Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

Dette skjer fremover i Romania:

30. september 2023 Siste søknadsfrist kunstnerresidenser (se nedenfor). Fristen er løpende fram til 30. september 2023, eller så langt midlene rekker.
Åpne alle

Åpen utlysning: Kunstnerresidenser i Romania og Norge

6. desember 2022 åpnet en ny utlysning for kunstnerresidenser i Romania og Norge. Formålet er å styrke kunstneriske relasjoner mellom de to landene, det er derfor obligatorisk med minst en kunstner fra hvert av disse landene. I tillegg oppfordres søkere til å inkludere ukrainske kunstnere.

En til fire uker i Romania i perioden desember 2022 til desember 2023

Er du en norsk kunstner som arbeider innenfor musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur eller med flere disipliner kan du, eller din organisasjon, søke om residensopphold i Romania. I Romania må du samarbeide med en rumensk kunstner og eventuelt også en ukrainsk kunstner om et nytt kunstnerisk prosjekt. Resultatet av samarbeidet skal presenteres offentlig i form av en konsert, et foredrag, en forestilling, en workshop eller lignende. Du kan også søke om at din rumenske samarbeidspartner kan få residensopphold her i Norge som en del av samarbeidet. Det samme vil gjelde eventuelle rumenske partnere. 

Søknadene behandles fortløpende og siste frist for å søke er 30. september 2023.

Faste satser

Dersom din søknad innvilges, vil du få et bestemt beløp til reise og opphold i henhold til følgende satser per person:

 

Period

Transportation amount

Romanian/Ukrainian artists travelling to the Donor States

1,250 EUR/1 week

2,200 EUR/2 weeks

3,000 EUR/3 weeks

4,000 EUR/4 weeks

To Norway - 600 euro

To Iceland - 900 euro

To Liechtenstein - 500 euro

Donor States artists travelling to Romania

750 EUR/1 week

1,250 EUR/2 weeks

2,000 EUR/3 weeks

3,000 EUR/ 4 weeks

To Romania - 800 euro

Du kan be om 50 % av beløpet utbetalt som forskudd ved å sende inn advance payment request (Annex 7). Resten av beløpet utbetales etterskuddsvis og alle utgifter må dokumenteres med bilag (obs! husk å lagre boarding pass!) i tillegg til travel report (Annex 4) og payment request (Annex 5)

Hvordan søke?

Søknadsskjemaet finner du på RO-Cultura sine nettsider 

Vi anbefaler at du leser Guidelines og alle de forskjellige vedleggene (Annex 1 – 7). Til søknaden er det Annex 1, 2 og 3 du trenger. Annex 1 er selve søknadsskjemaet mens Annex 2 er en bekreftelse. Annex 3 må du be din rumenske partner om å fylle ut, denne skal også sendes med søknaden som bevis på at du har en samarbeidspartner i Romania. I tillegg må du legge ved en bekreftelse på din selskapsform fra Brønnøysundregisteret og en CV som beskriver din kunstneriske karriere.

Søknad med alle vedlegg sendes til prosjektkontoret RO-Cultura ved det rumenske kulturdepartementet som behandler søknaden. 

Dersom du har spørsmål som gjelder din søknad rettes disse til Mrs. Cornelia Predoiu på epost emailbilateral@ro-cultura.ro eller telefon: + 40 21 222 84 79 (int. 107).

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kulturprogrammet i Romania

Det er tre utlysninger for kunst- og kultursamarbeid med Romania innen EØS-midlene. To av tre utlysninger er avsluttet, og den tredje utlysningen er åpen nå og har søknadsfrist 31. august 2021.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet er å gi økt tilgang til kunst og kultur. 

Disse aktivitetene kan være en del av et samarbeidsprosjekt (eksempler):

 • Samtidskunst (visuell kunst, scenekunst, musikk osv) fremført lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Kunstneriske produksjoner.
 • Kunst som bygger på kulturarven til minoriteter, sosiale grupper, etniske eller kulturelle grupper.
 • Innovativ tilnærming til nye publikumsgrupper, utveksling av kunnskap, know-how og beste praksis når det gjelder publikumsutvikling.
 • Mobilitet av kunstnere og profesjonelle i kunst- og kulturfeltet.
 • Utvikling av arbeidsplasser innen kreativ sektor.
 • Kapasitetsutvikling for kunstnere og profesjonelle innen kunstfeltet og kreativ sektor.
 • Jobb-utvikling gjennom formell og ikke-formell opplæring, ved bruk av lærlinger, mentor-virksomhet, praksisplasser osv.
 • Utvikling av nye produkter og tjenester innen kulturfeltet.
 • Øke inkludering og stimulere til forståelse rundt kulturelt mangfold.
 • Sette i verk innovative forretningsplaner i kulturell sektor for å stimulere utvikling i lokalsamfunnet.
 • Støtte lokal utvikling gjennom inter-disiplinære tiltak.

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket romer prosjekter. Det vil bli en egen utlysning til dette formålet.

Avsluttet utlysning Timisoara Europeisk Kulturhovedstad

Timisoara – europeisk kulturhovedstad i 2023 

I Romania var det en utlysning under EØS-midlene om samarbeidsprosjekter knyttet til Timisoara i Romania, som er europeiske kulturhovedstad i 2023.

Det totale budsjettet var 2 millioner euro med 100 % finansieringssats og det kunne søkes innen alle kulturelle fagfelt. 

Totalt fikk 23 prosjekter innvilget sine søknader og alle prosjektene har norsk partner, disse er:

 • Lise Wulff
 • PRAKSIS
 • IODHR
 • Nordic Black Theater
 • PORELAB
 • Morten Bruun
 • NTNU
 • Bodø 2024
 • NIBIO
 • Norsk-Ungarsk forening
 • Universitetet i Agder
 • BIFF
 • HGUt
 • Romers Rettigheter
 • Viken filmsenter
 • Oslo Pride
 • Small Projects Tromsø

Se hele listen her 

Tildelinger i programmet

Første norske prosjektpartnere i Romania for 2014 - 2021 klare

Den første utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 2,5 millioner euro og 13 prosjekter har fått støtte. Av disse har ni norsk partner, to partner fra Island og et prosjekt partner fra Liechtenstein. 

Disse norske aktørene er partnere i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Morten Bruun
 • Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF)
 • Lise Wulff (to prosjekter)
 • Norsensus Mediaforum
 • Håndverksinstituttet
 • Zebel Design Fishbain
 • Christian Westblikk
 • Fotogalleriet Oslo
 • Kjersti Vetterstad

For oversikt over prosjekter som har fått støtte, klikk her.

 

Andre liste over prosjektpartnere i Romania for 2014 - 2021 er her

Den andre utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er klar! Av 10 prosjekter som får støtte, 8 er i samarbeid med norske partnere og 2 med islandske kulturaktører.

Disse norske aktørene er partnere i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Visp - Visual Art Production Unit
 • Morten Bruun
 • Norsk forening for komponister og tekstforfattere - NOPA
 • Praksis Association
 • Mette Edvardsen
 • Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon - Grafill
 • Nedland Kultur

Les mer om tildelingen og se listen av utvalgte prosjekter her

Norske partnere fra den tredje og siste utlysningen i kulturprogrammet i Romania

Listen over prosjekter som får finansiering under den siste utlysningen i kulturprogrammet i Romania er nå offentliggjort.

Utlysningen hadde fokus på kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling. Den var åpen for rumenske søkere og deres samarbeidspartnere fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Totalt vil 18 prosjekter få tilskudd under denne utlysningen, og av disse har 15 prosjekter norske partnere. 

Følgende kulturaktører fra Norge er med:

 • Concordia Oslo
 • Para Film og teater
 • Fiksdal dansestiftelse
 • VISP
 • Eikeset med 4 strenger
 • Morten Bruun
 • Menneskerettighetsakademiet
 • Hands on history
 • DAC music performance
 • Dansearena Nord
 • Inferno metal festival
 • NOPA
 • Kool Produktion AS

Se hele listen over prosjekter som får støtte her

For listen over prosjekter på reservelisten, klikk her

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Romania 

EEA Grants nettsider om Romania

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.