Hopp til innhold

Visuell kunst

Kulturdirektoratet er sekretariat for de kollegiale organene Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde som gir tilskudd til det visuelle kunstfeltet.

Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde skal bidra til at det eksisterer et mangfoldig, nyskapende og tilgjengelig kunstliv i Norge.

Søk støtte

Se hva som har fått støtte