Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden


Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på tiltak som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne første søknadsrunden i 2024 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel dokumentarfilm og fysiske og digitale utstillinger.

Til denne runden kom det inn i alt 103 søknader, som er ny rekord på ordningen. I vurderingen er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Behandlingen munnet ut i vedtak om tilskudd til 38 av prosjektene. Dette gir tildelingsprosenter i runde 1-24 på hhv 37 % (søknadstall) og 19 % (søknadssum). En relativt lav bevilgningsprosent må dels ses i lys av rundens rekordstore totale søknadssum på hele 37,8 mill kr.

Prosjektene som har fått tilskudd er følgelig blitt prioritert i en situasjon der budsjettrammen til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også mange gode prosjekter får avslag. Samtidig er det oppløftende å se at responsen på rådets og utvalgets hovedsatsingsområder er svært god. Til denne søknadsrunden var det også utlyst ekstra midler til satsingsområdet Funksjonshemmedes historie og kulturarv, hvor vi mottok 16 søknader med en total søknadssum på 7 mill kr. Tre av prosjektene som fikk tilskudd etter denne utlysningen er omtalt under.

Ordningen er åpent innrettet idet den henvender seg til en stor og sammensatt målgruppe. Søknadsporteføljen er også sammensatt hva angår tiltakenes størrelse, rigging og tematikk, og det kommer inn søknader fra ulike aktører over hele landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i vedtakslistene fra hvert møte, men over tid bidrar ordningens formål og innretning til aktivitet i hele Norge.

Kort omtale av tre av prosjektene som har fått tilskudd:
Stiftelsen Sør-Troms museum/Trastad samlinger i Kvæfjord fikk tilskudd til prosjektet På sporet av Trastadbunaden. Dette er et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som tar for seg historien om «Trastadbunaden» og Sigvor Riksheims (1904-98) rolle som kunst- og håndverkslærer ved den tidligere sentralinstitusjonen i Nord-Norge for mennesker med funksjonsvariasjoner, Trastad gård/Nord-Norges Åndssvakehjem (1954-91).

Sjiraffen kultur- og kompetansesenter i Trondheim fikk tilskudd til Utviklingshemmedes historie – et kunstbasert forskningsprosjekt. Her skal en arbeidsgruppe med personer med nedsatt intellektuell eller mental kapasitet og en vernepleier undersøke hvordan det var å være utviklingshemmet under 2. verdenskrig og i etterkrigsårene, og utforske hvordan de ble oppfattet av samfunnet rundt seg. Prosjektet skal munne ut i en teaterforestilling.

Videre fikk Litle Færøyna Kystkulturlag i Solund, Vestland tilskudd til prosjektet Formidling av Sunnfjordsbåten gjennom rigging og bruk. Ved å bygge en ny seksæring av Sunnfjordstypen og sette denne i aktivt bruk, er det et mål å styrke den immaterielle, tradisjonelle kunnskapen om båttypen. I prosjektet settes både bygging, rigging og bruk av båten i system gjennom kurs og formidlingsarbeid, kombinert med bred kulturformidling.

Tall fra søknadsrunden
Antall søknader: 103
Søknadssum: 37 771 874
Antall tildelinger: 38
Tildelingssum: 7 330 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 8.3.2024

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AURORA RECORDS AS Pilotprosjekt om dokumentasjon og formidling av musikk fra produksjoner i det frie scenekunstfeltet Oslo 2024 125000 8.3.2024 Avslått 0 Torbjørn Ødegaard Det lidet Barn Jesus af St. Antonius van Padua Viken 2024 40000 8.3.2024 Avslått 0 DON STRANDINI ENTERPRISES STRANDENES Eldre rosemaling i Hardanger Viken 2024 20000 8.3.2024 Avslått 0 DON STRANDINI ENTERPRISES STRANDENES Eldre rosemaling i Hardanger Viken 2025 125000 8.3.2024 Avslått 0 ANETTE THORSHEIM Spel til dans - dans til spel (arb.tittel) Vestland 2024 60000 8.3.2024 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Den siste Apache - Tyveri av en sykkelindustri Agder 2024 550000 8.3.2024 Bevilget 400000 SANDEN MEDIA AS Den siste Apache - Tyveri av en sykkelindustri Agder 2025 200000 8.3.2024 Avslått 0 Jan Peter Kajander Rotunda II Doc Møre og Romsdal 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 Jan Peter Kajander Rotunda II Doc Møre og Romsdal 2025 200000 8.3.2024 Avslått 0 Jan Peter Kajander Rotunda II Doc Møre og Romsdal 2026 200000 8.3.2024 Avslått 0 Eirik Førlandsås-Bjørkli En reise gjennom Norges Stavkirker Innlandet 2024 58200 8.3.2024 Avslått 0 FOTOGRAF ERLEND BERGE Kjære alle saman Oslo 2024 75000 8.3.2024 Avslått 0 RS EXPERIENCE AS Dikken Zwilgmeyers Risør Agder 2024 140000 8.3.2024 Avslått 0 VISTA BOREALIS AS Gåten Hvaler kirke Viken 2024 150000 8.3.2024 Avslått 0 ABLOOM Lys i mytenes mørke! Oslo 2024 800000 8.3.2024 Bevilget 400000 ABLOOM Lys i mytenes mørke! Oslo 2025 750000 8.3.2024 Avslått 0 ABLOOM Lys i mytenes mørke! Oslo 2026 800000 8.3.2024 Avslått 0 EIDSBERG FISKEGRUPPE Inspirasjon til barn og ungdom. Viken 2024 100000 8.3.2024 Bevilget 50000 FORENINGEN SKIPET AVDELING ØSTLANDET Multi-editor funksjon for skipsdatabase Viken 2024 250000 8.3.2024 Avslått 0 HACIENDA FILM AS LIE TO ME Vestfold og Telemark 2024 300000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN KAINUN INSTITUTTI - KVENSK INSTITUTT Kurs i grindbygg på Kventunet 2024 Troms og Finnmark 2024 130000 8.3.2024 Bevilget 100000 KNUT STEENS VENNEFORENING GALLERI KNUT STEEN Oslo 2024 85000 8.3.2024 Bevilget 60000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Bevaring av Per Krohgs freskemaleri fra 1932 over hovedtrappen på Kunstnernes Hus Oslo 2024 50000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Bevaring av Per Krohgs freskemaleri fra 1932 over hovedtrappen på Kunstnernes Hus Oslo 2025 50000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Bevaring av Per Krohgs freskemaleri fra 1932 over hovedtrappen på Kunstnernes Hus Oslo 2026 1070000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTINGA SAGASTAD Sjøsetting Myklebustskipet Vestland 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTINGA SAGASTAD Sjøsetting Myklebustskipet Vestland 2025 200000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTINGA SAGASTAD Sjøsetting Myklebustskipet Vestland 2026 1000000 8.3.2024 Avslått 0 TIDVIS UTVIKLING AS Oslo 1680 Oslo 2025 300000 8.3.2024 Avslått 0 PAFEV Inkludering Vestland 2024 65000 8.3.2024 Avslått 0 ANE HURU THORSENG ja ei ole velka - og heller ikke gjeld Troms og Finnmark 2024 150000 8.3.2024 Bevilget 150000 IMINGEN GRAFIKK Kulturarv for alle Viken 2024 300000 8.3.2024 Avslått 0 IMINGEN GRAFIKK Kulturarv for alle Viken 2025 300000 8.3.2024 Avslått 0 LARS IDAR WAAGE Utstillinger utvandringshistorie 2024-2025 Rogaland 2024 20000 8.3.2024 Avslått 0 ANDERS OLIVERSEN Fortidens Norge Trøndelag 2024 66000 8.3.2024 Avslått 0 ARKIV I NORDLAND Arkivsamling om Nordlandshest_Lyngshest Nordland 2024 100000 8.3.2024 Avslått 0 TEATERTUTTENE SA Jakten på evighetseplene Oslo 2024 150000 8.3.2024 Avslått 0 NOVA VISION AS VEL BEVART - en kulturminnereise Trøndelag 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 IK RIBER - KULTURFJORDEN Mellom Land og Lov Vestland 2024 120000 8.3.2024 Avslått 0 Hans Stifoss-Hanssen Erling Stordahl oppdatert - menneskerettigheter for funksjonshemmede, naturopplevelse, aktivitet og deltakelse Oslo 2024 100000 8.3.2024 Bevilget 200000 Hans Stifoss-Hanssen Erling Stordahl oppdatert - menneskerettigheter for funksjonshemmede, naturopplevelse, aktivitet og deltakelse Oslo 2025 100000 8.3.2024 Avslått 0 Hans Stifoss-Hanssen Erling Stordahl oppdatert - menneskerettigheter for funksjonshemmede, naturopplevelse, aktivitet og deltakelse Oslo 2026 2000 8.3.2024 Avslått 0 SOGN BUNADNETTVERK Dokumentasjon og publikasjon av utstillinga "FRÅ FOLKEDRAKT TIL SOGNEBUNAD" Vestland 2024 50000 8.3.2024 Avslått 0 ANNA ULRIKKE ANDERSEN Har du fått tur?  Trøndelag 2024 100000 8.3.2024 Bevilget 100000 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM/ PERFORMING ARTS HUB NORWAY Bevaring og tilgjengeliggjøring av 3 scenekunstarkiv Oslo 2024 232000 8.3.2024 Bevilget 150000 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Blodig alvor Vestland 2024 350000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM På sporet av Trastadbunaden Troms og Finnmark 2024 38720 8.3.2024 Bevilget 70000 STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM På sporet av Trastadbunaden Troms og Finnmark 2025 35000 8.3.2024 Avslått 0 HISTORIKARVERKSEMDA SA Grindbygg – ei oppdagingsferd Vestland 2024 100000 8.3.2024 Avslått 0 MEMOAR OSLOOVE FUNKIS Vestland 2024 210725 8.3.2024 Bevilget 140000 ERIKSENIN SANA-ARKKU Agnes Eriksen Kvensk og norskfinsk matkultur Troms og Finnmark 2024 190000 8.3.2024 Bevilget 100000 Ulla Lise Johansen 9196 Vorterøyskagen Oslo 2024 55000 8.3.2024 Avslått 0 BERGEN NASJONALE VETERANSKIPSHAVN AS Fartøyvern for fremtiden Vestland 2024 748000 8.3.2024 Avslått 0 Benedicte Maurseth Felemakarane frå Botnen Vestland 2024 300000 8.3.2024 Avslått 0 KVANN KUNNSKAP OG VERN AV NYTTEPLANTER I NORGE / NORWEGIAN SEED SAVERS Gamle urter - bevaring og formidling Viken 2024 411000 8.3.2024 Avslått 0 KVANN KUNNSKAP OG VERN AV NYTTEPLANTER I NORGE / NORWEGIAN SEED SAVERS Gamle urter - bevaring og formidling Viken 2025 522000 8.3.2024 Avslått 0 KVANN KUNNSKAP OG VERN AV NYTTEPLANTER I NORGE / NORWEGIAN SEED SAVERS Gamle urter - bevaring og formidling Viken 2026 516000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTINGA JÆRMUSEET Pelsdyr i 100 år, eit forprosjekt Rogaland 2024 290000 8.3.2024 Bevilget 170000 DANSIT AS Danselaboratoriets historie - utviklingsarbeid for funksjonsmangfoldig dansekunst med utspring i Trondheim Trøndelag 2024 70000 8.3.2024 Bevilget 125000 DANSIT AS Danselaboratoriets historie - utviklingsarbeid for funksjonsmangfoldig dansekunst med utspring i Trondheim Trøndelag 2025 80000 8.3.2024 Avslått 0 SLEKT OG DATA Funksjonshemmedes historie i slektsforskning – innsamling av dokumentasjon og formidling Oslo 2024 216800 8.3.2024 Bevilget 175000 RIVEDALS KUNSTFOREDRAG Kyrkjegardsboka - Kyrkjegardarar i Vestland Vestland 2024 126800 8.3.2024 Avslått 0 SPLITCITY MAGAZINE Urban kunst i Norge – fra undergrunn til kulturarv Oslo 2024 500000 8.3.2024 Avslått 0 SPLITCITY MAGAZINE Urban kunst i Norge – fra undergrunn til kulturarv Oslo 2025 500000 8.3.2024 Avslått 0 SPLITCITY MAGAZINE Urban kunst i Norge – fra undergrunn til kulturarv Oslo 2026 500000 8.3.2024 Avslått 0 NORSK FOLKEDRAKTFORUM Kunnskapsløft for bunadbruk Trøndelag 2024 35000 8.3.2024 Bevilget 35000 THE NORDIC MODEL AS Da verden kom til Stavanger – Hva kan kulturutveksling i regi av norsk misjon fortelle oss om hvem vi er i dag? Rogaland 2024 245000 8.3.2024 Bevilget 245000 STIFTINGA VITI Lille Aarsille, eit AR-eventyr for mobil Møre og Romsdal 2024 162500 8.3.2024 Avslått 0 Cato Langnes Digitalisering og restaureing av musikkalbum utgitt på kassett. Oslo 2024 150000 8.3.2024 Avslått 0 LÁHPPI SÁMIID SEARVI Kopiering av museale duodjigjenstander, komagbånd og søm av kofter med utstyr til Skarven læringssenter i Øksfjord Nordland 2024 200000 8.3.2024 Bevilget 200000 Marie Sylvanie Madeleine Payan UTENFOR – RAMMENE Oslo 2024 100000 8.3.2024 Bevilget 50000 REVER & DRAGE AS Ny tradisjon i bæresystem, kledning, tekking, laft og reis Oslo 2024 224200 8.3.2024 Avslått 0 REVER & DRAGE AS Ny tradisjon i bæresystem, kledning, tekking, laft og reis Oslo 2025 199200 8.3.2024 Avslått 0 REVER & DRAGE AS Ny tradisjon i bæresystem, kledning, tekking, laft og reis Oslo 2026 99600 8.3.2024 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Norrøn og samisk kulturarv Trøndelag 2024 125000 8.3.2024 Avslått 0 VERDIVERKSTEDET AS Bukkene Bruse Oslo 2024 300000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Minnearkivet Agder 2024 750000 8.3.2024 Bevilget 400000 GUDBRANDSDALSMUSEA AS Nasjonalt lokkeseminar 2.0 Innlandet 2024 70000 8.3.2024 Avslått 0 KJELVIKSPILLET AS Kjelvikspillet 2024 Nordland 2024 165000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTELSEN MS HAMEN EX DS TANDIK "MS Hamen i 2023-bevaring av historien gjennom skriftlig og muntlig dokumentasjon". Oslo 2024 145000 8.3.2024 Bevilget 50000 EMPO AS Idiotene Viken 2024 800000 8.3.2024 Bevilget 400000 LANDMARK FILM AS Setesdal - Den levande arven Agder 2024 300000 8.3.2024 Avslått 0 POLAR FILM LAB Do archives tell stories? Troms og Finnmark 2024 190000 8.3.2024 Bevilget 130000 DANSEINFORMASJONEN Spre arkivkunnskap i det frie scenekunstfeltet Oslo 2024 100000 8.3.2024 Bevilget 240000 DANSEINFORMASJONEN Spre arkivkunnskap i det frie scenekunstfeltet Oslo 2025 140000 8.3.2024 Avslått 0 Tor Flotten Wibe Helgeklær fra Innherred Trøndelag 2024 170000 8.3.2024 Avslått 0 Tor Flotten Wibe Helgeklær fra Innherred Trøndelag 2025 114000 8.3.2024 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Funkishistorier på 60 sekunder Agder 2024 250000 8.3.2024 Bevilget 400000 SANDEN MEDIA AS Funkishistorier på 60 sekunder Agder 2025 150000 8.3.2024 Avslått 0 SANT OG USANT AS Tausheten på den andre siden Oslo 2024 200000 8.3.2024 Bevilget 200000 STIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM Tilgjengeliggjøring av materiale om skogfinnene i finske arkiver og finskspråklig litteratur, på skandinavisk språk. Innlandet 2024 500000 8.3.2024 Bevilget 400000 STIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM Tilgjengeliggjøring av materiale om skogfinnene i finske arkiver og finskspråklig litteratur, på skandinavisk språk. Innlandet 2025 500000 8.3.2024 Bevilget 500000 STIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM Tilgjengeliggjøring av materiale om skogfinnene i finske arkiver og finskspråklig litteratur, på skandinavisk språk. Innlandet 2026 500000 8.3.2024 Bevilget 500000 HALDEN BOOKWORKS AS Bevaring, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av skriftsamlingen i trykkeriet til Halden Bookworks Viken 2024 250000 8.3.2024 Bevilget 140000 HALDEN BOOKWORKS AS Bevaring, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av skriftsamlingen i trykkeriet til Halden Bookworks Viken 2025 250000 8.3.2024 Avslått 0 NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Formidlingsopplegg for skoleverket og eldreomsorgen. Nordland 2024 80000 8.3.2024 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Filmspel Odderøya – En kulturhistorisk tursti Agder 2024 300000 8.3.2024 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HILMAR Trøndelag 2024 250000 8.3.2024 Avslått 0 DOKUFILM AS HAVET, LIVET og VEVEN Agder 2024 250000 8.3.2024 Bevilget 250000 STIFTELSEN BREDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER Prosjektsøknad - Utviklingfase I, verftmuseum 2027 Agder 2024 612375 8.3.2024 Avslått 0 DALANE FOLKEMUSEUM HVPU-reformens betydning for dagens omsorg for psykisk utviklingshemmede Rogaland 2024 223000 8.3.2024 Bevilget 150000 VESTLAND FYLKESKOMMUNE Fleire stemmer i arkiva Vestland 2024 132300 8.3.2024 Avslått 0 NOREGS UNGDOMSLAG Levende dansegolv - aktualisering av ungdomshusa som kulturminne Oslo 2024 350000 8.3.2024 Avslått 0 NOREGS UNGDOMSLAG Levende dansegolv - aktualisering av ungdomshusa som kulturminne Oslo 2025 350000 8.3.2024 Avslått 0 FIMFILM AS Motstandsmann og fotograf Vestland 2024 300000 8.3.2024 Avslått 0 EVOKE FILM AS Rune Johansens blikk (arbeidstittel) Troms og Finnmark 2024 475000 8.3.2024 Avslått 0 NUTEN FILM AS BYEN OG KATEDRALEN Vestland 2024 400000 8.3.2024 Avslått 0 HERSTORY AS Amtmandens døtre Trøndelag 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 MEMOAR Migrasjonsminne - Utvandrarjubileet Vestland 2024 250000 8.3.2024 Avslått 0 LITLE FÆRØYNA KYSTKULTURLAG SA Formidling av Sunnfjordsbåten gjennom rigging og bruk Vestland 2024 50000 8.3.2024 Bevilget 150000 LITLE FÆRØYNA KYSTKULTURLAG SA Formidling av Sunnfjordsbåten gjennom rigging og bruk Vestland 2025 120000 8.3.2024 Avslått 0 AUKRUST AS Registrering og digitalisering av kunsten og arbeidene etter Kjell Aukrust Innlandet 2024 318000 8.3.2024 Avslått 0 AUKRUST AS Registrering og digitalisering av kunsten og arbeidene etter Kjell Aukrust Innlandet 2025 326000 8.3.2024 Avslått 0 Susanne Nordjord Hætta Bok om badstukulturer i Norge Troms og Finnmark 2024 61852 8.3.2024 Avslått 0 SJIRAFFEN KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Utviklingshemmedes historie - et kunstbasert forskninsprosjekt Trøndelag 2024 200000 8.3.2024 Bevilget 200000 SJIRAFFEN KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Utviklingshemmedes historie - et kunstbasert forskninsprosjekt Trøndelag 2025 200000 8.3.2024 Avslått 0 IRPAFILM AS De Makalause Nordland 2024 350000 8.3.2024 Bevilget 350000 Bjørn Charles Dreyer Lyden av Smoi Agder 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 Bjørn Charles Dreyer Lyden av Smoi Agder 2025 100000 8.3.2024 Avslått 0 Kim Andre Hagen Spade Bok Oslo 2024 135000 8.3.2024 Avslått 0 DAVID N. BENJAMIN, SIVILARKITEKT, MNAL Historiske dører i Norske bygninger: Dokumentasjonen av kulturelle og håndverksmessige aspekter Utlandet 2024 200000 8.3.2024 Avslått 0 DAVID N. BENJAMIN, SIVILARKITEKT, MNAL Historiske dører i Norske bygninger: Dokumentasjonen av kulturelle og håndverksmessige aspekter Utlandet 2025 181000 8.3.2024 Avslått 0 FOOD POLITICS, ART AND RESEARCH - KAZMI Cooking, time? Oslo 2024 125000 8.3.2024 Bevilget 125000 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Rekreasjon Viken 2024 150000 8.3.2024 Bevilget 150000 SLEKT OG DATA Norwayheritage.com: Redningsaksjon for kulturarv om utvandringen fra Norge Oslo 2024 235000 8.3.2024 Avslått 0 SETESDAL STAVKYRKJE Setesdal stavkyrkje Agder 2024 1500000 8.3.2024 Avslått 0 SETESDAL STAVKYRKJE Setesdal stavkyrkje Agder 2025 1500000 8.3.2024 Avslått 0 SETESDAL STAVKYRKJE Setesdal stavkyrkje Agder 2026 1500000 8.3.2024 Avslått 0 EVOKE FILM AS "Kangas" Troms og Finnmark 2024 475000 8.3.2024 Avslått 0 Karianne Brevick I Steinlens fotspor : PARIS-AULESTAD T-R #ISTEINLENSFOTSPOR #NORGE1901STEINLENSreise Utlandet 2024 75852 8.3.2024 Avslått 0 ACT! AS Vernacular Revival (Vernakulær Revitalisering) Oslo 2024 212750 8.3.2024 Avslått 0 NORGES DØVEFORBUND Den døve familien: En dokumentarressurs for hørende familier med døve barn Oslo 2024 645000 8.3.2024 Bevilget 400000 LISTA FYR AS Utforsk Lista fyr! Agder 2024 330000 8.3.2024 Avslått 0 ÅNDALSNES SENTRUM AS Fortellinger fra Næs - jakten på de gode historiene Møre og Romsdal 2024 400000 8.3.2024 Avslått 0 FRØKEN HENRIETTE HOMANNS LEGAT - BERG-KRAGERØ MUSEUM Digital formidling av kulturminner fra eksporten av naturis fra Kragerø Vestfold og Telemark 2024 50000 8.3.2024 Avslått 0 SIMEN ENGEN LARSEN Det ble meg husket Oslo 2024 125000 8.3.2024 Bevilget 125000 KULTURALLE Arven etter strilen Vestland 2024 100000 8.3.2024 Bevilget 150000 KULTURALLE Arven etter strilen Vestland 2025 100000 8.3.2024 Avslått 0 Ingjerd Sandven Kleivan Blaa Aare - mønsterutvikling  Oslo 2024 150000 8.3.2024 Avslått 0 Anne Karine Dihle Delprosjekt Podcast i Sunnaas digitale museum Viken 2024 70000 Avvist 0