Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. september 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av Vurderingsutvalg for bildebøker og tegneseriesøknader av Vurderingsutvalg for tegneserier.

Bildebøker

26 bildebokprosjekter var til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Med «bildebok» forstår vi her enten en bok som formidler innholdet bare gjennom illustrasjoner, såkalt tekstløs bildebok, eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag, og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 13 bildebøker. To av disse boktitlene anses å være allalderbøker og én bok henvender seg til ungdom og voksne. Én bok er for voksne med moderat utviklingshemming, og én er lettlest og spesielt egnet for voksne som er nye innvandrere til Norge. For øvrig er det gitt produksjonsstøtte til bøker for barn. Én av boktitlene som er innvilget støtte, skal utgis på nynorsk av Det Norske Samlaget. Da dette forlaget mottar fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er bevilgningene i sin helhet øremerket illustratøren. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør.

13 søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets budsjettramme for bildebøker.

Tall fra runden

Antall søknader: 26
Søknadssum: kr 2 551 466
Antall tildelinger: 13
Tildelingssum: kr 888 000

Sakprosa barn og unge

17 prosjekter var til vurdering innenfor kategorien sakprosa for barn og unge, og 14 av dem ble innvilget støtte. Med «sakprosa» menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet for et allment publikum.

I denne runden var det flest søknader fra forlagene Gyldendal, Ena forlag (imprint i Vigmostad & Bjørke) og Cappelen Damm. To av søknadene var på nynorsk, med Det Norske Samlaget som søker, og begge ble innvilget støtte.

Faglig utvalg for litteratur diskuterte under sitt møte 04.09.2019 problematikken rundt øremerking av tilskudd til honorar til illustratør på Tilskuddsordningen for litteratur-produksjon – sakprosa for barn og unge. Det ble bestemt at de framover vil vurdere hvert enkelt prosjekt for seg, men at de skal ta utgangspunkt i at 60 % av tilskuddet skal øremerkes illustratøren, slik tilfelle er innenfor de to andre kategoriene av bøker som det kan søkes produksjonsstøtte til, nemlig bildebøker og tegneserier. Ved 10 av bevilgningene ble 60 % av tilskuddet øremerket illustratøren, mens 40 % går til forlaget. Alle tilskudd betales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløpet til illustratør. Fire av prosjektene som ble innvilget støtte, har ikke bidrag fra illustratør.

Tre søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets gjeldende budsjettramme.

Tall fra runden

Antall søknader: 17

Søknadssum: 1 451 500

Antall tildelinger: 14

Tildelingssum: 820 000

Tegneserier

40 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 29 ble tildelt produksjonsstøtte. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie, noe som omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier.

Det ble vedtatt å gi tilskudd til 16 enkeltutgivelser, 4 julealbum og 9 løpende tegneseriepublikasjoner. Alle 29 tildelingene går til prosjekter som retter seg mot barn og unge på en eller annen måte. Det vil si tegneserier som har barn og ungdom, ungdom og voksne eller alle aldersgrupper som målgruppe.

I alt 11 søknader ble avslått. Alle avslagene ble gjort på bakgrunn av prioriteringer innenfor den aktuelle budsjettrammen.

Tall fra runden

Antall søknader 40

Søknadssum: kr 4 761 900

Antall tildelinger: 29

Tildelingssum: 1 585 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 14.11.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperKategoriFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Svartskjegg (a.t) Hilde Myklebust og Akin Duzakin Bildebøker Oslo 100000 14.11.2019 Bevilget 48000 100 % illustratør BLOKK FORLAG DA Naturinstruksjoner Sunniva Sunde Krogseth Bildebøker Oslo 120000 14.11.2019 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Klovnen som ikke var særlig morsom Kim Fupz Aakeson og Stian Hole Bildebøker Oslo 80000 14.11.2019 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver ANTIPODE FILMS AS Bjarne Berserk tar over 4B Bård Kjøge Rønning og Kaia Ødegaard Bildebøker Oslo 80000 14.11.2019 Avslått 0 -1 FIGENSCHOU FORLAG AS Tiril - Langt, langt borte Kristine Haugland, Oda Radoor og Victoria Sandøy Bildebøker Oslo 245750 14.11.2019 Avslått 0 -1 BARNEHAGEMIX AS Lisa og flisa Anita Meistad Bildebøker Rogaland 185716 14.11.2019 Avslått 0 -1 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Edvardas bildebok Rune Johan Andersson Bildebøker Hordaland 80000 14.11.2019 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ring, ring! Gaute Gjøl Dahle og Rune Markhus Bildebøker Oslo 80000 14.11.2019 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Der Agnes bor Marit Larsen og Jenny Løvlie Bildebøker Oslo 80000 14.11.2019 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Grevlingdager Gro Dahle og Kaia Linnea Dahle Nyhus Bildebøker Oslo 80000 14.11.2019 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver KAGGE FORLAG AS Livet - illustrert Lisa Aisato Bildebøker Oslo 100000 14.11.2019 Bevilget 100000 70 % illustratør / 30 % utgiver MAGIKON FORLAG ANS Kaffehjerte Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus Bildebøker Akershus 80000 14.11.2019 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Lillebror er ny som månen Åse Lisbeth Ombustvedt og Jens Kristensen Bildebøker Hordaland 80000 14.11.2019 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Henrik flytter Emilie Christensen og Dorte Walstad Bildebøker Oslo 100000 14.11.2019 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Rot og Bjørne leker gjemsel Hege Østmo-Sæter Olsnes Bildebøker Oslo 100000 14.11.2019 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Detektiv Trine på kattejakt Trine Sejrup Bildebøker Oslo 100000 14.11.2019 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Navnebringeren Maja Lunde og Hans Jørgen Sandnes Bildebøker Oslo 100000 14.11.2019 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Bukkene Bruse drar til Syden Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund Bildebøker Oslo 60000 14.11.2019 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver ANNE LINN VINGELSGAARD SCHÄRER Fiskebil-Gunnar Anne Linn V. Schärer og Trine Louise Ween Bildebøker Oslo 70000 14.11.2019 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Ulveskogen Nora Brech Bildebøker Oslo 80000 14.11.2019 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver FORLAGET MANIFEST AS Frinken Fopp Knut Nærum og Bjørn Ousland Bildebøker Oslo 190000 14.11.2019 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Skoleape Liv Gulbrandsen og Åshild Kanstad Johnsen Bildebøker Oslo 100000 14.11.2019 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Kaffetorsken Lena Lindahl og Endre Skandfer Bildebøker Oslo 80000 14.11.2019 Avslått 0 -1 KAGGE FORLAG AS Dinosaurgjengen 4. Skattejakten Lars Mæhle og Lars Rudebjer Bildebøker Oslo 40000 14.11.2019 Avslått 0 -1 SOLUM FORLAG AS Souads høst Cecilie Seim Bildebøker Oslo 0 14.11.2019 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver SOLUM FORLAG AS Souads høst Cecilie Seim Bildebøker Oslo 100000 14.11.2019 Avslått 0 60 % illustratør / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Snekker Andersen og Julenissen Sunniva Fluge Hole og Haakon Isachsen Bildebøker Oslo 40000 14.11.2019 Avslått 0 -1 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Hva er greia med klima? Ole Mathismoen og Jenny Jordahl Sakprosa barn og unge Hordaland 80000 13.11.2019 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Kleopatra Linn T. Sunne og Jenny Jordahl Sakprosa barn og unge Oslo 80000 13.11.2019 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Jørn H. Hurum og Torstein Helleve og Esther van Hulsen - Livsfarlig leksikon Jørn H. Hurum og Torstein Helleve og Esther van Hulsen Sakprosa barn og unge Hordaland 100000 13.11.2019 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Anne-Cath. Vestly Agnes Bjorvand og Hans Jørgen Sandnes Sakprosa barn og unge Oslo 100000 13.11.2019 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Supertorsken - Fisken som bygde Norge Lise Osvoll Sakprosa barn og unge Oslo 70000 13.11.2019 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver GIUTBOK.NO AS Ut på tur alene, ISI og vennene hennes Trine Lilleeng Sakprosa barn og unge Akershus 132500 13.11.2019 Avslått 0 -1 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Som ein bror Alfred Fidjestøl Sakprosa barn og unge Oslo 70000 13.11.2019 Bevilget 50000 -1 CAPPELEN DAMM AS Helt sant - Utrolige hendelser i ... Tarje Holtvedt og Åshild Skadberg Sakprosa barn og unge Oslo 90000 13.11.2019 Bevilget 50000 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Kim Friele Ida Hegazi Høyer og Øivind Hovland Sakprosa barn og unge Oslo 80000 13.11.2019 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Dovendyret og sommerfuglen Anne Sverdrup-Thygeson og Bård Sletvold Torkildsen Sakprosa barn og unge Hordaland 80000 13.11.2019 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ole Gunnar Solskjær Heidi Linde og Lina Raknes Sakprosa barn og unge Oslo 80000 13.11.2019 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Knokedunk Åsmund Eikenes (forf.) Eivind Gulliksen (ill.) Sakprosa barn og unge Oslo 70000 13.11.2019 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Jenteboka Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl og Magnhild Winsnes Sakprosa barn og unge Oslo 150000 13.11.2019 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver KAGGE FORLAG AS Blåhvalen Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten Sakprosa barn og unge Oslo 60000 13.11.2019 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver SPARTACUS FORLAG AS En engel i Brooklyn Leif Bull og Marius Renberg Sakprosa barn og unge Oslo 99000 13.11.2019 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver MUSEUMSFORLAGET AS Periodesystemet: Alkymi til kjernekjemi Lykknes, Eikeseth, C. Tenvik Sakprosa barn og unge Trøndelag 50000 13.11.2019 Bevilget 50000 -1 CAPPELEN DAMM AS Lemen Kirsti Blom og Rolf Anker Ims Sakprosa barn og unge Oslo 60000 13.11.2019 Bevilget 60000 -1 NORSK TEGNESERIEFORUM Bobla - 160 Diverse serieskapere Tegneserier Oppland 20000 13.11.2019 Bevilget 20000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   BLOKK FORLAG DA Naken Antologi Tegneserier Oslo 90000 13.11.2019 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Nemi: bladproduksjon 2019 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 150000 13.11.2019 Bevilget 25900 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Pondus - 2018, nummer 10, 11 og 12 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 153300 13.11.2019 Bevilget 46200 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Bjørnar - En historie fra Nordlys Av Malin Falch med Regine Toften Holst Tegneserier Oslo 200000 13.11.2019 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   VIGMOSTAD & BJØRKE AS Inntrenger Sigbjørn Lilleeng Tegneserier Hordaland 100000 13.11.2019 Bevilget 90000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Aukrusts jul, Flåklypa 2019 Haakon W. Isachsen og Thierry Capezzone Tegneserier Oslo 40000 13.11.2019 Bevilget 30000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS 91 Stomperud, julen 2019 Håkon Åsnes Tegneserier Oslo 40000 13.11.2019 Bevilget 30000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Stomperud på eventyr, 2019 Terje Nordberg og Magne Taraldsen Tegneserier Oslo 40000 13.11.2019 Bevilget 30000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Radio Gaga - Nummer 0 til og med 6 2019 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 210600 13.11.2019 Bevilget 70700 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Lunch - Utgavene 8, 9 og 10 i 2018 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 76500 13.11.2019 Bevilget 37800 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Drittungene: Anti-festkomiteen Bjørn Ingvaldsen og Kristoffer Kjølberg Tegneserier Oslo 80000 13.11.2019 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Kollektivet - Deilig er den himmel grå Torbjørn Lien Tegneserier Oslo 50000 13.11.2019 Bevilget 30000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Snøfall - Bølleboller Synne Tekstum og Julie Pihlmann Tegneserier Oslo 60000 13.11.2019 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ragnarok bok 1 Odin Helgheim Tegneserier Oslo 200000 13.11.2019 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rutetid, numrene 5 og 6 fra 2018 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 107100 13.11.2019 Bevilget 37100 -1 RØSBERG INGA-LILL Angrepet på Emalin Inga-lill Røsberg Tegneserier Trøndelag 100000 13.11.2019 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Radio Gaga - En julefortelling Øyvind Sagåsen Tegneserier Oslo 50000 13.11.2019 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Norsk Donald - Jul på hjul Arild Midthun, Knut Nærum og Tormod Løkling Tegneserier Oslo 60000 13.11.2019 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Likbilen Knut Nærum og Karstein Volle Tegneserier Oslo 60000 13.11.2019 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ruter - Numrene 1, 2, 3 og 4 fra 2019 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 196400 13.11.2019 Bevilget 66500 -1 LIENSTREKER TORBJØRN LIEN Interitum Torbjørn Lien Tegneserier Møre og Romsdal 80000 13.11.2019 Bevilget 64000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ruter julehefte Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 60000 13.11.2019 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Donalds Glade jul 2 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 60000 13.11.2019 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Tåke over Svartøy Tore Aurstad og Andreas Iversen Tegneserier Oslo 120000 13.11.2019 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   HELGE OLAV ØKSENDAL Bare Snabel - Trompet forlag - 2019-2021 Diverse serieskapere Tegneserier Rogaland 100000 13.11.2019 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Blasfemi Trond J. Stavås Tegneserier Oslo 100000 13.11.2019 Avslått 0 -1 JIPPI FORLAG AS Forresten 33 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 155500 13.11.2019 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   JIPPI FORLAG AS Fra mørket Rune Borvik Tegneserier Oslo 89000 13.11.2019 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   JIPPI FORLAG AS Ekstrem designklynging Tim Ng Tvedt Tegneserier Oslo 106000 13.11.2019 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   NO COMPRENDO PRESS AS Nulteliv 3 Espen Friberg og Fredrik Larsen Tegneserier Oslo 177000 13.11.2019 Bevilget 80000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   NO COMPRENDO PRESS AS Bernard og Bianca (arbeidstittel) Bendik Kaltenborn Tegneserier Oslo 200000 13.11.2019 Bevilget 94000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   ÜBERPRESS AS Über-antologi 2019 Antologi Tegneserier Hordaland 100000 13.11.2019 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   NO COMPRENDO PRESS AS Slyngel de luxe Steffen Kverneland Tegneserier Oslo 217500 13.11.2019 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 %utgiver   STRAND FORLAG AS Pondus - 1-8 2019 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 528000 13.11.2019 Bevilget 109200 -1 STRAND FORLAG AS Lunch - 1-8 2019 Diverse serieskapere Tegneserier Oslo 315000 13.11.2019 Bevilget 73600 -1 STRAND FORLAG AS Storefri julen 2019 Marius Henriksen Tegneserier Oslo 50000 13.11.2019 Avslått 0 -1 STRAND FORLAG AS Lunch julehefte 2019 Børge Lund Tegneserier Oslo 50000 13.11.2019 Avslått 0 -1 STRAND FORLAG AS Rutetid julen 2019 Frode Øverli Tegneserier Oslo 50000 13.11.2019 Avslått 0 -1 ÜBERPRESS AS Grapple Seed bok 1 Håvard Heggenhougen og Eddie Jensen Tegneserier Hordaland 120000 13.11.2019 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 %utgiver