Hopp til innhold
Vedtaksliste

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Søk støtte
Musikk til film Prosjekt Sum
Cinenord Kidstory Filmmusikk 200 000
Endresen, Ketil Kinden Komponering, musikk til film 100 000
Feil Film AS Musikk i film 90 000
Indie Film AS Musikk til filmen CLUB 7 120 000
Mitchell, Adrian A. Musikk til filmen "90 Minutter" 100 000
Motlys AS Musikk til spillefilm 100 000
Skofteland Film AS The Sarnos, komposisjon til dokumentarfilm 90 000