Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av publikasjoner som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på utgivelser som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Denne tilskuddsordningen genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode.

Til denne runden kom det inn 13 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2022 og 2021 kom det inn 14 boksøknader. Kvaliteten på bokprosjektene var igjen svært høy, og munnet ut i vedtak om trykkestøtte til ni av utgivelsene. Kulturrådet vurderer det slik at disse bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

En relativt stor andel bokutgivelsene i denne runden, i alt seks av bøkene, også har relevans opp mot hovedsatsingsområdene. To av disse skal formidle Asbjørnsen og Moes folkeeventyr på hhv ukrainsk og samisk:

Norske folkeeventyr til ukrainske og samiske barn

Familieforlaget er ny søker på denne ordningen, og har barn og unge med annet morsmål enn bokmål/nynorsk som en viktig målgruppe. Forlaget har i denne runden mottatt trykketilskudd til to tospråklige bøker i serien Leselyst - eventyr på ditt og mitt språk, den ene på ukrainsk/bokmål, den andre på samisk/bokmål. De illustrerte bøkene inneholder fire eventyr av Asbjørnsen og Moe; Mannen som skulle stelle hjemme, Den syvende far i huset, De tre bukkene Bruse og Pannekaka. Søker legger vekt på at eventyr er et internasjonalt språk i seg selv som har blitt formidlet over landegrensene gjennom generasjoner, og at de bidrar til brobygging på tvers av kulturer og økt følelse av tilhørighet og fellesskap.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 13

Søknadssum: 1 287 500

Antall tildelinger: 9

Tildelingssum: 475 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 12.5.2023

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
UNIMA NORGE #Anne Helgesen# - Norsk TV-dukker Oslo 2023 100000 12.5.2023 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS #Gro Stangeland (red.)# - Parkteatret Oslo 2023 67500 12.5.2023 Avslått 0 Petter Ingeberg #Johan Brage Siira og Petter Ingeberg# - Nordmøre Historielag: "Festung Kristiansund" Møre og Romsdal 2023 50000 12.5.2023 Avslått 0 SOLUM BOKVENNEN AS #Per Eivind Hem# - Språkrøkteren – en biografi om Finn-Erik Vinje Oslo 2023 175000 12.5.2023 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS #Anemari Neple mfl.# - Politikk, kunst og kjærlighet Oslo 2023 30000 12.5.2023 Bevilget 15000 FAMILIEFORLAGET AS #Asbjørnsen og Moe# - Leselyst  eventyr på ditt og mitt språk. Ukrainsk Bokmål Oslo 2023 100000 12.5.2023 Bevilget 30000 FAMILIEFORLAGET AS #Asbjørnsen og Moe# - Leselyst eventyr på ditt og mitt språk. Samisk bokmål Oslo 2023 100000 12.5.2023 Bevilget 30000 MUSEUMSFORLAGET AS #Lars Marius Garshol# - Tradisjonsbrygging av øl Trøndelag 2023 69000 12.5.2023 Bevilget 60000 ORKANA FORLAG AS #Lill-Karin Elvestad# - Til livet skiller oss ad Oslo 2023 50000 12.5.2023 Bevilget 30000 SPARTACUS FORLAG AS #Nils Ivar Agøy# - Kirken og arbeiderbevegelsen Oslo 2023 31000 12.5.2023 Bevilget 30000 ORKANA FORLAG AS #Terje Øiesvold# - Fra nord – Nordkalottens bildehistorie 1550–1850 Oslo 2023 150000 12.5.2023 Bevilget 150000 ORKANA FORLAG AS #Thor Helge Eidsaune# - I skyggen av jernmalmen  Oslo 2023 90000 12.5.2023 Bevilget 65000 SOLUM BOKVENNEN AS #Tone Bleie# - A New Testament Oslo 2023 275000 12.5.2023 Bevilget 65000