Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av publikasjoner som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på utgivelser som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Denne tilskuddsordningen genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode.

Til denne runden kom det inn 18 søknader på ordningen. Kvaliteten på bokprosjektene var igjen svært høy, og munnet ut i vedtak om trykkestøtte til 13 av utgivelsene. Kulturrådet vurderer det slik at disse bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

En relativt stor andel av bokutgivelsene som ble prioritert i denne runden, i alt fem av bøkene, har også relevans opp mot hovedsatsingsområdene. Det gis her korte omtaler av fire av disse bøkene:

Amir Shaheen: Barnas filosofi
En samling av sitater fra barn i alderen 6-12 år, hentet fra intervjuer med rundt 250 barn fra et bredt spekter av minoritetsbakgrunner.

Cathrine Baglo: Trader of Traditions
En antologi som tar utgangspunkt i tema som er aktualisert gjennom Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og som kaster nye lys over etnografiens verden og samlingenes historie.

R.L: Andreassen & L.H. Willumsen: Steilneset minnested og kvinnedrap
Boken belyser hvordan Steilneset minnested i Vardø fungerer som en katalysator mellom overgrep under trolldomsprosessene for 400 år siden og overgrep mot kvinner globalt i dag.

Marte Heie Hallem: Fremmed blod (norsk, svensk og finsk utgave)
Fremmed blod bygger på Marte Hallems film med samme tittel, og er en dokumentarisk reise inn i skogfinsk kultur og historie. Det nye opplaget på både norsk, svensk og finsk vil gi et nedslagsfelt i hele det skogfinske området.

Tall fra søknadsrunden
Antall søknader: 18
Søknadssum: 2 246 348
Antall tildelinger: 13
Tildelingssum: 895 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 8.3.2024

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
FILMPRAKSIS AS #Svend Wam# - "Snurp igjen smella - 20 år med Wam og Vennerød" Viken 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 TEKST FORLAG AS #Amir Shaheen# - Barnas Filosofi Oslo 2024 80000 8.3.2024 Bevilget 35000 STUDIOGEIST AS #Mats Linder# - Høvik Lys (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2024 60000 8.3.2024 Bevilget 40000 STUDIOGEIST AS #Mats Linder# - Hiorth og Østlyngen Viken 2024 60000 8.3.2024 Bevilget 40000 FORD FORMGIVNING FORTISSIMO FORLAG #Ann-Turi Ford# - Nesodden kirke 1175–2025 Viken 2024 86890 8.3.2024 Avslått 0 BOK, SYKKELPRODUKSJON I NORGE 1880-1980. HELGE ÅBAKK #Helge Åbakk# - På to hjul. Bok II. Sykkelproduksjon i Norge 1880-1980. Agder 2024 293280 8.3.2024 Bevilget 70000 FORENTE FORLAG AS #Karl Gervin# - Vandring i Middelalder-Oslo Oslo 2024 75393 8.3.2024 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS #Cathrine Baglo# - Trader of Traditions Oslo 2024 90000 8.3.2024 Bevilget 50000 FORENTE FORLAG AS #Geir Arild Høiland og Torstein Bjaaland# - Stay Behind. Forsvarets hemmelige militæravdeling. Bind 2. Oslo 2024 156211 8.3.2024 Avslått 0 ORKANA FORLAG AS #R.L. Andreassen og L.H.Willumsen (red.) # - Steilneset minnested og kvinnedrap Oslo 2024 90000 8.3.2024 Bevilget 50000 ASBJØRNSENSELSKAPET #Ernst Bjerke# - Asbjørnsens eventyrlige bøker – En bokhistorisk studie Oslo 2025 77000 8.3.2024 Bevilget 50000 Trond Øyvind Vevang Rogstad #Øivind Eckhoff# - De tause taler ut Oslo 2024 213712 8.3.2024 Bevilget 120000 FORENTE FORLAG AS #Elisabeth Seip# - Norsk arkitektur 1750-1850 Oslo 2024 153000 8.3.2024 Bevilget 75000 SYSTOG DALE PRODUKSJONER AS #Margit Dale og Frode Verpe# - Setesdal - kultur og mattradisjoner frå hjarta av Noreg Agder 2024 80000 8.3.2024 Avslått 0 FREKK FORLAG AS #Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre# - La Y stå! Om kampen for å bevare Y-blokka Oslo 2024 107262 8.3.2024 Bevilget 105000 FORENTE FORLAG AS #Ulf Grønvold# - Norsk arkitektur 1980-2020 Oslo 2025 228000 8.3.2024 Bevilget 75000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS #Birger Amundsen# - Spillet om Svalbard Vestland 2024 40000 8.3.2024 Bevilget 35000 SCENE MIDT AS #Marte Heie Hallem# - Boka Fremmed Blod i det skogfinske bosettingsområdet Trøndelag 2024 155600 8.3.2024 Bevilget 150000