Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fri scenekunst – kunstnerskap (tidl. Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn i alt 42 søknader til søknadsfristen. Tre av disse ble enten anmodet trukket av søker, eller avvist på formelt grunnlag. 39 søknader lå til behandling i denne runden, hvilket er et rekordhøyt antall til denne ordningen. Flere scenekunstgrupper som allerede er inne på ordningen, søkte om tilskudd til nye fireårsperioder og mange nye søkere er kommet til. Blant de nye ble Tori Wrånes bevilget et årlig tilskudd på 3 mill. kroner for perioden 2018-2021.

Basisfinansiering til Tori Wrånes

Tori Wrånes kan vise til et kunstnerskap i betydelig vekst som vekker stor interesse hos publikum. Dette avspeiles i de mange og svært ulike arenaene nasjonalt og internasjonalt som ønsker å presentere hennes arbeid. Kunsten til Wrånes berører scenekunst, visuell kunst og musikk.

12 – årsregelen

Retningslinjene for Basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper understreker at det som hovedregel ikke gis tilskudd i mer enn 12 sammenhengende år. Det ble ikke gjort unntak fra denne regelen i denne søknadsrunden. Ingen av søknadene som gjaldt en ny periode som ville forårsake at den totale sammenhengende tilskuddsperioden overgikk 12 år, ble innvilget.

Blant søknadene som er prioritert for støtte i denne runden finner vi en betydelig sjangerspredning. De sceniske uttrykkene varierer mellom teater, dans, performance, nysirkus, og figurteater.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 39

Søknadssum: 482 308 758

Antall tildelinger : 6

Tildelingssum: 68 200 000

 

Søknader som kommer inn til Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper blir behandlet av faglig utvalg for teater og faglig utvalg for dans sammen. 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Tilråding i Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans: 30.8.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeProsjekttittelÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NARTMANSTIFTELSEN Oslo Nartmanstiftelsen - 2018-2021 2018 2600000 30.8.2017 Avslått 0 NARTMANSTIFTELSEN Oslo Nartmanstiftelsen - 2018-2021 2019 2600000 30.8.2017 Avslått 0 NARTMANSTIFTELSEN Oslo Nartmanstiftelsen - 2018-2021 2020 2600000 30.8.2017 Avslått 0 NARTMANSTIFTELSEN Oslo Nartmanstiftelsen - 2018-2021 2021 2600000 30.8.2017 Avslått 0 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Oslo Grusomhetens Teater - 2018-2022 2018 2706000 30.8.2017 Avslått 0 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Oslo Grusomhetens Teater - 2018-2022 2019 2506000 30.8.2017 Avslått 0 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Oslo Grusomhetens Teater - 2018-2022 2020 2606000 30.8.2017 Avslått 0 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Oslo Grusomhetens Teater - 2018-2022 2021 2632000 30.8.2017 Avslått 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud kompani - 2018-2021 2018 3200000 30.8.2017 Avslått 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud kompani - 2018-2021 2019 3200000 30.8.2017 Avslått 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud kompani - 2018-2021 2020 3200000 30.8.2017 Avslått 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER Oslo Hege Haagenrud kompani - 2018-2021 2021 3200000 30.8.2017 Avslått 0 FORENINGEN STATSTEATERET Oslo Statsteatret - 2018-2021 2018 3000000 30.8.2017 Avslått 0 FORENINGEN STATSTEATERET Oslo Statsteatret - 2018-2021 2019 3100000 30.8.2017 Avslått 0 FORENINGEN STATSTEATERET Oslo Statsteatret - 2018-2021 2020 3200000 30.8.2017 Avslått 0 FORENINGEN STATSTEATERET Oslo Statsteatret - 2018-2021 2021 3300000 30.8.2017 Avslått 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2018-2022 2018 2500000 30.8.2017 Avslått 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2018-2022 2019 2500000 30.8.2017 Avslått 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2018-2022 2020 2500000 30.8.2017 Avslått 0 WAKK AS Oslo Wakka Wakka - 2018-2022 2021 2500000 30.8.2017 Avslått 0 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2018-2021 2018 845000 30.8.2017 Avslått 0 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2018-2021 2019 1205000 30.8.2017 Avslått 0 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2018-2021 2020 2745000 30.8.2017 Avslått 0 CLAIRE DE WANGEN Oslo deWangen-produksjoner - 2018-2021 2021 2735000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2018-2021 2018 3000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2018-2021 2019 3000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2018-2021 2020 3000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN TEATER JOKER Akershus Teater Joker - 2018-2021 2021 3000000 30.8.2017 Avslått 0 TRANSITEATRET-BERGEN Hordaland Transiteatret-Bergen - 2018-2021 2018 3500000 30.8.2017 Avslått 0 TRANSITEATRET-BERGEN Hordaland Transiteatret-Bergen - 2018-2021 2019 3500000 30.8.2017 Avslått 0 TRANSITEATRET-BERGEN Hordaland Transiteatret-Bergen - 2018-2021 2020 3500000 30.8.2017 Avslått 0 TRANSITEATRET-BERGEN Hordaland Transiteatret-Bergen - 2018-2021 2021 3500000 30.8.2017 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS Akershus Cirkus Xanti - 2018-2021 2018 3000000 30.8.2017 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS Akershus Cirkus Xanti - 2018-2021 2019 3000000 30.8.2017 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS Akershus Cirkus Xanti - 2018-2021 2020 3000000 30.8.2017 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS Akershus Cirkus Xanti - 2018-2021 2021 3000000 30.8.2017 Avslått 0 JO STRØMGREN KOMPANI Oslo Jo Strømgren Kompani - 2019-2020 2019 4500000 30.8.2017 Avslått 0 JO STRØMGREN KOMPANI Oslo Jo Strømgren Kompani - 2019-2020 2020 4500000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Oslo Verdensteatret - 2019-2022 2019 6000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Oslo Verdensteatret - 2019-2022 2020 6000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Oslo Verdensteatret - 2019-2022 2021 6000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Oslo Verdensteatret - 2019-2022 2022 6000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO DANSE ENSEMBLE Akershus Stiftelsen Oslo Danse Ensemble - 2018-2021 2018 3850000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO DANSE ENSEMBLE Akershus Stiftelsen Oslo Danse Ensemble - 2018-2021 2019 3930000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO DANSE ENSEMBLE Akershus Stiftelsen Oslo Danse Ensemble - 2018-2021 2020 4060000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO DANSE ENSEMBLE Akershus Stiftelsen Oslo Danse Ensemble - 2018-2021 2021 4060000 30.8.2017 Avslått 0 INGELEIV BERSTAD Oslo Helgebostad & Berstad MED FLERE - 2018-2021 2018 4000000 30.8.2017 Avslått 0 INGELEIV BERSTAD Oslo Helgebostad & Berstad MED FLERE - 2018-2021 2019 4000000 30.8.2017 Avslått 0 INGELEIV BERSTAD Oslo Helgebostad & Berstad MED FLERE - 2018-2021 2020 4000000 30.8.2017 Avslått 0 INGELEIV BERSTAD Oslo Helgebostad & Berstad MED FLERE - 2018-2021 2021 4000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Stiftelsen Wee-Scavetta/Kipperberg - 2018-2021 2018 3500000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Stiftelsen Wee-Scavetta/Kipperberg - 2018-2021 2019 3500000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Stiftelsen Wee-Scavetta/Kipperberg - 2018-2021 2020 3500000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Oslo Stiftelsen Wee-Scavetta/Kipperberg - 2018-2021 2021 3500000 30.8.2017 Avslått 0 ANDREA SPREAFICO Hordaland Andrea Spreafico - 2018-2020 2018 1940000 30.8.2017 Avslått 0 ANDREA SPREAFICO Hordaland Andrea Spreafico - 2018-2020 2019 1940000 30.8.2017 Avslått 0 ANDREA SPREAFICO Hordaland Andrea Spreafico - 2018-2020 2020 970000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KAREN FOSS QUIET WORKS Vestfold Stiftelsen karen foss Quiet Works - 2018-2022 2018 3360000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KAREN FOSS QUIET WORKS Vestfold Stiftelsen karen foss Quiet Works - 2018-2022 2019 3360000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KAREN FOSS QUIET WORKS Vestfold Stiftelsen karen foss Quiet Works - 2018-2022 2020 3360000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KAREN FOSS QUIET WORKS Vestfold Stiftelsen karen foss Quiet Works - 2018-2022 2021 3360000 30.8.2017 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Vestfold Kattas Figurteater Ensemble - 2018-2022 2018 4000000 30.8.2017 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Vestfold Kattas Figurteater Ensemble - 2018-2022 2019 4000000 30.8.2017 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Vestfold Kattas Figurteater Ensemble - 2018-2022 2020 4000000 30.8.2017 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Vestfold Kattas Figurteater Ensemble - 2018-2022 2021 4000000 30.8.2017 Avslått 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2018-2021 2018 1500000 30.8.2017 Avslått 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2018-2021 2019 1800000 30.8.2017 Avslått 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2018-2021 2020 1800000 30.8.2017 Avslått 0 AMUND SJØLIE SVEEN Akershus Amund Sjølie Sveen - 2018-2021 2021 1800000 30.8.2017 Avslått 0 LEUG AS Oppland FRIKAR - 2018-2020 2018 3000000 30.8.2017 Avslått 0 LEUG AS Oppland FRIKAR - 2018-2020 2019 3000000 30.8.2017 Avslått 0 LEUG AS Oppland FRIKAR - 2018-2020 2020 3000000 30.8.2017 Avslått 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2018-2021 2018 4000000 30.8.2017 Avslått 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2018-2021 2019 4000000 30.8.2017 Avslått 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2018-2021 2020 4000000 30.8.2017 Avslått 0 PANTA REI DANSETEATER AS Oslo Panta Rei Danseteater - 2018-2021 2021 4000000 30.8.2017 Avslått 0 PONR AS Sør-Trøndelag Lisa Lie / PONR - 2018-2021 2018 4581052 30.8.2017 Avslått 0 PONR AS Sør-Trøndelag Lisa Lie / PONR - 2018-2021 2019 5038843 30.8.2017 Avslått 0 PONR AS Sør-Trøndelag Lisa Lie / PONR - 2018-2021 2020 4786243 30.8.2017 Avslått 0 PONR AS Sør-Trøndelag Lisa Lie / PONR - 2018-2021 2021 3653620 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2018-2021 2018 2750000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2018-2021 2019 2500000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2018-2021 2020 2300000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER Oslo Visjoner Teater - 2018-2021 2021 2300000 30.8.2017 Avslått 0 THE ARTXCHANGE Shanti Brahmachari Oslo TekstLab v/ Artxchange - 2018-2020 2018 2000000 30.8.2017 Avslått 0 THE ARTXCHANGE Shanti Brahmachari Oslo TekstLab v/ Artxchange - 2018-2020 2019 2000000 30.8.2017 Avslått 0 THE ARTXCHANGE Shanti Brahmachari Oslo TekstLab v/ Artxchange - 2018-2020 2020 2000000 30.8.2017 Avslått 0 THE KRUMPLE THEATRE COMPANY Oslo The Krumple - 2018-2021 2018 3200000 30.8.2017 Avslått 0 THE KRUMPLE THEATRE COMPANY Oslo The Krumple - 2018-2021 2019 3200000 30.8.2017 Avslått 0 THE KRUMPLE THEATRE COMPANY Oslo The Krumple - 2018-2021 2020 3200000 30.8.2017 Avslått 0 THE KRUMPLE THEATRE COMPANY Oslo The Krumple - 2018-2021 2021 3200000 30.8.2017 Avslått 0 E A DANS Emilia Adeløv Oslo Nordic Projects/ Koreograf Emilia Adelöw - 2018-2020 2018 3500000 30.8.2017 Avslått 0 E A DANS Emilia Adeløv Oslo Nordic Projects/ Koreograf Emilia Adelöw - 2018-2020 2019 3500000 30.8.2017 Avslått 0 E A DANS Emilia Adeløv Oslo Nordic Projects/ Koreograf Emilia Adelöw - 2018-2020 2020 3500000 30.8.2017 Avslått 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2018-2021 2018 3500000 30.8.2017 Avslått 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2018-2021 2019 3500000 30.8.2017 Avslått 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2018-2021 2020 3500000 30.8.2017 Avslått 0 HAUGEN PRODUKSJONER Troms Haugen Produksjoner - 2018-2021 2021 3500000 30.8.2017 Avslått 0 IVER FINDLAY Rogaland Findlay//Sandsmark - 2018-2021 2018 3000000 30.8.2017 Avslått 0 IVER FINDLAY Rogaland Findlay//Sandsmark - 2018-2021 2019 3000000 30.8.2017 Avslått 0 IVER FINDLAY Rogaland Findlay//Sandsmark - 2018-2021 2020 3000000 30.8.2017 Avslått 0 IVER FINDLAY Rogaland Findlay//Sandsmark - 2018-2021 2021 3000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Stiftelsen NIE Teater - 2018-2021 2018 2630000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Stiftelsen NIE Teater - 2018-2021 2019 2653000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Stiftelsen NIE Teater - 2018-2021 2020 2753000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN NIE TEATER Akershus Stiftelsen NIE Teater - 2018-2021 2021 2603000 30.8.2017 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Oslo COMPANY B. VALIENTE - 2018-2021 2018 2900000 30.8.2017 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Oslo COMPANY B. VALIENTE - 2018-2021 2019 1400000 30.8.2017 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Oslo COMPANY B. VALIENTE - 2018-2021 2020 2800000 30.8.2017 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Oslo COMPANY B. VALIENTE - 2018-2021 2021 3000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VINGE/MULLER Oslo Vinge/Müller - 2019-2022 2018 3000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VINGE/MULLER Oslo Vinge/Müller - 2019-2022 2019 3000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VINGE/MULLER Oslo Vinge/Müller - 2019-2022 2020 3000000 30.8.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VINGE/MULLER Oslo Vinge/Müller - 2019-2022 2021 3000000 30.8.2017 Avslått 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2018-2021 2018 2300000 30.8.2017 Avslått 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2018-2021 2019 2300000 30.8.2017 Avslått 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2018-2021 2020 2300000 30.8.2017 Avslått 0 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) Akershus Tabanka Dance Ensemble - 2018-2021 2021 2300000 30.8.2017 Avslått 0 MIA HABIB PRODUCTIONS/SWEET & TENDER NORWAY Rogaland Mia Habib Productions - MHP - 2018-2021 2018 3100000 30.8.2017 Avslått 0 MIA HABIB PRODUCTIONS/SWEET & TENDER NORWAY Rogaland Mia Habib Productions - MHP - 2018-2021 2019 3900000 30.8.2017 Avslått 0 MIA HABIB PRODUCTIONS/SWEET & TENDER NORWAY Rogaland Mia Habib Productions - MHP - 2018-2021 2020 3500000 30.8.2017 Avslått 0 MIA HABIB PRODUCTIONS/SWEET & TENDER NORWAY Rogaland Mia Habib Productions - MHP - 2018-2021 2021 2900000 30.8.2017 Avslått 0 EDVARDSEN SØLVI Oslo Sølvi Edvardsen Productions - 2018-2021 2018 1920000 30.8.2017 Avslått 0 EDVARDSEN SØLVI Oslo Sølvi Edvardsen Productions - 2018-2021 2019 2000000 30.8.2017 Avslått 0 EDVARDSEN SØLVI Oslo Sølvi Edvardsen Productions - 2018-2021 2020 2270000 30.8.2017 Avslått 0 EDVARDSEN SØLVI Oslo Sølvi Edvardsen Productions - 2018-2021 2021 2100000 30.8.2017 Avslått 0 KLOKKEKLOVNENE Oslo Klokkeklovnene - 2018 2018 600000 Avvist 0 NITTEDAL TEATER Akershus Nittedal Teater - 2018-2021 2018 2000000 Avvist 0 NITTEDAL TEATER Akershus Nittedal Teater - 2018-2021 2019 2000000 Avvist 0 NITTEDAL TEATER Akershus Nittedal Teater - 2018-2021 2020 2000000 Avvist 0 NITTEDAL TEATER Akershus Nittedal Teater - 2018-2021 2021 2000000 Avvist 0 FIKSDAL DANS STIFTELSE Oslo Fiksdal Dans Stiftelse - 2019-2022 2019 3300000 20.9.2017 Bevilget 3200000 FIKSDAL DANS STIFTELSE Oslo Fiksdal Dans Stiftelse - 2019-2022 2020 3300000 20.9.2017 Bevilget 3200000 FIKSDAL DANS STIFTELSE Oslo Fiksdal Dans Stiftelse - 2019-2022 2021 3300000 20.9.2017 Bevilget 3200000 FIKSDAL DANS STIFTELSE Oslo Fiksdal Dans Stiftelse - 2019-2022 2022 3300000 20.9.2017 Bevilget 3200000 TRAAVIK .INFO Oslo Traavik.info - 2019-2022 2019 4050000 20.9.2017 Bevilget 3700000 TRAAVIK .INFO Oslo Traavik.info - 2019-2022 2020 4050000 20.9.2017 Bevilget 3700000 TRAAVIK .INFO Oslo Traavik.info - 2019-2022 2021 4050000 20.9.2017 Bevilget 3700000 TRAAVIK .INFO Oslo Traavik.info - 2019-2022 2022 4050000 20.9.2017 Bevilget 3700000 STIFTELSEN ZERO VISIBILITY Oslo Zero Visibility Corp - 2019-2022 2019 4500000 20.9.2017 Bevilget 3800000 STIFTELSEN ZERO VISIBILITY Oslo Zero Visibility Corp - 2019-2022 2020 4500000 20.9.2017 Bevilget 3800000 STIFTELSEN ZERO VISIBILITY Oslo Zero Visibility Corp - 2019-2022 2021 4500000 20.9.2017 Avslått 0 STIFTELSEN ZERO VISIBILITY Oslo Zero Visibility Corp - 2019-2022 2022 4500000 20.9.2017 Avslått 0 TORI WRÅNES Oslo Tori Wrånes Produksjoner - 2018-2021 2018 3000000 20.9.2017 Bevilget 3000000 TORI WRÅNES Oslo Tori Wrånes Produksjoner - 2018-2021 2019 3000000 20.9.2017 Bevilget 3000000 TORI WRÅNES Oslo Tori Wrånes Produksjoner - 2018-2021 2020 3000000 20.9.2017 Bevilget 3000000 TORI WRÅNES Oslo Tori Wrånes Produksjoner - 2018-2021 2021 3000000 20.9.2017 Bevilget 3000000 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr & Martens - 2018-2021 2018 3500000 20.9.2017 Bevilget 3100000 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr & Martens - 2018-2021 2019 3500000 20.9.2017 Bevilget 3100000 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr & Martens - 2018-2021 2020 3500000 20.9.2017 Avslått 0 GOKSØYR & MARTENS Oslo Goksøyr & Martens - 2018-2021 2021 3500000 20.9.2017 Avslått 0 DE UTVALGTE AS Akershus De Utvalgte - 2018-2021 2018 3800000 20.9.2017 Bevilget 3700000 DE UTVALGTE AS Akershus De Utvalgte - 2018-2021 2019 3800000 20.9.2017 Bevilget 3700000 DE UTVALGTE AS Akershus De Utvalgte - 2018-2021 2020 3800000 20.9.2017 Bevilget 3700000 DE UTVALGTE AS Akershus De Utvalgte - 2018-2021 2021 3800000 20.9.2017 Bevilget 3700000