Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

Åpen utlysning med frist 17. juli 2024

17. mai ble det åpnet for søknader til bilaterale samarbeidsprosjekter innenfor litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Rammen for utlysningen er på 1,5 millioner euro og man kan søke om mellom 75 000 og 125 000 euro. Det er rumensk prosjekteier søker og det er obligatorisk med prosjektpartner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Siden inneværende EØS-periode går mot slutten er søknadsfristen satt til 17. juli og prosjektene det søkes støtte til må være avsluttet innen utgangen av februar 2025.

Les mer om utlysningen på RO-Cultura sine nettsider

Åpne alle

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kulturprogrammet i Romania

Det er tre utlysninger for kunst- og kultursamarbeid med Romania innen EØS-midlene. To av tre utlysninger er avsluttet, og den tredje utlysningen er åpen nå og har søknadsfrist 31. august 2021.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet er å gi økt tilgang til kunst og kultur. 

Disse aktivitetene kan være en del av et samarbeidsprosjekt (eksempler):

 • Samtidskunst (visuell kunst, scenekunst, musikk osv) fremført lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Kunstneriske produksjoner.
 • Kunst som bygger på kulturarven til minoriteter, sosiale grupper, etniske eller kulturelle grupper.
 • Innovativ tilnærming til nye publikumsgrupper, utveksling av kunnskap, know-how og beste praksis når det gjelder publikumsutvikling.
 • Mobilitet av kunstnere og profesjonelle i kunst- og kulturfeltet.
 • Utvikling av arbeidsplasser innen kreativ sektor.
 • Kapasitetsutvikling for kunstnere og profesjonelle innen kunstfeltet og kreativ sektor.
 • Jobb-utvikling gjennom formell og ikke-formell opplæring, ved bruk av lærlinger, mentor-virksomhet, praksisplasser osv.
 • Utvikling av nye produkter og tjenester innen kulturfeltet.
 • Øke inkludering og stimulere til forståelse rundt kulturelt mangfold.
 • Sette i verk innovative forretningsplaner i kulturell sektor for å stimulere utvikling i lokalsamfunnet.
 • Støtte lokal utvikling gjennom inter-disiplinære tiltak.

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket romer prosjekter. Det vil bli en egen utlysning til dette formålet.

Avsluttet utlysning Timisoara Europeisk Kulturhovedstad

Timisoara – europeisk kulturhovedstad i 2023 

I Romania var det en utlysning under EØS-midlene om samarbeidsprosjekter knyttet til Timisoara i Romania, som er europeiske kulturhovedstad i 2023.

Det totale budsjettet var 2 millioner euro med 100 % finansieringssats og det kunne søkes innen alle kulturelle fagfelt. 

Totalt fikk 23 prosjekter innvilget sine søknader og alle prosjektene har norsk partner, disse er:

 • Lise Wulff
 • PRAKSIS
 • IODHR
 • Nordic Black Theater
 • PORELAB
 • Morten Bruun
 • NTNU
 • Bodø 2024
 • NIBIO
 • Norsk-Ungarsk forening
 • Universitetet i Agder
 • BIFF
 • HGUt
 • Romers Rettigheter
 • Viken filmsenter
 • Oslo Pride
 • Small Projects Tromsø

Se hele listen her 

Tildelinger i programmet

Fem nordmenn får residensopphold i Romania

Fire utøvende kunstnere og en skribent har fått innvilget residensopphold i Romania etter at søknadene til en bilateral utlysning med 139 450 euro i potten er ferdig behandlet. Den bilaterale utlysningen for kunstnerresidenser i Romania og Norge hadde frist 30. september og da det kom inn svært mange gode søknader,  ble potten økt fra 100 000 til 139 450 euro.

Samarbeid med rumenske kunstnere

Fem norske prosjekter fikk innvilget tilsammen 36 300 euro og følgende skal på residensopphold i Romania før året er omme: Dragos Andrei Cantea, Joachim Aagaard Friis, Grace Jee Eun Oh og Åsmund Prytz.

 I Romania skal disse samarbeide med en rumensk kunstner og eventuelt også en ukrainsk kunstner om et nytt kunstnerisk prosjekt. Resultatet av samarbeidet skal presenteres offentlig i form av en konsert, et foredrag, en forestilling, en workshop eller lignende. 

Formålet er å styrke kunstneriske relasjoner mellom de to landene og søkerne ble i tillegg oppfrodret til å involvere kunstnere fra Ukraina. Av alle søkerne var det kun DAC Music Performance som hadde inkludert en ukrainsk kunstner, Dragos Andrei Cantea får derfor følge av Olena Androsiuk til Romania. 

I tillegg til de fem norske residensoppholdene i Romania skal det også gjennomføres residensopphold i Norge og Island. Blant annet skal Trap og Grenland Friteater huse rumenske kunstnere. Totalt skal åtte kunstnere til Norge og Island. 

Du kan lese hele tildelingslisten på nettsidene til Romanias nettsider

Den opprinnelige utlysningen kan du lese om på Kulturdirektoratets nettsider
 

Første norske prosjektpartnere i Romania for 2014 - 2021 klare

Den første utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 2,5 millioner euro og 13 prosjekter har fått støtte. Av disse har ni norsk partner, to partner fra Island og et prosjekt partner fra Liechtenstein. 

Disse norske aktørene er partnere i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Morten Bruun
 • Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF)
 • Lise Wulff (to prosjekter)
 • Norsensus Mediaforum
 • Håndverksinstituttet
 • Zebel Design Fishbain
 • Christian Westblikk
 • Fotogalleriet Oslo
 • Kjersti Vetterstad

For oversikt over prosjekter som har fått støtte, klikk her.

 

Andre liste over prosjektpartnere i Romania for 2014 - 2021 er her

Den andre utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er klar! Av 10 prosjekter som får støtte, 8 er i samarbeid med norske partnere og 2 med islandske kulturaktører.

Disse norske aktørene er partnere i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Visp - Visual Art Production Unit
 • Morten Bruun
 • Norsk forening for komponister og tekstforfattere - NOPA
 • Praksis Association
 • Mette Edvardsen
 • Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon - Grafill
 • Nedland Kultur

Les mer om tildelingen og se listen av utvalgte prosjekter her

Norske partnere fra den tredje og siste utlysningen i kulturprogrammet i Romania

Listen over prosjekter som får finansiering under den siste utlysningen i kulturprogrammet i Romania er nå offentliggjort.

Utlysningen hadde fokus på kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling. Den var åpen for rumenske søkere og deres samarbeidspartnere fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Totalt vil 18 prosjekter få tilskudd under denne utlysningen, og av disse har 15 prosjekter norske partnere. 

Følgende kulturaktører fra Norge er med:

 • Concordia Oslo
 • Para Film og teater
 • Fiksdal dansestiftelse
 • VISP
 • Eikeset med 4 strenger
 • Morten Bruun
 • Menneskerettighetsakademiet
 • Hands on history
 • DAC music performance
 • Dansearena Nord
 • Inferno metal festival
 • NOPA
 • Kool Produktion AS

Se hele listen over prosjekter som får støtte her

For listen over prosjekter på reservelisten, klikk her

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Romania 

EEA Grants nettsider om Romania

Kulturdirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.