnarar som jobbar med glaskunst, keramikk, tekstil, måleri og skulptur. 

Og som alltid var også kunstnariske kvalitetar hos søkar og assistent eit viktig kriterium. Utvalets prioritetar kan komme til å bety ytterlegare profesjonalisering og spesialisering hos allereie sterke og etablerte kunstnarar (søkarar). Men at assistenten har stort kunstnarisk potensial var også eit tungvegande kriterium for utvalets prioriteringar.

Fem søkarar søkte om eit andre år med assistenten. Utvalet prioriterte i denne runden ikkje å gi tilskot til forlenging til noko søknad, men heller gi nye kunstnarar og nye assistentar tilgang til ordninga. Utvalet tildelte elles berre eittårige assistent-tilskot i denne runden.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 2.2.2023

  • Vedtak i rådsmøte: 30.3.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddSøkt antall årTildelt antall århidden
ANE METTE HOL #Anton Benois# - Ane Mette Hol Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 ANDROPIA Itonje Søimer Guttormsen #Magnus Lysbakken# - Itonje Søimer Guttormsen Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 ROBERTS BRASWELL ROBERTS #Stian Jacobsen# - Charles Braswell Roberts Viken 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 MONIKA MØRCK #Sofie Clausager Sörensen# - Monika Mørck Trøndelag 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 MONIKA MØRCK #Sofie Clausager Sörensen# - Monika Mørck Trøndelag 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 INGEBORG STANA #Adriana Berges# - Ingeborg Stana Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 KRISTIN LINDBERG #Tekstilkunstner Rosanna Vibe# - Tekstilkunstner Kristin Lindberg Viken 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 KRISTIN LINDBERG #Tekstilkunstner Rosanna Vibe# - Tekstilkunstner Kristin Lindberg Viken 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 SIGNE SOLBERG #Joel Correia# - Signe Solberg Viken 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 PER INGE BJØRLO #Benjamin Øgaard Solløs# - Per Inge Bjørlo Viken 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 PER INGE BJØRLO #Benjamin Øgaard Solløs# - Per Inge Bjørlo Viken 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 FILMMART MARTE VOLD #Tora Johanne Turøy# - Marte Vold Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 HARALD C. LYCHE #Cecilie Nagel Bergheim# - Harald Lyche Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 M DUUS STUDIO #Piera Ying-shu Shih# - Matilde Duus Viken 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 MARTIN SÆTHER #Einar Fuglem# - Martin Sæther Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 THE FIRST SUPPER SYMPOSIUM #Esra Duzen# - First Supper Symposium v Gidsken, Lisa Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 MARET ANNE SARA AS #Alexandra Harald# - Maret Anne Sara Troms og Finnmark 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 MARET ANNE SARA AS #Alexandra Harald# - Maret Anne Sara Troms og Finnmark 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 SOPRANOTRONIC PRODUCTIONS EWA JACOBSSON #Karina Sletten# - Ewa Jacobsson Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 MUNAN ØVRELID #Christopher Holt Iversen# - Munan Øvrelid Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 MUNAN ØVRELID #Christopher Holt Iversen# - Munan Øvrelid Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 AURORA BENTEDATTER PASSERO #Sunniva Havstein# - Aurora Passero Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 AURORA BENTEDATTER PASSERO #Sunniva Havstein# - Aurora Passero Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 KEVISELIE Hans R Mathisen #Lin Pei Han# - Keviselie Hans Ragnar Mathisen Troms og Finnmark 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 CARLOS ALBERTO CORREIA #Carlos A. Correia# - Ann-Cathrin Hertling Trøndelag 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 CARLOS ALBERTO CORREIA #Carlos A. Correia# - Ann-Cathrin Hertling Trøndelag 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 SLYNGSTAD VIBEKE BÄRBEL #Lena Trydal# - Vibeke Slyngstad Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 HILDE HAUAN JOHNSEN #Anne Lindegaard Møller# - Hilde Hauan Johnsen Troms og Finnmark 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 ANAWAX DESIGNS ANNIE ANAWANA HALOBA HOBØL #Bobby Yu Shuk Pui# - Anawana Haloba Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 ANAWAX DESIGNS ANNIE ANAWANA HALOBA HOBØL #Bobby Yu Shuk Pui# - Anawana Haloba Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 INGER LISE HANSEN #Mahsa Hamed Mousaviyan# - Inger Lise Hansen Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 CHARLOTTE THIIS EVENSEN #Ingvild Mjøen Sausjord# - Charlotte Thiis-Evensen Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 ALEXANDER RISHAUG #Anna Näumann# - Alexander Rishaug Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 SE NÅ AS #Andrea White Hveding# - Camilla Figenschou Nordland 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 JET PASCUA #André Aas and Eva Faché# - Jet Pascua Troms og Finnmark 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 JET PASCUA #André Aas and Eva Faché# - Jet Pascua Troms og Finnmark 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 MARIT ELLISIV LANDSEND #Sophie Berenika Broch# - Marit Ellisiv Landsend Troms og Finnmark 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 ARNE REVHEIM #Malakias Liebmann# - Arne Revheim Viken 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 INGER JOHANNE RASMUSSEN #Ingrid Aarvik Berge# - Inger Johanne Rasmussen Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 ANNE-KARIN FURUNES #Per Stian Monsås# - Anne-Karin Furunes Trøndelag 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO #Chloe Elgie# - Arild Tveito Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 LOFOTEN GLASS AS #Michaela Kramulová# - Cathinka Mæhlum Nordland 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 LOFOTEN GLASS AS #Michaela Kramulová# - Cathinka Mæhlum Nordland 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 YNGVE HOLEN HEINZERLING #Andreas Amble# - Yngve Holen Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 2 1 YNGVE HOLEN HEINZERLING #Andreas Amble# - Yngve Holen Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 1 VICTOR MUTELEKESHA #Tiril Flom# - Victor Mutelekesha Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 VICTOR MUTELEKESHA #Tiril Flom# - Victor Mutelekesha Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 GERMAIN NGOMA #Enrique Guadarrama Solis# - Germain Ngoma Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 LIV BUGGE #Ana Marques Engh# - Liv Bugge Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 1 1 BENEDICTE BELDAM #Benedicte Beldam# - Tris Vonna-Michell Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 BENEDICTE BELDAM #Benedicte Beldam# - Tris Vonna-Michell Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 0 ANDERS KJELLESVIK #Kamil Kak# - Anders Kjellesvik Oslo 310000 23.2.2023 Bevilget 310000 2 1 ANDERS KJELLESVIK #Kamil Kak# - Anders Kjellesvik Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 2 1 PETRINE VINJE #Ingrid Kristensen Bjørnaali# - Petrine Vinje Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 MARIANNE HURUM #Victoria Duffee# - Marianne Hurum Oslo 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 MONDO BOOKS #Marie Saure# - Mondo Books Troms og Finnmark 310000 23.2.2023 Avslått 0 1 0 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS #Glafira Galuzina# - Ane Øverås Nordland 310000 Under behandling -1 1 0