Hopp til innhold
Evaluering

Gi meg en K

En evaluering av Kunstløftet. Evalueringen konkluderer med at det på mange måter er et vellykket prosjekt, men at man innen området stadig har mange uløste utfordringer.

$imageText.getData()

Kulturrådet lanserte i 2008 satsningen Kunstløftet for å styrke kvaliteten på kunsten som formidles til barn og unge, og øke refleksjonen omkring denne kunsten.

I evalueringen har forfatterne stilt spørsmål om hva som kjennetegner kunstprosjektene som har blitt realisert gjennom prosjektet, hva skal til for å gi kunstprosjekter for barn og unge en høyere prestisje enn i dag, hvilken rolle har kunnskapsutvikling og -formidling spilt i Kunstløftet og hva er satsingens kulturpolitiske kontekst?

Rapporten finner at kunst for barn og unge har særskilte utfordringer. Det gjelder medienes interesse for barnekultur, kulturarbeideres interesse for å diskutere vilkårene for kunst produsert for barn, kunstnernes valg av prosjekter og formidlingsarenaer, og kunstsektorens prestisjehierarkier.

Se evalueringen av Kunstløftets andre periode: Resultater fra NM i kunstløft

Om publikasjonen

Gi meg en K

Kulturrådet

Ole Marius Hylland m.fl.
Ole Marius Hylland
2011