Hopp til innhold
Bokserien

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder

Digitale teknologier og medieplattformer er helt grunnleggende for kunst- og kulturfeltet i dag. Denne boken viser mangfoldet av digitaliseringsprosesser i kunsten og kulturen.

$imageText.getData()

Gjennom 17 artikler fra en rekke norske og internasjonale forskere, undersøker denne artikkelsamlingen hvordan digitaliseringsprosesser forandrer og preger produksjon, formidling og bruk av kunst og kultur i dag, og hvordan kunsten og kulturen selv utforsker, tematiserer og problematiserer endringsprosessene.

Artiklene drøfter strømmekonserter, instagramdikt, massedigitaliseringsprosjekter, kulturpolitikk, hacking som estetisk praksis og scenekunstens forhold til det digitale. De drøfter bruken av sosiale medier på motefeltet, hvordan kulturinstitusjoner endres, digital formidling på det visuelle kunstfeltet og på minnesteder, og – endelig – ønsket om å trekke seg tilbake fra det digitale.

Boken samler resultatet fra Kulturrådets forskningsprogram «Digital kultur, estetiske praksiser», som har mottatt støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Om publikasjonen

Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder

Fagbokforlaget

Knut Ove Eliassen, Anne Ogundipe, Øyvind Prytz (red.)
2022
978-82-450-4419-5