Hopp til innhold

Møte i fagleg utval for litteratur

Utvalet handsamar søknader til Norsk kulturfond for prosjektstøtteordningane innan litteratur.

22. - 23. november 2023

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Fagleg utval for litteratur handsamar søknader om litteraturprosjekt, litteraturproduksjon og litteraturformidling.

Sjå kven som sit i utvalet

Støtteordninger

Litteraturformidling

Litteraturprosjekt

Litteraturproduksjon