Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på tiltak som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne andre søknadsrunden i 2022 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm.

Til denne runden kom det inn i alt 42 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021, 2020, og 2019 kom det inn hhv 36, 54 og 46 søknader. I vurderingen av søknader er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Behandlingen i utvalget munnet ut i vedtak om tilskudd til 15 av prosjektene, derav åtte som svarer på hovedsatsingsområdene mangfold/flere stemmer og større ytringsrom.

Tildelingsprosenten (jf søknadstall) i runde 2-2022 er på 36 %. Dette er noe lavere enn i søknadsrundene i 2021 og i første søknadsrunde i 2022. Til gjengjeld er denne runden preget av relativt store store tilskudd til fem av prosjektene. Disse tiltakene er blitt prioritert i en situasjon der en stram total budsjettramme til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. For øvrig er det oppløftende å se at responsen på rådets og utvalgets hovedsatsingsområder fortsatt er svært god.

Ordningen genererer søknader fra et bredt spekter av aktører. Den geografiske fordelingen er svært god, noe som kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i bevilgningslistene fra hvert utvalgs- og rådsmøte, men over tid bidrar innretningen av ordningen til aktivitet i hele Norge. Det gis her en omtale av to av prosjektene som fikk tilskudd:

MEDIA SERVICE AS: Folket som forsvant

Dokumentarfilmen Folket som forsvant skal fortelle historien om et folk som insisterte på å leve i frihet langs kysten i sine båter, men som ble utsatt for forakt av samfunnet og en ekstrem forfølgelse av kirke, misjon og stat. De gikk under mange navn; «fant», «splint», «fuss», «fark», «skøyer». Selv titulerte de seg stolt som «reisende». Det handler om barn som med tvang skilles fra foreldre, om tvangssterilisering og institusjoner som ble drevet helt fem til 1980 tallet. Men det handler også om et folk med eget språk og musikk, om sterke familiebånd, om frihet og stolthet.

ARKIV I NORDLAND: Skeiv i Nordland

Dette prosjektet skal dokumentere historien til skeive mennesker i Nordland. Personer for hvert tiår fra 1960-tallet frem til vår tid skal intervjues. Sentrale personer knyttet til organisasjons- og foreningsarbeid vil være verdifulle informanter. Resultatet av prosjektet vil være verdifullt for fremtidens forskere og historikere, men ikke minst for unge skeive personer i Nordland. Arkiv i Nordland vil vise at skeive mennesker alltid har vært her, at de hører til her, belyser utfordringene de har møtt og løsningene de har skaffet til veie: Inkluderende arkiv bygger samhold.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 42
Søknadssum: 9 791 086
Antall tildelinger: 15
Tildelingssum: 2 380 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 4.3.2022

  • Vedtak i rådsmøte: 14.6.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Odd William Williamsen Universell atkomst til gamle Brunsvikens Reperbane Møre og Romsdal 2022 70000 13.5.2022 Avslått 0 ØRSKOG HISTORIELAG Renovering smie og vognhus Møre og Romsdal 2022 100000 13.5.2022 Avslått 0 OSELVARVERKSTADEN Æring - den minste oselvaren Vestland 2022 120000 13.5.2022 Bevilget 120000 STIFTELSEN NORSK REVYFAGLIG SENTER Norsk Revyhistorisk arkiv Trøndelag 2022 220000 13.5.2022 Avslått 0 FARSTAD SOUND PRODUCTIONS KLANGO-katalogen 1959-1991 Agder 2022 62962 13.5.2022 Avslått 0 FARSTAD SOUND PRODUCTIONS KLANGO-katalogen 1959-1991 Agder 2023 62962 13.5.2022 Avslått 0 FARSTAD SOUND PRODUCTIONS KLANGO-katalogen 1959-1991 Agder 2024 62962 13.5.2022 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Skeiv bygdehistorie 2022 Innlandet 2022 90000 13.5.2022 Avslått 0 MEDIA SERVICE AS Folket som forsvant Agder 2022 100000 13.5.2022 Bevilget 300000 MEDIA SERVICE AS Folket som forsvant Agder 2023 200000 13.5.2022 Avslått 0 OSELVARVERKSTADEN Bygging av Ostrabåt - ein geitabåt frå Osterfjorden Vestland 2022 271200 13.5.2022 Avslått 0 Johnny Arne Andersen Restaurering av Gamle Helgeland Nordland 2022 500000 13.5.2022 Avslått 0 Ingunn Sirevåg Nord-Varhaug DÆ VA EI LØYEN VERD DÅ. Samtalar med Johan Opstad, Aslaug og Elias Herredsvela om Fuglestad og omegn før Rogaland 2022 70000 13.5.2022 Avslått 0 TRESTYKKER Trestykker 2022 Vestland 2022 190000 13.5.2022 Avslått 0 ARKIV I NORDLAND Skeiv i Nordland Nordland 2022 25000 13.5.2022 Bevilget 175000 ARKIV I NORDLAND Skeiv i Nordland Nordland 2023 150000 13.5.2022 Avslått 0 Fredrik Juel Kulturrunden.no Vestfold og Telemark 2022 412500 13.5.2022 Avslått 0 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Luotta - Spor Nordland 2022 87500 13.5.2022 Avslått 0 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Luotta - Spor Nordland 2023 175000 13.5.2022 Avslått 0 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Luotta - Spor Nordland 2024 87500 13.5.2022 Avslått 0 IDUNN SEM BYRÅ Kulturarv i bruk. Kyrkjerom og lokale folketonar og salmar gjort tilgjengeleg for fleire, jubileumsåret 2022. Agder 2022 155000 13.5.2022 Avslått 0 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM/ PERFORMING ARTS HUB NORWAY Privatarkivet Komediateatret (1933-1964). Ordne, digitalisere, registrere og tilgjengeliggjøre Oslo 2022 120000 13.5.2022 Bevilget 120000 HERSTORY AS Lofoten Baby! Trøndelag 2022 200000 13.5.2022 Avslått 0 ANDERS OLIVERSEN Fortidens Norge Innlandet 2022 115000 13.5.2022 Bevilget 115000 ANDERS OLIVERSEN Fortidens Norge Innlandet 2023 85000 13.5.2022 Avslått 0 FONNA FORLAG LL Rydde historisk arkiv Oslo 2022 70000 13.5.2022 Bevilget 35000 HÅ KOMMUNE POLARFARAR OG FYRVAKTAR Theodor Claudius Jacobsen (1855-1933) Rogaland 2022 100000 13.5.2022 Bevilget 60000 ADA-DA PRODUKSJONER ADA EINMO JÜRGENSEN Vuemien Tjoejh - Dalens Stemmer Nordland 2022 100000 15.6.2022 Bevilget 100000 METTES KUNST OG KULTURFORMIDLING Mette Torstensen Med rett til å elske Viken 2022 161800 13.5.2022 Avslått 0 GEILO SPELEMANNSLAG Holsdagen Viken 2022 20000 13.5.2022 Avslått 0 GEILO SPELEMANNSLAG Holsdagen Viken 2023 25000 13.5.2022 Avslått 0 GEILO SPELEMANNSLAG Holsdagen Viken 2024 25000 13.5.2022 Avslått 0 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Magasinering, registrering, fotografering og digital visning av Elle-Hánsas kunstsamling 2022-2023 Nordland 2022 500000 13.5.2022 Avslått 0 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Magasinering, registrering, fotografering og digital visning av Elle-Hánsas kunstsamling 2022-2023 Nordland 2023 500000 13.5.2022 Avslått 0 SCENE MIDT AS Tverrkulturell skogfinsk turné  Trøndelag 2022 86700 13.5.2022 Bevilget 85000 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Dokumentasjon og formidling av swingdans og -musikk som immateriell kulturarv Trøndelag 2022 200000 13.5.2022 Avslått 0 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Dokumentasjon og formidling av swingdans og -musikk som immateriell kulturarv Trøndelag 2023 300000 13.5.2022 Avslått 0 Sunniva Herland Monstad Bøkelyden 2022 Oslo 2022 35000 13.5.2022 Avslått 0 SMAU MEDIA AS Krigen som aldri tok slutt Vestland 2022 500000 13.5.2022 Bevilget 250000 STIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM Homo Ludens, det lekende mennesket: alle over 12 år i Barnemuseet i Midt-Troms Troms og Finnmark 2022 400000 13.5.2022 Avslått 0 ARKIV I NORDLAND Mitt Nordland Nordland 2022 400000 13.5.2022 Avslått 0 CORAX FILM AS Kulturskatten som forsvant fra Aurland Vestland 2022 250000 13.5.2022 Avslått 0 Julie Søvik Papirforming i Norge Oslo 2022 72000 13.5.2022 Avslått 0 HAI KU AS NYKSUND GRUBT BERLIN En visuell samtale mellom en storby og et «utvær» Nordland 2022 95000 13.5.2022 Avslått 0 TRAD FILM AS Brevet til Håkon Banken Innlandet 2022 350000 13.5.2022 Bevilget 300000 Morten Thomte Jazzgruppen Søyr og multimedial historieskriving Oslo 2022 110000 13.5.2022 Bevilget 90000 Morten Thomte Jazzgruppen Søyr og multimedial historieskriving Oslo 2023 70000 13.5.2022 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Folkemusikkmaskinen Oslo 2022 200000 13.5.2022 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Folkemusikkmaskinen Oslo 2023 200000 13.5.2022 Avslått 0 CAMPUS NYKSUND AS Transformasjoner.Ei visuell fortelling om Nyksund med det gamle «Fryseriet» som omdreiningspunkt Nordland 2022 100000 13.5.2022 Avslått 0 CAMPUS NYKSUND AS Transformasjoner.Ei visuell fortelling om Nyksund med det gamle «Fryseriet» som omdreiningspunkt Nordland 2023 100000 13.5.2022 Avslått 0 CAMPUS NYKSUND AS Transformasjoner.Ei visuell fortelling om Nyksund med det gamle «Fryseriet» som omdreiningspunkt Nordland 2024 88000 13.5.2022 Avslått 0 ØSTERDØLENES LAG I OSLO Jubileumsberetning Østerdølenes lag i Oslo 100 år Oslo 2022 70000 13.5.2022 Avslått 0 PRIDE ART “SKAPE(T)” - Undergrundstemmer fra skeiv kunsthistorie og frigjøringskamp Oslo 2022 350000 15.6.2022 Bevilget 300000 Natasha Alijeva Plass i historien Vestland 2022 30000 13.5.2022 Bevilget 30000 SPELET OM MARIKOLLEN Spelet om Marikollen Trøndelag 2022 200000 13.5.2022 Avslått 0 MEDIEOPERATØRENE AS Ping pong Oslo Oslo 2022 350000 13.5.2022 Bevilget 300000