Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn 14 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021, 2020 og 2019 kom det inn hhv 14, 13 og 14 boksøknader. Det er oppløftende å se at søknadstallet til denne runden holder seg på samme nivå som i tilsvarende runder i foregående år. Kvaliteten på bokprosjektene var i denne runden igjen svært høy, noe som munnet ut i vedtak om trykkestøtte til i alt 12 av utgivelsene.

Utvalget vurderer det slik at disse 12 bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

Dette er for øvrig en støtteordning som genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen iflg formålet altså stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode. Det gis her en kort omtale av den ene av bøkene som fikk trykketilskudd:

SOLUM BOKVENNEN

Magnhild Folkvord: Fødd feminist. Gina Krog og kvinnekampen (arbeidstittel)

Solum Bokvennen har fått tilskudd til en biografi om Gina Krog (1847–1916), ofte regnet som den fremste kvinnestemmerettspioneren i Norge. Gjennom arbeidet med Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg (2013) kom forfatteren til at det var minst to kvinner som var særlig viktige i spissen for norsk kvinnestemmerettskamp; Fredrikke Marie Qvam og Gina Krog. Krog viste seg i samtiden som en glitrende skribent, en karismatisk taler og en viktig - og til tider omstridt - organisator. Hun gjorde også forarbeidet til stiftelsen av Norsk Kvindesagsforening (NKF) i 1884. Videre var Krog sentral i stiftelsen av Kvindestemmerets-foreningen (1885) og Landskvindestemmeretsforeningen (1898), og var den første som fikk kontakt med den internasjonale kvinnebevegelsen. Krog var også en pådriver for et kvinnepolitisk tidsskrift i regi av NKF, og var redaktør for tidsskriftet Nylænde fra starten i 1887 til hun døde i 1916.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 14

Søknadssum: 1 128 332

Antall tildelinger: 12

Tildelingssum: 435 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 4.3.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SVEIN LANSER Edvard Mogstad - PROUT - Veien videre etter kapitalismen Oslo 2022 90000 4.3.2022 Avslått 0 ALVHEIM & EIDE AKADEMISK FORLAG INNEHAVER PÅL BJØRBY Johan Ludvig Alver - Adjunkt Johan Ludvig Alvers dagbok 1869-1888 Vestland 2022 35000 4.3.2022 Avslått 0 DREYERS FORLAG OSLO AS Annfrid Berget Haukeland - Myllarguten - livet, legenden, medspillerne Oslo 2022 40000 4.3.2022 Bevilget 35000 PAX FORLAG AS Arne Emil Christensen - Forfedrenes farkoster. Norsk skipsbyggerkunst fra de eldste Oslo 2022 120930 4.3.2022 Bevilget 35000 ASBJØRNSENSELSKAPET Henning Østberg - Kunstneren og hans oppdragsgiver Oslo 2022 64037 4.3.2022 Bevilget 35000 PAX FORLAG AS Jon Suul - Handverk i det nordenfjeldske, Bind 2 Nord for Saltfjellet Oslo 2022 121000 4.3.2022 Bevilget 50000 PAX FORLAG AS Jon Suul - Handverk i det nordenfjeldske, Bind 2 Nordland sør om .. Oslo 2022 121000 4.3.2022 Bevilget 50000 SOLUM BOKVENNEN AS Magnhild Folkvord - Fødd feminist – Gina Krog og kvinnekampen (arbeidstittel) Oslo 2022 100000 4.3.2022 Bevilget 20000 ORKANA FORLAG AS S. Bones, B. Evjen, F. Fagertun (red.) - Andre verdenskrig i nord – Overfall og okkupasjon Oslo 2022 80000 4.3.2022 Bevilget 65000 SPARTACUS FORLAG AS Siv Gøril Brandtzæg og Bjarne Markussen - Arven fra skillingsvisene Oslo 2022 27500 4.3.2022 Bevilget 15000 SPARTACUS FORLAG AS Siv Gøril Brandtzæg og Karin Strand - Skillingsvisene i Norge 1550–1950 Oslo 2022 31500 4.3.2022 Bevilget 15000 FALLAND ANS Solveig Sørheim - Di gamle songadne Innlandet 2022 50000 4.3.2022 Bevilget 50000 NOVUS AS Torill Thømt - Smijernsbeslag fra norske middelalderkirker Oslo 2022 50000 4.3.2022 Bevilget 20000 PAX FORLAG AS Vidar Enebakk - Christopher Hansteen. Vitenskapsdyrker og polarforsker Oslo 2022 197365 4.3.2022 Bevilget 45000