Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrfaglig, kulturhus, saker som er behandlet i flere utvalg, billedkunst, tverrfaglig og andre saker

Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Christianssands Kunstforening Vest-Agder Oppgradering av lokaler, ny driftsmodell og nytt samarbeidsnettverk 600000
Else Leirvik Rogaland Ateliér Normannsgate - oppgradering og istandsetting av eksisterende lokaler 50000
Galleri Format Oslo Oslo Ombygging 500000
Levanger kommune - Kulturenheten Nord -Trøndelag Levanger Kunstforening - oppgradering av eksisterende lokaler og utvikling av ny driftsmodell 500000
MELK Oslo Oppgradering av fellesverksted i tilknytning til visningssted 31600
Rana Kunstforening Nordland Galleribelysning og div. utstyr 75000
Risør Kunstpark Aust-Agder Forprosjekt for etablering av ny driftsmodell 150000
Cirkus Xanti Akershus Mobil Sirkuslandsby - ferdigstilling av arenaen 500000
Kultur- og teaterverkstedet Fyret Nordland Forprosjekt - Arena Helgeland 70000
Dokkhuset scene Sør-Trønderlag Engangstilskudd 500000
Sentralbadet litteraturhus Hordaland Fra Sentralbad til Bokbad - byggetrinn 1 av litteraturhuset i Odda 1725000
Dans for Voksne Oslo Utvikling av produksjonsplattform 400000
Talleiv Taro Manum Akershus Hilsen fra Ringnes, Skotbu - oppgradering og nybygg 50050
Utrop Oslo Etablering av arena for digital produksjon og formidling 200000
Vardø Innovasjon Finnmark Husegården i Vardø - forprosjekt 200000
Østfold Kunstnersenter Østfold Hydrogenfabrikken i Øra Industripark som nasjonalt kunstsenter - prosjektledelse og tilrettelegging for visningshall og verksteder 1500000
Baroniet Rosendal Hordaland Etablering av flerbrukssal for konsert- og teaterformål 1000000
Tindved Kulturhage AS Nord -Trøndelag Oppgradering av storsalen Tindved Scene 400000
Norsk kulturhusnettverk Oslo Kartlegging av kulturhusenes virksomhet, organisering og betydning 200 000
Sveio kommune Hordaland Fartein Valen-Senteret - investeringer lydstudio 400000
0047 OSLO OSLO 0047 - 2012-2014 350 000 (2012) 350 000 (2013) 350 000 (2014)
Atopia Film- & Videokunst OSLO Atopia 2012-2014 400000 (2012) 400000 (2013) 400000 (2014)
Cirkus Xanti AKERSHUS Sirkuslandsbyen 2012-2014 800000 (2012) 800000 (2013) 800000 (2014)
Fortellerfestivalen OSLO Fortellerfestivalen 2012-2014 400000
i/o/lab - Senter for Framtidskunst ROGALAND i/o/lab 2012-2014 300000 (2012) 300000 (2013) 300000 (2014)
Norsk kulturråd Idékonkurranse – Kunstarena for unge 200000
Norsk kulturråd Kulturbygg og kunstarenaer – et kunnskapsprosjekt 600000
Stavanger kommune ROGALAND Videreutvikling arenaen for formidling av samlingen Ung kunst 120000
Torpedo Kunstbokhandelen OSLO Torpedo bokhandel 2012-2013 400000 (2012) 400000 (2013)
Bomuldsfabriken Kunsthall AUST-AGDER Bygging av gangvei ifm med prosjektet Kunstarena Torbjørnsbu gruver 1500000
Kunstnernes Hus OSLO Utbedring av akustikk og blendingsforhold 150000
Punkt Ø AS - Fylkesgalleriet i Østfold ØSTFOLD Momentum kunsthall - utstillingsarkitektur 192000
Tegnerforbundet OSLO Ombygging og oppgradering av lokaler 750000 (2011) 750 000 (2012)
Visningsrommet Rake SØR-TRØNDELAG Støtte til visningsrommet Rake 70000
KINOKINO Senter for Kunst og film ROGALAND Tilrettelegging for flere uttrykksformer 90000
Nuproductions ROGALAND Nuarena Pilot Project 250000
Litteraturhuset i Bergen HORDALAND Investeringer utstyr 1100000
Fellesskapsprosjektet Å fortette byen OSLO Rom-ambassade i Oslo 85 000