Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte
Søker Fylke Tittel Tilskudd
Saker som er behandla i fleire fagutval (Sjå alle saker som er behandla i fleire utval)
Danseinformasjonen OSLO Dansearkivet - Kartlegging, vurderinger og anbefalinger -forprosjekt 40000
Elle Sofe Henriksen FINNMARK Lihkastagat ja Lihkáhusat - Bevegelser og rørelser - dokumentasjon av samiske bevegelser 100000
Ellef Prestsæter AKERSHUS Gutenberg-galaksen ligger på Blaker - utstilling med utgangspunkt i Guttorm Guttormsgaards arkiv 50000
Foreningen Afrikanere i Norge OSLO Tidligere og nyere innvandring til Kristiania/Oslo - todagers seminar om afrikanernes historie i Norge - 2013/2014 50000
JEPS v/Øivind Hagen OSLO Jokkes rariteter - innsamling av materiale, utgivelse, konsert og utstilling i anledning Joachim Nielsens femtiårsdag - 2012-2015 100000
Margareta Hruza AKERSHUS Scenografen Lubos Hruza (1933-2008) - kunnskaps- og dokumentasjonsprosjekt 100000
NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning OSLO Nasjonal kartlegging av eldre industrianlegg som er blitt brukt som nye kulturarenaer - 2013/14 25000
Norsk kulturråd OSLO Evaluering av Sceneweb 200000
Universitetet i Bergen - Ludvig Holbergs skrifter HORDALAND Ludvig Holbergs skrifter 250000 (2013) 250000 (2014) 250000 (2015)
Valdresmusea OPPLAND Valdresmusea AS - Seminar om profesjonelle instrumentmakarar i Norden 60000
Andre kulturverntiltak
Alta Qvænforening/Alattion Kvaaniserua FINNMARK Kulturelt mangfold i Alta gjennom Samuli Paulaharju blikk - en utstilling om kvenene i Alta - hovedprosjekt 6 000
Álttá Sámi Giellaguovddás AS FINNMARK Prosjektet Samiske stedsnavn i Alta og omkringliggende kystkommuner 60000 (2013) 80 000 (2014)
Biblioteksutvalget ved Det Norske Studentersamfund OSLO Studentersamfundets 200-års jubileum - utstillinger og bok om Samfundetes bok- og kunstsamlinger 50000
Båtbyggeriene Moen AUST-AGDER Formidlingsprosjektet KNM "Tista" - fartøy, symbol, referansepunkt 60 000
Disen Kolonial -Sjur Harby HEDMARK Prosjektet Henriette Schønberg Erken (1866-1953) - dokumentasjon av et liv. Registrering og dokumentasjon av hennes hjem Dystingbo i Vang ved Hamar 50000
Emanuel Vigelands museum OSLO Utstilling om Emanuel Vigeland i Kulturhuset Buen i Mandal sommeren 2013 50 000
Fortidsminneforeningen OSLO Digitalisering av informasjon om Fortidsminneforeningens antikvariske gjenstander - etablere et nytt tidsmessig system 2013/2014 100000
Holocaust-Senteret OSLO Hva skjedde og hvordan minnes vi det? - fagseminar om romfolkets holocaust under sigøynerfestivalen Yagori - Oslo september 2013 60 000
Høgskolen i Telemark TELEMARK Bruk av kulturarv - arrangement og publisering - 19. september 2013 - Høgskolen i Telemark 35000
Ishavsmuseet Aarvak MØRE OG ROMSDAL Ragnar Thorseth - Levd Liv - utstilling ved Ishavsmuseet Aarvak 80 000
Jon Bojer Godal MØRE OG ROMSDAL Lafteprosjektet - to-årig bokprosjekt om det å lafte 125000 (2013) 125 000 (2014)
Litteratur- og teaterforeningen Hubro VESTFOLD Nicoline Thaulow - hennes forfatterskap 100 år etter at kvinner fikk stemmerett 45000
Moss kommune ØSTFOLD Prosjektet #Mossekonvensjonen 2014 50000
Norsk Skogsfinsk Museum HEDMARK Flettverk i skogfinske områder - dokumentasjons- og forskningsprosjekt 100000 (2013) 100 000 (2014)
Norsk Visearkiv OSLO Prosjektet Historiske balladar 300000
Of and With HORDALAND Av Fjord Er Du Komen - Kulturarv innenfor tekstil og håndverk i Hordaland 90000
Selskabet for Oslo Byes Vel OSLO Digitalisering og tilgjengeliggjøring av tidsskriftet St. Hallvard (1915-2015) 100000 (2013) 50 000 (2014)
Silkeveven HEDMARK Rekonstruksjon av et vevd silketekstil brukt i norske folkedrakter på 1700 og 1800-tallet 140 000
Simone Grøtte Pedersen FINNMARK Mannen som stoppet Hurtigruta - bevaring og formidling av historisk materiale fra Finnmark 60 000
Troms fylkeskommune Kulturetaten TROMS Tidsvitner, kildemateriale og foto - intervjuer av tidsvitner og oversikt over lokalt kidemateriale - Troms 2013/2014 50000
Arkivtiltak
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek OSLO Rekonstruksjon og tilgjengeliggjøring av DNAs og NKPs tapte arkiver 1920-1940 150000
Blaker Meieris Venner AKERSHUS Guttorm Guttormsgaards arkiv - avsluttende arbeid med registrering 200 000
IKA Finnmark IKS FINNMARK Dokumentasjon og formidling av Kongsfjords kapell og historie - Berlevåg kommunes 100-års jubileum 55000
Lokalhistorisk Arkiv i Bergen HORDALAND Prosjektet Historiene om Festspillene i Bergen - tilgjengeliggjøring og bevaring av arkivmateriale 100000 (2013) 100 000 (2014)
Nei til atomvåpen OSLO Sikring og bevaring av dokumentasjon etter organisasjonen Nei til atomvåpen NTA 100000
Norsk Luthersk Misjonssamband - Arkivet OSLO Digitalisering av eldre filmer i NLM-arkivet 100000
Oslo kommune Kulturetaten - Byarkivet OSLO Tilgjengeliggjøring av Harald Hals-samlingen (Tegningssamlingen) 100000
Universitetsbiblioteket i Bergen HORDALAND Karen-Christine Frieles privatarkiv - sikring og ordning - 2013/2014 200000
Universitetsbiblioteket i Bergen HORDALAND Karen Frieles privatarkiv - inntak, bevaring og tilgjengeliggjøring 35 000
Museumstiltak
Bioforsk Plantehelse AKERSHUS Utstillingsprosjektet Korsmo 150 - plansjeutstilling på Norsk Landbruksmuseum 2013 50000
Bragdøya kystlag VEST-AGDER Reetablering av utstilling på Bragdøya Kystkultursenter i Kristiansand - ferdigtilt høsten 2013 40000
Hå gamle prestegard / Hå kommune ROGALAND Utstillinga Frå åsgardsrei til halloween - tradisjon og høgtid 2013 100000
Hå gamle prestegard / Hå kommune ROGALAND Utstillingsprosjektet Høgt oppe og nærare heim - om dagens jordbrukarar, tilknyting til heimstaden og utfordringar med kulturvernet 60000
RiddoDuottar Museat FINNMARK Etablering av dokumentasjonssenter for Alta-Kautokeinovassdraget 75000 (2013) 50 000 (2014)
Sametinget FINNMARK Prosjektet Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv - tiltak i 2013 500000
Senter for nordlige folk TROMS Prosjektet 7 sorter - historier fra kjøkkenkroken 50000
Skøytemuseet v/ Per Hjorth OSLO Dokumentasjon av immaterielle verdier og digitalisering av museets samlinger 100000
Spøt & Spindel HORDALAND Familieliv på fyr langs kysten - utstilling 30000
Stange kommune HEDMARK Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) - videodokumentasjonsprosjekt 50000
Film, foto og video
Finnmark fylkesbibliotek FINNMARK Digitalisering av Ole Zahl Møllers negativsamling 100000
Hol Historielag BUSKERUD Innkjøp og sikring av negativer etter fotograf Nicolai Grøvo (1923-81) 25 000
Karivold Film ØSTFOLD Munchs Mødre - produksjon av dokumentarfilm 300 000
Laterna Magica OSLO Dokumentarfilmen Finnmarkens Jean d'Arc - en film om Ellisif Wessel 100000 (2013) 100 000 (2014)
Lena-Christin Kalle OSLO De rettsløse - dokumentarfilm om statlige overgrep mot tyskjerjenter 200 000
Mediacircus TV AS HORDALAND Lars Hertervig - dokumentarfilm - 2013 150000
Nordland fylkeskommune Arkiv i Nordland NORDLAND Digitalisering av Charles Ravn fotosamling 100000
Norges Fotografforbund OSLO Prosjektet Norsk fotohistorie 1940-2000 100000 (2014) 100 000 (2015)
Pandora Film HORDALAND Gården Havrå på Osterøya - en dokumentarfilm om norsk kulturlandskap og kystkultur 200 000
Sanden Media VEST-AGDER Dokumentarfilmen Telavåg - de glemte krigsbarna 100000 (2013) 100 000 (2014)
Sanden Media VEST-AGDER Dokumentarfilmen Ørkenen Sur - om norske uteliggere i New York City 100000 (2013) 100 000 (2014)
Siivet AS FINNMARK Hypätä ennen Wirkola - Å hoppe før Wirkola - en dokumentar om en ukjent minoritetshistorie - kvensk dokumentarfilm 200000
Siivet AS FINNMARK Sydämen aarre - Hjertets skatter - tilgjengeliggjøring av kvenske filmer og dokumentasjon på nett 60000
Skofteland Film OSLO Maud vender hjem - Jan Wanggaards dokumentarfilm Maud Returns 300 000
Tappeluft Pictures AS OSLO Ellen-Astri Lundby - Brennende minner - film om tvangsevakueringen fra Nord-Troms og Finnmark under den andre verdenskrig 250000
Trysil kommune HEDMARK Registrering og digitalisering av Lasse Thorseths fotoarkiv 80000