Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt til sammen 12 380 000 i virksomhetstilskudd til fem virksomheter og kr 1 350 000 i prosjekttilskudd til tre virksomheter i siste tildeling i 2022 fra tilskuddsordningen for andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd. Det ble behandlet åtte søknader.

Tilskuddsordningen for andre musikktiltak er delt inn i en prosjekttilskuddsordning og en virksomhetstilskuddsordning. Søknadsfristen 2. september var åpen for søking om virksomhetstilskudd. Det kan gis virksomhetstilskudd til virksomheter som er overført fra den tidligere driftsstøtteordningen i Kulturfondet, til tiltak som har fått prosjektstøtte fra ordningen over flere år, eller til tiltak som blir overført til Kulturfondet fra andre budsjettposter. Åtte virksomheter kvalifiserte dermed til å søke virksomhetstilskudd. Tre av disse mottar prosjekttilskudd.

Formålet med virksomhetstilskudd er å gi forutsigbare driftsrammer til virksomheter med høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå, profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt.
Virksomheter som mottar virksomhetstilskudd skal kunne forvente forutsigbarhet. Tilskudd skal ikke være tidsavgrenset, og tilskuddene skal ha en viss stabilitet fra år til år. Tilskudd gis likevel kun for ett år av gangen.

I vurderingen av virksomhetstilskudd legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt relevans sett opp mot ordningens formål. Virksomhetens langsiktighet, stabilitet, soliditet og gjennomføringsevne er vurdert.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 8 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)
Søknadssum: 18,7 mill. kroner
Antall tildelinger: 8 (hvorav fem virksomhetstilskudd og tre prosjekttilskudd)
Tildelingssum: 13 730 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Anniken Solli-Mork Du så meg ikke - 2022-2023 Møre og Romsdal 2023 50000 Avvist 0 BLANDAKORET PSYNGE Blandakoret Psynge  - 2023 Troms og Finnmark 2023 10000 Avvist 0 Tord Gustavsen Tord Gustavsen Ensemble - 2023 Oslo 2023 180000 Avvist 0 Jørgen Mathisen Jørgen Mathisen´s Instant Light - 2023 Oslo 2023 230000 Avvist 0 ANDERS HANNEVOLD MUSIKER OG KOMPONIST Negative voids - Shadow spektra (arbeidstittel) - 2022-2023 Vestland 2023 110000 Avvist 0 BJØRN CHARLES DREYER Symfonisk synestesi - 2022-2025 Agder 2023 100000 Avvist 0 STIFTELSEN SKAPIA Stiftelsen Skapia - 2023 Oslo 2023 500000 29.11.2022 Bevilget 400000 Bernt Isak Grave Wærstad Co-Creative Spaces - 2022-2023 Oslo 2023 100000 Avvist 0 JEUNESSES MUSICALES NORWAY JM Norway - 2023 Oslo 2023 5200000 29.11.2022 Bevilget 1796000 SYLVSMED TORLEIV H BJØRGUM EFTF-SYLVARTUN innehaver Hallvard T Bjørgum Buen og Bjørgum live - 2023 Agder 2023 100000 Avvist 0 AMBOLT AUDIO AS Ambolt Audio - 2023 Trøndelag 2023 350000 Avvist 0 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Senter for tidligmusikk - 2023 Trøndelag 2023 350000 29.11.2022 Bevilget 261000 KRISTOFFER KAR KRISTOFFER KARJALAINEN Debutalbum Kristoffer Karjalainen - 2022-2023 Oslo 2023 100000 Avvist 0 NY MUSIKK nyMusikk - 2023 Oslo 2023 4800000 29.11.2022 Bevilget 4359000 NUTS AND BOLTS Nuts And Bolts - 2023 Oslo 2023 700000 29.11.2022 Bevilget 400000 Martin Romberg X-Sheet - 2023 Vestfold og Telemark 2023 400000 Avvist 0 BLIX ØYSTEIN BJØRN Jazzoasen - 2022-23 Troms og Finnmark 2023 40000 Avvist 0 PAAL NILSSEN-LOVE Boneshaker, turne USA..PaalNilssenLove - 2022 Viken 2023 40000 Avvist 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Modus senter for middelaldermusikk - 2023 Oslo 2023 350000 Avvist 0 ENSEMBLE KAMMERKLANG Ensemble KammerKlang - 2023 Vestfold og Telemark 2023 27000 Avvist 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst  - 2023 Oslo 2023 6622778 15.12.2022 Bevilget 5456000 NORDACCORDION NordAccordion - 2023 Oslo 2023 100000 Avvist 0 NORSK KOMPONISTFORENING Tilgjengeliggjøring av norsk repertoar (Norsk Komponistforening) - 2023 Oslo 2023 530000 29.11.2022 Bevilget 508000 NORSK FLØYTEFORUM/ NORWEGIAN FLUTE SOCIETY Norsk Fløyteforum - 2023 Trøndelag 2023 100000 Avvist 0 PAAL NILSSEN-LOVE Paal Nilssen-Love Circus, konserter - 2022 Viken 2023 30000 Avvist 0 Bergmund Waal Skaslien Dokumentasjon av Norsk folkemusikk på bratsj i tradisjon, frispill og komposisjon. - 2022 Trøndelag 2023 158000 Avvist 0