Hopp til innhold
Vedtaksliste

Pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kunstnere publiserer, ikke bare for å dokumentere og kontekstualisere over eget virke, men også med ideen om boka som et kunstverk i seg selv. Gjennom tilskuddsordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling bidrar Kulturrådet til utgivelser av kunst- og kunstnerbøker (inkludert fotobøker) i Norge. Det er et behov for å styrke distribusjon og formidling av kunstnerbøker fordi utgivelsene faller utenfor eksisterende strukturer for litteratur. Bøker om kunst og bøker som kunst blir i stedet presentert og solgt i nisjebokhandler, gallerier, i forbindelse med kunstnersamtaler etc. Småbokforlag eller frittstående publiseringsplattformer er gjerne utgivere. Bøkene kommer ofte i små opplag eller kan være enkelteksemplarer. Kunstbokbransjen er preget av stram økonomi og manglede strukturer for distribusjon, formidling og innkjøp.

Formålet med denne engangsutlysningen på 1,6 millioner kroner er å utvikle nyskapende løsninger for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker. Hensikten er både å kartlegge og å prøve ut innovative strukturer, slik at kunstbøkene kan nå ut til flere. Prosjektene kan være praktiske eller rene mulighetsstudier og kunnskapen og erfaringene bør være overførbare til andre aktører i feltet. Etter at pilotprosjektene er ferdigstilt i 2023, skal et avsluttende seminar presentere prosjektene.

Antall søknader: 36
Søknadssum totalt: kr 10 814 750  
Tallet på tildelinger: 8
Tildelingssum: kr 1 600 000

Last ned vedtakslista her

Utlysningen om piloten var bred og søknadene som kom inn var mange, ambisiøse og varierte, - alt fra metodisk og praktisk forskning om utfordringene kunstbokfeltet står overfor til en skulptur som skal presentere og oppbevare kunstnerbøker.  Arrangørutvalget for visuell kunst behandlet søknadene og prioriterte en større utstilling om kunstnerbøker, forskning av nye strukturer og muligheter for formidling, også i bibliotek, samt grundige undersøkelser av utfordringer med distribusjon av kunst- og kunstnerbøker.   

Kunstbokhandelen AS fikk støtte til et større forskningstiltak om distribusjon og formidling av kunstnerisk publisering. Resultatet blir en digital antologi som skal fungere som en kunnskapsbase. En historisk oversikt basert på kunstbokfeltets og Torpedos egne erfaringer og arbeid danner grunnlaget for den digitale antologien. Utfordringene i det marginale kunstbokfeltet vil bli grundig undersøkt, også i en bredere, nordisk kontekst. Et nordisk nettverksarbeid om tematikken ble avsluttet sommeren 2022 og en oppsummerende artikkel herfra vil bli en viktig del av antologien. 
St. Hans Kommunikasjon er et byrå for kommunikasjon av visuell kunst (startet av Johanne Nordby Wernøe i 2019). Her danner en bred kartlegging av utfordringene grunnlaget for utvikling av en verktøykasse for gjennomførbare løsninger for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker.

Kunstbokhandelen B*stard i Lillehammer ønsker å fokusere på å utvikle og å styrke infrastrukturer for distribusjon og formidling av denne særlige sjangeren. I desember 2021 åpnet den fysiske kunstbokhandelen lokalisert i Oppland kunstsenter, mens kunstbokmessen B*stard startet opp i 2017, og arrangeres samtidig som Norsk litteraturfestival. Nettbokhandelen bastardbok.no ble også en realitet samme år. Midlene fra pilotordningen vil bli brukt til å prøve ut nye strukturer, som en abonnementsordning rettet mot bibliotek, mot ulike kunstinstitusjoner samt enkeltpersoner. På sikt ønsker man å forske på en innkjøpsordning for kunst- og kunstnerbøker. Kunstpodden i regi av Cecilie Tyri Holt vil bistå med podcast-formidling av de ulike bøkene.

Pamflett og Entrée i Bergen samarbeider for å starte en permanent kunstbokhandel i galleriets lokaler i Markveien. Bergen Art book Library ble lansert og utprøvd i april fjor, da Bergen Art Book Fair gikk av stabelen. Aktiviteter som produksjonsverksted, ulike work shops, boklanseringer og diskusjoner vil bli arrangert jevnlig. Erfaringene skal deles og kommuniseres på nettet, og også utveksles internasjonalt, mellom annet med New York Art Booka Fair. 
Kristiansand kunsthall er lokalisert sammen med Kristiansand folkebibliotek i Kunstenes og litteraturens hus og de har over flere år hatt et godt samarbeid om utstillinger og formidling av kunst- og kunstnerbøker. I løpet av 2023 skal utstillingen «Kunstnerboken - unik og mangfoldig» presenteres. Kunstnergruppen Codex Polaris er kuratorer og samler her kunstnerbøker fra Norden, Sápmi og Grønland. I tillegg til utstillingen er et faglig seminar en viktig del av formidlingsprogrammet, kunstnerbok-verksteder skal avholdes, samt kursing av biblioteks-ansatte.  
Prosjektperioden avsluttes i slutten av 2023 og Arrangørutvalget for visuell kunst framholder at det avsluttende seminaret vil bli viktig. Når de ulike presentasjonene deles vil oppsummeringer, diskusjoner og erfaringsoverføringer kunne peke på nye perspektiver og muligheter innenfor kunstnerisk publisering i framtiden. 

Prosess:

  • 2. juni 2022: 2.6.2022 kl. 13:00