Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte
Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Saker som behandles i flere utvalg (se alle tverrfaglige tildelinger)
Bugge Wesseltoft OSLO Moving Arts - utvikling av digital formidlingsarena 200000
Fellesverkstedet OSLO Fellesverkstedet driftstilskudd 2014 400000
Kunsthall Grenland TELEMARK Kunsthall Grenland 2014-2016 1000000
Kunsthall Trondheim SØR-TRØNDELAG Kunsthall Trondheim 2014 400000
Mette Brantzeg HEDMARK Oppgradering av lavvu til drop-in-scene ved Riksvei 3 30000
NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning OSLO Nasjonal kartlegging av eldre industrianlegg som er blitt brukt som nye kulturarenaer - 2013/14 50000
Arenaer for visuell kunst
Bergen Kjøtt HORDALAND Utvidelse av Bergen Kjøtt - oppgraderinger av fryselageret på Bontelabo 150000
Berlevåg Havnemuseum FINNMARK Berlevåg Havnemuseum - forprosjekt for tilrettelegging av uteareal 70000
Galleri FORMAT- Bergen HORDALAND Ombygging av Galleri Format i Bergen 1350000
Helen Eriksen OSLO Tenthaus Oslo - oppussing av lokaler i Maridalsveien 3 170000
Kunsthall Oslo OSLO Kunsthall Oslo - oppgradering av utstillingslokale 90000
Kunstnerforbundet AS OSLO Kunstnerforbundet - oppgradering og utbedring av lokaler 320000
Kunstnernes Hus OSLO Kunstnernes Hus - tilpasning av foaje til arena for kunst- og scenearrangementer, publikumsarkiv, mm 700000
Skedsmo kommune AKERSHUS Akershus Kunstsenter - planlegging av nybygg 500000
Tromsø kunstforening TROMS Tromsø Kunstforening - oppgradering av lokaler til kunsthallvirksomhet 800000
Arenaer for scenekunst
Anne Stray OSLO Utvidelse av Annes dukketeater i Frognerparken 100000
Cirka Teater SØR-TRØNDELAG Cirka Teater - etablering av scenekunstarena for barn i Trondheim 450000
Det Andre Teater OSLO Det Andre Teatret - utbedring av nye scenetekniske løsninger 100000
Grusomhetens teater OSLO Grusomhetens teater - oppbygning av ny teatersal, garderobe og publikumsinngang 1800000
Rådstua Teaterhus TROMS Utbygging av Rådstua Teaterhus som regional teaterscene for fri scenekunst 3000000
Teater NOR NORDLAND Teater NOR - sceneteknisk utstyr 700000
Arenaer for musikk
Vadsø Jazzklubb FINNMARK Renovering og etablering av Kooperativet Kulturscene 100000
Arenaer for litteratur
Jakob Sande-Selskapet SOGN OG FJORDANE Jakob Sande-tunet - Opprusting av Våningshuset 800000
Tverrfaglige arenaer
BAS Eiendom AS Baslab –tilrettelegging av eksisterende bygg til arena med vekt på romlige og arkitektoniske uttrykksformer 650 000
House of Foundation ØSTFOLD House of Foundation - videreutvikling, oppgradering og vedlikehold av bygg 280000
Lars Kjemphol OSLO Øvre Fossum Gård på Stovner - utvikling av kunstarena 15000 (2013) 185 000 (2014)
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap NORDLAND Felleslageret - tverrfaglig arena for kunst- og kulturopplevelser 135000
Vestfold Festspillene VESTFOLD Steinbruddet på Brøtsø - utvikling av ny kunstarena 350000
Virksomhetsstøtte
Drammen Kommune v/Virksomhet Kultur BUSKERUD Jeg er Drammen - utvikling av infrastruktur for produksjon og formidling av temporære kunstprosjekter 150000
Arenautvikling/flerårige tilskudd
Kunsthall Stavanger ROGALAND Kunsthall Stavanger - arenautvikling 2013-2015 300000 (2013) 500000 (2014) 500000 (2015)
Volt HORDALAND Volt - 3-årig utviklings- og virksomhetsstøtte av mobil kunstarena 400000 (2014) 400000 (2015) 400000 (2016)
Flerårige tiltak
Kirkelig Kulturverksted OSLO Kulturkirken Jakob 2014 2076000 (2014)
Tou Scene ROGALAND Tou Scene 2014-2016 850 000 (2014) 1 000 000 (2015) 1 000 000 (2016)