Hopp til innhold
Rapport

Sikringskost og melisdryss

Jubileumsskrift for Den kulturelle skolesekken 10 år

$imageText.getData()

Den kulturelle skolesekken ble en nasjonal satsing i 2001. Regjeringen bestemte da at profesjonell kunst og kultur skal være en del av skolehverdagen, og et samlet storting sluttet seg til. Med denne publikasjonen har en forsøkt å få fram mangfoldet og bredden i Den kulturelle skolesekken slik den brukes og erfares hver skoledag over hele landet.

Den inneholder erfaringer fra kunstnere og kulturarbeidere som har vært med på Den kulturelle skolesekken, skoleelever og lærere.

 

Om publikasjonen

Sikringskost og melisdryss

Kulturrådet

2011
978-82-8105-092-1