Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det var i alt 48 formidlingstiltak til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Sammenlignet med de to første søknadsrundene i 2023, har det vært en økning på 10 prosent i antall søknader som ble behandlet i de to første rundene i år. Økningen kan til dels skyldes at antallet søknadsfrister er redusert fra fire i fjor, til tre i år ‒ altså at juni-fristen bortfaller for søknadsåret 2024.

Faglig utvalg for litteratur fattet vedtak i alle sakene. Ved vurdering av den enkelte søknad, la fagutvalget vekt på kunst- og kulturfaglige kvaliteter ved tiltaket. Det ble også vurdert hvorvidt tiltaket vil bidra til formidlingsordningens formål og til Kulturrådets strategi og satsningsområder. I den samlede vurderingen av alle søknadene og prioritering av de økonomiske midlene, ble det blant annet lagt vekt på geografisk fordeling av tilskuddsmidlene.

Det ble gitt i alt 23 tilskudd, i sum kr 2 640 000 – til litteraturfestivaler, enkeltarrangement, arrangementsrekker og andre typer litteraturformidling. 48 prosent av søkerne fikk økonomisk støtte, og 23 prosent av den samlede søknadssummen ble innvilget. De bevilgede midlene skal bidra til at det inkluderes et mangfold av medvirkende på litteraturscenene i Norge, og at en stor bredde av litteratur blir profesjonelt formidlet til et bredt sammensatt og allment publikum. 

25 søknader nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteratur-formidling i Norsk kulturfond, og ingen fikk innvilget flerårig tilskudd.


Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 48
Søknadssum totalt: kr 11 595 158
Antall tildelinger: 23
Tildelingssum totalt: kr 2 640 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2024 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 23.5.2024

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSjangerVedtakTilskuddSøknadssumVedtaksdatoUtvalgSammendraghidden
SAUGESTAD PRODUKSJON AS Norsk-Amerikansk litteraturfestival 2024 Oslo 2024 Bevilget 80000 150000 23.5.2024 Med årets festival ønsker vi både å se på de historiske linjene og hvordan litteraturen har vært brukt som ideologisk og politisk våpen opp gjennom tidene, og ikke minst hvordan situasjonen er nå bare noen måneder før et nytt presidentvalg som uroer folk over hele verden. Hvordan ser de politiske partiene/leirene på litteratur og kultur? Hvilke intellektuelle magasiner er det i dag på den amerikanske høyresiden og hva står de for? Hvordan har hendelser som gulfkrigen og 11. September forandret og påvirket både det kulturelle og politiske landskapet? Hvordan har forlag, tidsskrifter og intellektuelle i Norge forsøkt å påvirke opinionen, og hvordan er dette annerledes enn i USA? Agnar Lirhus Nyquistbyen - 2024 Østfold 2024 Avslått 0 135500 23.5.2024 Nyquistbyen – med tittel fra bydelen som måtte vike for Nye Moss Jernbanestasjon – er et stedsspesifikt kunstverk med historiens lange linjer for øye. Romanen som utgjør kjernen i kunstverket, skal ligge i en tidskapsel i avgangshallen på jernbanestasjonen, ledsaget av en informativ plakett. Her vil den minne de reisende om endringene som pågår med stadig større hurtighet lokalt i Moss, men også med naturen og klimaet på jorda. Romanen skal publiseres hundre år etter at jernbanestasjonen åpner. En dokumentarfilm skal åpne romanteksten for refleksjon, debatt og tolkning blant mossinger og andre kunst- og litteraturinteresserte. STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN Wonderful World - 2024 Rogaland 2024 Bevilget 100000 200000 23.5.2024 Wonderful World - den nordiske filosofi og vitenskapsfestivalen, arrangeres for andre gang i perioden 30. mai - 2. juni 2024. Festivalen arrangeres i Stavanger Øst, med TOU Scene som hovedarena og "hub". Festivalen består av debatter, samtaler, foredrag, eksperimenter, stand-up, konserter, scenekunst, filmfestival, byvandring samt en familiedag med gratis aktiviteter for barn og unge. Festivalen inviterer rundt 170 deltakere - fagfolk, samfunnsdebattanter, forfattere, politikere, kunstnere - som bidrar fra scenen på en måte som gjør at folk flest kan forstå. I fjor var det totalt 7000 publikummere på Wonderful World, og vi håper på minst like mange i år. Universitetet i Stavanger og TOU Scene er medarrangører av Wonderful World. VESTLAND FYLKESKOMMUNE Forfattarbesøk i vgs. i Vestland 2024-2025 Vestland 2024 Avslått 0 330000 23.5.2024 Arrangera forfattarbesøk og turnear i dei offentlege vidaregåande skulane i Vestland. Me var så heldig og fekk tildelt midlar frå Dykk til eit likande prosjekt i 2022. No har me me med oss nyttige erfaringar og nye innfallsvinklar til forfattarturnear i Vestland. Innfallsvinklane er idear som me ønskjer at skulane skal vidareutvikla til spanande pedagogiske prosjekt. Delingskultur er viktig. Når noko kjem på noko som fungerer godt, bør andre skular òg dra nytte av det. Styrken vår er at me når mange elevar og tilsette gjennom å ha opplegg i den vidaregåande skulen. ORD I GRENSELAND Ord i Grenseland 2024-2026 Østfold 2024 Bevilget 150000 210000 23.5.2024 Ord i Grenseland arrangeres for 14. gang i 2024. Vi har store ambisjoner for festivalen. Nå øker vi antallet festivaldager og festivalsteder i Fredrikstad. Vi forlenger festivalen til en hel uke og i tillegg har vi flere litterære arrangementer i løpet av året. Uken vil inneholde alle elementer vi har hatt de siste tre årene: skoleprogram for elever på barneskole, ungdomsskole og videregående skole, program med oversatt litteratur i Gamlebyen, konsert, formell åpning med prisutdeling, sakprosa- og aktualitet, lokal festaften på Hoi Polloi (lokal bar), filmprekkveld på Fredrikstad kino og hovedfestivaldager på Litteraturhuset Fredrikstad fredag og lørdag, med samtaler og konserter på dag- og kveldstid. DEICHMAN GRÜNERLØKKA Seriefest - 2024 Oslo 2024 Bevilget 110000 170000 23.5.2024 Seriefest er en tegneseriefestival for barn på barnas premisser som feirer lesegleden og viktigheten av tegneserier i barns liv. Prosjektet er interdisiplinært, og består av en kombinasjon av workshops, forfatterbesøk og aktiviteter som på ulike måter har noe med tegneserier å gjøre. Vi ønsker å introdusere målgruppen for mangfoldet som finnes av tegneserier, samt gi barn og unge gode kulturopplevelser på biblioteket. Festivalen er gratis og åpen for alle. Vi ser at det er behov for økt kompetanse på tegneseriefeltet blant bibliotekarer. Derfor vil vi i tillegg til å ha et variert program for barn og unge også arrangere en fagdag for bibliotekarer og lærere. SERIX Tegneseriens dag 2024 -2026 Vestland 2024 Avslått 0 40000 23.5.2024 seriX har planer om både en digital og en fysisk markering av Tegneseriens dag. Den digitale delen er tenkt som en overføring av ulike intervjuer med tegneserieskapere, presentasjoner av kommende tegneseriefestivaler og en gjennomgang av tegneserieblader fra Free Comic Book Day 2024. Den fysiske delen av Tegneseriens dag er tenkt gjennomført på et utested i Bergen. Da skal fokus være på tegneserien Fantomet. En svensk tegneserieutgivelse, Fantomen nr. 10-11/2024, som kommer i salg samme uke. En viktig del av tegneserieheftet er den norske historien “Fantomets masker”. Dette er en tegneserie som viser et møte mellom Ånden som går og Varg Veum i Bergen. To av serieskaperne og Varg Veums skaper Gunnar Staalesen vil være en del av arrangementet HAMSUN SELSKAPET Hamsun-Selskapet på Hamsundagene 2024 Nordland 2024 Avslått 0 40000 23.5.2024 Hamsun-Selskapet deltar på Hamsundagene med 5 programposter i egen regi og 2 i samarbeid med festivalarrangør. Alle innslag fra vår side er konsentrert om Hamsun-tematikk. De to fagfolkene foredrar om hhv. endringer i Hamsuns dialogkunst og om hva Hamsuns boksamling på Nørholm, inkl. hans innskrevne kommentarer, forteller oss om Hamsun som leser. Paneldebatttene: Om kontroversielle sider ved Hamsun. Forfattersamtalen med Vigdis Hjort: om hennes forfatterskap og å skrive i Hamsuns skygge. Det sosiale treffet: Velkomstkåseri om Hamsun-mani, musikk ved kulturskolen, diskusjon om Hamsundagenes innhold, quiz, mingling. Arrangementene våre er rimelig priset eller gratis og åpne for alle interesserte. De passer for aldersgruppen 15 år og oppover. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR KULTUR, NÆRING OG KLIMA Ungdomsbokgildet 24 - 2024 Buskerud 2024 Bevilget 50000 50000 23.5.2024 Ungdomsbokgildet er ein seminardag via formidling av ny ungdomslitteratur. Målsetjinga med arrangementet er å auke kunnskapen om ny ungdomslitteratur blant formidlarar, auke formidlingskompetansen blant bibliotektilsette i Akershus, Buskerud og Østfold, samt skape ein nasjonal møteplass for alle som arbeider med litteraturformidling for ungdom. Seminardagen går av stabelen 21.11.24 STIFTINGA DEN NORSKE BOKBYEN Den norske Bokbyen - program - 2024 Vestland 2024 Bevilget 80000 250000 23.5.2024 Me ønskjer no å gjennomføra eit krafttak for å revitalisera Den norske bokbyen ved å mellom anna gjere den meir attraktiv og relevant for den oppveksande generasjonen. Skal ein ha håp om å skapa boklesarar for framtida, må ein huka tak i dei unge; engasjera, heia og lytta. Når det gjeld barn og unge har me to hovudsatsingar i 2024: Bommen - eit barnebokhus, og Barnebokbyen - eit litterært program og aktivitetar for barn og unge. Men magien av boka er sjølvsagt ikkje berre eit gode for den oppveksande generasjonen. Bokbyen skal vere eit eldorado for alle lesande og tenkjande menneske. Boknatta er bokbyens årlege litteraturfestival, med eit program for alle aldrar. Her skal me skapa ein folkefest og energisk feiring av litteraturen 14.-16. juni. FOSSE-STIFTINGA Fosse på Fosse i Strandebarm - 2024 Vestland 2024 Bevilget 20000 57000 23.5.2024 I Fosse i Strandebarm er det gamle bedehuset vorte til eit JonFosse-hus. Det vert Fosse-dagar 9. og 10. mai. 9 mai har musikar Gabriel Fliflet sett saman eit spesialprogram til ære for Jon Fosse. 10. mai vil ein dra fram den religiøse dimensjonen i tekstane til Fosse, dette vil professor Christine Hamm og dr. theol Rolv Nøtvik Jakobsen hjelpa til med. Debatt etterpå. Om kvelden kjem Claus Vatne med sine tonesette Fosse-songar. På seinsommaren (dato ikkje fastsett) kjem Eline Holbø Wendelboe med tre musikarar med: "Nobelt møte mellom Undset og Fosse". I november vert det Fosse-lesing fire måndagskveldar. Dikt, roman, skodespe og eit essay. Dette er eit framhald av Fosse-lesinga i februar 2024, som hadde god deltaking. STIFTELSEN IBSEN OG HAMSUN GRIMSTAD Ibsen og Hamsundagene 2024 Agder 2024 Bevilget 200000 300000 23.5.2024 Gjennomføringen av Ibsen og Hamsundagene Festivalen går av stabelen 7.-10.august 2024. CHRISTINE DRAGE Aldri tilbake - Boklansering - 2024 Vestland 2024 Avslått 0 45000 23.5.2024 I regi av lanseringen av det skjønnlitterære verket "Aldri tilbake", søker forfatter om tilskudd til formidling av kunstverket. Det er planlagt å holde et åpent Bokbad for å presentere boken og samarbeidsprosjektet mellom forfatter og andre kulturaktører. Jorunn Moberg Ohnstad Dikt og bilde. Et tverrfaglig møte - 2024 Vestland 2024 Avslått 0 50000 23.5.2024 Utstilling og formidling av dikt og bilde. Et tverr-kunstnerisk møte mellom forfatter Ingvard Nistad og billedkunstner Jorunn Moberg Ohnstad. I prosjektet trekker de to kunstfaglige veksler på hverandre i en formidlings sammenheng. Prosjektet er oppsøkende og regionalt og lokalt forankret. Det består av tre deler. Utstilling, diktopplesning og visning av bilder via projektor under diktopplesningen. Prosjektet er idealistisk og ikke-kommersielt og har som mål å formidle kunst og nynorsk poesi på et profesjonelt og kvalitativt nivå. GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS POESIUROM 24-26 - 2024-2026 Oslo 2024 Avslått 0 200000 23.5.2024 POESIUROM er et prosjekt som ønsker å ta poesien inn i nye rom gjennom poesikonserter, skrive- og musikkkseminar og stuntkonserter med dikt, musikk og dans, på arbeidsplasser, fotballbaner, i fengsel og på flyplasser. INGEBORG REFLING HAGENS KULTURHUS FREDHEIM Litteraturfestivalen Ingeborgdagene 2024 Innlandet 2024 Bevilget 25000 29700 23.5.2024 Foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim driver forfatterhjemmet Fredheim på Tangen ved Mjøsa som et åpent kultursenter. Hvert år arrangeres Litteraturfestivalen Ingeborgdagene med et dagsaktuelt tema som rød tråd og bokbad, opplesninger, debatt, utstilling, dans, skrive- og tegnekurs for barn og unge og litterær vandring i bygda på programmet. STIFTELSEN NANSENSKOLEN NANSENSKOLEN - NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN FREDSSENTER Forfatterseminaret: Poesi 2024 Innlandet 2024 Bevilget 30000 40000 23.5.2024 Forfatterseminaret på Nansenskolen er et årvisst arrangement som foregår i sammenheng med Norsk Litteraturfestival. Seminaret er et samarbeid mellom Nansenskolen, festivalen og Norsk Forfattersentrum. Målet er å tilby et fagseminar til forfattere, som inneholder foredrag og forfattermøter som også har allmenn interesse, selv om de fokuserer på den faglige siden av forfattergjerningen. Disse er åpne for festivalens gjester. Vi søker støtte til honorarer til forfatterne som bidrar kunstnerisk under seminaret.  Bård Kjøge Rønning Tøyen Forum 2024 Oslo 2024 Bevilget 30000 50000 23.5.2024 «Tøyen Forum» er et debattbasert konsept på Deichman Tøyen med en aktuell og relevant forfattersamtale i sentrum, med mål om å skape heftige og engasjerende møter mellom bibliotekpublikummet og aktuelle forfattere. JUBA JUBA AS Juba Juba 2024 Trøndelag 2024 Avslått 0 150000 23.5.2024 Juba Juba er en kulturell oppdagelsesreise i hjertet av Trondheim for barn fra 0-12 år og familiene deres. Barnefestivalen skal være inspirerende, sjangerfri, inkluderende og styrke fellesskap på tvers av tilhørighet, ståsted og generasjoner. Som Midt-Norges største barnefestival tilbyr vi musikk, teater, dans, litteratur, vitenskap og en rekke aktiviteter for kropp og hode. Festivalen foregår i Festningsparken i Trondheim og finner sted 1.-2.juni 2024, og arrangeres da for 8.gang. Publikumsbesøket ligger gjennomsnittlig på 5800. Juba Juba søker støtte for å kunne utvide og videreutvikle det litterære programmet. LANDÅS LITTERATURSELSKAP Landås Litteraturselskap - 2024 Vestland 2024 Avslått 0 50000 23.5.2024 Landås Litteraturselskap søker med dette om midler til litteraturarrangementer og deltakende litteraturformidling for barn, voksne og eldre i bydelen vår, området Landås-Slettebakken-Fridalen. Landås Litteraturselskap er en medlemsorganisasjon som ble opprettet i 2021 med formål å arbeide for litteraturens utbredelse på Landås og på Slettebakken i Bergen. Vi ønsker å fortsette å gjennomføre litteraturarrangementer myntet på hele befolkningen i bydelen vår, og fortsette å være det samlingspunktet for litteraturinteresserte i bred forstand vi allerede har markert oss som. GRIMSTAD KOMMUNE KOMMUNIKASJON, KULTUR OG NÆRING Ribsenfestivalen 2024 Agder 2024 Bevilget 130000 200000 23.5.2024 Ribsenfestivalen arrangeres i Grimstad 12.-16. oktober 2024. Målsettingen er økt leselyst blant barn og unge. Alle elever på 2.-10. trinn (ca. 2800 barn) får en litterær opplevelse i skoletiden. I tillegg arrangeres det tegnekurs, skrivekurs, teater med litterær forankring, barnebokbad og forestillinger for barnehagene. I helgen er det arrangementer for barn og deres familier både på biblioteket og kulturhuset. Det planlegges for omtrent 75 aktiviteter/arrangementer, og besøkstallet ligger tradisjonelt på 4000-4500 personer under festivalen. Arrangører før festivalen er Grimstad kommune v/kulturtjenesten, biblioteket, skolene og barnehagene, sammen med Agder fylkeskommune og Grimstad bys museer. Cecilie Tyri Holt Tjøme leselyst - 2024 Vestfold 2024 Avslått 0 200000 23.5.2024 Arrangementet Tjøme leselyst 2024 skal inspirere barn og unge til å lese bøker – og fortsette å lese når de entrer ungdomslivet ved å inkludere målgruppen konkret i formidlingen og kritikken av litteratur som bokbadere og litteraturanmeldere. Hovedmålgruppen er hovedsakelig 6. –10. klassinger da dette er en gruppe mennesker som befinner seg i en periode av livet der mange – spesielt gutter, slutter å lese bøker. En del av programmet er også viet den voksne leser og yngre barn, samt mennesker som er interessert i formidling av litteratur til barn. Tjøme leselyst arrangeres i samarbeid med Foreningen !les, Tønsberg og Færder bibliotek, Tjøme Skatepark, Gamle Ormelet og Tjøme Golfklubb med gratis litterære samtaler, foredrag og presentasjoner. Ida Vågsether Pubbokklubb - 2024-2025 Oslo 2024 Avslått 0 46300 23.5.2024 En pubbokklubb er en åpen bokklubb som alle kan delta i. Litteratur er en arena for meningsbrytning, utforskning og fellesskap, og det er også det overordnede målet for denne bokklubben. Her kan individuelle leseopplevelser skal bli til kollektive meningsutvekslinger, der en får et rom til å tenke sammen om det en har lest, og hvor ekte menneskemøter kan oppstå. En bok kan være et verktøy til å forstå seg selv og andre, og det å utforske dette kan være meningsfullt og moro. Pubbokklubben er en arrangementsrekke med møter der hvert møte består av en scenesamtale mellom tre mennesker som arbeider med å lese og skrive litteratur. Publikum inviteres til å lese boka på forhånd, for så å til å komme og lytte på samtalen, og gjerne ta del i den. KRISTOFER UPPDALS VENNER Dansen gjennom skuggeheimen 100 år - 2024 Trøndelag 2024 Bevilget 50000 70000 23.5.2024 Dansen gjenom skuggeheimen er eit 10-binds romanverk av Kristofer Uppdal (1878-1961), utgjeve i tidsrommet 1911–1924. Det er altså eit 100-årsjubileum vi ønskjer å markere. Romanverket skildrar framveksten av arbeidarklassen og arbeidarrørsla i Noreg, og overgangen frå bondesamfunnet til rallar- og arbeidarkulturen. Vi vil gjennomføre prosjektet ved hjelp av fire gjennomføringspunkt: Kurs for oppvekstetaten i Steinkjer, Innslag under litteraturfestivalen lidt;midt, Gjennomføring av Uppdaldåggån 2024 og foredrag for lærarstudentane på NORD universitet. MIKROFORLAGENE LIBER AS LIBERfestivalen 2024 Vestfold 2024 Avslått 0 100000 23.5.2024 LIBERfestivalen er en nyskapning for, av og med forfattereide mikroforlag som ønsker å satse på sine forfatterskap. Mottoet for festivalen er "Sterkere sammen" og alle typer forfattere og forlagsfolk er velkommen. FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Litteratur for vgs elever i Trøndelag - 2024 Trøndelag 2024 Avslått 0 100000 23.5.2024 Befolkningen i Norge læser mindre. Læselysten og læsekompetencen er truet blandt børn og unge og på sigt også blandt voksne. Litteraturhuset i Trondheim ønsker at arbejde for øget læselyst og glæde hos børn og unge. Litteraturhuset i Trondheim ønsker i højere grad at hjælpe med at gøre unge opmærksomme på aktuel litteratur, at de får mulighed for reelt at møde forfattere, at de oplever at afstanden mellem forfatter og læser ikke er stor og at de inspireres til at læse, engagere sig eller måske skrive selv. Litteraturhuset ønsker at tilbyde en række litterære arrangementer til elever på videregående skoler i Trøndelag på dagtid. CAPPELENS FORSLAG AS Hva skal vi lese? En live podcast - 2024 Oslo 2024 Avslått 0 51500 23.5.2024 "Hva skal vi lese - en live podcast for foreldre" ønsker å formidle litteratur for barn og unge gjennom å henvende seg til foreldre, både som tilskuere og som lyttere av podkasten. LISA FINNØY UGELVIK Samtidsblikk på Bjørnstjerne Bjørnson - 2024 Oslo 2024 Avslått 0 30000 23.5.2024 Bjørnstjerne Bjørnson er ein av Noregs største forfattarpersonlegdommar og kjent som ein av «dei fire store» innan norsk litteraturhistorie. Likevel er det berre eit fåtal av hans tekstar som løftast fram og lesast som aktuelle tekstar i vår samtid. Dette prosjektet aktar å løfte fram tekstar frå Bjørnsons forfattarskap, frå bonderomanar til lyrikk, og lese desse opp mot tematikkar og uttrykk i moderne samtidslitteratur. Gjennom sommaren 2024 vil formidlar Lisa Finnøy Ugelvik, i samarbeid med Romsdalsmuseet, invitere folk i Molde og omland til sommarens bokklubb, kor Bjørnsons forfattarskap lesast i lag med norsk samtidslitteratur. STIFTELSEN BJØRNSONFESTIVALEN Litteraturhus i Møre og Romsdal - 2024 Møre og Romsdal 2024 Bevilget 150000 400000 23.5.2024 Med utgangspunkt i dei to litterære miljøa; Bjørnsonfestivalen i Molde og Nynorsk kultursentrum i Ørsta, gir vi folk i heile fylket gode litteraturopplevingar av høg kvalitet i samarbeid med alle folkebiblioteka. Litteraturhus i Møre og Romsdal (LiMR) er no etablert som eit nyskapande og engasjerande formidlingsprosjekt med utstrakt turnéverksemd, og er inne i sitt første år med fast finansiering fra Møre og Romsdal fylkeskommune etter ei treårig prosjektperiode (2021 - 2023). LiMR er eit gjennomgripande og viljesterkt utviklingsgrep for litteraturformidlinga her i fylket som samlar brei økonomisk støtte frå mange partar og når eit stort publikum nær der folk bur, i kommunane sine eigne litteraturhus. DESIGN LOTTA KÖHLER Conversations with Oslo - 2024 Oslo 2024 Avslått 0 70945 23.5.2024 Sic Publishing is teaming up with OSLOOVE to publish a pamphlet consisting of conversations with five diasporic artists based in Oslo. This publication is a complementary part of the oral history project partly run by Memoar, celebrating the 400th anniversary of the city of Oslo. OSLOOVE is a project that collects 400 interviews with people of Oslo, and saves the recordings in the Oslo City Archive. This collaboration culminates in an exhibition arranged by OSLOOVE at Oslo Museum (Bymuseet), where the pamphlet will be launched and be accessible to visitors throughout the duration of the exhibition. LITTERATURBÅTEN EPOS Soga om Magnus Lagabøte på turné - 2024 Vestland 2024 Avslått 0 350000 23.5.2024 Hausten 2024 vil Litteraturbåten Epos dra på turne med ei familieforestilling basert på kongesoga om Magnus Lagabøte. Dette er ei førestilling me vil skape for både skuleklassar med dagførestillingar og interagering frå elevane, men som også vil passe til familieframsyningar i helgar og ettermiddagar. Adele Lærum Duus står for manusutvikling og regi. Me er allereie i dialog med fleire skodespelarar som er aktuelle for førestillinga, og planen er at det er to utøvarar med på turneen. Duus har jobba med å skape førestillingar til Epos før, og me vil her gjere heile båtrommet om til ei scene som det vert ei omsluttande oppleving for borna å komme inn i. SERIX Bergen tekst og tegning - 2024 Vestland 2024 Avslått 0 100000 23.5.2024 Bergen tekst og tegning skal være høsthalvårets samlingspunkt for tegneserienorge. Årets tegneseriefestival skal ha fokus på tegneserier for barn og unge, og det vil bli invitert inn tegneserieskapere, fagfolk og forlagsfolk til å ta del i programpostene under festivalen. I år som i fjor arrangerer vi workshop for interesserte barn og unge. HALDEN LITTERATURFORENING Høstprogrammet 2024 - 2024 Østfold 2024 Bevilget 30000 30000 23.5.2024 Halden litteraturforening er en selvstendig, ideell medlemsforening som avholder åpne litterære arrangementer i Halden. Foreningen har hovedsakelig fokus på skjønnlitteratur av profesjonelle norske forfattere. Høsten 2024 skal litteraturforeningen avholde tre arrangementer for voksne og tre arrangementer for barn. GRIMSTAD KOMMUNE KULTURADM IBSEN2028 i Grimstad: IBSEN UNG – SKRIV! 2024 Agder 2024 Avslått 0 150000 23.5.2024 IBSEN2028/Grimstad ønsker i samarbeid med Grimstad Kulturskole å etablere en skrivelinje. IBSEN UNG – SKRIV! skal systematisk jakte, inspirere og dyrke nye stemmer av skrivende talent på Agder og gi kompetansebredde innen skrivekunstens mange sjangre: Teater, film, TV, tegneserie, videospill mm. Grimstad Kulturskole har per i dag ikke et slikt tilbud eller egne lærekrefter med slik kompetanse. Henrik Ibsen var kontroversiell som samtidsdramatiker dramatiker og skrev dramatikk med teatre som uttrykksarena. I dag er også andre dialogdrevne kunstformer dominante i barn og unges oppvekst. IBSEN UNG – SKRIV! skal gi unge mulighet for utvikling av egen skrivestemme innenfor ulike sjangre som opptar dem. CICILIE RISÅSEN Bjørnar Sømoen @ Midtsundstad Kunsthall - 2024 Oslo 2024 Avslått 0 57000 23.5.2024 Søker om tilskudd til et litteraturarrangement som tar for seg Bjørnar Sømoens verker. Bjørnar Sømoen er en forfatter fra Åsnes med skogfinsk bakgrunn og stor lokal popularitet. Utgangspunktet i hans tekster er det lokalt forankrede og underfundige. Hans forfatterskap berører allmenne temaer og er av høy kvalitet, samtidig som det er dypt originalt og det fortjener å bli løftet frem. Arrangementet er tenkt i form av en utstilling av printede tekster (boksider) og avspilling av lydopptak av forfatteren som leser sine egne tekster. Avspillingen vil foregå på bestemte tidspunkter i mørklagt rom inspirert av konsertene «lights out». AGDENES VEKST AS Fra vikingetid til i dag - 2024 Trøndelag 2024 Avslått 0 50000 23.5.2024 Gjennom flere arrangementer fokuseres det på sagaenes bidrag til å forstå samfunnsutviklingen. Videre på det samiske folks viktige bidrag til samfunnsutviklingen i vikingetid og fram til i dag. Et bredt tribunal av formidlere og forfattere bidrar, samtidig som overordnet fokus er barn og unge, inkludering og fellesskap. Gjennom gode møteplasser for kunst, formidling og kulturaktiviteter med rom for alle, ønsker vi å bygge fellesskap, ny forståelse, samhold og tilhørighet på tvers av alder, funksjon, etnisitet, kultur, legning og status. Vi ønsker å forebygge utenforskap, samt fokusere på fellesskap gjennom ny kunnskap og forståelse, med historien vår som bakteppe. STUDIO O AS TronTalks 2024 Innlandet 2024 Bevilget 40000 75000 23.5.2024 Mot det mange opplever som en endeløs unntakstilstand, et mørkt medietrykk og sosiale mediers oppmerksomhetstyveri, har TronTalks som mål å minne om det enkle grepet vi selv kan ta for å forme tilværelsen. TronTalks vil i år trekke frem særegne stemmer fra litteraturen som Mona Høvring, Anna Fiske, Erlend Nødtvedt m.fl. gjennom festivalen og andre mindre arrangementer. Hva skiller et kunstnerisk kreativt arbeid og en tekst generert av AI? Hvordan kan en tekst hentet fra et kunstnerisk lønnkammer minne oss om hva det vil si å være et menneske? Hilde Østby har skrevet en bok om kreativitet og hvordan dagdrømmeren skal redde verden. "Skal vi løse de utfordringene vi som art står foran, er vi avhengig av alle gode idéer vi kan få". Østby er årets profil på TronTalks. NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTUR Litteraturdagane 2024-2026 Møre og Romsdal 2024 Bevilget 150000 200000 23.5.2024 Nynorsk kultursentrum, Vinjesenteret, arrangerer kvart år Litteraturdagane. Dette er ein festival som hyllar krafta i forteljinga, både den journalistiske og skjønnlitterære, og i 2024 har festivalen tema "kraft". Litteraturdagane vil bli gjennomført siste helg i september, frå torsdag 26. september til sundag 29. september. NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING Norsk Sakprosafestival 2024 Oslo 2024 Bevilget 50000 150000 23.5.2024 Norsk Sakprosafestival er en av de største rene sakprosafestivalene i landet. Festivalen har som mål å formidle sakprosabøker, -forfattere og -oversettere til et bredt publikum, inkludert til barn og unge, og årets festival blir den tolvte i rekken. Festivalen vil også i år presentere et bredt utvalg av former for sakprosa, typer forfattere og måter å presentere bøker på. Festivalen vil gjennomføres lørdag 26. og søndag 27. oktober på Litteraturhuset i Oslo, med program for henholdsvis voksne og barn og unge, samt to dager med opplegg for påmeldte skoleklasser 24. og 25. oktober. DET VILDE ORD Det Vilde Ord 2024-2026 Nordland 2024 Bevilget 70000 94500 23.5.2024 Det Vilde Ord 2024 arrangeres i Stormen bibliotek i midten av november. Vi er en festival med bred definisjon av litteraturbegrepet og ønsker alle sjangere velkommen på vår scene. Vi har likevel utviklet to satsingsområder for festivalen: friluftslivets fortellinger og talking blues, der musikk og litteratur møtes. I 2024 inviterer vi både nordnorsk indrefilet i form av Bremnes-søsknene og spennende stemmer fra vår søsterregion i Nord-Sverige. Vi løfter også lokale forfattere og henvender oss til både voksne og helt unge lesere. Som en del av Bodø 2024s litterære høst, presenterer vi Bodøboka, en antologi om nettopp Bodø, med tekster fra kjente forfattere med røtter i byen eller regionen rundt. STIFTELSEN LITTERATURHUSET Litteraturhusets debutantdager - 2024 Oslo 2024 Avslått 0 200000 23.5.2024 Stiftelsen Litteraturhuset søker med dette om støtte til å gjennomføre De store debutantdagene 2024, en årlig minifestival for årets debutanter innenfor skjønnlitteratur for voksne. Programmet skal gjennomføres 4. og 5. desember, med publikumsarrangementer begge dager, samt et internt seminar for debutantene på dagtid 5. desember. Med Debutantdagene vil vi sette fokus på de nye litterære stemmene, noe som blir stadig viktigere i en tid hvor fokus ligger mer og mer på de største forfatternavnene, og antall anmeldelser synker. Debutantene er litteraturens framtid, og for at litteratur-Norge skal fortsette å vokse, må vi løfte frem de nye stemmene og gi dem kunnskap og verktøy for å navigere seg i bransjen de nå skal være en del av. SKIEN BIBLIOTEK Appelsinia litteraturfestival 2024 Telemark 2024 Bevilget 200000 350000 23.5.2024 Appelsinia litteraturfestival arrangeres i 2024 for tolvte år på rad. Festivalen går fra 21. september til 26. september. Appelsinias fremste mål er å spre leselyst- og glede til barn og unge gjennom litterære formidlinger av norske forfattere. Festivalen byr på opplevelser som gir litteraturen en annen ramme enn barn og unge møter i klasserommet, og sikrer at Skiens barn og unge blir presentert for litteratur og formidlinger av høy kvalitet, slik at de utvikler et forhold til norsk samtidslitteratur fra ung alder. Appelsinia bidrar også til å øke formidlingskompetanse og kunnskap hos voksne formidlere. Festivalen jobber målrettet med å styrke litteraturformidlingen og tilby et bredt og attraktivt program for barn og unge i Skien by. NORSK FORFATTERSENTRUM Forfattersentrums festaften 2024 Oslo 2024 Avslått 0 30000 23.5.2024 Norsk Forfattersentrum Nord-Norge feirer med å invitere til Forfattersentrums festaften: Kunst og intelligens! Vi inviterer noen av våre skarpeste og formmessig mest sprelske samtidsforfattere til å diskutere noen av spørsmålene som den kunstige intelligensens inntog i samfunnet reiser, med særlig fokus på hvilke konsekvenser den får for skapende kunstnere. Hvordan påvirkes samfunnet av den overveldende mengden KI-generert tekst? Og hvordan påvirkes kunsten? Hvilke konkrete samfunnsmessige og kunstneriske utfordringer står vi ovenfor? Har vi å gjøre med et udelt onde, eller skjuler det seg noen kreative og kunstneriske muligheter i den nye teknologien? ULLENSVANG KOMMUNE BIBLIOTEK AVD ODDA Litteratursymposiet i Odda 2024-2026 Vestland 2024 Bevilget 725000 1200000 23.5.2024 Litteratursymposiet i Odda vert i 2024 arrangert for 20. gang. Årets tema er Drama. Drama er dikting som framstiller ein som oftast konfliktfylt historie gjennom folk sine handlingar og replikkar. Vi skal halde oss nær samtidslitteraturen, men inkluderer meir teater og dramatikk, og skal sjølvsagt dykke ned i mellommenneskelege relasjonar og i ‘drama’ i overført tyding, som eit oppsiktsvekkende, rystende opptrinn eller hendelse som ender med ulykke eller katastrofe. Tema gir oss eit gyllent høve til å prøve ut nye formidlingsstrategiar, og til å utfordre tanken om kva ei litterær oppleving er og kan vere. Vi søker treårig støtte for å gje moglegheit for ei naudsynt reorganisering av festivalen frå 2027. FORZATO Ole Hermann Huth Vikingenes visdom: Arven etter Odin - 2024 Østfold 2024 Avslått 0 33000 23.5.2024 I forbindelse med 1000-års jubileet til innføringen av kristenretten, under Olav den helliges styre, ønsker vi å børste støv av vikingenes visdom. Med dette prosjektet ønsker vi å ta utgangspunkt i krysningspunktet mellom psykologi og historie, mellom litteratur og musikk. Prosjektet omhandler formidling av psykologisk kunnskap, med et historisk og litterært bakteppe. For å gi publikum en mental reise tilbake til våre nordiske røtter, ønsker vi å la musikk være en del av formidlingen, komponert av Anniken Paulsen til fire tema fra Håvamål: 1) vennskap, 2) måtehold, 3) mot og 4) ettermæle.  RØROS LITTERATURLAG Litteraturfest Røros 2024 Innlandet 2024 Bevilget 140000 160000 23.5.2024 Litteraturfest Røros – i Falkbergets rike arrangeres årlig, i 2024, 12.-15. september. Røros Litteraturlag står bak festivalen. Vi har fokus på både skjønnlitteratur og sakprosa, vi har et omfattende skoleprogram for barn og unge, og et variert program for voksne. Vi vil være aktuelle, interessante og utfordre publikummet vårt, enten de er to eller 100 år. Litteraturfest Røros skal være nyskapende og inkluderende, og vi skal gjenspeile bredden i norsk og internasjonal litteratur for vårt publikum. Røros er del av sørsamiske forvaltningsområdet, og vi skal være en arena for samisk litteratur. Vi skal gi rom for lokale forfattere og debutanter, og løfte fram livet og litteraturen til vår største lokale forfatter, Johan Falkberget. ART PRODUCTION NORDBY Bodøantologien - Bodøhistorier - 2024 Utlandet 2024 Avslått 0 200000 23.5.2024 Ultimo oktober lanserer Orkana forlag antologien Bodø. Antologien er initiert av kurator Helga-Marie Nordby og Bodø kunstforening, og inngår i en større, tverrkunstnerisk undersøkelse av byen som i år er europeisk kulturhovedstad. Vi inviterer forfattere og billedkunstnere til å gå i dialog med Bodø for å trenge inn i byens DNA, skape nye fortellinger om byen og menneskene som bor der. Prosjektet ønsker å skape refleksjon, offentlig debatt og eierskap i forhold til byens videre utvikling og identitet. I tillegg til antologien arrangeres utstillinger, kunstprosjekter i offentlig rom og formidlingsprogram. Redaktører for antologien Bodø er forfatterne Morten Wintervold og Thoralf Fagertun. RASTA AS Kulturstunt på Romerike - 2024 Akershus 2024 Bevilget 30000 150000 23.5.2024 Vi ønsker å gjennomføre 10 litteraturarrangementer som vi kaller Kulturstunt på Romerike. Dette er et litteraturformidlingsprosjekt som har som formål å bidra til den lokale tilknytningen på Lørenskog og Romerike. Vi ønsker å gjøre det gjennom å formidle god litteratur, i form av forfatterbesøk og andre kulturelle innslag med lokal tilknytning og multikulturelt tilsnitt. Målet er å formidle god litteratur og å dele kulturopplevelser med det lokale publikummet. Der det passer vil vi berike arrangementene med innslag av musikk, film og kunst, gjerne med relativt ukjente utøvere. Vi ønsker å gjennomføre tilsvarende arrangementer årlig.