Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. september 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 50 søknader, derav 24 på den ekstraordinære satsingen i 2017 Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder (se omtale nedenfor). 25 fikk støtte, blant disse 14 på nevnte satsing.

Samlet spenner prosjektene som vanlig over et bredt spekter av tema/fenomener, og dekker et langt kronologisk spenn helt fram til i dag. Blant prosjektene som har fått støtte finner vi tre som angår samisk kultur og historie. Ett av disse er prosjektet «Goadit – Flyttbare hjem», hvor Riddo Duottar Museat har fått kr 250 000 til å utvikle nye grep i sin formidling av buesperreteltet, en svært viktig del av den samiske kultur- og botradisjonen.

Videre har Stiftelsen Lásságámmi i Troms fått kr 100 000 til registrering og digitalisering av Nils-Aslak Valkeapääs (1943-2001) samling av fotografier, mens. Johs. Giæver AS har fått kr 130 000 til et prosjekt for formidling av fotografier etter Annie Giæver (1882-1956). Giæver-samlingen har høy kulturhistorisk verdi, og dokumenterer bl.a. forholdet mellom reindriftssamer, sjøsamer, kvener og fastboende nordmenn i Nord-Troms gjennom et halvt århundre.

Om satsingen: Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder

Målet med den ekstraordinære satsingen på Kulturvern i 2017 har vært å stimulere til prosjektbasert arbeid med transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder. Viktige deler av det historiske kildematerialet er vanskelig lesbart og dermed lite tilgjengelig for publikum og forskere. Dette gjelder særlig håndskrevne dokumenter som brev, dagbøker eller protokoller, samtidige beretninger og nedtegninger/lydopptak etter intervju.

Som ved de foregående satsingene Immateriell kulturarv (2015) og Barn og unge (2016), ble det også i 2017 øremerket kr 2 millioner til formålet. Årets satsing ble gjort kjent primo juni, og til fristen 5. september kom det inn 24 søknader med en samlet søknadssum på kr 3 877 000.

Tatt i betraktning det relativt lave søknadstallet på transkriberingsprosjekter før denne utlysningen, er en respons på mer enn 20 søknader svært god. Oppløftende er det også at mange av søknadene/prosjektene holdt høy faglig kvalitet. Det er tydelig at tematisk orienterte og spissede utlysninger jevnt over genererer bedre søknader enn i søknadsporteføljen forøvrig, noe som også blir illustrert ved at Kulturrådet har gått inn for støtte til 14 av tiltakene.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 50

Søknadssum: 15 099 000

Antall tildelinger: 25

Tildelingssum: 4 220 000

 

Søknader som kommer inn til ordningen blir vurdert av faglig utvalg for kulturvern.
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16. - 17.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Odd Magne Vinjevoll Anders Hovden Salmar I Samling Møre og Romsdal 2017 40000 8.11.2017 Avslått 0 Odd Magne Vinjevoll Anders Hovden Salmar I Samling Møre og Romsdal 2018 55000 8.11.2017 Avslått 0 Odd Magne Vinjevoll Anders Hovden Salmar I Samling Møre og Romsdal 2019 155000 8.11.2017 Avslått 0 SLEKT OG DATA SØR-FOSEN Transkribering og digitalisering av emigrasjonsprotokoller. Sør-Trøndelag 2017 10000 8.11.2017 Avslått 0 ARES FORLAG AS Bombingen av Vallø 25. april 1945 Vestfold 2017 50000 8.11.2017 Avslått 0 GESTAPOMUSEETS FORENING Gestapomuséet i Bergen - opplevelses-senter fra siste krig Hordaland 2017 810000 8.11.2017 Avslått 0 GESTAPOMUSEETS FORENING Gestapomuséet i Bergen - opplevelses-senter fra siste krig Hordaland 2018 498000 8.11.2017 Avslått 0 RANDI ANNIE STRAND 99/9 VESTERVIK Oslo 2017 90000 8.11.2017 Avslått 0 SLEKT OG DATA OSLO/AKERSHUS «Transkribering av kirkebøker i Oslo og Akershus fylker». Oslo 2017 53390 8.11.2017 Avslått 0 VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS «Museum of Broken Relationships» i Alta. Finnmark 2017 7000 8.11.2017 Avslått 0 VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS «Museum of Broken Relationships» i Alta. Finnmark 2018 93000 8.11.2017 Avslått 0 SLEKT OG DATA AUST-AGDER Skanning av dødsannonser Aust-Agder 2017 3000 8.11.2017 Avslått 0 SLEKT OG DATA AUST-AGDER Skanning av dødsannonser Aust-Agder 2018 1000 8.11.2017 Avslått 0 Ingrid Synnøve Røste Østvang Kulokken - Nord-Østerdalens perle. Sør-Trøndelag 2017 60000 8.11.2017 Avslått 0 Ingrid Synnøve Røste Østvang Kulokken - Nord-Østerdalens perle. Sør-Trøndelag 2018 200000 8.11.2017 Avslått 0 Ingrid Synnøve Røste Østvang Kulokken - Nord-Østerdalens perle. Sør-Trøndelag 2019 100000 8.11.2017 Avslått 0 SKALD AS Alfred Søvik og Oselvaren (a.t.) Sogn og Fjordane 2017 60000 8.11.2017 Avslått 0 SKALD AS Alfred Søvik og Oselvaren (a.t.) Sogn og Fjordane 2018 40000 8.11.2017 Avslått 0 JA-DU FILMSTUDIO AS Filmarkivet - Dagliglivet i Norge. En filmhistorie gjennom 100 år. Akershus 2017 543000 8.11.2017 Avslått 0 Kristoffer Mathias Vadum Transkripsjon av dagbøkene etter Andreas Faye 1822-1832 Aust-Agder 2018 60000 8.11.2017 Avslått 0 Kristoffer Mathias Vadum Transkripsjon av dagbøkene etter Andreas Faye 1822-1832 Aust-Agder 2019 60000 8.11.2017 Avslått 0 HANEN - NÆRINGSORGANISASJONEN FOR BYGDETURISME, GARDSMAT OG INNLANDSFISKE Styrking og synliggjøring av norsk mat- og drikkekultur som fremmer stolthet, kunnskap og måltidsglede Oslo 2017 750000 8.11.2017 Avslått 0 HANEN - NÆRINGSORGANISASJONEN FOR BYGDETURISME, GARDSMAT OG INNLANDSFISKE Styrking og synliggjøring av norsk mat- og drikkekultur som fremmer stolthet, kunnskap og måltidsglede Oslo 2018 750000 8.11.2017 Avslått 0 HANEN - NÆRINGSORGANISASJONEN FOR BYGDETURISME, GARDSMAT OG INNLANDSFISKE Styrking og synliggjøring av norsk mat- og drikkekultur som fremmer stolthet, kunnskap og måltidsglede Oslo 2019 750000 8.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN JØDISK MUSEUM I OSLO "Det de fortalte" - norske Holocaust-overlevdenes beretninger Oslo 2018 386887 8.11.2017 Avslått 0 FOTOGALLERIET Digitizing Fotogalleriet's newly established archive Oslo 2018 229344 8.11.2017 Avslått 0 HEGE BÅLSRØD Høyt og lavt, før og nå, lokalhistorisk barnebok med CD Vestfold 2018 80000 8.11.2017 Avslått 0 SLEKT OG DATA SØR-TRØNDELAG Trondheimsbasen - utvidet utgave med nye funksjoner Sør-Trøndelag 2017 10000 8.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA KYSTSOGEVEKENE Kystordverket - redaktør til nettbasert formidling Hordaland 2017 50000 8.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA KYSTSOGEVEKENE Kystordverket - redaktør til nettbasert formidling Hordaland 2018 250000 8.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Åmdals Verk Gruver Telemark 2017 110000 8.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Åmdals Verk Gruver Telemark 2018 110000 8.11.2017 Avslått 0 NOREGS UNGDOMSLAG Huset i Bygda Møre og Romsdal Oslo 2017 60000 8.11.2017 Avslått 0 NOREGS UNGDOMSLAG Huset i Bygda Møre og Romsdal Oslo 2018 220000 8.11.2017 Avslått 0 NOREGS UNGDOMSLAG Huset i Bygda Møre og Romsdal Oslo 2019 220000 8.11.2017 Avslått 0 CECILIE TYRI HOLT Digitalisering av tidsskriftet Kunsthåndverks arkiv Oslo 2017 345000 8.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Bevaring og dokumentasjon av Lillegaard-samlingen Nordland 2018 274450 8.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Bevaring og dokumentasjon av Lillegaard-samlingen Nordland 2019 274450 8.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Gränslösa historier Nord-Trøndelag 2018 407149 8.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Gränslösa historier Nord-Trøndelag 2019 414797 8.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Gränslösa historier Nord-Trøndelag 2020 96480 8.11.2017 Avslått 0 SØR-ØSTERDAL SLEKTSHISTORIELAG Transkribering av folketellingen 1891 for Elverum Hedmark 2017 20000 8.11.2017 Avslått 0 SØR-ØSTERDAL SLEKTSHISTORIELAG Transkribering av folketellingen 1891 for Elverum Hedmark 2018 10000 8.11.2017 Avslått 0 SØR-ØSTERDAL SLEKTSHISTORIELAG Transkribering av folketellingen 1891 for Elverum Hedmark 2019 10000 8.11.2017 Avslått 0 GAUSDAL HISTORIELAG Prosjekt for å ferdigstille transkribering og publisering av kirkebøkene i Gausdal. 1693-1920 Oppland 2018 300000 8.11.2017 Avslått 0 GAUSDAL HISTORIELAG Prosjekt for å ferdigstille transkribering og publisering av kirkebøkene i Gausdal. 1693-1920 Oppland 2019 300000 8.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURKVARTALET Fürstarkivet - digitalisering og tilgjengeliggjøring Møre og Romsdal 2017 250000 13.12.2017 Bevilget 250000 STIFTELSEN KULTURKVARTALET Fürstarkivet - digitalisering og tilgjengeliggjøring Møre og Romsdal 2018 250000 13.12.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURKVARTALET Transkribering av Hans Backer Fürsts selvbiografi Møre og Romsdal 2017 80000 13.12.2017 Bevilget 80000 HISTORISK INFRASTRUKTUR AS Branntakster - Oslo 1766-1797 Oslo 2018 200000 8.11.2017 Bevilget 200000 STERKE ORD Karen Knudtzons reisedagbok Trondheim-Nantes 1809-10 Utlandet 2018 90000 8.11.2017 Bevilget 90000 Torbjørn Ødegaard Kilder til frikjøp (1630-tallet) av nordiske slaver i Nord-Afrika i Riksarkivet i Oslo. Østfold 2018 240000 8.11.2017 Bevilget 150000 Ivar Hans Meidar Skoglund Transkribering av Charles Ravns fotologger Nordland 2017 37000 8.11.2017 Bevilget 75000 Ivar Hans Meidar Skoglund Transkribering av Charles Ravns fotologger Nordland 2018 38000 8.11.2017 Avslått 0 FYLKESARKIVET Transkribering av kommunale kilder Oppland 2017 200000 8.11.2017 Bevilget 200000 HISTORISK INFRASTRUKTUR AS Interaksjonsprosjektet Oslo havn 1798 Oslo 2017 850000 13.12.2017 Bevilget 500000 HSD SUNNHORDLAND AS Innsamling av historisk dokumentasjon - M/S «Sunnhordland Hordaland 2017 55000 8.11.2017 Bevilget 55000 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Historisk og søkbart! Transkribering og tilgjengeliggjøring av søkbare historiske privatarkiv fra Telemark Telemark 2018 250000 13.12.2017 Bevilget 400000 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Historisk og søkbart! Transkribering og tilgjengeliggjøring av søkbare historiske privatarkiv fra Telemark Telemark 2019 250000 13.12.2017 Avslått 0 BYGDETRUPPEN TEATER Doblougjentene Akershus 2017 10000 8.11.2017 Bevilget 90000 BYGDETRUPPEN TEATER Doblougjentene Akershus 2018 170000 8.11.2017 Avslått 0 BYGDETRUPPEN TEATER Doblougjentene Akershus 2019 20000 8.11.2017 Avslått 0 DIS VEST-AGDER LOKALLAG AV DIS-NORGE Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder Vest-Agder 2017 10000 8.11.2017 Bevilget 30000 DIS VEST-AGDER LOKALLAG AV DIS-NORGE Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder Vest-Agder 2018 10000 8.11.2017 Avslått 0 DIS VEST-AGDER LOKALLAG AV DIS-NORGE Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder Vest-Agder 2019 10000 8.11.2017 Avslått 0 NUTEN FILM AS Våre Historiske Auge Rogaland 2017 200000 8.11.2017 Bevilget 200000 STIFTELSEN LÁSSÁGÁMMI Registrering/digitalisering – Valkeapääs fotosamling (negativer) Troms 2017 50000 8.11.2017 Bevilget 100000 STIFTELSEN LÁSSÁGÁMMI Registrering/digitalisering – Valkeapääs fotosamling (negativer) Troms 2018 50000 8.11.2017 Avslått 0 TALIK DA Video og lydinnspilling av slåttene i boka «Den store leken - Spellmannen Anders Haugens liv og virke» Oppland 2018 150000 8.11.2017 Bevilget 100000 SLEKT OG DATA Bevaring og tilgjengeliggjøring av digitaliserte kilder i søkbar database Oslo 2018 150000 8.11.2017 Bevilget 150000 VARANGER MUSEUM IKS «Byens minnebank – digitalisering og transkribering av ordreprotokoller» Finnmark 2018 62000 13.12.2017 Bevilget 60000 RIDDODUOTTARMUSEAT Goadit - Flyttbare hjem Finnmark 2017 300000 13.12.2017 Bevilget 250000 Johs. H. Giæver A/S Havnnes og Annie Giæver - historien bak fotografiene Troms 2018 130000 8.11.2017 Bevilget 130000 WIKIMEDIA NORGE Bodil Biørns fotoalbum fra Armenia Oslo 2018 105000 8.11.2017 Bevilget 100000 NEDRE EIKER KOMMUNE Solberg Spinderi 200 år Buskerud 2017 150000 8.11.2017 Bevilget 300000 NEDRE EIKER KOMMUNE Solberg Spinderi 200 år Buskerud 2018 350000 8.11.2017 Avslått 0 MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET Den nye planeten Oslo 2017 170000 8.11.2017 Bevilget 170000 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sikring og digitalisering av historielagenes publikasjoner Sør-Trøndelag 2018 145000 8.11.2017 Bevilget 145000 HAUGEINSTITUTTET Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder angående Hans Nielsen Hauge og haugianerne i Agder. Vest-Agder 2018 100000 8.11.2017 Bevilget 150000 HAUGEINSTITUTTET Transkribering og tilgjengeliggjøring av kilder angående Hans Nielsen Hauge og haugianerne i Agder. Vest-Agder 2019 100000 8.11.2017 Avslått 0 RAGNHILD SANDØY Transkribering og digitalisering av folkeminnemateriale fra grenselandet mellom Lofoten og Vesterålen Troms 2017 250000 8.11.2017 Bevilget 200000