Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på tiltak som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne andre søknadsrunden i 2023 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm.

Til denne runden kom det inn i alt 55 søknader på ordningen, som er et relativt høyt antall til andre runde i et budsjettår. I tilsvarende runder i 2022 og 2021, kom det inn hhv 42 og 36 søknader. I vurderingen er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Igjen var det en stor andel av prosjektene som ble vurdert å være støtteverdige, og behandlingen i utvalget munnet ut i vedtak om tilskudd til 25 av prosjektene.

Tildelingsprosenten (jf søknadstall) i runde 2-2023 er på 45 %, som ikke skiller seg vesentlig fra søknadsrundene de siste par årene. Tiltakene som har fått tilskudd er blitt prioritert i en situasjon der budsjettrammen til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. Samtidig er det oppløftende å se at responsen på rådets og utvalgets hovedsatsingsområder er svært god.

Ordningen er åpent innrettet idet den henvender seg til en stor og sammensatt målgruppe. Søknadsporteføljen er også sammensatt hva angår tiltakenes størrelse, rigging og tematikk, og det kommer inn søknader fra ulike aktører over hele landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde, med bevilgninger fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i vedtakslistene fra hvert møte, men over tid bidrar ordningens formål og innretning til aktivitet i hele Norge.

Under følger en kort omtale av seks av prosjektene som fikk tilskudd:

Vardobaiki AS i Troms og Finnmark er bevilget midler til prosjektet «Samiske kulturminner i Melåfjellet». Tiltaket går ut på å registrere fangstanlegg i Kvæfjord kommune – kulturminner som er svært sårbare og utsatt for å gå tapt. Geitmyra Trondheim avdeling Credo matkultursenter for barn AS i Trøndelag har fått en bevilgning til prosjektet «Konservér kulturen – i samarbeid med Etter skoletid». Med konservering av mat som utgangspunkt, er målet å trigge barns nysgjerrighet for en mangfoldig matkulturarv i Norge. Stiftelsen Nidaros Pilegrimsgård fått midler til prosjektet «Pilgrim4Peace vandringskonferanse». Med utgangspunkt i kulturminner og historie, inviteres unge voksne fra ulike land og kulturer til refleksjon rundt menneskerettigheter og mangfold før og nå. Videre har Fortidsminneforeningen fått tilskudd til prosjektet «Digital dokumentasjon av bygningsarv», der målet er å stimulere til lokalt engasjement og rekruttering av barn og unge i bygnings- og kulturminnevern over hele landet.

Det er også bevilget midler til ekstraordinære prosjekter i regi av landsdekkende frivillige organisasjoner, der Norsk Bibliotekforening (stiftet 1913) og Norges Bygdeungdomslag (stiftet 1946) begge har tatt initiativ til å kartlegge og ordne sine arkiver med sikte på framtidig sikring og deponering til Riksarkivet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 55

Søknadssum: 12 460 776

Antall tildelinger: 25

Tildelingssum: 2 741 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 12.5.2023

  • Vedtak i rådsmøte: 14.6.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GAMAN UNDERHOLDNING AS Anna Singer Slik eg såg det Vestland 2023 300000 12.5.2023 Avslått 0 GAMAN UNDERHOLDNING AS Anna Singer Slik eg såg det Vestland 2024 150000 12.5.2023 Avslått 0 GAMAN UNDERHOLDNING AS Anna Singer Slik eg såg det Vestland 2025 100000 12.5.2023 Avslått 0 Kristen Rønnevik Bekkens bestanddeler, Utsira Rogaland 2023 50000 12.5.2023 Avslått 0 NUTEN FILM AS Byen og katedralen Viken 2023 627500 12.5.2023 Avslått 0 NUTEN FILM AS Byen og katedralen Viken 2024 7500 12.5.2023 Avslått 0 GONZODOCS AS Click The Link Below Trøndelag 2023 400000 12.5.2023 Avslått 0 NORSK KAMMEROPERA AS Den flygende Hollender av Richard Wagner Oslo 2023 209000 12.5.2023 Avslått 0 BODØ OG SALTEN GUIDEFORENING Digital Byvandring Nordland 2023 300000 12.5.2023 Avslått 0 BODØ OG SALTEN GUIDEFORENING Digital Byvandring Nordland 2024 50000 12.5.2023 Avslått 0 BODØ OG SALTEN GUIDEFORENING Digital Byvandring Nordland 2025 50000 12.5.2023 Avslått 0 SELBU KOMMUNE Digital presentasjon av museumsutstillinger Trøndelag 2023 50000 12.5.2023 Avslått 0 ROMANIFOLKETS KULTURFORENING Et ukjent folk Vestland 2023 21500 12.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM Fra Målselv til MET - operasangerinnen Åse Nordmo Løvberg Troms og Finnmark 2023 70000 12.5.2023 Avslått 0 SVEIO KOMMUNE Framtid for kulturhistoriske sjøbruksbygningar i fiskarbonden sitt rike Vestland 2023 380000 12.5.2023 Avslått 0 SVEIO KOMMUNE Framtid for kulturhistoriske sjøbruksbygningar i fiskarbonden sitt rike Vestland 2024 775000 12.5.2023 Avslått 0 SVEIO KOMMUNE Framtid for kulturhistoriske sjøbruksbygningar i fiskarbonden sitt rike Vestland 2025 420000 12.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Hurra for Prøverommet! Vestland 2023 45000 12.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Hurra for Prøverommet! Vestland 2024 45000 12.5.2023 Avslått 0 Olaus Sønderland Innsamling og dokumentering av lokalhistorie i Treungen i Vest Telemark med fokus på klasseskilje. Rogaland 2023 30000 12.5.2023 Avslått 0 Olaus Sønderland Innsamling og dokumentering av lokalhistorie i Treungen i Vest Telemark med fokus på klasseskilje. Rogaland 2024 20000 12.5.2023 Avslått 0 FARSTAD SOUND PRODUCTIONS KLANGO-katalogen 1959-1991 Agder 2023 62962 12.5.2023 Avslått 0 FARSTAD SOUND PRODUCTIONS KLANGO-katalogen 1959-1991 Agder 2024 62962 12.5.2023 Avslått 0 FARSTAD SOUND PRODUCTIONS KLANGO-katalogen 1959-1991 Agder 2025 62962 12.5.2023 Avslått 0 MEDIA SERVICE AS Krigsvarsleren Agder 2023 150000 12.5.2023 Avslått 0 SIRI LINN BRANDSØY Linjer mellom øyene II - fase I Vestland 2023 70000 12.5.2023 Avslått 0 SIRI LINN BRANDSØY Linjer mellom øyene II - fase I Vestland 2024 130000 12.5.2023 Avslått 0 ONE NODE AS Living Heritage Wearable Soundscape Vestland 2023 40000 12.5.2023 Avslått 0 HISTORIELAGET FOR DYPVÅG HOLT OG TVEDESTRAND Mangfoldige Tvedestrand: Scanning av fotografier fra samlingene til Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand Agder 2023 280000 12.5.2023 Avslått 0 INTEGRAL FILM OG LITTERATUR AS Mer enn ekstrem Viken 2023 250000 12.5.2023 Avslått 0 TIDVIS UTVIKLING AS Oslo 1680 - en digital visualisering Oslo 2023 350000 12.5.2023 Avslått 0 TIDVIS UTVIKLING AS Oslo 1680 - en digital visualisering Oslo 2024 350000 12.5.2023 Avslått 0 RIDDODUOTTARMUSEAT Prosjekt Oldereidet Troms og Finnmark 2023 91000 12.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Registrering av sjøfolk i nøytral fart 1939-40 og hjemmeflåten i Krigsseilerregisteret. Agder 2024 66666 12.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Registrering av sjøfolk i nøytral fart 1939-40 og hjemmeflåten i Krigsseilerregisteret. Agder 2025 66666 12.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Registrering av sjøfolk i nøytral fart 1939-40 og hjemmeflåten i Krigsseilerregisteret. Agder 2026 66666 12.5.2023 Avslått 0 Synneva Gjelland Restaurering av skifertak - ombygging av tømra bedehus frå 1909 til moderne lydstudio Vestland 2023 50000 12.5.2023 Avslått 0 EVOKE FILM AS Rune Johansens blikk - Hiv mannskjiten (arbeidstittel) Troms og Finnmark 2023 800000 12.5.2023 Avslått 0 SENTER FOR DANSEPRAKSIS I SKOLE, UTDANNING OG FORSKNING SANS - 40 år med dans! Oslo 2023 100000 12.5.2023 Avslått 0 MARIA ALMLI Turordboka Nordland 2023 135000 12.5.2023 Avslått 0 MARIA ALMLI Turordboka Nordland 2024 85000 12.5.2023 Avslått 0 BIRKENES HISTORIELAG Tømmerfløtingsprosjekt kalt "fra hei til hav". Agder 2023 150000 12.5.2023 Avslått 0 LOOP Urtegata.co og Grønland TV Oslo 2023 200000 14.6.2023 Avslått 0 LOOP Urtegata.co og Grønland TV Oslo 2024 200000 14.6.2023 Avslått 0 LOOP Urtegata.co og Grønland TV Oslo 2025 200000 14.6.2023 Avslått 0 ECUDORP AS Utvikling og styrking av den norske og samiske delen av International Library of Fashion Research sin bibliotekssamling Oslo 2023 100000 12.5.2023 Avslått 0 ECUDORP AS Utvikling og styrking av den norske og samiske delen av International Library of Fashion Research sin bibliotekssamling Oslo 2024 100000 12.5.2023 Avslått 0 ROMANIFOLKETS KULTURFORENING Vår Reise (del 1) Vestland 2023 129800 12.5.2023 Avslått 0 ROMANIFOLKETS KULTURFORENING Vår Reise (del 2) Vestland 2023 129800 12.5.2023 Avslått 0 NORSK TELEGRAMBYRÅ AS Bevaring av NTBs internarkiv Oslo 2023 25270 12.5.2023 Bevilget 50000 NORSK TELEGRAMBYRÅ AS Bevaring av NTBs internarkiv Oslo 2024 25270 12.5.2023 Avslått 0 YTRE ARNA MUSEUM Den digitale møteplassen. Vestland 2023 110000 12.5.2023 Bevilget 100000 FORTIDSMINNEFORENINGEN Digital dokumentasjon av bygningsarv Oslo 2023 125000 12.5.2023 Bevilget 90000 Marion Zerlina Arjasafir Totsaas Folkemusikk i Inderøy Trøndelag 2023 30000 12.5.2023 Bevilget 40000 Marion Zerlina Arjasafir Totsaas Folkemusikk i Inderøy Trøndelag 2024 10000 12.5.2023 Avslått 0 Bjørn Arvid Kristiansen Foreløpig tittel på boken "Teater Manu. Fra visjon til nasjonalt tegnspråkteater. Vestfold og Telemark 2023 275796 12.5.2023 Bevilget 200000 FOTOGRAF JORDAL Frigjering og gjenreising: portrett av eit fylke Vestland 2023 80000 12.5.2023 Bevilget 80000 FILMMAKERIET AS Huset ved havet Møre og Romsdal 2023 66666 12.5.2023 Bevilget 199000 FILMMAKERIET AS Huset ved havet Møre og Romsdal 2024 66666 12.5.2023 Avslått 0 FILMMAKERIET AS Huset ved havet Møre og Romsdal 2025 66666 12.5.2023 Avslått 0 KONGSVINGER-VINGER HISTORIELAG Husmannsplasser i Vinger Innlandet 2023 50000 12.5.2023 Bevilget 25000 GOVAS FILM AS Hvor tok laksen veien Troms og Finnmark 2023 200000 12.5.2023 Bevilget 200000 NORSK BIBLIOTEKFORENING Ivaretaking av dokumentarven til Norsk Bibliotekforening Oslo 2023 59458 12.5.2023 Bevilget 59000 GEITMYRA TRONDHEIM AVDELING CREDO MATKULTURSENTER FOR BARN AS Konservér kulturen - i samarbeid med Etter skoletid Trøndelag 2023 194100 12.5.2023 Bevilget 190000 MANDALS TREBÅT OG MOTORFORENING Kulturhistorisk utstillinggs- og arbeidsrom. Agder 2023 38000 12.5.2023 Bevilget 38000 ALT GÅR BRA Kunst i de tusen hjem Vestland 2023 200000 14.6.2023 Bevilget 200000 ALT GÅR BRA Kunst i de tusen hjem Vestland 2024 200000 14.6.2023 Avslått 0 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG NBU Arkiv Oslo 2023 63000 12.5.2023 Bevilget 60000 ARAHAVDE AS NYTT HJEM I HAKADAL FOR SJØFINNAN FRA STORBUKT Nordland 2023 200000 12.5.2023 Bevilget 150000 STIFTELSEN NIDAROS PILEGRIMSGÅRD Pilgrim4Peace vandringskonferanse Trøndelag 2023 150000 12.5.2023 Bevilget 120000 FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING Puslespill og podkast! Trøndelag 2023 120000 12.5.2023 Bevilget 80000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Registrering av Nils-Aslak Valkeapääs billedkunst - del III Troms og Finnmark 2023 80000 12.5.2023 Bevilget 80000 Inger Johanne Oskal Salmer til trøst og forsoning Troms og Finnmark 2023 30000 12.5.2023 Bevilget 50000 Inger Johanne Oskal Salmer til trøst og forsoning Troms og Finnmark 2024 50000 12.5.2023 Avslått 0 Kamilla Sajetz Mathisen Samisk og norsk folketro – dokumentasjon og formidling Vestland 2023 95000 12.5.2023 Bevilget 135000 Kamilla Sajetz Mathisen Samisk og norsk folketro – dokumentasjon og formidling Vestland 2024 40000 12.5.2023 Avslått 0 VARDOBAIKI AS Samiske Kulturminner i Melåfjellet Troms og Finnmark 2023 134400 12.5.2023 Bevilget 130000 DRAUG PRODUKSJONER, STINA RAVDNA LORÅS Sinte gamle samedamer Trøndelag 2023 135500 12.5.2023 Bevilget 55000 SKEIVT HISTORIELAG TELEMARK Skeivt liv i Telemark Vestfold og Telemark 2023 225000 12.5.2023 Bevilget 250000 SKEIVT HISTORIELAG TELEMARK Skeivt liv i Telemark Vestfold og Telemark 2024 225000 12.5.2023 Avslått 0 SKEIVT HISTORIELAG TELEMARK Skeivt liv i Telemark Vestfold og Telemark 2025 225000 12.5.2023 Avslått 0 Rudi Skotheim Jensen SKREIEN Seiler Tall Ship Races  Viken 2023 200000 12.5.2023 Bevilget 80000 Kim Sølve Jacobsen Tægerbinding - Et omfattende dokumentasjonsprosjekt om et verneverdig nordisk håndverk med rødlistestatus Troms og Finnmark 2023 85000 12.5.2023 Bevilget 80000