Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på tiltak som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

 

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne tredje søknadsrunden i 2023 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel fysiske og digitale utstillinger og podkaster.

 

Til denne runden kom det inn i alt 54 søknader på ordningen, som er et relativt høyt antall til tredje runde i et budsjettår. I vurderingen er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Igjen var det en relativt stor andel av prosjektene som ble vurdert å være støtteverdige, og behandlingen i utvalget munnet ut i vedtak om tilskudd til 16 av prosjektene.

 

Tildelingsprosenten (jf søknadstall) i runde 3-2023 er på 30 %, som er noe lavere enn i foregående søknadsrunder. En merker seg at det hittil i år er mottatt hele 184 søknader på ordningen hittil i år. Dette er ny rekord for de tre første søknadsrundene (av fire) etter 2014. Det samme er en total søknadssum etter tre runder på hele 67,3 mill kr. Tiltakene som har fått tilskudd er følgelig blitt prioritert i en situasjon der budsjettrammen til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. Samtidig er det oppløftende å se at responsen på rådets og utvalgets hovedsatsingsområder er svært god.

 

Ordningen er åpent innrettet idet den henvender seg til en stor og sammensatt målgruppe. Søknadsporteføljen er også sammensatt hva angår tiltakenes størrelse, rigging og tematikk, og det kommer inn søknader fra ulike aktører over hele landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i vedtakslistene fra hvert møte, men over tid bidrar ordningens formål og innretning til aktivitet i hele Norge.

 

Kort omtale av to av prosjektene som fikk tilskudd:

Arran Lulesamisk senter i Tysfjord, Nordland har fått en bevilgning på kr 30 000 til prosjektet «Podkast om samiske kvinner i Nordland». Tiltaket har sin bakgrunn i at det hittil har vært liten oppmerksomhet på samiske kvinners historie og hverdagsliv i Norge. Konkret går prosjektet ut på å produsere en podkast der åtte samiske kvinner i Nordland får komme til orde gjennom åtte episoder. Podkasten vil bidra til å synliggjøre mangfoldet i Sápmi både m.h.t. kjønn og geografi, og museet vil oppnå en utvidelse av sine formidlingsarenaer.

 

Valdresmusea har fått en bevilgning på kr 100 000 til prosjektet «Smijern i middelalderen – gammelt håndverk, ny kunnskap». Prosjektet er et samarbeid mellom museet, smeder, metallurger, arkeologer og kunsthistorikere, og innebærer studier av middelalderens smiteknikker og utforming. Det er et mål med prosjektet at kunnskapen om både stilhistorie, håndverk og teknikker formidles og videreføres til nye generasjoner av smeder.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 54

Søknadssum: 32 790 840

Antall tildelinger: 16

Tildelingssum: 2 610 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 02.06.2023 kl. 13:00
  • Vedtak i fagutvalg: 24.08.2023
  • Vedtak i rådet: 21.09.2023

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådet: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
MIKKELSDATTERS FORUM Prosjekt film "Svanhilds Dukkehus på Myre" Nordland 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 40000 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Podkast om samiske kvinner i Nordland Nordland 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 30000 STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM Dust to Digital. Digitalisering og digital tilgjengeliggjøring av bonde-, hoved- og kopibøker fra jernverksarkivet Agder 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Norske albumklassikere på CD Oslo 2023 -1 21.9.2023 Bevilget 500000 FALCK FORLAG AS Norske albumklassikere på CD Oslo 2024 -1 21.9.2023 Avslått 0 VENNELAGET JAN-MAGNUS BRUHEIM Fotefar Innlandet 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 Tor Flotten Wibe Helgeklær fra Innherred Trøndelag 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 Tor Flotten Wibe Helgeklær fra Innherred Trøndelag 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 NØRDALEN NATUR- OG KULTURSTI Gapahuk til opphold og formidling. Innlandet 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE Forelesningsserie om ukrainsk historie og kultur Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 60000 DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE Forelesningsserie om ukrainsk historie og kultur Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 KVAM MÅLLAG Dialektprosjektet Vestland 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 KVAM MÅLLAG Dialektprosjektet Vestland 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 KVAM MÅLLAG Dialektprosjektet Vestland 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Innlandet 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 100000 VALDRESMUSEA AS Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Innlandet 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Innlandet 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 GAEA So song'o Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 FOTODAMA AS Reisende folk Troms og Finnmark 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 200000 FOTODAMA AS Reisende folk Troms og Finnmark 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 MEDIA SYNC AS Vegårshei Bygdetun, dokumentasjon av gjenstander og kulturarv. Agder 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 OSELVARVERKSTADEN Boka om oselvarbygging Vestland 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 ANDERS OLIVERSEN Fortidens Norge Trøndelag 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 ANDERS OLIVERSEN Fortidens Norge Trøndelag 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 VESTLAND FYLKESKOMMUNE Kartlegging av tilstand på fotomateriale av særleg kulturhistorisk verdi. Vestland 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 Tommy Nils Hjalmar Fredriksen Sanger med  håp og glede. Vestfold og Telemark 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 150000 VISTA BOREALIS AS Gåten Hvaler kirke Viken 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 SEMINARPLASSENS VENNER Klæbu Seminar og Seminarplassen inn i framtida Trøndelag 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 SEMINARPLASSENS VENNER Klæbu Seminar og Seminarplassen inn i framtida Trøndelag 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 SEMINARPLASSENS VENNER Klæbu Seminar og Seminarplassen inn i framtida Trøndelag 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 ABLE MAGIC AS Tidsreise Sápmi – nettbasert tverrfaglig læremiddel Trøndelag 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 150000 TATER MILLAS VENNER Tater Millas Hus - Milla Sletta Innlandet 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 200000 NES BIBLIOTEK Veggteppets ruter som vindu til historier og bakteppe for samtaler Viken 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 NES BIBLIOTEK Veggteppets ruter som vindu til historier og bakteppe for samtaler Viken 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 KARI OG KJELL AUKRUSTS STIFTELSE - AUKRUSTSTIFTELSEN Registrering og digitalisering av kunsten etter Kjell Aukrust Innlandet 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 KARI OG KJELL AUKRUSTS STIFTELSE - AUKRUSTSTIFTELSEN Registrering og digitalisering av kunsten etter Kjell Aukrust Innlandet 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 KARI OG KJELL AUKRUSTS STIFTELSE - AUKRUSTSTIFTELSEN Registrering og digitalisering av kunsten etter Kjell Aukrust Innlandet 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 SALTEN FRITEATER SA Penumbra-arkivet Nordland 2024 -1 21.9.2023 Avslått 0 Hans Elenius Hansen-Tangen Oldemors Brev Agder 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 IDRETTSLAGET SANDVIKEN Historisk og fremtidsrettet digitalt arkiv for IL Sandviken. Vestland 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 IDRETTSLAGET SANDVIKEN Historisk og fremtidsrettet digitalt arkiv for IL Sandviken. Vestland 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 IDRETTSLAGET SANDVIKEN Historisk og fremtidsrettet digitalt arkiv for IL Sandviken. Vestland 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 ARKIVET FREDS OG MENNNESKERETTIGHETSSENTER Historieseminar om «hjemmeseilere», sjøfolk som seilte i tysk-kontrollerte farvann under andre verdenskrig. Agder 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 KRISTIANSUND MUSEUMS VENNER Bærekraft: Bevaring og dokumentasjon av gammelt og sjeldent repslagerutstyr. Møre og Romsdal 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 70000 RADIORAKEL retrOrakel Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 200000 RADIORAKEL retrOrakel Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 RADIORAKEL retrOrakel Oslo 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 Kristine Kandal-Ilagsmoen Nord norsk drakthistorie Oslo 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 Kristine Kandal-Ilagsmoen Nord norsk drakthistorie Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 KUNSTBRUKET V. E. STEINSHOLM Folk og fugler i Nord - Sjøfuglarkivet på heimvei.  Nordland 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 270000 KUNSTBRUKET V. E. STEINSHOLM Folk og fugler i Nord - Sjøfuglarkivet på heimvei.  Nordland 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 SPLITCITY MAGAZINE Urban kunst i Norge – fra undergrunn til kulturarv Oslo 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 SPLITCITY MAGAZINE Urban kunst i Norge – fra undergrunn til kulturarv Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 SPLITCITY MAGAZINE Urban kunst i Norge – fra undergrunn til kulturarv Oslo 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 KUNSTNERFORBUNDET AS Digitalisering og tilgjengeliggjøring av Kunstnerforbundets utstillinger med verkslister gjennom 113 år Oslo 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 KUNSTNERFORBUNDET AS Digitalisering og tilgjengeliggjøring av Kunstnerforbundets utstillinger med verkslister gjennom 113 år Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 KUNSTNERFORBUNDET AS Digitalisering og tilgjengeliggjøring av Kunstnerforbundets utstillinger med verkslister gjennom 113 år Oslo 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 MILLA ENTERTAINMENT Camilla Therese Karlsen Electric Lies: Broken Ground Troms og Finnmark 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 Frans Vilhelm Edvin Pettersen Barnehjemsoppveksten før og etter. Innlandet 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 100000 TARA MEDIA Aase-Hilde Brekke "Å gå Jul-Anders, før og nå." Oslo 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 300000 TARA MEDIA Aase-Hilde Brekke "Å gå Jul-Anders, før og nå." Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 AGROØKOLOG EDONA ARNESEN Nyutgivelse av Mor Norges Matbok Oslo 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 AGROØKOLOG EDONA ARNESEN Nyutgivelse av Mor Norges Matbok Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 HERSTORY AS Formidlingsprosjekt ARVEN analog-digitalt Trøndelag 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER Steinskulptur – Verksted for monumentalskulptur i 75 år Oslo 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 ROMERIKE HISTORIELAG Digitalhistoriske vandringsspill på Romerike Viken 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 SMØLA HISTORIELAG Smølasanger Møre og Romsdal 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Blodig alvor (arbeidstittel) Vestland 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Blodig alvor (arbeidstittel) Vestland 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Dokumentasjon av dansemusikere og dansere i Trøndelag, aktive på dansefest mellom 1950 og 2000 Trøndelag 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 MT-FILMS MORTEN THOMTE Jazzgruppen Søyr og multimedial historieskriving Oslo 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 MT-FILMS MORTEN THOMTE Jazzgruppen Søyr og multimedial historieskriving Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 MT-FILMS MORTEN THOMTE Jazzgruppen Søyr og multimedial historieskriving Oslo 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 LEAN AS Bevaring og sikring av samisk kulturarv - fase 2 Troms og Finnmark 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 MUSIKER VIKTOR BOMSTAD Suola Ja Noaidi (Tyven og Sjamanen) Troms og Finnmark 2023 -1 21.9.2023 Bevilget 120000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN GÅSEHUD – en utstilling om musikkens magiske virkning Oslo 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN GÅSEHUD – en utstilling om musikkens magiske virkning Oslo 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN GÅSEHUD – en utstilling om musikkens magiske virkning Oslo 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 REGION NORDHORDLAND IKS "Med fortida inn i framtida" Vestland 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 REGION NORDHORDLAND IKS "Med fortida inn i framtida" Vestland 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 REGION NORDHORDLAND IKS "Med fortida inn i framtida" Vestland 2025 -1 24.8.2023 Avslått 0 FOTOGRAF JORDAL UTSTILLING: Frigjering og gjenreising: Portrett av et fylke  Vestland 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 FOTOGRAF JORDAL UTSTILLING: Frigjering og gjenreising: Portrett av et fylke  Vestland 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 KVÆFJORD HISTORIELAG Minnet om Johanne Nilsdatter Troms og Finnmark 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 FIMFILM AS MOTSTANDSMANN OG FOTOGRAF Vestland 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 MUSIKER VIKTOR BOMSTAD Djevelens Folk Troms og Finnmark 2023 -1 24.8.2023 Bevilget 120000 VALKYRIEN PRODUCTIONS AS Cirka Teater - Trappa Trøndelag 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 VALKYRIEN PRODUCTIONS AS Cirka Teater - Trappa Trøndelag 2024 -1 24.8.2023 Avslått 0 Josefine Slyngstad Hauknes Dokumentasjon av flyttingen av Njål Reidar Eides UFO Oslo 2023 -1 24.8.2023 Avslått 0 REIN FILM FINNMARK AS Duha´steaddjit - Burning_the_water Troms og Finnmark 2023 -1 Avvist 0