Hopp til innhold
Statistikk

Statistikk for museum 2014

Statistikk for museum 2014

$imageText.getData()

I tillegg til store samlingar av gjenstandar, kulturhistoriske bygningar og fotografi, forvaltar musea mellom anna tekniske og industrielle anlegg, kulturlandskap og hageanlegg. For 2014 er også slike samlingar innlemma i statistikken. Tala viser at musea har store oppgåver på desse områda. Nytt i 2014 er også ei kartlegging av oppbevaringstilhøva i musea.

For tabellar, sjå vedlegg under.

Om publikasjonen

Statistikk for museum 2014

Kulturrådet

2015
978-82-8105-113-3