Hopp til innhold
Bokserien

Fellesskap, konflikt og politikk

Kulturpolitikken tar for gitt at kunst og kultur bidrar til fellesskap. Men hvilke fellesskap dreier det seg om? Og hva er egentlig forholdet mellom fellesskap og konflikt i kulturlivet?

$imageText.getData()

Gjennom syv artikler gir Fellesskap, konflikt og politikk. Spenninger i kunst- og kulturfeltet innsikt i noen av fellesskaps-forståelsene, nyansene, kontekstene, historikkene og ikke minst konfliktene som er del av kunst- og kulturfeltet og kulturpolitikken. 

Artiklene belyser grunnleggende fellesskapsdimensjoner, kulturpolitikkens betydning i de skandinaviske velferdsstatene og hvorfor «separatistiske» fellesskap av ikke-hvite kunst- og kulturarbeidere oppstår i dag. De diskuterer hvordan en sangbok kan bidra til nasjonsbaserte forhandlinger om fellesskap, hvordan litteratur gir innsikt i forestillinger om det nasjonale «vi»-et, hvordan kunstforeninger fungerer i et spenningsfelt mellom selvorganiserte fellesskap, kunstnerisk innflytelse og statlig kulturpolitikk, og hva som skjer når kunstmuseer søker å etablere fellesskap med sitt publikum gjennom globale digitale plattformer.

Boka springer ut av andre fase av forskningsprogrammet  «Kunst og sosiale fellesskap» (2021–2023), som er et samarbeid mellom Kulturrådet i Norge og Statens Kunstfond i Danmark.

Om publikasjonen

Fellesskap, konflikt og politikk

Fagbokforlaget

Anne Ogundipe, Arild Danielsen (red.)
2024
978-82-450-4726-4