Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av publikasjoner som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på utgivelser som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Denne tilskuddsordningen genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode.

Til denne runden kom det inn 14 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021 og 2020 kom det inn hhv 11 og 5 boksøknader. Kvaliteten på bokprosjektene var igjen svært høy, og munnet ut i vedtak om trykkestøtte til i alt 12 av utgivelsene. Kulturrådet vurderer det slik at disse bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

Blant bøkene som har mottatt trykkestøtte finner vi Kathrine Ulstein Johnsens bok UNG i naturen, som blir utgitt av Siivet AS i Lakselv. Boken har barn og unge som en sentral målgruppe, og løfter fram de gamle praktiske kunnskapene om naturen som er opparbeidet gjennom generasjoner. Disse er i dag i ferd med å gå tapt, og med det også kunnskapen om tidligere menneskers tanker og forestillinger om naturen. Boken vekter at slik kunnskap var avgjørende for et liv i pakt med naturens skiftninger, og der man samtidig var avhengig av å bruke naturen og høste av den. Blant mange eldre informanter til boken finner vi Dagny Larsen, som har sjøsamisk bakgrunn, Sverre Opdahl (99) som har samisk, kvensk og norsk bakgrunn, og reindriftssamene Alf Johansen og Ravdna Guttorm.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 11

Søknadssum: 939 198

Antall tildelinger: 9

Tildelingssum: 390 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 28.2.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
KYSTFORLAGET Torbjørn Ødegaard Finn E. Johannessen og Ole H. Gjeruldsen - Viseadmiral Wodroffs norske sjølegdskart, 1745. Viken 2023 40000 28.2.2023 Avslått 0 ORKANA FORLAG AS Hilde Hånes - Hjerteinfarkt og herdet fiskefett – hva skjedde Oslo 2023 50000 28.2.2023 Avslått 0 ASBJØRNSENSELSKAPET Erik Henning Edvardsen - P. Chr. Asbjørnsens familie Oslo 2023 37000 28.2.2023 Bevilget 25000 SKALD AS Gunnar Danbolt - Moderne norsk kirkekunst Vestland 2024 100000 28.2.2023 Bevilget 80000 Hans Olaf Aanensen Hans Olaf Aanensen - arkitekt - KAMPEN OM TYHOLMEN Agder 2023 70000 28.2.2023 Bevilget 70000 MUSEUMSFORLAGET AS Ivar Roger Hansen - Bibliografi over Petter Dass Trøndelag 2023 142000 28.2.2023 Bevilget 40000 SIIVET AS Kathrine Ulstein Johansen - UNG i naturen Troms og Finnmark 2023 220000 28.2.2023 Bevilget 65000 FORTIDSMINNEFORENINGEN Margrethe Stang m.fl - Lærdommer fra Y-blokken Oslo 2023 95945 28.2.2023 Bevilget 30000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Bendt Winge Viken 2023 56000 28.2.2023 Bevilget 30000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Eystein Sandnes Viken 2023 50000 28.2.2023 Bevilget 30000 PAX FORLAG AS Sigbjørn Fossum et al. - Historien om Anatomisk institutt Et moderne universitet ... Oslo 2023 78253 28.2.2023 Bevilget 20000