Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. mars 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 45 søknader, 14 av disse fikk støtte.

Også i denne runden er det en vilje til å samle, tekstualisere og reflektere over flere utstillinger i en rekke større bøker. Særlig må «Mirror falling from the wall» av Dag Erik Elgin trekkes fram. Den tar for seg den historiske avantgarden fra 1920 og beskriver hvordan denne innfallsvinkelen til kunstproduksjon kan bli meningsdannende i samtiden. Elgin samarbeider ofte med ulike fagfelt, som proviniensforskning, museums – og utstillingsstudier og han kommenterer kvalitetsvurderinger av kunst opp gjennom tidene. Prosjektene boka beskriver startet med en utstilling ved Henie Onstad allerede i 2012, «Modernist Machine», senere har kunsteren tatt problematikken videre til internasjonale museer.

I Ane Mette Hols kunstnerbok kalt «Drawing Literature» undersøkes det hva en kunstfaglig publikasjon kan være. Hol arbeider konseptuelt med tegnemediet, der forholdet mellom original og reproduksjon er i fokus. Dette gjenspeiles også i tekstbidragene i boka.

«Don’t rest narrate: Publishing, Collaboration and Artistic Practice» omhandler kunstnernes vilje og trang til å skrive og å gi ut bøker. Etter gjesteopphold ved PRAKSIS i Oslo bidrar ulike kunstnere med nye innfallsvinkler til denne tematikken.

Kunstner og kritiker Arve Rød har samlet tekster og kritikker fra 2005 til 2019 publisert i aviser, bøker og utstillingskataloger. Tekstene tar pulsen på denne femtenårsperioden i norsk kunstliv og blir slik et viktig tidsdokument.

Norsk kunstårbok for 2020 skal handle om kunstneriske prossesser, og vil dreie seg om ulike aspekter ved den kunstneriske produksjonen. Kunstårboka har eksistert siden 1992 og gjennom tretti år har spesialbestilte artikler, intervjuer, anmeldelser og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger tatt pulsen på norsk kunstliv. En ny redaksjon planlegges for 2021, og representanter fra Bergen, Trondheim og Tromsø vil danne et nytt regionalt redaksjonsråd, som tar sikte på å dekke hele landet.

Manusutviklingsstøtten skal stimulere skribenter til å skrive om samtidskunst i det visuelle kunstfeltet. Tallet på søknader holder seg stabilt, det var 9 som søkte og 4 ble tildelt støtte. Jørgen Sandemoses tekst om Kjell Bjørgeengen kalt «Det frie, det skjønne og det anerkjente. Kunstens vilkår i det moderne» må trekkes fram. Her analyseres videokunst i lys av hovedlinjer i estetiske teori, samtidig som kunsten settes i sammenheng med generell erkjennelse og drøftinger av formidlingsformer.

Geografisk fordeler de 45 søknadene seg slik: Akershus (1), Buskerud (1), Hordaland (10), Møre og Romsdal (1), Nordland (1), Oppland (3), Oslo (16), Rogaland (1), Sogn og Fjordane (1), Telemark (1), Trøndelag (3). Vest-Agder (1), Vestfold (1), Utlandet (3). Det er 23 kvinner og 21 menn som har søkt.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 45

Søknadssum: 4 387 650

Antall tildelinger: 14

Tildelingssum: 1 275 000

Søknader om Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk: 22.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelBoktypeFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
HORDALAND KUNSTSENTER POTENTIAL EXCEEDS THE DEMAND Manusutvikling Hordaland 2019 60000 22.5.2019 Avslått 0 Erlend Helge Leirdal Erlend Leirdal Kunstnerbok Trøndelag 2019 119500 22.5.2019 Avslått 0 Borgny Farstad Svalastog Løsrivelse (foreløpig tittel) Manusutvikling Oppland 2019 90000 22.5.2019 Avslått 0 Terje Nicolaisen Dear Studio Manusutvikling Oslo 2019 30000 22.5.2019 Avslått 0 Kathrine Geard Kunstnerkommunen Skisser fra Nesodden Bok om Nesoddkunstnere Akershus 2019 70000 22.5.2019 Avslått 0 Olav Christopher Jenssen Kindheitsszenen Bok med Jon Fosse og O.C. Jenssen Utlandet 2019 165000 22.5.2019 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER The Artist’s Novel: The Novel as a Medium in the Visual Arts Kunstnerroman Hordaland 2019 95000 22.5.2019 Avslått 0 RANNVEIG FUNDERUD Apofenia Kunstnerbok Oppland 2019 86000 22.5.2019 Avslått 0 TELEMARK KUNSTSENTER Hvordan ser du? Bok om kunst til ungdommer Telemark 2019 80000 22.5.2019 Avslått 0 Tora Hagen Frogner Offentlighetens rom Bok om kunst og offentlighet Utlandet 2019 55000 22.5.2019 Avslått 0 Line Bøhmer Løkken Wood Works Fotobok Oslo 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 Arve Egil Håland Materialitet Artist's Book Hordaland 2019 123580 22.5.2019 Avslått 0 Henrik Brendmoe Placht Henrik Placht Paintings and bridgbuilding Travels from 2002-2019 Monografi Oslo 2019 120000 22.5.2019 Avslått 0 STUDIO BACHEL KIM EDGAR STEIN I Jesu Navn Fotobok Rogaland 2019 120000 22.5.2019 Avslått 0 CARLOS ALBERTO CORREIA Book Artist's Book Trøndelag 2019 30000 22.5.2019 Avslått 0 LUCILA MAYOL POHL Acronym for Daydreaming Artist's Book / Fotobok Hordaland 2019 42540 22.5.2019 Avslått 0 INA OTZKO / IO PRODUCTIONS / IO YOGA 100 Norwegian Photographers Fotobok Nordland 2019 300000 22.5.2019 Avslått 0 Marit Gunhild Arnekleiv Samleren, Arken og Radioamatøren Manusutvikling Oppland 2019 90000 22.5.2019 Avslått 0 Gunvor Nervold Antonsen Vi er margen Kunstnerbok Buskerud 2019 93000 22.5.2019 Avslått 0 Maja Hagen Torjussen Om tilblivelse Katalog Vest-Agder 2019 70000 22.5.2019 Avslått 0 Finn Arne Johannessen Jeg tenker på Notodden Fotobok Oslo 2019 125000 22.5.2019 Avslått 0 NORTHING YILEI WANG Kinakåll (temporary) Kunstnerbok Hordaland 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 NORTHING YILEI WANG Mini Zine in Norway Fanzine Hordaland 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Martina Bobrikova Kitchen Dialogues: Anthology 2013-2016 Antologi Oslo 2019 100000 22.5.2019 Avslått 0 Martine Frisch Eid Pungperspektiv Artist's Book Oslo 2019 133490 22.5.2019 Avslått 0 Raina Pencheva Vlaskovska Bergeners Fotobok Hordaland 2019 51500 22.5.2019 Avslått 0 Sebastian Guha Skjulhaug Complex pictures Fotobok Oslo 2019 20000 22.5.2019 Avslått 0 LISE NILSEN Sol Manusutvikling Hordaland 2019 50000 22.5.2019 Avslått 0 Martin Sæther Toile Kunstnerbok Oslo 2019 40000 22.5.2019 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Konstellasjoner av kjærlighet. Vigeland i lys av Michelangelo Katalog om Vigeland og Michelangelo Oslo 2019 30000 22.5.2019 Avslått 0 Knut Oscar Severin Qvale Exotic Assets Bok om kunst og teknologi Oslo 2019 56000 22.5.2019 Bevilget 40000 Dag Erik Elgin Mirror falling from the Wall Monografi Oslo 2019 150000 22.5.2019 Bevilget 120000 Kjell Bjørgeengen Det frie, det skjønne og det anerkjente: Kunstens vilkår i det moderne Manusutvikling Akershus 2019 70000 22.5.2019 Bevilget 60000 PRAKSIS Don’t rest, narrate: Publishing, Collaboration and Artistic Practice Bok om kunst og skriving Oslo 2019 133640 22.5.2019 Bevilget 70000 ANE MOE Those precious things - Verdianalyse av privat og offentlig samlingsbygging. Manusutvikling Oslo 2019 90000 22.5.2019 Bevilget 30000 Andreas Vermehren Holm Hvorfor ryster jeg Manusutvikling Sogn og Fjordane 2019 50000 22.5.2019 Bevilget 25000 Arve Rød Arve Rød. Tekster 2005–2019 Samling av kritikker og artikler Oslo 2019 90000 22.5.2019 Bevilget 90000 INGERID PAULSEN KUITERS "Que Sera Sera" Katalog Vestfold 2019 48400 22.5.2019 Bevilget 48000 Ane Mette Hol Drawing Literature Artist's Book Oslo 2019 100000 22.5.2019 Bevilget 100000 BERGENS KUNSTFORENING Mari Slaattelid Katalog Hordaland 2019 60000 22.5.2019 Bevilget 60000 ALT GÅR BRA The Art of the Mimeograph Manusutvikling Hordaland 2019 90000 22.5.2019 Bevilget 30000 LIV BUGGE Structural Magic Bok Utlandet 2019 110000 22.5.2019 Bevilget 60000 LEVANGER KOMMUNE PARK. Nettpublikasjon Trøndelag 2019 100000 22.5.2019 Bevilget 80000 STIFTELSEN NORSK KUNSTÅRBOK Norsk kunstårbok 2020 Kunstårbok Oslo 2019 500000 22.5.2019 Bevilget 400000