Hopp til innhold
Vedtaksliste

Pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kunstnere publiserer, ikke bare for å dokumentere og kontekstualisere over eget virke, men også med ideen om boka som et kunstverk i seg selv. Gjennom tilskuddsordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling bidrar Kulturrådet til utgivelser av kunst- og kunstnerbøker (inkludert fotobøker) i Norge. Det er et behov for å styrke distribusjon og formidling av kunstnerbøker fordi utgivelsene faller utenfor eksisterende strukturer for litteratur. Bøker om kunst og bøker som kunst blir i stedet presentert og solgt i nisjebokhandler, gallerier, i forbindelse med kunstnersamtaler etc. Småbokforlag eller frittstående publiseringsplattformer er gjerne utgivere. Bøkene kommer ofte i små opplag eller kan være enkelteksemplarer. Kunstbokbransjen er preget av stram økonomi og manglede strukturer for distribusjon, formidling og innkjøp.

Formålet med denne engangsutlysningen på 1,6 millioner kroner er å utvikle nyskapende løsninger for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker. Hensikten er både å kartlegge og å prøve ut innovative strukturer, slik at kunstbøkene kan nå ut til flere. Prosjektene kan være praktiske eller rene mulighetsstudier og kunnskapen og erfaringene bør være overførbare til andre aktører i feltet. Etter at pilotprosjektene er ferdigstilt i 2023, skal et avsluttende seminar presentere prosjektene.

Antall søknader: 36
Søknadssum totalt: kr 10 814 750  
Tallet på tildelinger: 8
Tildelingssum: kr 1 600 000

Last ned vedtakslista her

Utlysningen om piloten var bred og søknadene som kom inn var mange, ambisiøse og varierte, - alt fra metodisk og praktisk forskning om utfordringene kunstbokfeltet står overfor til en skulptur som skal presentere og oppbevare kunstnerbøker.  Arrangørutvalget for visuell kunst behandlet søknadene og prioriterte en større utstilling om kunstnerbøker, forskning av nye strukturer og muligheter for formidling, også i bibliotek, samt grundige undersøkelser av utfordringer med distribusjon av kunst- og kunstnerbøker.   

Kunstbokhandelen AS fikk støtte til et større forskningstiltak om distribusjon og formidling av kunstnerisk publisering. Resultatet blir en digital antologi som skal fungere som en kunnskapsbase. En historisk oversikt basert på kunstbokfeltets og Torpedos egne erfaringer og arbeid danner grunnlaget for den digitale antologien. Utfordringene i det marginale kunstbokfeltet vil bli grundig undersøkt, også i en bredere, nordisk kontekst. Et nordisk nettverksarbeid om tematikken ble avsluttet sommeren 2022 og en oppsummerende artikkel herfra vil bli en viktig del av antologien. 
St. Hans Kommunikasjon er et byrå for kommunikasjon av visuell kunst (startet av Johanne Nordby Wernøe i 2019). Her danner en bred kartlegging av utfordringene grunnlaget for utvikling av en verktøykasse for gjennomførbare løsninger for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker.

Kunstbokhandelen B*stard i Lillehammer ønsker å fokusere på å utvikle og å styrke infrastrukturer for distribusjon og formidling av denne særlige sjangeren. I desember 2021 åpnet den fysiske kunstbokhandelen lokalisert i Oppland kunstsenter, mens kunstbokmessen B*stard startet opp i 2017, og arrangeres samtidig som Norsk litteraturfestival. Nettbokhandelen bastardbok.no ble også en realitet samme år. Midlene fra pilotordningen vil bli brukt til å prøve ut nye strukturer, som en abonnementsordning rettet mot bibliotek, mot ulike kunstinstitusjoner samt enkeltpersoner. På sikt ønsker man å forske på en innkjøpsordning for kunst- og kunstnerbøker. Kunstpodden i regi av Cecilie Tyri Holt vil bistå med podcast-formidling av de ulike bøkene.

Pamflett og Entrée i Bergen samarbeider for å starte en permanent kunstbokhandel i galleriets lokaler i Markveien. Bergen Art book Library ble lansert og utprøvd i april fjor, da Bergen Art Book Fair gikk av stabelen. Aktiviteter som produksjonsverksted, ulike work shops, boklanseringer og diskusjoner vil bli arrangert jevnlig. Erfaringene skal deles og kommuniseres på nettet, og også utveksles internasjonalt, mellom annet med New York Art Booka Fair. 
Kristiansand kunsthall er lokalisert sammen med Kristiansand folkebibliotek i Kunstenes og litteraturens hus og de har over flere år hatt et godt samarbeid om utstillinger og formidling av kunst- og kunstnerbøker. I løpet av 2023 skal utstillingen «Kunstnerboken - unik og mangfoldig» presenteres. Kunstnergruppen Codex Polaris er kuratorer og samler her kunstnerbøker fra Norden, Sápmi og Grønland. I tillegg til utstillingen er et faglig seminar en viktig del av formidlingsprogrammet, kunstnerbok-verksteder skal avholdes, samt kursing av biblioteks-ansatte.  
Prosjektperioden avsluttes i slutten av 2023 og Arrangørutvalget for visuell kunst framholder at det avsluttende seminaret vil bli viktig. Når de ulike presentasjonene deles vil oppsummeringer, diskusjoner og erfaringsoverføringer kunne peke på nye perspektiver og muligheter innenfor kunstnerisk publisering i framtiden. 

Prosess:

  • 2. juni 2022: 2.6.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrVedtakTilskuddVedtaksdatoKommentarhidden
HORDALAND KUNSTSENTER TRIANGLE - reading and reacting - 2022-2023 Vestland 2022 Avslått 0 25.8.2022 In the upcoming year, Hordaland Kunstsenter is creating 'TRIANGLE - reading and reacting', a mediation and discourse program for our bookshop including talks, interviews and commissioned texts with collaborators and fellow art-bookshops.  OPPLAND KUNSTSENTER Utvikling av Kunstbokhandelen Bastard  - 2022-2023 Innlandet 2022 Avslått 0 25.8.2022 Oppland Kunstsenter (OK) søker i samarbeid med Kunstpodden ved Cecilie Tyri Holt om et tilskudd på totalt kr. 400 000 for å realisere forankring og utvikling av kunstbokbokhandelen Bastard i 2022 og 2023. Tilskuddet skal bidra til formidling av både enkeltpublikasjoner og kunstbokfeltet i sin helhet. Bokhandelen skal styrke sin infrastruktur for distribusjon, inngå nye samarbeid, og øke sin kapasitet og synlighet, samt utrede en abonnementsordning rettet mot enkeltpersoner, biblioteker og kunstinstitusjoner. OPPLAND KUNSTSENTER Utvikling av Kunstbokhandelen Bastard  - 2022-2023 Innlandet 2023 Bevilget 300000 25.8.2022 Oppland Kunstsenter (OK) søker i samarbeid med Kunstpodden ved Cecilie Tyri Holt om et tilskudd på totalt kr. 400 000 for å realisere forankring og utvikling av kunstbokbokhandelen Bastard i 2022 og 2023. Tilskuddet skal bidra til formidling av både enkeltpublikasjoner og kunstbokfeltet i sin helhet. Bokhandelen skal styrke sin infrastruktur for distribusjon, inngå nye samarbeid, og øke sin kapasitet og synlighet, samt utrede en abonnementsordning rettet mot enkeltpersoner, biblioteker og kunstinstitusjoner. EIGERSUND BIBLIOTEK Katalog 1937 - 2023 Rogaland 2023 Avslått 0 25.8.2022 Formidling av Egersund fayancefabriks katalog høsten 2023 OBJEKTIV FORLAG AS Objektiv Conversations - 2022-2023 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Objektiv startet som et norsk tidsskrift om kamerabasert kunst i 2009, og har vokst seg sakte, men sikkert større på den internasjonale kunstscenen. Helt siden den første utgaven, som ble utgitt våren 2010, har samtaler om kunst vært kjernen i Objektiv-prosjektet. Objektiv Forlag søker herved om støtte til et formidlingsprogram om kunstpublikasjoner via podcasten Objektiv Conversations.  JAN FREUCHEN The Imitated Stream of Curiosites - 2023 Nordland 2023 Avslått 0 25.8.2022 Lord Jim Publishing søker støtte til prosjektet «The Imitated Stream of Curiosities» (ISOC) av kunstner og arkitekt Jonas Høgli Major. Prosjektet består av tre deler: 1) en kunstnerbok, 2) en utstilling, og 3) en serie podcaster som formidler del 1 og 2 i form av samtaler med kunstneren. Prosjektet vil finne sted i 2023 og utgjøre en pilot for framtidige satsinger på kunstnerbøker og tilhørende formidlingsprogram fra Lord Jim Publishing. Vi søker støtte til produksjon av kunstnerbok og utstilling samt redigering av podcast og markedsføring av prosjektet. ISOC skal også presenteres på Bergen Art Book Fair 2023. MUSEUMSFORLAGET AS Pilot kjøp ei kunstbok - 2022 Trøndelag 2022 Avslått 0 25.8.2022 Museumsforlaget er et av svært få norske forlag som arbeider systematisk med utvikling og publisering av kunstbøker på norsk og engelsk. Forlaget har solgt flere titler til utlandet, har en egen forlagsredaktør med ansvar for kunstfeltet, og er godkjent som publiseringskanal for vitenskapelig publisering. Basert på vår kompetanse innen publisering og distribusjon søker vi herved om å utvikle "Pilot kjøp ei kunstbok" for å kartlegge den norske kunstbokas marked og undersøke hvordan kunstbøker kan distribueres gjennom en mulig innkjøpsordning. Prosjektet vil rette seg mot norske og internasjonale forlag, bokhandlere, museumsbutikker og bibliotek ved museer og kunsthøyskoler. MUSEUMSFORLAGET AS Pilot kjøp ei kunstbok - 2022 Trøndelag 2023 Avslått 0 25.8.2022 Museumsforlaget er et av svært få norske forlag som arbeider systematisk med utvikling og publisering av kunstbøker på norsk og engelsk. Forlaget har solgt flere titler til utlandet, har en egen forlagsredaktør med ansvar for kunstfeltet, og er godkjent som publiseringskanal for vitenskapelig publisering. Basert på vår kompetanse innen publisering og distribusjon søker vi herved om å utvikle "Pilot kjøp ei kunstbok" for å kartlegge den norske kunstbokas marked og undersøke hvordan kunstbøker kan distribueres gjennom en mulig innkjøpsordning. Prosjektet vil rette seg mot norske og internasjonale forlag, bokhandlere, museumsbutikker og bibliotek ved museer og kunsthøyskoler. BETH MADELEY ART Virginity: Renewed (zine) - 2022 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Jeg skal lage et zine/hefte som skal stilles ut i samarbeid med Her og Der nå i september i Bergen, mest sannsynlig i Bokboden-galleriet.Denne zinen vil handle om jomfruelighet som et sosialt konsept – og stille spørsmål ved hvorfor vi fortsatt tror på og verdsetter jomfruelighet i et stadig mer sekulært samfunn. Målet med denne zinen er å utvide / akkompagnere en ny kort animasjonsfilm om samme emne. Du kan se en tidligere versjon av denne filmen her: https://bethmadeley.com/virginity . Den oppdaterte versjonen av filmen vil fokusere mer på spørsmålsreisning i stedet for jomfrudommens historie som konsept, derfor tror jeg at zinen burde å fokusere litt mer på det. Dette vil vise hvordan jomfrudom er et stadig skiftende og fortsatt foranderlig konsept. Scott Henry Elliott Distribution for Coda Press - 2 Vestland 2022 Avslått 0 25.8.2022 I am applying for support to create a sustainable distribution plan and network with regional and international partners in the publishing field, in the wake of the release of my upcoming artist novel, ‘Slippery’. With a joint focus on this title and the works from my independent publishing house Coda Press, I am applying for funding to support a discursive talks series, build a new website and web-store and to create a new visual identity for Coda Press in tandem with building a widespread database comprised of individuals (designers / editors), institutions, bookstores and more with whom I will share both titles published through my press and my latest work, my most extensive text work to date. NORTHING AS Northing formidlingsprogram 2022-2023 - 2022-2023 Vestland 2022 Avslått 0 25.8.2022 Northing og sitt eget forlag Kinakaal Forlag har i årevis jobbet med å produsere, publisere, og formidle kunst- og kunstnerbøker, både i Norge, i andre land i Europa, og i Asia. I 2022 og 2023 har Northing planlagt flere utstillinger i sitt visningslokalet i Bergen som formidler kunst- og kunsterbøker eller kunstnere som lager bøker. Northing skal også delta i minst 6 kunstbokmesser i hele verden i perioden for å formidle bokkunst og kunstbøker som binder ulike kulturer.  NORTHING AS Northing formidlingsprogram 2022-2023 - 2022-2023 Vestland 2023 Avslått 0 25.8.2022 Northing og sitt eget forlag Kinakaal Forlag har i årevis jobbet med å produsere, publisere, og formidle kunst- og kunstnerbøker, både i Norge, i andre land i Europa, og i Asia. I 2022 og 2023 har Northing planlagt flere utstillinger i sitt visningslokalet i Bergen som formidler kunst- og kunsterbøker eller kunstnere som lager bøker. Northing skal også delta i minst 6 kunstbokmesser i hele verden i perioden for å formidle bokkunst og kunstbøker som binder ulike kulturer.  CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kunstnerboken: unik og mangfoldig - 2023 Agder 2022 Avslått 0 25.8.2022 Kristiansand Kunsthall er samlokalisert med Kristiansand Folkebibliotek i Kunstens- og litteraturens hus. De siste årene har vi samarbeidet om flere kunstnerbokprosjekter der litteratur- og visuell kunst krysser hverandre. Kunstnergruppen Codex Polaris har vært viktige bidragsytere til feltet gjennom sine lokale og internasjonale samarbeid, de har et stort nettverk og er derfor invitert som kuratorer for utstillings- og formidlingsprosjekt "Kunstnerboken: unik og mangfoldig". Den nordiske kunstnerboken er fokuset og målet er å styrke feltet faglig og institusjonelt gjennom nye kunstnerbokproduksjoner til utstillingen fulgt av et diskursivt program til perioden. CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kunstnerboken: unik og mangfoldig - 2023 Agder 2023 Bevilget 200000 25.8.2022 Kristiansand Kunsthall er samlokalisert med Kristiansand Folkebibliotek i Kunstens- og litteraturens hus. De siste årene har vi samarbeidet om flere kunstnerbokprosjekter der litteratur- og visuell kunst krysser hverandre. Kunstnergruppen Codex Polaris har vært viktige bidragsytere til feltet gjennom sine lokale og internasjonale samarbeid, de har et stort nettverk og er derfor invitert som kuratorer for utstillings- og formidlingsprosjekt "Kunstnerboken: unik og mangfoldig". Den nordiske kunstnerboken er fokuset og målet er å styrke feltet faglig og institusjonelt gjennom nye kunstnerbokproduksjoner til utstillingen fulgt av et diskursivt program til perioden. KUNSTBOKHANDELEN AS Antologi distribusjon og formidling - 2022-2023 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Torpedo søker i samarbeid med Karen Grønneberg og Lotte Grønneberg om å lage en digital antologi med temaet distribusjon og formidling av kunstnerisk publisering. For å finne gode løsninger på utfordringene knyttet til distribusjon mener vi det trengs mer kunnskap om og refleksjon rundt de utfordringene feltet selv besitter. Gjennom en historisk oversikt over kunstnerisk publisering og mangfoldet det representerer, dybdesamtaler og kvalitative analyser ønsker vi å bidra til å belyse utfordringene ut fra feltets egne erfaringer. Vårt ønske er å skape en kunnskapsbase – en ressurs som både Kulturrådet og aktører i feltet selv kan benytte seg av, og som vil kunne fungere som utgangspunkt for videre formidling og forskning. KUNSTBOKHANDELEN AS Antologi distribusjon og formidling - 2022-2023 Oslo 2023 Bevilget 340000 25.8.2022 Torpedo søker i samarbeid med Karen Grønneberg og Lotte Grønneberg om å lage en digital antologi med temaet distribusjon og formidling av kunstnerisk publisering. For å finne gode løsninger på utfordringene knyttet til distribusjon mener vi det trengs mer kunnskap om og refleksjon rundt de utfordringene feltet selv besitter. Gjennom en historisk oversikt over kunstnerisk publisering og mangfoldet det representerer, dybdesamtaler og kvalitative analyser ønsker vi å bidra til å belyse utfordringene ut fra feltets egne erfaringer. Vårt ønske er å skape en kunnskapsbase – en ressurs som både Kulturrådet og aktører i feltet selv kan benytte seg av, og som vil kunne fungere som utgangspunkt for videre formidling og forskning. KULTURHUSET Sølvberget bibliotek og kulturhus - 2022-2023 Rogaland 2022 Avslått 0 25.8.2022 Formidling og utlån av kunstnerbøker i folkebibliotek. Prosjektet vi foreslår går ut på å gå til innkjøp av ti til femten ulike kunstnerbøker, stille dem ut sammen med spesialtilpasset formidling og tilby verkene for utlån. Innkjøpet og formidlingen vil gjøre oss i stand til å utforske hvordan vi kan formidle denne uttrykksformen til et publikum i et folkebibliotek. Vi ønsker at modellen vi utvikler gjennom forsøket skal være mulig å ta i bruk ved andre folkebibliotek, og derfor forbereder vi et opplegg som gjør at samlingen kan vandre til to andre biblioteker i Rogaland. KULTURHUSET Sølvberget bibliotek og kulturhus - 2022-2023 Rogaland 2023 Bevilget 100000 25.8.2022 Formidling og utlån av kunstnerbøker i folkebibliotek. Prosjektet vi foreslår går ut på å gå til innkjøp av ti til femten ulike kunstnerbøker, stille dem ut sammen med spesialtilpasset formidling og tilby verkene for utlån. Innkjøpet og formidlingen vil gjøre oss i stand til å utforske hvordan vi kan formidle denne uttrykksformen til et publikum i et folkebibliotek. Vi ønsker at modellen vi utvikler gjennom forsøket skal være mulig å ta i bruk ved andre folkebibliotek, og derfor forbereder vi et opplegg som gjør at samlingen kan vandre til to andre biblioteker i Rogaland. NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa Centralbanken - 2022-2023 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 En virksomhet viet kunstnerisk eksperimentering med promotering, publisering og distribusjon av artist's books, distribusjonssentral og utstillingsproduksjon, programmering av kunstutstillinger, produksjon av publikasjoner og andre trykksaker. Det siktes på å forbedre distribusjonen og formidlingen av småforlag og selv-utgitte kunstnerbøker. Samt produksjon og visning av utstillinger der publikasjoner inngår som en del av helheten. Det skal også utvikles bokhandel både fysisk og på nett. Det organiseres også diskursive aktiviteter, møter, utstillinger, forelesninger, boklanseringer og pedagogiske aktiviteter, innenfor kunst, litteratur og tilgrensende felt. NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa Centralbanken - 2022-2023 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 En virksomhet viet kunstnerisk eksperimentering med promotering, publisering og distribusjon av artist's books, distribusjonssentral og utstillingsproduksjon, programmering av kunstutstillinger, produksjon av publikasjoner og andre trykksaker. Det siktes på å forbedre distribusjonen og formidlingen av småforlag og selv-utgitte kunstnerbøker. Samt produksjon og visning av utstillinger der publikasjoner inngår som en del av helheten. Det skal også utvikles bokhandel både fysisk og på nett. Det organiseres også diskursive aktiviteter, møter, utstillinger, forelesninger, boklanseringer og pedagogiske aktiviteter, innenfor kunst, litteratur og tilgrensende felt. HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Jessica Williams m.fl. - 2022-2023 Viken 2022 Avslått 0 25.8.2022 A one-year exhibition at House of Foundation in Moss will be a site for experimentation, collaboration and research of artists’ books as a medium. Williams will bring together creative voices underrepresented in the Scandinavian art discourse and invite them to make unconventional artists’ books and site-specific installations of their publications in H//O//F’s gallery space. In pairs, the artists will exhibit and stage public conversations, workshops and events. Two writers are also engaged. Finally, the last half of the exhibition coincides with MOMENTUM in 2023. A collaboration with the biennial (officially or unofficially) would be a natural extension of the project. HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Jessica Williams m.fl. - 2022-2023 Viken 2023 Bevilget 100000 25.8.2022 A one-year exhibition at House of Foundation in Moss will be a site for experimentation, collaboration and research of artists’ books as a medium. Williams will bring together creative voices underrepresented in the Scandinavian art discourse and invite them to make unconventional artists’ books and site-specific installations of their publications in H//O//F’s gallery space. In pairs, the artists will exhibit and stage public conversations, workshops and events. Two writers are also engaged. Finally, the last half of the exhibition coincides with MOMENTUM in 2023. A collaboration with the biennial (officially or unofficially) would be a natural extension of the project. TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - 2022-2023 Vestland 2022 Avslått 0 25.8.2022 Tekstallmenningen AS – tidsskrift- og småforlagssentralen ble etablert i Bergen i 2020 og tilbyr tjenester knyttet til salg, formidling og distribusjon av kulturtidsskrifter og bøker fra småforlag. Etableringen og finansieringen av Tekstallmenningen har så langt hatt hovedfokus på tidsskriftene, og vi har nå ønske om å utvikle virksomheten for kunst- og kunstnerbøker. Vi vil med pilotprosjektet gjøre tilpasninger og en større satsing på dette i samarbeid med aktører i hele landet. Det omfatter etablering av et nettverk med regionale knutepunkt i samarbeid med Kunstgarasjen, utredning av økonomisk og logistisk bærekraftig modell for salg, teknisk og praktisk tilrettelegging, omtale og kritikk, samt målrettede salgskampanjer. TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - 2022-2023 Vestland 2023 Avslått 0 25.8.2022 Tekstallmenningen AS – tidsskrift- og småforlagssentralen ble etablert i Bergen i 2020 og tilbyr tjenester knyttet til salg, formidling og distribusjon av kulturtidsskrifter og bøker fra småforlag. Etableringen og finansieringen av Tekstallmenningen har så langt hatt hovedfokus på tidsskriftene, og vi har nå ønske om å utvikle virksomheten for kunst- og kunstnerbøker. Vi vil med pilotprosjektet gjøre tilpasninger og en større satsing på dette i samarbeid med aktører i hele landet. Det omfatter etablering av et nettverk med regionale knutepunkt i samarbeid med Kunstgarasjen, utredning av økonomisk og logistisk bærekraftig modell for salg, teknisk og praktisk tilrettelegging, omtale og kritikk, samt målrettede salgskampanjer. KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2022-2023 Vestland 2022 Avslått 0 25.8.2022 Kunstgarasjen i Bergen er et viktig sted for den norske kunstscenen. Etter seks års drift har Kunstgarasjen blitt en betydningsfull arena for å vise samtidskunst og et samlingssted hvor kunstnere og publikum møtes. Kunstgarasjen representerer nå 134 profesjonelle kunstnere, i en bredde fra nyutdannede til godt etablerte. I 2022-2023 ønsker vi å satse mer på å formidle kunst- og kunstnerbøker, som vi ser er et format stadig flere kunstnere arbeider med. I samarbeid med Tekstallmenningen ønsker vi å etablere et nasjonalt nettverk for kunst- og kunstnerbøker med regionale knutepunkt. Vi vil at Kunstgarasjen skal ha en koordinerende rolle i nettverket, samt være det regionale knutepunktet for Vestlandet. Prosjektet vil vare fra 1.10.2022 til 30.12.23. KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2022-2023 Vestland 2023 Avslått 0 25.8.2022 Kunstgarasjen i Bergen er et viktig sted for den norske kunstscenen. Etter seks års drift har Kunstgarasjen blitt en betydningsfull arena for å vise samtidskunst og et samlingssted hvor kunstnere og publikum møtes. Kunstgarasjen representerer nå 134 profesjonelle kunstnere, i en bredde fra nyutdannede til godt etablerte. I 2022-2023 ønsker vi å satse mer på å formidle kunst- og kunstnerbøker, som vi ser er et format stadig flere kunstnere arbeider med. I samarbeid med Tekstallmenningen ønsker vi å etablere et nasjonalt nettverk for kunst- og kunstnerbøker med regionale knutepunkt. Vi vil at Kunstgarasjen skal ha en koordinerende rolle i nettverket, samt være det regionale knutepunktet for Vestlandet. Prosjektet vil vare fra 1.10.2022 til 30.12.23. MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - Platform - 2022 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 MIRAGE - Art of the Real er dedikert til kunstformer på tvers av uttrykksformer som film, fotografi, visuell kunst og litteratur som arbeider med "virkeligheten". NMIRAGE jobber med et pilotprosjekt mot å etablere en felles plattform for dette kunstområdet; “the art of the real”. Målet er et felles sted, hvor publikum kan utforske og oppdage nye kunstuttrykk, på tvers av uttrykksformer. Og hvor kunstnere, gallerier, institusjoner, osv kan promotere og selge sin kunst. ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Formidlingsprogram for Metode - 2022 - 2023 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Metode er en ny, åpen publiseringsplattform for faglig fordypning og diskursskapende praksis drevet av ROM for kunst og arkitektur, lansert i mai 2022. Plattformen knytter nye faglige bånd mellom det frie feltet, kulturvirksomheter og utdannelsesinstitusjoner – og mellom unge stemmer og etablerte forskere. Gjennom Metode tas formatet «kunstnerboken» inn i vår egen tid, men det nyskapende initiativet beholder fremdeles kunstnerbokens grunnprinsipp: et særegent format hvor den kunstneriske praksisen utdypes gjennom bilder og tekst, som deretter distribueres til et bredere publikum. Prosjektet ‘Formidlingsprogram for Metode’ vil skape internasjonal oppmerksomhet – og dermed generere nye oppdrag – for norske kunstnere i det frie feltet. ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Formidlingsprogram for Metode - 2022 - 2023 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 Metode er en ny, åpen publiseringsplattform for faglig fordypning og diskursskapende praksis drevet av ROM for kunst og arkitektur, lansert i mai 2022. Plattformen knytter nye faglige bånd mellom det frie feltet, kulturvirksomheter og utdannelsesinstitusjoner – og mellom unge stemmer og etablerte forskere. Gjennom Metode tas formatet «kunstnerboken» inn i vår egen tid, men det nyskapende initiativet beholder fremdeles kunstnerbokens grunnprinsipp: et særegent format hvor den kunstneriske praksisen utdypes gjennom bilder og tekst, som deretter distribueres til et bredere publikum. Prosjektet ‘Formidlingsprogram for Metode’ vil skape internasjonal oppmerksomhet – og dermed generere nye oppdrag – for norske kunstnere i det frie feltet. Per Jonas Lindstrøm Artist bøker til å ta i - 2022-23 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Jeg søker støtte om og lage en bok som omhandler hele EndagBok prosjektet og de bøker som ikke lade seg kopiere. Jeg søker og støtte til og lage en enkel nettside på en vix-plattform, (se perjonasl.com). Her kan man bla i de 40-tall bøkene fra EndagBok proskektet og ulike artist book workshopene. Jeg søker og støtte til og lage en enkel nettside på en vix plattform. Jeg søker støtte om og få en som kan assistere meg med og ta video snutter på telefonen og legge dem ut på en vix nettside og andre nettportaler. Jeg søker og om støtte til og leie lokaler. Jeg søker støtte til et individ, en konsult fra den profesjonelle utstillings verden som komme med innspill til og skjerpe utstillingen for meg Per Jonas Lindstrøm Artist bøker til å ta i - 2022-23 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 Jeg søker støtte om og lage en bok som omhandler hele EndagBok prosjektet og de bøker som ikke lade seg kopiere. Jeg søker og støtte til og lage en enkel nettside på en vix-plattform, (se perjonasl.com). Her kan man bla i de 40-tall bøkene fra EndagBok proskektet og ulike artist book workshopene. Jeg søker og støtte til og lage en enkel nettside på en vix plattform. Jeg søker støtte om og få en som kan assistere meg med og ta video snutter på telefonen og legge dem ut på en vix nettside og andre nettportaler. Jeg søker og om støtte til og leie lokaler. Jeg søker støtte til et individ, en konsult fra den profesjonelle utstillings verden som komme med innspill til og skjerpe utstillingen for meg NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere kunstnerbøker - 2022 - 2023 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Norske Grafikeres styre har som uttalt mål å satse på kunstnerbøker og denne måten å jobbe med papir og trykk på. Foreningen ser det som vesentlig å knytte til seg samarbeidspartnere som jobber i ulike deler av fagfeltet. Vi har derfor invitert kunstnere med ulik bakgrunn og erfaring, men som alle har et felles engasjement for kunstnerbøker, til å delta i en arbeidsgruppe som skal kartlegge de utfordringer og muligheter som ligger i feltet. I fellesskap og med Norske Grafiker som ansvarlig koordinator skal arbeidsgruppen jobbe mot løsninger for felles innkjøpsordninger og distribusjonskanaler for kunstnerbøker. NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere kunstnerbøker - 2022 - 2023 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 Norske Grafikeres styre har som uttalt mål å satse på kunstnerbøker og denne måten å jobbe med papir og trykk på. Foreningen ser det som vesentlig å knytte til seg samarbeidspartnere som jobber i ulike deler av fagfeltet. Vi har derfor invitert kunstnere med ulik bakgrunn og erfaring, men som alle har et felles engasjement for kunstnerbøker, til å delta i en arbeidsgruppe som skal kartlegge de utfordringer og muligheter som ligger i feltet. I fellesskap og med Norske Grafiker som ansvarlig koordinator skal arbeidsgruppen jobbe mot løsninger for felles innkjøpsordninger og distribusjonskanaler for kunstnerbøker. JAM COLLECTIVE Oslo Self-Publishing Festival - 2023 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 Oslo Self-Publishing Festival er en festival for selvpublisert fanziner, publikasjoner og kunstnerbøker, som arrangeres for første gang i Oslo 9.-11. juni 2023. Det er en helg dedikert til formidling, økt forståelse og verdsettelse av selvpubliserte kunstnerbøker. Her får publikum mulighet til å se et bredt spekter av kunstnerbøker, fanziner og publikasjoner utgitt av kunstnere, små forlag og i samarbeid med institusjoner. De får også muligheten til å lære hva selvpublisering er, samt bredden av kunstneriske uttrykk og prosesser gjennom ulike workshops og foredrag. Festivalen skal også være en personlig og inkluderende arena for kunnskapsdeling, nettverksutvikling og samarbeid på tvers av de ulike aktørene som deltar på festivalen. Maja Hattvang Larsen St. Hans Kommunikasjon og Bjarne Bare - 2022 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Sammen med kunstner Bjarne Bare vil St. Hans Kommunikasjon gå bredt ut og kartlegge metodisk hvilke utfordringer distribusjonen av kunst- og kunstnerbøker står ovenfor. Gjennom intervjuer med alt fra kunstnere og formidlingssteder, til distributører og publikum vil vi finne ut hvor skoen trykker. Deretter vil vi sette sammen en verktøykasse for gjennomførbare løsninger for distribusjon og formidling av kunstbøker, i et prosjekt som kan komme hele feltet til gode. Oppstart november 2022, ferdigstillelse juni 2023. Maja Hattvang Larsen St. Hans Kommunikasjon og Bjarne Bare - 2022 Oslo 2023 Bevilget 200000 25.8.2022 Sammen med kunstner Bjarne Bare vil St. Hans Kommunikasjon gå bredt ut og kartlegge metodisk hvilke utfordringer distribusjonen av kunst- og kunstnerbøker står ovenfor. Gjennom intervjuer med alt fra kunstnere og formidlingssteder, til distributører og publikum vil vi finne ut hvor skoen trykker. Deretter vil vi sette sammen en verktøykasse for gjennomførbare løsninger for distribusjon og formidling av kunstbøker, i et prosjekt som kan komme hele feltet til gode. Oppstart november 2022, ferdigstillelse juni 2023. LIER KOMMUNE BIBLIOTEK Kunstbiblioteket på Gilhuus - 2023 Viken 2023 Avslått 0 25.8.2022 Lier bibliotek søker tilskudd til formidlingsprogram og forsøk rettet mot folkebibliotek med nærhet til det visuelle kunstfeltet. Tilskuddet skal brukes til å bygge en boksamling av kunst- og kunstnerbøker der tilbudet skal inngå en i større allianse av aktører som utforsker hva kunst og kulturarv kan bidra med i stedsutvikling i Fjordbyen. Biblioteket ønsker å bidra med nyskapende tjenester, der en samling med kunst- og kunstnerbøker er sentralt. Prosjektbeskrivelsen beskriver byutviklingsprosjektet Fjordbyen, rollen til Store Gilhuus gård, og hvordan vi tenker at et kunstbibliotek kan styrke dette prosjektet, til sist vurderer vi et fremtidig mulighetsrom for hva satsingen på kunst- og kunstnerbøker kan føre til - et Fjordbyen forlag. PAMFLETT Pamflett Kunstbokhandel på Entrée - 2022-2023 Vestland 2022 Avslått 0 25.8.2022 Pamflett og Entrée går sammen om å sette opp en kunstbokhandel i hjertet av Bergen sentrum. Kunstbokhandelen vil være et sted for unike samlinger og nyinnkjøpte publikasjoner fra småforlag og kunstnere, med aktiviteter som produksjonsverksted, workshoper og lanseringer. Vi inviterer lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere og formidlingsaktører til Bergen for å dele erfaringer, utvikle nye strategier for formidling, samt diskutere bokhandelens rolle og ansvar i kunstbokfeltet. Kunstbokhandelen blir en forlengelse av samarbeidet mellom Pamflett og Entrée som startet med Bergen Art Book Library i 2022. Dette prosjektet vil overlappe med Bergen Art Book Fair våren 2023 og det vil presenters ved New York Art Book Fair høsten 2023. PAMFLETT Pamflett Kunstbokhandel på Entrée - 2022-2023 Vestland 2023 Bevilget 300000 25.8.2022 Pamflett og Entrée går sammen om å sette opp en kunstbokhandel i hjertet av Bergen sentrum. Kunstbokhandelen vil være et sted for unike samlinger og nyinnkjøpte publikasjoner fra småforlag og kunstnere, med aktiviteter som produksjonsverksted, workshoper og lanseringer. Vi inviterer lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere og formidlingsaktører til Bergen for å dele erfaringer, utvikle nye strategier for formidling, samt diskutere bokhandelens rolle og ansvar i kunstbokfeltet. Kunstbokhandelen blir en forlengelse av samarbeidet mellom Pamflett og Entrée som startet med Bergen Art Book Library i 2022. Dette prosjektet vil overlappe med Bergen Art Book Fair våren 2023 og det vil presenters ved New York Art Book Fair høsten 2023. NORSK FOLKEMUSEUM Visning og salg av fotokunstbøker - 2022, 2023 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Norsk Folkemuseum ønsker å vise ut utvalg fotokunstbøker fra kunstnere basert i Norge eller tilknytning til norsk kultur til visning og utsalg. Kunstnere og fotografer som jobber i skjæringspunktet mellom kunst og dokumentar vil bli prioritert. Vi ønsker å bistå selvstendige kunstnere og forlag med formidling og innkjøp av bøker uten provisjon. NORSK FOLKEMUSEUM Visning og salg av fotokunstbøker - 2022, 2023 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 Norsk Folkemuseum ønsker å vise ut utvalg fotokunstbøker fra kunstnere basert i Norge eller tilknytning til norsk kultur til visning og utsalg. Kunstnere og fotografer som jobber i skjæringspunktet mellom kunst og dokumentar vil bli prioritert. Vi ønsker å bistå selvstendige kunstnere og forlag med formidling og innkjøp av bøker uten provisjon. FORENINGEN LONGVA KUNSTNERRESIDENS Longva BiR – Kunstnerbøker i residens - 2023 Møre og Romsdal 2022 Avslått 0 25.8.2022 Longva kunstnarresidens vil utvikle en struktur der kunstnere som blir valgt ut til å være i residens hos oss og ellers i Møre og Romsdal, og som har en bok- , publikasjons- eller skrivepraksis, samtidig får mulighet til å vise sine kunstnerbøker ved et museum og et bibliotek i fylket, samt i et mobilt visningsrom som skal utvikles som del av prosjektet. FORENINGEN LONGVA KUNSTNERRESIDENS Longva BiR – Kunstnerbøker i residens - 2023 Møre og Romsdal 2023 Avslått 0 25.8.2022 Longva kunstnarresidens vil utvikle en struktur der kunstnere som blir valgt ut til å være i residens hos oss og ellers i Møre og Romsdal, og som har en bok- , publikasjons- eller skrivepraksis, samtidig får mulighet til å vise sine kunstnerbøker ved et museum og et bibliotek i fylket, samt i et mobilt visningsrom som skal utvikles som del av prosjektet. CHRISTIAN TUNGE ENK Vandrende bokmøbel (arbeidstittel) - 2022 Oslo 2022 Bevilget 60000 25.8.2022 Heavy Books og Pyton søker støtte til å utvikle en skulptur som presenterer og oppbevarer kunstnerbøker. Målet er at skulpturen skal vandre mellom nasjonale gallerier, kunstinstitusjoner og bibliotek. MONDO BOOKS Mondo distribution platform - 2022-2023 Troms og Finnmark 2022 Avslått 0 25.8.2022 Mondo is thrilled to be applying to Kulturrådet´s new Pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker grant scheme. Mondo is applying for support to investigate their ongoing interests in the dissemination and distribution of artist books, through Mondo Distro: An Extraordinary Initiative (local distribution networks) and the Arctic Art Book Fair (international distribution networks within the circumpolar areas). The fair is organized by Mondo Books and is planned to take place in Nuuk Greenland in 2023 and the historic Alfheim Svømmehall in Tromsø, also in 2023. MONDO BOOKS Mondo distribution platform - 2022-2023 Troms og Finnmark 2023 Avslått 0 25.8.2022 Mondo is thrilled to be applying to Kulturrådet´s new Pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker grant scheme. Mondo is applying for support to investigate their ongoing interests in the dissemination and distribution of artist books, through Mondo Distro: An Extraordinary Initiative (local distribution networks) and the Arctic Art Book Fair (international distribution networks within the circumpolar areas). The fair is organized by Mondo Books and is planned to take place in Nuuk Greenland in 2023 and the historic Alfheim Svømmehall in Tromsø, also in 2023. KONTUR FORLAG AS Kunstboksentralen - 2022 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Kunstboksentralen er en distribusjonsmodell hvor alle oppmeldte kunst- og fotobøker vil bli gjort tilgjengelige for alle landets bokhandlere gjennom SentralDistribusjon (SD) og Forlagssentralen (FS), og alle landets museum, gallerier og spesialbutikker vil kunne finne bøkene gjennom en søkbar og oversiktlig nettside, og ha muligheten til å bestille dem gjennom en B2B-portal. Alle aktører som utgir kunst- og fotobøker, enten det er forlag, museum eller enkeltpersoner, vil bli invitert til å få sin tittel synliggjort og distribuert gjennom distribusjonsmodellen.   KONTUR FORLAG AS Kunstboksentralen - 2022 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 Kunstboksentralen er en distribusjonsmodell hvor alle oppmeldte kunst- og fotobøker vil bli gjort tilgjengelige for alle landets bokhandlere gjennom SentralDistribusjon (SD) og Forlagssentralen (FS), og alle landets museum, gallerier og spesialbutikker vil kunne finne bøkene gjennom en søkbar og oversiktlig nettside, og ha muligheten til å bestille dem gjennom en B2B-portal. Alle aktører som utgir kunst- og fotobøker, enten det er forlag, museum eller enkeltpersoner, vil bli invitert til å få sin tittel synliggjort og distribuert gjennom distribusjonsmodellen.   ETHAN RAFAL The Evening Pink — Fire Brigade Tour - 2023 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 The Evening Pink — Fire Brigade Tour will join The Evening Pink book in 2023, bridging book arts, wildfire science, and policy making to increase public awareness and empower communities to respond to coming wildfires — sharing vital tools for citizen, community, and government. This project exists in the context of the global climate emergency: the book is a necessary bridge between disciplines, rural and urban life, and is foundational for collective action. The Fire Brigade Tour will provide a distribution model for artists using the book to share research-based art and photography, increase the visibility of arts publishing in rural locales, and evidence the essential function of art books in public life. SILJE I. KRISTIANSEN Weekly Planner - 2022 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 'Weekly Planner' er en fragmentert bok i dagbokform. Den består av en serie tegninger som dokumenterer livet mitt gjennom seks år. Innholdet er dypt personlige og dreier seg om det daglige liv og alt jeg gjør for å opprettholde dette, på tross av en sårbar helse. Boken reflekterer over verdien av å gjenskrive et liv i tegning, og hva resultatet kan bety for andre enn en selv. SILJE I. KRISTIANSEN Weekly Planner - 2022 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 'Weekly Planner' er en fragmentert bok i dagbokform. Den består av en serie tegninger som dokumenterer livet mitt gjennom seks år. Innholdet er dypt personlige og dreier seg om det daglige liv og alt jeg gjør for å opprettholde dette, på tross av en sårbar helse. Boken reflekterer over verdien av å gjenskrive et liv i tegning, og hva resultatet kan bety for andre enn en selv. FOTOGALLERIET Skeive Ikoner (Queer Icons) - 2022-2023 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Fotogalleriet søker om midler til å distribuere boken ‘Skeive Ikoner’ nasjonalt og internasjonalt. ’Skeive Ikoner’ er et prosjekt som retter søkelyset mot foregangspersoner i norsk skeiv rettighetskamp i anledning 50-års jubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge. Boken består av fotografier av Fin Serck-Hanssen, og tekst av forfatterne Bjørn Hatterud og Caroline Ugelstad Elnæs. Bente Riise er redaktør med design av Den Luca. Materiale fra boken ble våren 2022 presentert på Fotogalleriet i Oslo. Prosjektet har vekt stor interesse hos et bredt publikum og vi har fått henvendelser fra andre steder i Norge som ønsker å formidle boken og dens innhold. Vi søker denne ordningen slik at denne historiske boken kan nå ut til fler.  FOTOGALLERIET Skeive Ikoner (Queer Icons) - 2022-2023 Oslo 2023 Avslått 0 25.8.2022 Fotogalleriet søker om midler til å distribuere boken ‘Skeive Ikoner’ nasjonalt og internasjonalt. ’Skeive Ikoner’ er et prosjekt som retter søkelyset mot foregangspersoner i norsk skeiv rettighetskamp i anledning 50-års jubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge. Boken består av fotografier av Fin Serck-Hanssen, og tekst av forfatterne Bjørn Hatterud og Caroline Ugelstad Elnæs. Bente Riise er redaktør med design av Den Luca. Materiale fra boken ble våren 2022 presentert på Fotogalleriet i Oslo. Prosjektet har vekt stor interesse hos et bredt publikum og vi har fått henvendelser fra andre steder i Norge som ønsker å formidle boken og dens innhold. Vi søker denne ordningen slik at denne historiske boken kan nå ut til fler.  KAFÉ NAUST Kafébibliotek - 2022 Nordland 2022 Avslått 0 25.8.2022 syner til vedlegg, ettersendast grunna tekniske problem med skjema KAFÉ NAUST Kafébibliotek - 2022 Nordland 2023 Avslått 0 25.8.2022 syner til vedlegg, ettersendast grunna tekniske problem med skjema ASKER KOMMUNE GLØTT - 2022 Viken 2022 Avslått 0 25.8.2022 Asker bibliotek har som mål å styrke møteplassfunksjonen for å kunne tilby et bredt og mangfoldig program. Biblioteket har kunstbøker og en betydelig samling kunstverk til utlån – kalt Artoteket. Lånestatistikken viser imidlertid at utlån har hatt nedgang, og det ønsker vi å gjøre noe med. Asker har en lang og stolt kunsttradisjon, kommunen har hatt og har mange kunstnere, og biblioteket tar formidlingsansvaret for å synliggjøre dette på alvor. Formålet med prosjektet er å formidle litteratur om kunst, og skape ny interesse for bibliotekets kunstbøker og kunstutlån. SHAME AS SHAME BOOKS - 2022 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 SHAME BOOKS Forlag, bokhandel, digital distribusjonskanal og kuratert abonnementsservice. UTEN TITTEL AS Utenlandsdistribusjonsnettverk - 2022–2023 Oslo 2022 Avslått 0 25.8.2022 Søsterforlagene Uten Tittel og Teknisk Industri utgir til sammen en vesentlig andel av norske kunstbøker i løpet av et bokår. Vi har god innenlandsdistribusjon i Norge, med mange faste kunder og avtaler med norske bokhandlere. Vi opplever imidlertid store utfordringer med distribusjon, salg og formidling av norske kunstbøker til utlandet, og ønsker å etablere et permanent distribusjonsnettverk som kan tjene som et vindu for norske kunstbokutgivelser mot et internasjonalt publikum.