Hopp til innhold
Vedtaksliste

Møteplasser og kulturarenaer for romanifolket/taterne 

Søk støtte

Om søknadsrunden

Våren 2023 ble det utformet en egen utlysning til møteplasser som bygget på forskriften for den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne.

Det kunne søkes tilskudd til etablering av møteplasser og kulturarenaer som skal styrke egenorganisering og synliggjøring av romanifolket/taternes kultur, språk og historie. En søknad kunne også inneholde planer for minoritetspolitikk aktivitet og et rådgivningstilbud med romanifolket/taterne som målgruppe. Øvre tilskuddsbeløp var 300 000 kroner.

Tilskuddsordningen ble utlyst 2. juni 2023 med søknadsfrist 18. oktober. Det kom inn totalt 9 søknader og omsøkt beløp var 2 253 160 kroner. Det ble gitt tilskudd til i alt fem søknader og tildelt 1 420 000 kroner, og fire søknader ble avslått.

De fem prosjektene som får støtte har god geografisk spredning, med fordelingen 2 søknader fra Agder, og 1 fra henholdsvis Viken, Trøndelag og Oslo. To av prosjektene gjelder videreføring av pågående prosjekter, mens tre gjelder nye satsninger.

De fire søknadene som fikk avslag hadde alle svak treff på den særskilte utlysningen til forprosjekter, men alle oppfordres til å søke på nytt i den ordinære runden 5. mars. 2024. Disse søknadene hadde fordelingen kulturarv: 2, litteratur: 1 og annet: 1.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 9
  • Søknadssum: 2 253 260 kroner
  • Antall tildelinger: 5
  • Tildelingssum: 1 420 000 kroner

Prosess:

  • Søknadsfrist: 18.10.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumTilskuddVedtakVedtaksdatohidden
Kent Robert Jacobsen Vikvarvets venner Trøndelag 2024 300000 300000 Bevilget 24.11.2023 Johnny Nils Fredrik Fredriksen Johnnys bok fortelling  Vestfold og Telemark 2024 200000 0 Avslått 24.11.2023 KRISTIANSAND KOMMUNE Mulighetsstudie for Sørlandets barnehjem som møteplass og kulturarena for romanifolket Agder 2024 300000 300000 Bevilget 24.11.2023 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Romanihuset i Lillesand som møteplass og kulturarena. Agder 2024 220000 220000 Bevilget 24.11.2023 Hilmar Wilhelmsen Gammelt Håntverk sandefjord. Vestfold og Telemark 2024 187000 0 Avslått 24.11.2023 BLAKER MEIERIS VENNER Taternes hus på Blaker Oslo 2024 300000 300000 Bevilget 24.11.2023 Bjørn Gunnar Engesland Forprosjekt for styrket samarbeid og kontakt innenfor romanifolket taterne i Norge Oslo 2024 300000 0 Avslått 24.11.2023 Karin Margareta Nilsen Vandrikofta Viken 2024 146160 0 Avslått 24.11.2023 TATERNES LANDSFORENING Romanifolkets taternes samlingsplass Innlandet 2024 300000 300000 Bevilget 24.11.2023