Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt.

Hovedutlysningene er nå lukket. 

Generelt om programmet:

Norske kulturaktører har kunnet søke om midler til prosjekter i Polen sammen med en polsk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjekter. Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden, men det er obligatorisk å ha med en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Kunst- og kulturkomponenten av det polske kulturprogrammet består av tre utlysninger som er like, men fordelt over tre år. 

Hvert prosjekt skal inkludere et fokus på minst ett av fokusområdene i programmet:

 • Kulturelt entreprenørskap
 • Publikumsutvikling
 • Minoriteter

Prosjektene har kunnet velge å fokusere på ett, to eller alle tre av disse områdene.

EØS-prosjekter tilknyttet kommuner i Polen med såkalt «LHBTI-ideologi» kan bli diskvalifisert.

I september 2020 varslet Utenriksdepartementet om at kommuner i Polen som har vedtatt politiske erklæringer mot såkalt «LHBTI-ideologi», ikke vil kunne motta prosjekttilskudd gjennom EØS-midlene.

Du kan lese hele uttalelsen til utenriksminister Ine Eriksen Søreide her.

For norske prosjektpartnere betyr det at et samarbeid med en prosjektleder som har vedtatt ovennevnte erklæringer, kan føre til at prosjektsøknaden blir diskvalifisert. Ta kontakt med oss i EØS-teamet til Kulturrådet dersom du er i tvil om ditt prosjektsamarbeid vil bli berørt.

Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Det er obligatorisk med prosjektpartner fra Norge, Island eller Liechtenstein i prosjektene i det polske kulturprogrammet.

Bruk gjerne nettverket ditt for å bli kjent med aktører i Polen. Du kan også ta kontakt med Kulturrådet om du ønsker hjelp til å finne en polsk samarbeidspartner. 

For å tilrettelegge for potensielle prosjektpartnerskap har Polen opprettet en partnerdatabase hvor du kan søke etter partner eller registrere deg/din organisasjon.

Klikk her for den polske partnerdatabasen

 

Potensielle polske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra polske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

PL Warsaw Cultural Education Center

PL Media Kontakt

PL The Center for Citizenship Education

PL Victoria Cultural Center

PL Art of Emotions studio

Avsluttet utlysning i Polen

Avsluttet utlysning til prosjektmidler for kunst- og kultursamarbeid i Polen - utlysningen

Den tredje og siste utlysningen for prosjektsamarbeid innen kunst og kultur i Polen er nå avsluttet. Søknadsfristen var 14. februar 2022

Det totale budsjettet for utlysningen var 4 174 070,30 EUR. Det kunne søkes for støtte for prosjekter mellom 100 000 EUR og 500 000 EUR.

Utlysningens formål var å utvikle kultursamarbeid mellom kunst- og kulturaktører og kulturinstitusjoner, samt å styrke de bilaterale relasjonene mellom Polen og Norge. Utlysningen skulle også bidra til å styrke fagkompetansen innen kultur, kulturarv og kreative sektorer.

Utlysningen hadde som mål å støtte prosjekter som skal bidra til lokal og regional utvikling gjennom gjennomføring av aktiviteter i områder med lav tilgang til kulturtilbud og/eller gjennom partnerskap med kulturelle aktører fra disse områdene.

Hvert prosjekt skulle i tillegg inkludere minst ett av fokusområdene i programmet:

 • Kulturelt entreprenørskap
 • Publikumsutvikling
 • Minoriteter

Prosjektene kunne velge å fokusere på ett, to eller alle tre av disse områdene.

Samarbeid mellom polske og norske aktører er obligatorisk.

Full utlysningstekst og tilhørende dokumenter finner du her

Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden. Kulturrådet anbefaler at norske partnere deltar aktivt i utformingen av prosjektet. Les nøye utlysningsteksten og ta gjerne kontakt for mer informasjon!

 

Utlysninger i programmet

Siste utlysning i Polen høsten 2022

I løpet av september 2022 lyses det ut midler til små bilaterale initiativer under kulturprogrammet i Polen. Midlene skal gå til prosjekter som har samarbeid mellom institusjoner/organisasjoner i Norge og Polen som mål. Forventet søknadsfrist er 31. oktober 2022.

Les mer om den kommende utlysningen her

Alle ordinære prosjektutlysninger for kunst- og kultursamarbeid med Polen er nå avsluttet

Last ned vårt dokument med ofte stilte spørsmål relatert til utlysninger i Polen

Programmet har dekket følgende tematiske områder:

 • Musikk og scenekunst
 • Visuell kunst (inkludert filmfestivaler)
 • Kreativ næring
 • Litteratur
 • Arkiv
 • Kunstkritikk
 • Kunsk- og kulturutdanning
 • Kulturarv 

Hvert prosjekt skal inkludere et fokus på minst ett av fokusområdene i programmet:

 • Kulturelt entreprenørskap
 • Publikumsutvikling
 • Minoriteter

Prosjektene kan velge å fokusere på ett, to eller alle tre av disse områdene.

Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden. Kulturrådet anbefaler at norske partnere deltar aktivt i utformingen av prosjektet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

Last ned presentasjon om EØS-midlene og utlysningen som hadde søknadsfrist 22. januar 2021 her

Tildelinger i programmet

Tildelingene fra den første prosjektutlysningen i Polen 2014 - 2021

Den første av tre prosjektutlysninger om kunst- og kultursamarbeid i Polen var på EUR 3,7 millioner, og 14 prosjekter har fått tilskudd.

De norske aktørene som er i samarbeidsprosjektene som har fått tilskudd er:

 • Stella Polaris
 • AMANDUS Lillehammer internasjonale stundentfilmfestival
 • Høgskolen i Østfold, akademi for scenekunst
 • Bergen internasjonale filmfestival BIFF
 • NORLA – Norwegian Literature Abroad
 • Fjord Cadenza
 • Bergen offentlige bibliotek
 • Studium Actoris
 • Notodden Blues Festival
 • Universitetet i Agder
 • Stiftelsen Nasjonal Jazzscene
 • Senter for Griegforskning, Universitetet i Bergen
 • Trondheim symfoniorkester
 • Newschool

Les mer om prosjektene her

Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein i denne utlysningen, og samtlige 14 prosjekter har prosjektpartnere fra Norge. 

For liste over prosjektene som har fått støtte, klikk her

Tildelinger fra den andre utlysningen 

Resultatene fra den andre av tre prosjektutlysninger om kunst- og kultursamarbeid i Polen er klare. Til sammen vil 17 prosjekter få tilskudd, og 21 norske prosjektpartnere deltar. 

Dette er de norske aktørene: 

 • Universitetet i Oslo, Oslo School of Environmental Humanities
 • Trøndelag Bildende Kunstnere
 • UiT Norges arktiske universitet 
 •  LL Det Norske Teatret
 •  Kunsthøgskolen i Oslo 
 • VIBE AGENCY
 • Simon Olderskog Albertsen
 • Oslo Jazzfestival
 • Stiftelsen Nasjonal jazzscene - Victoria
 • nyMusikk Trondheim 
 • Carte Blanche 
 • Stiftelsen Visjoner 
 • Stella Polaris Opplevelser
 • COMPANY B. VALIENTE
 • Falstadsentret
 • Kvinnemuseet
 • CODA Oslo International Dance Festival
 • Sørnorsk filmsenter as 
 • Trondheim Symfoniorkester
 • Stord kulturhus 
 • DanceLab Dansens Hus

Les mer om prosjektene her

Tildelinger fra den tredje utlysningen

Den tredje og siste hovedutlysningen i Polen er nå avsluttet og det er fordelt 4,5 millioner euro til 17 prosjekter. Totalt kom det inn 91 søknader til denne runden. I de aller fleste prosjektene er det en eller flere norske samarbeidspartnere.

Dette er de norske aktørene som deltar:

 • AKKS Trondheim 
 • Falstadsenteret
 • Kulturhistorisk museum 
 • International Art Scene 
 • International Development Norway AS  
 • Polsk kulturskole i Trondheim
 • Hvitsten Salong 
 • Håskog AS 
 • Safemuse - Safe Havens for Artists
 • nyMusikks komponistgruppe 
 • Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada
 • NorSensus Mediaforum 
 • Stiftelsen Nasjonal Jazzscene
 • Norges Musikkhøgskole 
 • Universitetet i Agder 
 • Skien kulturskole 
 • Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
 • Ny Musikk
 • Stiftelsen Punkt


Les mer om tildelingene her 

Tildelinger til norsk-polske samarbeidsprosjekter

Åtte norsk-polske samarbeid har fått tildelt midler til prosjekter som skal gjennomføres i løpet av høsten 2023. Midlene har som formål å bygge partnerskap og bidra til kompetansedeling mellom norske og polske organisasjoner. Søkerne ble oppfordret til å inkludere ukrainske flykninger i prosjektene.

Dette er de norske partnerne:

 • DanceLab Dansens Hus
 • Bergen Offentlige Bibliotek
 • NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
 • ROMMEN STORE, ved Kristin Solberg
 • Elefantteateret AS
 • COOLTURE I NORGE
 • Monument Music AS

Les mer om tildelingene her

Mer informasjon

Les mer om tidligere EØS-prosjekter i Polen i Kulturrådets prosjektbank

EEA grants nettsider om Polen

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.

Kontakt