Hopp til innhold
Vedtaksliste

Sikringsmidler til museene

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er for 2019 budsjettert med 9 mill. kroner til sikringstiltak. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2019, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2019 om sikringsmidler til følgende museer.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 15.10.2018

  • Vedtak i Kulturrådet: 5.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Velg hva tabellen skal vise

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeTilsagn
Perspektivet museum Troms 56000 Sør-Troms museum Troms 48000 Nordlandsmuseet Nordland 45000 Helgeland museum Nordland 45000 Helgeland museum Nordland 149000 Helgeland museum Nordland 54000 Helgeland museum Nordland 16000 Stiftelsen Romsdalsmuseet Møre og Romsdal 332000 Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 25000 Museumssenteret Hordaland Hordaland 24000 Museumssenteret Hordaland Hordaland 119000 Museumssenteret Hordaland Hordaland 85000 Museumssenteret Hordaland Hordaland 18000 Museumssenteret Hordaland Hordaland 441000 Museum Vest Hordaland 27000 Bymuseet i Bergen Hordaland 141000 Bymuseet i Bergen Hordaland 66000 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Hordaland 650000 Hardanger og Voss museum Hordaland 834000 Haugalandmuseene Rogaland 115000 Haugalandmuseene Rogaland 250000 Museum Stavanger Rogaland 334000 Museum Stavanger Rogaland 180000 Stiftinga Jærmuseet Rogaland 900000 Stiftinga Jærmuseet Rogaland 48000 Stiftinga Jærmuseet Rogaland 60000 Stiftinga Jærmuseet Rogaland 660000 Vest-Agder-museet Vest-Agder 130000 Vest-Agder-museet Vest-Agder 60000 Vest-Agder-museet Vest-Agder 46000 Vest-Agder-museet Vest-Agder 12000 Telemark museum Telemark 72000 Norsk Industriarbeidermuseum Telemark 165000 Norsk Industriarbeidermuseum Telemark 286000 Buskerudmuseet Buskerud 76000 Buskerudmuseet Buskerud 180000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 35000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 28000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 33000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 41000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 53000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 105000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 34000 Anno museum Hedmark 400000 Anno museum Hedmark 218000 Museene i Akershus Akershus 840000 Museene i Akershus Akershus 183000 Oslo museum Oslo 120000 Norsk Teknisk Museum Oslo 161000