Hopp til innhold

Inkluderende kulturliv i Norden

I tre år har Kulturrådet ledet prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden. Målet med prosjektet har vært å peke på utfordringer og å utvikle metoder for et mer inkluderende kulturliv.

Prosjektet har samlet syv ulike nettverk, som har bestått av kunstnere, biblioteker, kulturhus, kulturskoler, kompetansesentre og andre aktører på kulturfeltet. Nettverkene har delt metoder og erfaringer, startet nye prosjekter og utviklet kunnskap om hvordan gjøre kulturlivet mer relevant og inkluderende for etniske og kulturelle minoriteter i Norden.

Dette prosjektet har vært en av Norges hovedsatsinger i forbindelse med norsk formannskap i Nordisk ministerråd. Det har vært finansiert av Nordisk Ministerråd og Kulturdepartementet, med Kulturrådet som prosjektleder.

2.–3. desember 2019 arrangerte Kulturrådet konferansen Nordic Dialogues: Towards an inclusive cultural sector, som markerte avslutningen av prosjektet.

Sluttrapporten fra Inkluderende kulturliv i Norden finner du her.

Go to English page