Hopp til innhold
Vedtaksliste

Sikringsmidler til museene

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er for 2018 budsjettert med 9 mill. kroner til sikringstiltak. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2018, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2018 om sikringsmidler til følgende museer:

Prosess:

  • Søknadsfrist: 15.10.2017

  • Vedtak i Kulturrådet: 20.3.2018

Les mer om søknadsrunden

Velg hva tabellen skal vise

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeTilskudd
Sør-Troms Museum Troms 72000 Sør-Troms Museum Troms 30000 Sør-Troms Museum Troms 96000 Sør-Troms Museum Troms 72000 Museum Nord Nordland 916000 Stiftelsen Nordlandsmuseet Nordland 89000 Helgeland Museum Nordland 70000 Museet Midt IKS Nord-Trøndelag 92000 Stiklestad Nasjonale Kultursenter Nord-Trøndelag 278000 Museene i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 150000 Museene i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 780000 Museene i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 602000 Romsdalsmuseet Møre og Romsdal 117000 Museumssenteret i Hordaland Hordaland 43000 Museumssenteret i Hordaland Hordaland 161000 Museumssenteret i Hordaland Hordaland 17000 Museumssenteret i Hordaland Hordaland 19000 Hardanger og Voss Museum Hordaland 255000 Norsk Vasskraft og Industristadmuseum Hordaland 180000 Museum Vest Hordaland 201000 KODE - Kunstmuseene i Bergen Hordaland 390000 Bymuseet i Bergen Hordaland 211000 Bymuseet i Bergen Hordaland 30000 Haugalandmuseene Rogaland 66000 Haugalandmuseene Rogaland 45000 Stiftinga Jærmuseet Rogaland 56000 Stiftinga Jærmuseet Rogaland 21000 Stiftinga Jærmuseet Rogaland 66000 Museum Stavanger Rogaland 190000 Museum Stavanger Rogaland 23000 Vest-Agder-museet IKS Vest-Agder 40000 Vest-Agder-museet IKS Vest-Agder 714000 Vest-Agder-museet IKS Vest-Agder 168000 Vest-Agder-museet IKS Vest-Agder 306000 Aust-Agder museum og arkiv Aust-Agder 28000 Aust-Agder museum og arkiv Aust-Agder 31000 Aust-Agder museum og arkiv Aust-Agder 143000 Vest Telemark Museum Telemark 240000 Vestfoldmuseene Vestfold 62000 Drammen museum Buskerud 102000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 59000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 34000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 53000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 30000 Norsk Bergverksmuseum Buskerud 153000 Stiftelsen Lillehammer museum Oppland 460000 Valdresmusea AS Oppland 180000 Anno museum Hedmark 130000 Norsk Folkemuseum Oslo 200000 MiA Museene i Akershus Akershus 142000 Østfoldmusene Østfold 160000 Østfoldmuseene Østfold 227000