Hopp til innhold
Vedtaksliste

Stipend for etablerte kunstnere

Søk støtte

Om søknadsrunden

Stipend for etablerte kunstnere kan søkes av yrkesaktive kunstnere som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Årsbeløpet er for tiden er kr 251 320. Stipendet tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år, og opphører fra og med måneden etter fylte 67 år. 

Søkere som har sendt inn flere søknader er oppført flere ganger, én gang for hver kunstnergruppe de har søkt for. Søknader som er trukket er ikke med i listen. Tabellen nedenfor inneholder foreløpig bare alle søknader som har fått bevilgning. For oversikt over alle som har søkt, se søknadslister i pdf og excel her:

Søknadsliste til stipend for etablerte kunstnere (PDF)

Søknadsliste til stipend for etablerte kunstnere (XLS)

Prosess:

  • Søknadsfrist: 17.10.2017 kl. 13:00

  • Innstilling i stipendkomité: Dato ikke satt

  • Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend: 20. - 21.3.2018

  • Publisering av tildelinger på nettsidene: 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeKunstnergruppeOppstartstidspunkt
Svingen, Arne Oslo Barne- og ungdomslitterære forfattere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Syversen, Jorunn Myklebust Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Kristensen, Steinar Haga Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Johannessen, Toril Troms Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Hjort Guttu, Ane Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Ekblad, Ida Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Linnert, Lise Annette Bjørne Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Mutelekesha, Victor Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Nango, Joar Troms Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Jørgensen, Åse Marie Østfold Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Moe, Anders Sletvold Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Einarsen, Hanne-Grete Finnmark Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Grønli, Lina Viste Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Ådlandsvik, Stian Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Lyche, Josefine Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Hovland, Ingrid Toogood Rogaland Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Nilseng, Ulf Oslo Dansekunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Richardsen, Eva Cecilie Oslo Dansekunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Sandvik, Klaus Telemark Komponister Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Danielsen, Hilde Angel Hordaland Kunsthåndverkere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Maske, Cathrine Oslo Kunsthåndverkere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Bahri, Kari Anne Helleberg Buskerud Kunsthåndverkere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Disen, Ida Oslo Kunsthåndverkere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Løland, Anne-Gry Oslo Kunsthåndverkere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Gulliksen, Geir Magne Oslo Skjønnlitterære forfattere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Burkey, Ingvild Dorothy Oslo Skjønnlitterære forfattere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten