Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av publikasjoner som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på utgivelser som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

 

Denne tilskuddsordningen genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode.

 

Til denne runden kom det inn 18 søknader på ordningen. Kvaliteten på bokprosjektene var igjen svært høy, og munnet ut i vedtak om trykkestøtte til hele 17 av utgivelsene. Kulturrådet vurderer det slik at disse bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

 

En relativt stor andel bokutgivelsene i denne runden, i alt fem av bøkene, har også relevans opp mot hovedsatsingsområdene. Det gis her en kort omtale av to av disse bøkene:

 

Svein Sandnes bokforlag: Dag Kjensjord: Olaf Hofoss – en finnskogdikters liv og forfatterskap

Dikteren og journalisten Olaf Hofoss (1889-1968) vokste opp i fattige kår i Fjellsjøsætra på Brandval Finnskog. Målet med Dag Kjensjords bok er å gjøre Hofoss' skrifter tilgjengelige også for nye generasjoner. Bøkene til Hofoss skildrer en kultur som allerede da bøkene ble skrevet, var i ferd med å forsvinne. Fortellingene bygger i stor grad på gamle sagn og historier han ble fortalt. De er skrevet for over 100 år siden, og gir et godt bilde av skogfinsk kultur og identitet. Det er i dag voksende interesse for den marginaliserte skogfinske kulturen. Forfatter og forlag tror at boka vil bidra til ytterligere å styrke denne interessen, ikke bare blant lokalbefolkningen i regionen, men også blant folk med aner fra Finnskogen og for yngre generasjoner.

 

Utenfor Allfarvei forlag: Beate Bursta: Kofta og jeg

Ingen gikk i kofte da Beate Bursta vokste opp i et norsk fiskevær ytterst på finnmarkskysten i 1970- og 80-årene. Foreldrene hennes snakket samisk bare hvis noe skulle holdes hemmelig for henne, eller når eldre slektninger var på besøk. Gradvis endres fortellingene om hvem familien er, og er egentlig stedet så norsk som det framsto da hun vokste opp? Gjennom å lære seg å sy kofte nøster hun også opp i sin egen historie og identitet. I denne boken undersøker forfatteren fortielsen, tausheten og skammen, men hun tar også et oppgjør med graderingen av «samiskhet», der samer som har drevet med reindrift og opprettholdt språk har rang som «mest samiske». «Kofta og jeg» er sterk og personlig sakprosa.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 18

Søknadssum: 1 697 387

Antall tildelinger: 17

Tildelingssum: 825 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 02.06.2023 kl. 13:00
  • Vedtak i fagutvalg: 24.08.2023

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STUDIOGEIST AS #Mats Linder# - John Gulbrandsrød Viken 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 40000 EILERTSEN FORLAG #Gunnar W Andreassen# - Oppvekst og arbeid i havgapet Troms og Finnmark 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 SVEIN SANDNES BOKFORLAG AS #Dag Kjensjord# - Olaf Hofoss - En finnskogdikters liv og forfatterskap Viken 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 25000 SPARTACUS FORLAG AS #Marianne Vedeler# - Middelalderens kjøkken. Oppskrifter og historiene bak dem Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 35000 FORENTE FORLAG AS #Arve Torkelsen# - Det gamle Christiania i bilder og tekst Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 45000 FORENTE FORLAG AS #Øystein Sjåstad# - Modernismens billedkunst i Norge. En feministisk aksjon Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 40000 NOVUS AS #Kristofer Visted# - Merkedager Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 20000 CAPPELEN DAMM AS #Eli M. Farstad og Kristin H. Nymark# - Nye perspektiv på Hans Nielsen Hauge Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 10000 FORENTE FORLAG AS #Sveinung Engeland# - Krokkleiva. Eventyrlig reiselivshistorie Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 60000 FORENTE FORLAG AS #Jon Todal og Lovisa Mienna Sjöberg# - Edvard Masoni Ein samisk misjonær i kolonialismens tidsalder Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 25000 SKALD AS #Dag-Rune Linnerud# - Kjærlighet i vikingtiden Vestland 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 60000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS #Ivo de Figueiredo# - Stormen. En biografi om Edvard Munch. Bind 1 Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 100000 FORENTE FORLAG AS #Torgeir Ekerholt Sæveraas# - Bokstaven R. Hundre landssviksaker fra Rinnan til Rød Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 35000 UTENFOR ALLFARVEI FORLAG AS #Beate Bursta# - Kofta og jeg Troms og Finnmark 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 45000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS #Knut Buen m.fl# - Jubileumsbok FolkOrg 100 år Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 100000 UTENFOR ALLFARVEI FORLAG AS #Over Arild Orvik# - Nordnorsk ordbok. Arven etter Hallfrid Christiansen Troms og Finnmark 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 85000 FORENTE FORLAG AS #Gjert Vestrheim# - Trehusbyen Bergen 1660-1850 Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 60000 SOLUM BOKVENNEN AS #Keld Hyldig# - Ibsen og norsk teater. Del 2: 1930–2020 Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 40000