Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte
Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Saker som behandles i flere utvalg(se alle tverrfaglige tildelinger)
Atelier Nord OSLO Tilpasninger og teknisk infrastruktur i nytt visningsrom på Olav Ryes plass, samt treårig virksomhetsstøtte 300000
Bjarne Kvinnsland AKERSHUS Horisonter - rominstallasjon som forteller arkitekturhistorier 400000
Fellesverkstedet OSLO Fellesverkstedet - rehabilitering og ombygging av Urtegata 11 4 400 000 (2012) 1 000 000 (2013)
Kunsthall Oslo OSLO Drift og programmering av Kunsthall Oslo 2013-2015 500000 (2013) 500 000 (2014) 500 000 (2015)
Langferd AS OSLO Bygging/etablering av Salt - en mobil plattform for kunstneriske utsagn 2000000
Lydgalleriet HORDALAND Lydgalleriet 2013-2017 350000 (2013) 350 000 (2014) 350 000 (2015)
Martin Martinius Sørhaug ØSTFOLD House of Foundation - treårig etablerings-, utviklings- og virksomhetsstøtte 300000 (2013) 300 000 (2014) 300 000 (2015)
Porsgrunn Kunstforening TELEMARK Etablering av Kunsthall Grenland 400000 (2013)
Arenaer for visuell kunst
Atopia Film- & Videokunst OSLO Atopia Gallery - relokalisering og renovering 100000
Eivind Slettemeås OPPLAND Ombygging til visningsrom for kunst på Harpefoss Hotell 200000
Fellesverkstedet OSLO Forprosjekt for fellesverksted for store verk i Urtegata 11 i Oslo 175000
Fotogalleriet, Stiftelsen OSLO Fotogalleriet - ombygging og tilretteleggelse av galleri og bibliotek 250000
Gamvik Museum FINNMARK Bygging av utstillings- og formidlingslokalet Tørrfesken Kulturloft 300000
Kultur- og teaterverkstedet Fyret NORDLAND Arena Helgeland - ferdigstilling av scenen i Alstahaug kommunale kino 90000
Kulturbyrået Mesén AS OSLO Kulturbyrået Mesén - 3-årig støtte for utvikling av infrastruktur for produksjon og formidling av temporære kunstprosjekter 100000 (2014) 100 000 (2013) 100 000 (2012)
Telemarksgalleriet TELEMARK Telemarksgalleriet - etablering av museum på Notodden - tilpasning av lokaler - 2012-2013 450000
Tidens Krav, Foreningen for den usynlige hesten OSLO Tidens Krav - utvidelse av visningslokaler 80000
Venke Hoff NORDLAND Kaviarfabrikken i Henningsvær 750 000
Arenaer for scenekunst
Det Andre Teatret OSLO Det Andre Teatret - investeringer i teknisk utstyr 400000
Goksøyr & Martens OSLO Jordens ansikt - utvikling av mobil arena for performative verk av Goksøyr & Martens 400000
Rom for scenekunst SA OSLO Rom for scenekunst SA - forprosjekt for innredning av prøve- og forestillingslokaler 40000
Samovarteateret FINNMARK Samovarteateret - oppgradering og tilpassing av sceneteknisk utstyr 600000
Studium Actoris ØSTFOLD Tilpasning av industrilokaler til scenekunstformål 1600000
Tromsø kommune - kultur og idrett TROMS Rådstua som visningssted for profesjonell scenekunst 600000
Vestlandske Teatersenter HORDALAND Cornerteateret - produksjons- og forestillingssarena for scenekunst i Bergen 3000000
Arenaer for litteratur
Sinikka Olsen OSLO Åpent bibliotek på Veitvet Senter 335000
Tverrfaglige arenaer
Vardø Innovasjon FINNMARK Utvikling av Husegården/Russehotellet i Vardø - fase 2 400000
Utviklings- og virksomhetsstøtte
Tou Scene ROGALAND Tou Scene 2013 - virksomhetsstøtte allmenne kulturformål 683000
Andre søknader
ROM for kunst og arkitektur OSLO Igangsetting og utprøving av Transformer - byutviklingsprosjekt med midlertidige kunstarenaer 400000
Flerårige arenatilskudd
Matendo Kultursenter BUSKERUD Virksomhetsstøtte for utvikling av flerkulturell kunstarena i Drammen 230000 (2014) 230 000 (2013) 230 000 (2012)