Hopp til innhold

Rapporter fra Kunnskapsverket 2014-2019

Kulturrådet overtok i 2020 ansvaret for forskning og kunnskapsproduksjon om kulturelle og kreative næringer fra Kunnskapsverket. Her finner du rapportene som er utgitt fra Kunnskapsverket i perioden 2014-2019.

$imageText.getData()

I løpet av året vil rapportene bli lagt inn som enkeltpublikasjoner i vår publikasjonsdatabase. Frem til det er på plass kan du laste dem ned her.

 

 

 

 

 

 

Vareopptelling - Kunnskapsverket 2014-2019 (2020)

Arkitektur og næringsutvikling (2019)

Subcultures and Innovation (2019)

Der ingen skulle tru... - Regionaløkonomisk geografi av kreative og kulturelle næringer lokalisert utenfor Oslo (2019)

Coworking på norsk - Fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid (2019)

Mammons akkompagnement - Næringsrettede virkemidler for scenekunst (2019)

Gå digitalt! Tips og råd for arrangører (2019)

Operaen – symbol og strategi? (2018)

Theatre management: models and strategies for cultural venus (2018)

Putting people at the centre: Dynamic mapping of Norway's cultural and creative economy. (2018)

Breaking the Fourth Wall: Proactive Audiences in the Performing Arts (2018)

Mellom tech og kultur - Kulturinkubatoren og dens plass i utviklingen av kreative og kulturelle næringer i Stavanger-regionen (2018)

Kultur og attraktivitet (2018)

Crowdfunding - Rettslig status og behov for tilpasninger eller endringer i gjeldende regelverk (2018)

Nasjonal arrangørstatistikk 2016 (2017)

Redefining the value chain of the video games industry (2017)

Det rettslige rammeverket for mulig innføring av generelle insentiver på skatte- og avgiftsområdet for kulturelle næringer (2017)

Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen (2017)

The music industry in the dawn of the 21st century (2017)

Evaluering av Culture Score Card (2017)

European Colloquium on Culture, Creativity and Economy (CCE) Working Paper Compendium (2017)

Kulturelle næringer, innovasjon og lønnsomhet (2017)

(Virke)Apparatet bak musikken – rekkevidde og presisjon (2017)

Når film blir mer enn bare film (2017)

Kartlegging av mikrobedrifters kapasitetsutfordringer: Hvordan lykkes stort som små? (2017)

Bedre sammen: En studie av kulturrelaterte samlokaliseringer (2017)

Festivalstatistikk 2015 (2016)

Kultur, arrangementer og reiseliv del 1 (2016)

Kultur, arrangementer og reiseliv del 2 (2016)

De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015 (2016)

Crowdfunding (2015)

Rewards-based cultural crowdfunding in Spain: Opinions of project promoters, ble publisert (2015).

The world tweets Norway (2015)

Nasjonal festivalstatistikk 2014 (2015)

Om publikasjonen

Rapporter fra Kunnskapsverket 2014-2019

Kunnskapsverket

2020