Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglig kulturvirksomhet (arrangementer, arrangører og arenaer)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet
Søknadene preges av et mangfold i både kulturelle uttrykk, formater, nedslagsfelt og organisering. Omfanget av solide og interessante tverrfaglige arrangører og arenaer over hele landet er i vekst. Dette speiles i søknadstallet på ordningen, som denne gangen er rekordhøyt med 98 søknader. Antall søknader har økt med 72 prosent sammenliknet med samme frist i 2022. I likhet med forrige runde, er 40 prosent av søkerne helt nye på de tverrfaglige ordningene. Av disse er en fjerdedel helt nye i Kulturrådet. 

Søknadsrunden har et bredt geografisk nedslagsfelt, selv om hovedtyngden typisk nok ligger i Oslo og Vestland. Alle landets fylker er representert med tre eller flere søknader. Søknadene spenner fra små bygdefestivaler, utprøvingsprosjekter og nyetableringer, til virksomheter med langsiktige tilskudd i millionklassen.

Veksten i søknader viser seg spesielt i forprosjekter, etableringssøknader og nye arrangører. Flere veletablerte arenaer ønsker også å utvikle seg i en mer tverrfaglig retning. I tillegg har flere festivaler og arrangører har søkt om flerårige tilskudd i form av langsiktige arrangørutviklingsmidler. En stor del av søknadene består også av arrangører, arenaer og virksomheter som over lengre tid har hatt støtte fra ordningen.

En rekke av arrangementene og arenaene i søknadsbunken bidrar til et større mangfold i kunst- og kulturlivet, i tråd med Kulturrådets strategiske satsing. Mangfoldsperspektivet har vært vesentlig i Kulturrådets prioriteringer. Av mange eksempler, kan blant annet disse trekkes fram:

  • Winter of Soul i Bergen, en ny tverrfaglig festival som feirer og utforsker svart identitet i en norsk kontekst.
  • Workshoprekka «Cooking, time?», i regi av kunstner Sarah Kazmi og Interkulturelt museum i Oslo. I workshopene skal bl.a. ei gruppe pakistanske førstegenerasjonsinnvandrere kollektivt oversette Den kritiske fase, et omfattende forskningsarbeid på pakistanske arbeidsinnvandrere fra 1973.  
  • Wunderkammer-festivalen i regi av Pride Art i Oslo, som utfordrer de rådende kuratoriske prinsippene i kunstfeltet.

41 av søknadene har barn og unge som målgruppe. Dette er en tydelig økning sammenliknet med forrige runde. Blant søknadene er det flere kunstfestivaler og arrangører med egne barneprogram og kulturfestivaler retta mot familier. Samtidig er det flere gode eksempler på arenaer som har spesialisert seg på den yngste målgruppa, blant annet disse:

  • Elefantteateret har i løpet av kort tid etablert seg som en helt sentral og offensiv arena for kunst for de aller minste barna i Stavanger, med et nasjonalt nedslagsfelt. Teateret har (barne)kunstnerisk spisskompetanse, et bredt internasjonalt nettverk og en solid oppslutning i lokalmiljøet. Samtidig driver de med oppsøkende virksomhet og samfunnsprosjekter for at flere barn og familier skal få mulighet til å oppleve kunst. 
  • Union scene har fått tilskudd til sitt ukentlige tverrfaglige barneprogram, som de gjennomfører i samarbeid med en rekke aktører i regionens kunstfelt. Utvalget støtter videreutviklingen av programmet, og mener at samarbeidsmodellen kan ha overføringsverdi til andre kulturscener.

Flere av arrangementene og virksomhetene skaper også friksjonsfylte ytringsrom og plattformer for nye tanker og stemmer:

  • Tekstallmenningen i Bergen formidler, selger og distribuerer kulturtidsskrifter, kunstbøker og bøker fra litterære småforlag i hele landet. Organisasjonen er svært viktig for å styrke de uavhengige utgivernes, utsalgsstedenes og tidsskriftenes betydning for både det generelle offentlige ordskiftet og for det mer kunst- og kulturinterne feltet. 
  • Trontalks er et tanketorg for erfaringer og samtaler, med filosofi, kunstmusikk, litteratur, utstillinger og scenekunst, på Alvdal og i Tynset. Målet er å få flere til å tenke over hva det vil si å være et menneske på 2020-tallet. 
  • Flexile er en ny kunstnerresidens og kulturarena i Kirkenes. Prosjektet er en respons på krigen mellom Russland og Ukraina. Residensen retter seg mot eksilkunstnere og kunstnere fra nordiske land. Flexile holder til i Direktørboligen, en funkisvilla i Kirkenes. 
  • Pilot § 112 er pilotutgaven av en ny triennale i Fredrikstad for kunstnere, forskere, byutviklere og beslutningstakere. Bak initiativet står Fredrikstad kommune og Østfold internasjonale teater, i samarbeid med en rekke kulturaktører i Fredrikstad og omegn. Formålet er å påvirke den regionale samfunnsutviklingen i ei bærekraftig retning gjennom kunst. 

Kulturrådets vurderinger og prioriteringer 

Kulturrådet har i sine vurderinger bl.a. lagt vekt på 

  •      kunstnerisk forankring og relevans for det frie profesjonelle kunstfeltet
  •      stedssensitivitet, lokal tilstedeværelse og forankring
  •      tilgjengelighet og publikumsbevissthet
  •      gjennomføringsevne og realistisk planlegging
  •      geografisk spredning 

Kulturrådet ønsker å gi stabilitet til aktører som er etablert på ordningen, og samtidig løfte nye søkere og miljøer. Ordningen har fått flere ekstraordinære tilskudd og omdisponeringer de siste årene. Dermed er det mulig å gi et løft til underskogen av tverrfaglige arrangører og arenaer, gjennom kortsiktige tilskudd til etableringer og utviklingsprosjekter. Samtidig er det en rekke etablerte festivaler, arrangører og virksomheter som er avhengige av langsiktige tilskudd fra ordningen.

Alle aktørene som mottar langsiktig virksomhetstilskudd har fått en pris- og lønnsvekstjustering i sine tilskudd på 5 prosent. Kulturrådet har også prioritert å løfte flere arenaer og arrangører med langsiktige utviklingstilskudd. Målet er å gi disse en større forutsigbarhet og rom for utvikling. Blant de nye aktørene som er innlemma i denne kategorien, er Lavangsnes wunderkammer i Salangen, Jam public i Kristiansand, Foreningen Mikrolabs i Bergen, Neslandsvatn stasjon i Drangedal og Tekstallmenningen i Bergen. 

Svært mange søkere har fått lavere tilskudd enn de søkte om. Kulturrådet gjør alltid en grundig vurdering av søkerens reelle støttebehov, men denne runden er flere tilskudd lavere enn ønskelig på grunn av ordningens pressede økonomiske rammer for 2024 og framover.


Tall fra søknadsrunden
Antall søknader: 98
Søknadsbeløp: kr 79 414 295
Antall tildelinger: 54
Tildelingsbeløp: kr 21 750 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

  • Dato for fagutvalgsmøte: 21. - 23.11.2023

  • Vedtak i rådsmøtet: 13. - 14.12.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtakTilskuddKategorihidden
SYV MIL AS SMÅKURS for kunstnere og produsenter - 2023-2024 Vestland 2023 60000 Avslått 0 OLE BULL SCENE AS TverrTALENT 2024 - 2024 Vestland 2023 130000 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Mottaket prosjekt- og visningsrom - 2024-2026 Møre og Romsdal 2024 500000 Bevilget 100000 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Mottaket prosjekt- og visningsrom - 2024-2026 Møre og Romsdal 2025 500000 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Mottaket prosjekt- og visningsrom - 2024-2026 Møre og Romsdal 2026 500000 Avslått 0 ELEFANTTEATERET AS De yngste medborgernes kunstopplevelse - 2024-2025 Rogaland 2023 500000 Avslått 0 ELEFANTTEATERET AS De yngste medborgernes kunstopplevelse - 2024-2025 Rogaland 2024 600000 Bevilget 300000 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Fossekleiva kultursenter - 2024-2026 Viken 2024 519000 Bevilget 365000 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Fossekleiva kultursenter - 2024-2026 Viken 2025 520000 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Fossekleiva kultursenter - 2024-2026 Viken 2026 520000 Avslått 0 HELLAND BOKSTAV The Print Shop at the End of the World - 2023-2025 Oslo 2024 150000 Avslått 0 SKIENS KUNSTFORENING SmartArt: Greenlight 2024 - 2024 Vestfold og Telemark 2024 150000 Avslått 0 SOMMER I BERLEVÅG Sommer i Berlevåg - 2024 Rogaland 2024 70000 Bevilget 70000 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon - 2023-2026 Vestfold og Telemark 2024 750000 Bevilget 300000 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon - 2023-2026 Vestfold og Telemark 2025 780000 Avslått 0 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon - 2023-2026 Vestfold og Telemark 2026 800000 Avslått 0 HAVFERD AS Podfest 2024 - 2024 Oslo 2024 150000 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Hallen USF: fra industri til kultur - 2024 Vestland 2024 500000 Avslått 0 HARDING PULS Harding Puls 30 år - 2024 Vestland 2023 70000 Avslått 0 HARDING PULS Harding Puls 30 år - 2024 Vestland 2024 0 Bevilget 70000 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Working with Art and other Essentials - 2024-2026 Troms og Finnmark 2024 1159000 Bevilget 400000 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Working with Art and other Essentials - 2024-2026 Troms og Finnmark 2025 1159000 Avslått 0 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Working with Art and other Essentials - 2024-2026 Troms og Finnmark 2026 1159000 Avslått 0 SYV MIL AS SHIFTITs kurs i sirkulær kunstproduksjon - 2024-2025 Vestland 2024 115000 Bevilget 100000 Helge Alvin Rosfjord 175 års kirkejubileum Lyngdal kirke - 2023 Vestland 2023 40000 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD PIKSEL (NO) FESTIVAL 2023 - 2023 Vestland 2023 240000 Bevilget 100000 KOBBEL KUNSTBYRÅ AS Tverrkunstnerisk kunstgavekort - 2023-2024 Agder 2023 80000 Avslått 0 KOBBEL KUNSTBYRÅ AS Tverrkunstnerisk kunstgavekort - 2023-2024 Agder 2024 400000 Avslått 0 STUDIO O AS TronTalks - 2023-2025 Innlandet 2024 400000 Bevilget 400000 STUDIO O AS TronTalks - 2023-2025 Innlandet 2025 400000 Bevilget 400000 STUDIO O AS TronTalks - 2023-2025 Innlandet 2026 400000 Bevilget 400000 OSTERØY KUNSTLAG Håsong 2024 - 2023-2024 Vestland 2023 260000 Bevilget 130000 PREFORM AS PreForm Fjaler - utvikling av Samvirket. - 2024-2026 Vestland 2024 600000 Bevilget 450000 PREFORM AS PreForm Fjaler - utvikling av Samvirket. - 2024-2026 Vestland 2025 750000 Bevilget 500000 PREFORM AS PreForm Fjaler - utvikling av Samvirket. - 2024-2026 Vestland 2026 750000 Bevilget 500000 HØGSKULEN I VOLDA Seanse - senter for kunstproduksjon - 2024 Møre og Romsdal 2024 2400000 Bevilget 1500000 TORSKETROMMING Torsketromming - 2024-2026 Oslo 2024 435000 Bevilget 145000 BELLALI NEGUIB AUSTRIA CRUZ XIBALBA FESTIVAL - 2023 Oslo 2023 150000 Bevilget 75000 CARE4COMPANION AS Christmas and Yalda Cultural Event - 2023 Viken 2023 30000 Avslått 0 STOPPESTED VERDEN Stoppested Verden - 2024 Innlandet 2024 1400000 Bevilget 1050000 URBANSOUNDART UrbanSoundArt konferansefestival - 2023 Viken 2023 50000 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT WRAP - 2024-2026 Vestland 2024 1050000 Bevilget 850000 HISTORY DISPOSAL UNIT WRAP - 2024-2026 Vestland 2025 1150000 Bevilget 850000 HISTORY DISPOSAL UNIT WRAP - 2024-2026 Vestland 2026 1250000 Bevilget 850000 PRIDE ART Pride Art og DOGA - 2023 Oslo 2023 600000 Bevilget 200000 ROTVOLL KUNSTNERKOLLEKTIV SA Kunstfest Rotvoll 2024 - 2024 Trøndelag 2024 250000 Bevilget 200000 KOMAFEST AS Komafest - 2024-2025 Troms og Finnmark 2024 600000 Bevilget 500000 KOMAFEST AS Komafest - 2024-2025 Troms og Finnmark 2025 600000 Bevilget 500000 ANJA BIBBY Bibby's Bonanza of the Bizarre - 2024-2025 Oslo 2023 150000 Avslått 0 ANJA BIBBY Bibby's Bonanza of the Bizarre - 2024-2025 Oslo 2024 150000 Avslått 0 KULTURAKADEMIET AS Konferanse, festival, nettverksbygging - 2023-2024 Oslo 2023 50000 Bevilget 50000 KULTURAKADEMIET AS Konferanse, festival, nettverksbygging - 2023-2024 Oslo 2024 50000 Avslått 0 PACHAMAMA FRIVILLIG! Fra Tøyen til inka-tid - 2023-2024 Oslo 2023 72000 Avslått 0 PACHAMAMA FRIVILLIG! Fra Tøyen til inka-tid - 2023-2024 Oslo 2024 240000 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førdekonferansen - 2024 Vestland 2024 160000 Bevilget 100000 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - 2024-2026 Vestland 2024 2000000 Bevilget 250000 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - 2024-2026 Vestland 2025 2000000 Bevilget 1300000 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - 2024-2026 Vestland 2026 2000000 Avslått 0 SULA SOKN Spanande fag og god musikk - 2024 Møre og Romsdal 2023 131000 Avslått 0 LARSEN MEDIA Næssfestivalen - 2024 Oslo 2023 200000 Avslått 0 ZAIKINA - STORT LÆRINGSPOTENSIALE Interaktivt kunst og kultur fellesskap. - 2023-2025 Oslo 2023 180000 Avslått 0 ZAIKINA - STORT LÆRINGSPOTENSIALE Interaktivt kunst og kultur fellesskap. - 2023-2025 Oslo 2024 1150000 Avslått 0 STIFTELSEN LASSAGAMMI Lásságámmi - Stiftelsen Lásságámmi - 2024-2026 Troms og Finnmark 2024 500000 Bevilget 500000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Lásságámmi - Stiftelsen Lásságámmi - 2024-2026 Troms og Finnmark 2025 500000 Bevilget 500000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Lásságámmi - Stiftelsen Lásságámmi - 2024-2026 Troms og Finnmark 2026 500000 Bevilget 500000 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE Kunst i spire -pilot for kunstbiennale - 2024 Vestfold og Telemark 2023 800000 Bevilget 300000 Sarah Kazmi Cooking, time? - 2024 Oslo 2023 45000 Avslått 0 Sarah Kazmi Cooking, time? - 2024 Oslo 2024 0 Bevilget 45000 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS - 2024-2025 Viken 2024 220000 Bevilget 150000 INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS INTERNATIONAL CREATIVITY WORKSHOP AS - 2024-2025 Viken 2025 220000 Avslått 0 MINIFJORDEN AS MiniFjorden barnefestival - 2024-2026 Vestfold og Telemark 2024 250000 Bevilget 120000 MINIFJORDEN AS MiniFjorden barnefestival - 2024-2026 Vestfold og Telemark 2025 250000 Avslått 0 MINIFJORDEN AS MiniFjorden barnefestival - 2024-2026 Vestfold og Telemark 2026 250000 Avslått 0 VILLA LOFOTEN AS Villa Lofoten as - 2024-2026 Nordland 2024 1000000 Avslått 0 VILLA LOFOTEN AS Villa Lofoten as - 2024-2026 Nordland 2025 1000000 Avslått 0 VILLA LOFOTEN AS Villa Lofoten as - 2024-2026 Nordland 2026 900000 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Tjaktjen Tjåanghkoe - 2024 Trøndelag 2024 150000 Bevilget 150000 MOTFORESTILLINGER (MOFO) Motforestillinger på HUMAN 2024 - 2023-2024 Trøndelag 2024 450000 Bevilget 250000 DRAMMEN SCENER AS Union Scene for barn - 2024 Viken 2024 275000 Bevilget 200000 Stina Molander Skavlan GURI - 2024-2025 Utlandet 2023 150000 Avslått 0 Stina Molander Skavlan GURI - 2024-2025 Utlandet 2024 170000 Avslått 0 PEDERHUSETS VENER Pederhusveka, Pederhusets Vener - 2024-2026 Vestland 2024 250000 Bevilget 200000 PEDERHUSETS VENER Pederhusveka, Pederhusets Vener - 2024-2026 Vestland 2025 250000 Bevilget 200000 PEDERHUSETS VENER Pederhusveka, Pederhusets Vener - 2024-2026 Vestland 2026 280000 Bevilget 225000 WINTER OF SOUL Winter of Soul festival - 2023-2024 Vestland 2024 100000 Bevilget 100000 MORTEN JOH Dada - visningsplattform og nattklubb - 2023-2024 Rogaland 2023 85000 Bevilget 30000 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN Jam Public 2024, 2025, 2026 - 2024-2026 Agder 2023 201176 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN Jam Public 2024, 2025, 2026 - 2024-2026 Agder 2024 0 Bevilget 200000 FREDRIKSTAD KOMMUNE Pilot§112 - 2024 Viken 2024 1000000 Bevilget 300000 KNIPSU Knipsu Fight Cage program - 2023-2024 Vestland 2023 350000 Bevilget 100000 FILMBYRÅET JACK AS Jack presenterer: serie for kunstfilm - 2024 Oslo 2023 155000 Avslått 0 NORTHING AS Northing - 2024 Vestland 2024 800000 Bevilget 575000 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre - Lydkunst og elektronisk musikk - 2024 Vestland 2024 2100000 Bevilget 1160000 OSLOFJORD TRIENNALE Kunst og forskning - Oslofjord Triennale - 2024 Viken 2024 600000 Avslått 0 LYDHØR - KUNSTARENA FOR OG MED DE YNGSTE BARNA Lydhør LekeKunstdager - 2023 Trøndelag 2023 55000 Bevilget 55000 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - 2024-2025 Oslo 2024 400000 Bevilget 200000 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - 2024-2025 Oslo 2025 400000 Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA kulturaktivitet på vårt uteområde - 2023-2024 Innlandet 2023 122000 Bevilget 80000 BODØ ARENA FOR DANSEKUNST Bodø Biennale - 2024 Nordland 2024 800000 Avslått 0 KRA - KUNST ROM ARBEID KRA - Kunst Rom Arbeid - 2024-2025 Rogaland 2024 350000 Bevilget 150000 KRA - KUNST ROM ARBEID KRA - Kunst Rom Arbeid - 2024-2025 Rogaland 2025 450000 Bevilget 200000 RØROS KULTURKONTOR Artut kulturfestival - 2023 Trøndelag 2023 150000 Avslått 0 Unnur Eidsvold Sande Hybris- forestillinger og samtaler - 2024-2025 Oslo 2023 449684 Avslått 0 FLEXILE Flexile a-i-r and Artist House - 2024-2025 Troms og Finnmark 2024 725000 Bevilget 200000 FLEXILE Flexile a-i-r and Artist House - 2024-2025 Troms og Finnmark 2025 740000 Bevilget 250000 STIFTELSEN TEKSTLAB STIFTELSEN TEKSTLAB - 2024 Oslo 2024 2000000 Bevilget 1260000 LOFOTEN GLASS AS Water connects - 2023 Nordland 2023 160000 Avslått 0 STIFTELSEN THE ENERGY FARM INTERNATIONAL FOUNDATION Kultur for Klima Festivalen 2024 - 2024 Innlandet 2023 60000 Avslått 0 STIFTELSEN THE ENERGY FARM INTERNATIONAL FOUNDATION Kultur for Klima Festivalen 2024 - 2024 Innlandet 2024 220000 Avslått 0 DRAMMEN PRIDE Drammen Pride - 2024-2027 Viken 2024 250000 Avslått 0 DRAMMEN PRIDE Drammen Pride - 2024-2027 Viken 2025 150000 Avslått 0 DRAMMEN PRIDE Drammen Pride - 2024-2027 Viken 2026 100000 Avslått 0 ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK Gjestekunstner hos Arbark - 2024-2025 Oslo 2024 90000 Avslått 0 ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK Gjestekunstner hos Arbark - 2024-2025 Oslo 2025 90000 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Prøverommet - 2024-2026 Vestland 2024 175000 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Prøverommet - 2024-2026 Vestland 2025 175000 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Prøverommet - 2024-2026 Vestland 2026 175000 Avslått 0 SONDRE PETTERSEN The Cry Of The Earth (arbeidstittel) - 2024-2025 Vestland 2024 120000 Avslått 0 OCEAN SOUNDS NORWAY Ocean Sounds Art Collaboration - 2024-2025 Nordland 2024 1616640 Avslått 0 OCEAN SOUNDS NORWAY Ocean Sounds Art Collaboration - 2024-2025 Nordland 2025 1516640 Avslått 0 KLIMAKULTUR SA Kunnskapsløft på klimarettferdighet - 2024 Innlandet 2024 700000 Avslått 0 MOSTER 2024 AS Jublieumsveka Moster 2024 - 2024 Vestland 2023 1350000 Avslått 0 SAMI VIESSU OSLO OS / SAMISK HUS OSLO AS Samisk kultur i Oslove - 2024 Oslo 2023 316678 Avslått 0 SAMI VIESSU OSLO OS / SAMISK HUS OSLO AS Samisk kultur i Oslove - 2024 Oslo 2024 0 Bevilget 130000 Elise Nohr Nystad "Medvind" festivalen - 2024 Oslo 2024 40000 Avslått 0 MASAHAT FOR ARAB CULTURE IN EXILE Masahat for Arab Culture in Exile - 2024-2026 Oslo 2024 700000 Bevilget 250000 MASAHAT FOR ARAB CULTURE IN EXILE Masahat for Arab Culture in Exile - 2024-2026 Oslo 2025 759200 Avslått 0 MASAHAT FOR ARAB CULTURE IN EXILE Masahat for Arab Culture in Exile - 2024-2026 Oslo 2026 845300 Avslått 0 SUNNFJORD KOMMUNE Rom for ord - sjangermøter i distrikta - 2023-2024 Vestland 2023 100000 Bevilget 50000 SUNNFJORD KOMMUNE Rom for ord - sjangermøter i distrikta - 2023-2024 Vestland 2024 300000 Bevilget 150000 UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Lyst heile natta - Senja Barnefestival - 2024-2026 Troms og Finnmark 2024 400000 Bevilget 275000 UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Lyst heile natta - Senja Barnefestival - 2024-2026 Troms og Finnmark 2025 400000 Avslått 0 UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Lyst heile natta - Senja Barnefestival - 2024-2026 Troms og Finnmark 2026 400000 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - 2024-2025 Vestland 2024 200000 Bevilget 150000 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - 2024-2025 Vestland 2025 200000 Bevilget 150000 Liv Kristin Holmberg Kunstliturgisk Symposium - 2023 Vestfold og Telemark 2023 85000 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN P-ART-Y Festival 2024: Colusseum - 2024 Agder 2023 357977 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN P-ART-Y Festival 2024: Colusseum - 2024 Agder 2024 0 Bevilget 200000 NY MUSIKK Particular.Universal på Nitja 2024 - 2023-2024 Oslo 2024 250000 Avslått 0 MADSTUN AS Virksomhetsstøtte Madstun Kultursenter - 2025 Innlandet 2024 210000 Avslått 0 NOEMATA Impossible worlds - 2024 Viken 2024 32000 Avslått 0 SAFEMUSE, SAFE HAVENS FOR ARTISTS Fri Kunst - kunstens rolle i samfunnet - 2024 Oslo 2024 90000 Bevilget 90000 GOD NOK God-Nok festivalen 2024 - 2024 Nordland 2024 500000 Bevilget 250000 UNIVERSITETET I AGDER Platform Nord/24/Nordic Noise - 2024 Agder 2024 540000 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER Arts in Action: Exploring Diversity - 2024 Agder 2024 50000 Avslått 0 RUIZ - A-CUSTICA, TICKLE TOES, ALLURE DANCE COMPANY A-custica - Galeria de Artes Integradas - 2027 Viken 2023 350000 Avslått 0 RUIZ - A-CUSTICA, TICKLE TOES, ALLURE DANCE COMPANY A-custica - Galeria de Artes Integradas - 2027 Viken 2024 350000 Avslått 0 RUIZ - A-CUSTICA, TICKLE TOES, ALLURE DANCE COMPANY A-custica - Galeria de Artes Integradas - 2027 Viken 2025 350000 Avslått 0 FOTOGALLERIET ‘Seeds Shall Set Us Free’ - 2024 Oslo 2023 200000 Avslått 0 FOTOGALLERIET ‘Seeds Shall Set Us Free’ - 2024 Oslo 2024 0 Bevilget 200000