Hopp til innhold
Vedtaksliste

Sikringsmidler til museene

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er for 2017 budsjettert med 9 mill. kroner til sikringstiltak. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2017, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2017 om sikringsmidler til følgende museer:

Prosess:

  • Søknadsfrist: 15.10.2016

  • Vedtak i Kulturrådet: 16.12.2016

Les mer om søknadsrunden

Velg hva tabellen skal vise

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeÅrTilskudd
RDM - De Samiske Samlinger Finnmark 2017 42000 RDM - Kautokeino Bygdetun Finnmark 2017 95000 Stiftelsen Sør-Troms Museum Troms 2017 117000 Museum Nord Nordland 2017 1189000 Norsk Luftfartsmuseum Nordland 2017 50000 Helgeland Museum Nordland 2017 96000 Museene i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 2017 909000 Jødisk Museum Trondheim Sør-Trøndelag 2017 50000 Jødisk Museum Trondheim Sør-Trøndelag 2017 50000 Stiklestad Nasjonale Kultursenter Sør-Trøndelag 2017 117000 Stiftelsen Kulturkvartalet Møre og Romsdal 2017 576000 Stiftinga Musea i Sogn- og Fjordane Sogn og Fjordane 2017 330000 Bymuseet i Bergen Hordaland 2017 2000000 KODE - Kunstmuseene i Bergen Hordaland 2017 100000 KODE - Kunstmuseene i Bergen Hordaland 2017 850000 Museumssenteret i Hordaland Hordaland 2017 163000 Jærmuseet Rogaland 2017 106000 Jærmuseet Rogaland 2017 35000 Jærmuseet Rogaland 2017 199000 Museum Stavanger Rogaland 2017 172000 Vest-Agder-museet Vest - Agder 2017 400000 Vest-Agder-museet Vest - Agder 2017 17000 Vest-Agder-museet Vest - Agder 2017 17000 Vest-Agder-museet Vest - Agder 2017 78000 Norsk Industriarbeidermuseum Telemark 2017 150000 Norsk Folkemuseum Oslo 2017 30000 Norsk Folkemuseum Oslo 2017 67000 Stiftelsen Buskerudmuseet Buskerud 2017 44000 Stiftelsen Buskerudmuseet Buskerud 2017 190000 Museene i Akershus Akershus 2017 137000 Museene i Akershus Akershus 2017 54000 Museene i Akershus Akershus 2017 133000 Henie Onstad Kunstsenter Akershus 2017 240000 Gudbrandsdalsmusea AS Oppland 2017 180000 Anno museum AS Hedmark 2017 17000