Hopp til innhold

Kulturrådet ønsker å bidra til gode arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunst og kultur. Gjennom ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur vil Kulturrådet styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet.

ARENA-ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet kan utvikle hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. Særlig vil tilskuddsordningen bidra til arenaer for nye uttrykksformer, tverrkunstnerisk praksis og tverrfaglig samarbeid, samt til spesielle arenabehov for de enkelte kunstområdene. Kulturrådet har i tillegg flere andre ordninger som er rettet mot materielle behov i kulturarenaer. 

 

Søk støtte til kulturbygg og -arenaer

Faglig utvalg for tverrgående ordninger