Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på tiltak som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne fjerdee søknadsrunden i 2022 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm.

Til denne runden kom det inn i alt 31 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021 og 2020, kom det inn hhv 27 og 38 søknader. I vurderingen er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Igjen var det en stor andel av prosjektene som ble vurdert å være støtteverdige, og behandlingen i utvalget munnet ut i vedtak om tilskudd til 12 av prosjektene.

Tildelingsprosenten (jf. søknadstall) i runde 4-2022 er på 39 %, som ligger tett opp under gjennomsnittet for søknadsrundene både i 2021 og 2022. Tiltakene som har fått tilskudd er blitt prioritert i en situasjon der budsjettrammen til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. Det er oppløftende å se at responsen på rådets og utvalgets hovedsatsingsområder er svært god.

Ordningen er åpent innrettet idet den henvender seg til en stor og sammensatt målgruppe. Søknadsporteføljen er også sammensatt hva angår tiltakenes størrelse, rigging og tematikk, og det kommer inn søknader fra ulike aktører over hele landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde, med bevilgninger fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i vedtakslistene fra hvert møte, men over tid bidrar ordningens formål og innretning til aktivitet i hele Norge. 

Under følger en kort omtale av to av prosjektene som fikk tilskudd:

Ten Thousand Images: Dokumentarfilmen Lapp versus same

Dokumentarfilmen Lapp versus Same er et universelt drama som handler om to samegrupper som settes opp mot hverandre. Det handler om en samisk urbefolkning som er fratatt lovfestede rettigheter til å kunne utøve sin kultur. Omdreiningspunktet er en langvarig strid mellom den opprinnelige sørsamiske lokalbefolkningen og en gruppe tredje-generasjons nordsamer hvis forfedre flyttet til Tärnaby-området i Västerbotten i 1930-årene. I en svart-hvit kontekst kan man si at sørsamene i Tärnaby har tapt alt det nord-samene har vunnet fra de kom dit for 90 år siden til de fikk samebyen og alle rettigheter til land, vann og reindrifta over på seg i 1975. Kulturrådet har vurdert dette å være et viktig bidrag til dokumentasjon av konflikter mellom urfolksgrupper som en konsekvens av kolonialisering og maktovergrep fra storsamfunnet.

Aust-Agder museum og arkiv: #07erArendal

Prosjektet #07erArendal skal samle inn og behandle digitale bilder tatt av Arendal kommunes elever på 10. trinn, for så å skape en monumental mosaikk som skal stilles ut digitalt på ulike visningssteder i byen i forbindelse jubileumsåret 2023. #07erArendal har som mål å skape en bildesamling av samtidsfoto ved å engasjere et helt ungdomskull til å fotografere Arendal by slik de ser den. Intensjonen er at prosjektet skal skape kunnskap og interesse for arkiv og historie for en målgruppe som ellers er vanskelig å nå. Tilskuddet skal brukes til å samle inn, dokumentere og formidle samtidsbildene og knytte dem til den historiske stedsbildesamlingen som AustAgder museum og arkiv forvalter.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 31
Søknadssum: 7 619 505
Antall tildelinger: 12
Tildelingssum: 1 852 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 18.11.2022

  • Vedtak i rådsmøte: 15.12.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SIIVET AS Hvor ble det av samisken? Troms og Finnmark 2022 150000 18.11.2022 Bevilget 150000 Birgit Dorothea Nielsen Innsamling og strukturering av dokumentasjon om lyngshesten, med fokus på Nordkalotten Troms og Finnmark 2023 35000 18.11.2022 Avslått 0 MEDIA SYNC AS Digitalisering av Media Service sitt filmarkiv fra 1983 til 2008 Agder 2023 300000 18.11.2022 Avslått 0 TERJE SCHRØDER Great Garlic Girls – et stykke norsk kulturhistorie Oslo 2022 250000 18.11.2022 Bevilget 250000 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2022 100000 18.11.2022 Avslått 0 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2023 100000 18.11.2022 Avslått 0 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2024 100000 18.11.2022 Avslått 0 OFFERDAL FILM MERETHE OFFERDAL TVEIT "Gryteviks-Olino" - kort dokumentarfilm Vestland 2022 100000 18.11.2022 Bevilget 100000 TIDVIS UTVIKLING AS Liv i Oslo 1324 Oslo 2023 500000 18.11.2022 Avslått 0 ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV I HEDMARK SA Arbeiderfaner som kulturminner Innlandet 2022 175000 18.11.2022 Avslått 0 BJØRN CHARLES DREYER Smoi – et kulturminne- og språkbevaringsprosjekt Agder 2022 137500 18.11.2022 Avslått 0 BJØRN CHARLES DREYER Smoi – et kulturminne- og språkbevaringsprosjekt Agder 2023 137500 18.11.2022 Avslått 0 MEMOAR Vår historie Vestland 2023 163600 18.11.2022 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Skautfelling - frå redningsaksjon til ein heim på museum Vestland 2022 200000 18.11.2022 Avslått 0 BROTTET KULTUR Dokumentasjon andre verdenskrig på Hvaler  Viken 2023 115000 18.11.2022 Avslått 0 SLEKT OG DATA Kildeportal - fra vugge til grav Oslo 2022 20000 18.11.2022 Avslått 0 SLEKT OG DATA Kildeportal - fra vugge til grav Oslo 2023 700000 18.11.2022 Avslått 0 SIGURD WINGE AS Sigurd Winge og Båtfrisen Oslo 2022 400000 15.12.2022 Bevilget 300000 NORWEGIAN FREELANCE CATHRINE LØVAAS Skriften på veggen Vestland 2022 16000 18.11.2022 Avslått 0 Arne Blix Historien om nothengene Trøndelag 2022 30000 18.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN LENKEN. GESTAPOHUSET OG ESPELAND FANGELEIR Politi i krig og fred Vestland 2022 133333 18.11.2022 Avslått 0 MIA - MUSEENE I AKERSHUS AKSJON Oslofjord: Rydde og redde Viken 2023 550000 18.11.2022 Avslått 0 DAISY SÆLEN HAFSTAD Mine damer og herrer og alt midt imellom – norsk transhistorie Oslo 2022 150000 18.11.2022 Bevilget 150000 HISTORIA Verdivurdering og tilstandsrapport Vestland 2023 10400 18.11.2022 Avslått 0 STREET ART NORGE AS Street Art Museum - Nordic Street Art Museum Oslo 2022 250000 18.11.2022 Avslått 0 STREET ART NORGE AS Street Art Museum - Nordic Street Art Museum Oslo 2023 500000 18.11.2022 Avslått 0 STREET ART NORGE AS Street Art Museum - Nordic Street Art Museum Oslo 2024 500000 18.11.2022 Avslått 0 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS #07erArendal Agder 2022 200000 18.11.2022 Bevilget 100000 NORWEGIAN FREELANCE CATHRINE LØVAAS Gestapohuset Vestland 2023 83300 18.11.2022 Avslått 0 NOVA VISION AS KOBOLT - det blå gullet Trøndelag 2023 150000 18.11.2022 Bevilget 150000 ARKIV I NORDLAND Intervjuer av førstehåndskilder som deltok i eggsanking på Røst og ørnefangst for hånd på Værøy på 1950-tallet Nordland 2023 70000 18.11.2022 Bevilget 70000 KVINNEBEVEGELSENS ARKIV Finordning og digitalisering av Trine Eklunds brevsamling, 1925 - 2019 Oslo Oslo 2022 15000 18.11.2022 Bevilget 45000 KVINNEBEVEGELSENS ARKIV Finordning og digitalisering av Trine Eklunds brevsamling, 1925 - 2019 Oslo Oslo 2023 30000 18.11.2022 Avslått 0 RAGNHILD SANDØY Hanøy handelssteds historie frem fra glemselen Troms og Finnmark 2022 100000 18.11.2022 Avslått 0 Elisabeth Carrera Kulturhistorie på værharde ytterpunkter Viken 2023 85872 18.11.2022 Bevilget 87000 Elisabeth Carrera Kulturhistorie på værharde ytterpunkter Viken 2024 2000 18.11.2022 Avslått 0 SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF Veyen stavkirke, digital rekonstruksjon  Møre og Romsdal 2023 400000 18.11.2022 Avslått 0 TEN THOUSAND IMAGES AS Lapp versus Same Viken 2023 350000 18.11.2022 Bevilget 350000 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER ANDELSLAGET STEINSKULPTUR - VERKSTED FOR MONUMENTALSKULPTUR I 75 ÅR Oslo 2022 60000 18.11.2022 Bevilget 100000 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER ANDELSLAGET STEINSKULPTUR - VERKSTED FOR MONUMENTALSKULPTUR I 75 ÅR Oslo 2023 250000 18.11.2022 Avslått 0