Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikkfestivaler

Søk støtte

Om søknadsrunden

For 2019 har 226 søknader blitt behandlet på festivalordningen. Det er fordelt 230 millioner i tilskudd og tilsagn for årene 2019 og 2020.

Antall søkere til ordningen er stadig økende - for tiden rundt 100 prosent flere enn for ti år siden og 50 prosent flere enn for fem år siden. For 2019 er det gitt tilskudd til 158 festivaler i alle sjangere over hele landet.

Sjangergrensene er til tider ganske flytende, samtidig som flere festivaler også sikrer sitt særpreg gjennom en større grad av rendyrking – noe som i sum bidrar til et fint mangfold av festivaler, hvor flere rendyrker sitt uttrykk eller sin sjangerprofil, samtidig som flere også ønsker å rendyrke kunstnerisk mangfold.

Det store mangfoldet av festivaler på ordningen gir seg utslag i et vidt – og i hvert tilfelle sammensatt - spekter av hensyn i vurderingene, hvor søkerne både skal vurderes som enkeltfestival, som del av grupper med mer eller mindre sammenlignbare festivaler og som del av helheten nasjonalt. I denne oppgaven ligger føringer fra flertallet på Stortinget om både å ivareta etablerte festivaler og å bidra til utvikling av nye.

Når man i den sammenheng legger til at økningen av den økonomiske avsetningen til fordeling er lavere enn forventet prisvekst for 2019, så blir oppgaven ganske krevende, og det vil dermed heller ikke være rom for særlig økonomisk utvikling av festivalfeltet som helhet.

Ut fra forutsetningene, så er det allikevel gjort prioriteringer til beste for kunstnerisk mangfold og kvalitet i festivalfeltet som helhet, og for å i størst mulig grad innfri formålene med ordningen.

Likebehandling og forutsigbarhet

Vedtakene har fulgt opp den den retningen som ble påbegynt i behandlingen for 2018 etter at de ordningen ble revidert til å innbefatte både de tidligere knutepunktfestivalene og mindre, mer nystartede festivaler som tidligere var henvist til å søke ordning for musikkarrangører.

Flerårige tilsagn er i denne runden begrenset til og med 2020, da fagutvalget ønsker å se alle festivalene i sammenheng etter at den reviderte ordningen har fått virke i tre år. Samtidig er det ønskelig å se etter muligheter for å utvikle en forutsigbarhet som i mindre grad virker konserverende på utviklingen.

Dette fordi langsiktige tilsagn vil legge føringer for flere år frem i tid, og på den måten påvirke hvordan også de festivalene som ikke har flerårige tilsagn, vil vurderes. Videre vil vurderingsgrunnlaget kunne komme i utakt med utviklingen i festivalfeltet, samtidig som eventuelle endringer i den økonomiske avsetningen i begrenset grad vil kunne komme festivaler som allerede har tilsagn for det aktuelle året til gode.

Barn og unge

De fleste festivaler presenterer noe program og konserter for barn og unge, men hva et slikt program inneholder, praktiseres ulikt. Ofte dreier det seg om at utøverne på scenen er barn og unge, eller unge, lokale innslag, heller enn et program av god kvalitet for barn og unge. Med en slik avveining til grunn, synker andelen av programinnhold for barn og unge drastisk, men opprettholdes samtidig av en del dedikerte programkonsepter eller festivaler som i sin helhet er tilegnet publikumsgruppen. Det vil si at det på generelt grunnlag foreligger gode muligheter for kvalitetsheving av dette segmentet.

Tall fra søknadsrunden

På grunn av et høyt antall tilsagn gitt for 2019 i tidligere behandlingsrunder, regnes disse også inn i denne oversikten. Den største økningen for 2019 er bevilget til Borealis i Bergen, med en økning fra 950 000 for 2018, til 1 400 000 for 2019. Videre er det gitt økninger på 200 000 til Olavsfestdagene i Trondheim, til 9 800 000, Kongsberg jazzfestival, til 2 600 000, Nattjazz i Bergen til 2 200 000 og Barokkfest i Trondheim til 650 000. Det er det gitt én økning på 175 000, tre på 150 000, femten på 100 000 og femti på mellom 75- og 10 000. Åtte festivaler er nye på ordningen: Stokkøyafestivalen, Rabalderfestivalen, VIVID – a Post Rock Festival, HEIM festival, Trevarefest, Sami Music Week, Heme Dine og Motvind – alle med tilskudd i spennet mellom 150 000 og 50 000. I tillegg kommer Nordic Music Days med 300 000, som er en ambulerende festival i Norden.

Geografisk fordeling

Geografisk fordeling viser gjennomgående høy innvilgelsesprosent, men med enkelte unntak, hvor særlig Akershus skiller seg ut med få søknader og null uttelling. I akkurat dette tilfellet er det grunn til å anta at Oslo tiltrekker seg både arrangører og publikum fra områdene rundt. Også ellers i oversikten er det til tider så lave tall at enkeltfestivaler vil gjøre store utslag. I gjennomsnitt ligger innvilgelsesprosenten særdeles høyt sammenlignet med andre tilskuddsordninger i Norsk kulturfond. Dette henger også sammen med at festivaler er mer langsiktige tiltak, som gjerne etablerer seg med virksomhets- og til tider institusjonslignende trekk; noe som fører til et høyt antall gjengangere fra år til år.

Les saken: 230 millioner til musikkfestivaler over hele landet

Last ned fylkesoversikt (pdf)

Last ned sjangeroversikt (pdf)

Se oversikt over alle musikkfestivaler som mottar støtte i 2019 (pdf)

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFestivalSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
APOLLON RECORDS AS Close To The Rain- Bergen Prog Festival - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 100000 30.11.2018 Avslått 0 APOLLON RECORDS AS Close To The Rain- Bergen Prog Festival - 2019 Populærmusikk Hordaland 2020 100000 30.11.2018 Avslått 0 APOLLON RECORDS AS Close To The Rain- Bergen Prog Festival - 2019 Populærmusikk Hordaland 2021 150000 30.11.2018 Avslått 0 APOLLON RECORDS AS Close To The Rain- Bergen Prog Festival - 2019 Populærmusikk Hordaland 2022 150000 30.11.2018 Avslått 0 APOLLON RECORDS AS Close To The Rain- Bergen Prog Festival - 2019 Populærmusikk Hordaland 2023 200000 30.11.2018 Avslått 0 NORD-AURDAL KOMMUNE Valdres Sommersymfoni - festivalen - 2019 Klassisk/kunstmusikk Oppland 2019 1800000 30.11.2018 Avslått 0 ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Akershus 2019 150000 30.11.2018 Avslått 0 ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Akershus 2020 180000 30.11.2018 Avslått 0 ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Akershus 2021 220000 30.11.2018 Avslått 0 FLEKKEFJORD SHANTYFESTIVAL Flekkefjord Int. Shantyfestival - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Vest-Agder 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 Kristina Osmundsen Vårlid De Unges Gitarfestival - 2019 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2019 35000 30.11.2018 Avslått 0 FESTIVALEN SIN Festivalen Sin - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2019 150000 30.11.2018 Avslått 0 FESTIVALEN SIN Festivalen Sin - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2020 300000 30.11.2018 Avslått 0 FESTIVALEN SIN Festivalen Sin - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2021 150000 30.11.2018 Avslått 0 ROCKSLO ROCKSLOfestivalen - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 100000 30.11.2018 Avslått 0 OSLO GRIEGSELSKAP Festival Oslo Griegfestival - 2019 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Click Track - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 70000 30.11.2018 Avslått 0 CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Click Track - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 80000 30.11.2018 Avslått 0 STAVANGER VISE- OG POESIFESTIVAL Stavanger Vise- og Poesifestival - 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 145000 30.11.2018 Avslått 0 OSLO UKULELEFESTIVAL Oslo Ukulelefestival - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 300000 30.11.2018 Avslått 0 IDYLL FESTIVALEN AS Idyll festivalen AS - 2019 Flere sjangre musikk Østfold 2019 800000 30.11.2018 Avslått 0 IDYLL FESTIVALEN AS Idyll festivalen AS - 2019 Flere sjangre musikk Østfold 2020 800000 30.11.2018 Avslått 0 IDYLL FESTIVALEN AS Idyll festivalen AS - 2019 Flere sjangre musikk Østfold 2021 800000 30.11.2018 Avslått 0 PRIMA EVENT C/O CHRISTEL FORSBERG Olsok på Hankø - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 250000 30.11.2018 Avslått 0 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockefestival - 2019 Populærmusikk Hedmark 2019 500000 30.11.2018 Avslått 0 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Oslo Classics - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 400000 30.11.2018 Avslått 0 OSLOFJORD BRASS Oslo Brassfestival - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 50000 30.11.2018 Avslått 0 OSLOFJORD BRASS Oslo Brassfestival - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2020 50000 30.11.2018 Avslått 0 OSLOFJORD BRASS Oslo Brassfestival - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2021 50000 30.11.2018 Avslått 0 OSLOFJORD BRASS Oslo Brassfestival - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2022 50000 30.11.2018 Avslått 0 OSLOFJORD BRASS Oslo Brassfestival - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2023 50000 30.11.2018 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2019 100000 30.11.2018 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2020 100000 30.11.2018 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2021 100000 30.11.2018 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2022 100000 30.11.2018 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2023 100000 30.11.2018 Avslått 0 ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic trombone festival - 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 220000 30.11.2018 Avslått 0 HV-FESTIVAL HV-FESTIVAL - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 150000 30.11.2018 Avslått 0 NORWAY ROCK LIVE Norway Rock Festival - 2019 Populærmusikk Vest-Agder 2019 300000 30.11.2018 Avslått 0 SOMMERØYA AS Sommerøya - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 300000 30.11.2018 Avslått 0 FAGERBORGFESTSPILLENE Fagerborgfestspillene - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 150000 30.11.2018 Avslått 0 Guy Boris Poupart Vestfold Orgelfestival - 2019 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2019 81500 30.11.2018 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzfestival - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 MUNKEHAGEN Munkehagen - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 150000 30.11.2018 Avslått 0 GLOPPEN MUSIKKFORUM Glopperock - 2019 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 80000 30.11.2018 Avslått 0 KAMMERMUSIKK I STAVERN Kammermusikk i Stavern - 2019 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2019 250000 30.11.2018 Avslått 0 SKJÆRVAFESTIVALEN AS Skjærvafest - 2019 Populærmusikk Møre og Romsdal 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hordaland 2019 250000 30.11.2018 Avslått 0 NATTJAZZ Nattjazz - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 3500000 30.11.2018 Avslått 0 NATTJAZZ Nattjazz - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2020 4000000 30.11.2018 Avslått 0 NATTJAZZ Nattjazz - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2021 4500000 30.11.2018 Avslått 0 NATTJAZZ Nattjazz - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2022 5000000 30.11.2018 Avslått 0 NATTJAZZ Nattjazz - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2023 5500000 30.11.2018 Avslått 0 AUST-AGDER MUSIKKRÅD Ung klassisk 2019 - 2019 Klassisk/kunstmusikk Aust-Agder 2019 110000 30.11.2018 Avslått 0 KVÆNTIN AS Fredvikafestivalen - 2019 Populærmusikk Oppland 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 KVÆNTIN AS Fredvikafestivalen - 2019 Populærmusikk Oppland 2020 200000 30.11.2018 Avslått 0 KVÆNTIN AS Fredvikafestivalen - 2019 Populærmusikk Oppland 2021 300000 30.11.2018 Avslått 0 KVÆNTIN AS Fredvikafestivalen - 2019 Populærmusikk Oppland 2022 300000 30.11.2018 Avslått 0 KVÆNTIN AS Fredvikafestivalen - 2019 Populærmusikk Oppland 2023 400000 30.11.2018 Avslått 0 EIDSFOSS MUSIKKFORENING Eidsfossfestivalen - 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 300000 30.11.2018 Avslått 0 EVENTUELT AS Båtsfjord i Fest - 2019 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 150000 30.11.2018 Avslått 0 TØNSBERG KOMMUNE Musikk i Sentrum - 2019 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2019 670000 30.11.2018 Avslått 0 LARVIK GITARFESTIVAL Larvik Gitarfestival - 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 VF MEDIA Untitled Festival - 2019-2021 Populærmusikk Buskerud 2019 300000 30.11.2018 Avslått 0 VF MEDIA Untitled Festival - 2019-2021 Populærmusikk Buskerud 2020 250000 30.11.2018 Avslått 0 VF MEDIA Untitled Festival - 2019-2021 Populærmusikk Buskerud 2021 200000 30.11.2018 Avslått 0 VEFSN UNGE STRYKERE TOPPENFESTIVALEN - 2018-2021 Klassisk/kunstmusikk Nordland 2019 300000 30.11.2018 Avslått 0 VEFSN UNGE STRYKERE TOPPENFESTIVALEN - 2018-2021 Klassisk/kunstmusikk Nordland 2020 300000 30.11.2018 Avslått 0 VEFSN UNGE STRYKERE TOPPENFESTIVALEN - 2018-2021 Klassisk/kunstmusikk Nordland 2021 300000 30.11.2018 Avslått 0 NORWEGIAN YOUTH CHAMBER MUSIC FESTIVAL (NYCMF) NYCMF - 2018-2019 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2019 100000 30.11.2018 Avslått 0 DRØBAK HAVNEBLUES Drøbak Havnefestival - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS Midnattsrocken - 2019 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 250000 30.11.2018 Avslått 0 BAGLERBRØNNEN DRIFT AS Slottsfjellfestivalen - 2019 Populærmusikk Vestfold 2019 250000 30.11.2018 Avslått 0 STIFTINGA MÅLROCK Målrock - 2019 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 100000 30.11.2018 Avslått 0 OPERAFEST RØYKENVIK AS Operafest Røykenvik - 2019 Klassisk/kunstmusikk Oppland 2019 550000 30.11.2018 Avslått 0 HOVSHERAD VEL OG BYGDEUTVIKLING Treskofestivalen - 2019 Populærmusikk Rogaland 2019 160000 30.11.2018 Avslått 0 STIFTINGA MUSIKKBRANSJETREFFET 100 DAGAR 100 Dagar - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 100000 30.11.2018 Avslått 0 VERKET MUSIKKFESTIVAL AS Verket - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2019 400000 30.11.2018 Avslått 0 HARSTAD PROFILERINGSPOOL Bakgården - 2019 Populærmusikk Troms 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 DRØBAKFESTIVALEN AS Drøbakfestivalen - 2019 Populærmusikk Akershus 2019 200000 30.11.2018 Avslått 0 LILLEHAMMER LIVE AS Lillehammer Live - 2019 Populærmusikk Oppland 2019 150000 30.11.2018 Avslått 0 NORDIC NOISE Kill the silence - 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 100000 30.11.2018 Avslått 0 FOLKEMUSIKKSCENA RØROS Røros Folk Festival - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Trøndelag 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 100000 KLANGFESTIVALEN Klangfestivalen - 2019-2021 Flere sjangre musikk Oslo 2019 90000 30.11.2018 Bevilget 90000 KLANGFESTIVALEN Klangfestivalen - 2019-2021 Flere sjangre musikk Oslo 2020 90000 30.11.2018 Bevilget 90000 STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival - 2019–2021 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 3900000 30.11.2018 Bevilget 3400000 FORENINGA KULTURSLOTTET Kråkeslottfestivalen 2019 - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 100000 30.11.2018 Bevilget 100000 SUNNMØRE KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Sunnmøre kammermusikkfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2019 360000 30.11.2018 Bevilget 200000 VERTAVOFESTIVALEN Vertavofestivalen - 2019 Klassisk/kunstmusikk Buskerud 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 120000 KARMØYGEDDON Karmøygeddon Metal Festival - 2019-2020 Populærmusikk Rogaland 2019 350000 30.11.2018 Bevilget 250000 KARMØYGEDDON Karmøygeddon Metal Festival - 2019-2020 Populærmusikk Rogaland 2020 350000 30.11.2018 Bevilget 300000 BARNEFESTIVALEN AS Miniøya - 2019-2021 Flere sjangre musikk Oslo 2019 600000 30.11.2018 Bevilget 400000 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2019-2021 Populærmusikk Oslo 2019 2500000 30.11.2018 Bevilget 1200000 STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST Bergenfest - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 1000000 30.11.2018 Bevilget 550000 VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL Vikedal Roots Music Festival - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 100000 AUDIOLAND AS Sami Music Week - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Finnmark 2019 100000 30.11.2018 Bevilget 70000 BLUES IN HELL Blues in Hell - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 500000 30.11.2018 Bevilget 500000 VISE- & LYRIKKFESTIVALEN HAUGESUND AS Vise og lyrikkfestivalen i Haugesund - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Rogaland 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 75000 FRI FORM Fri resonans - 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 100000 30.11.2018 Bevilget 100000 RAUMAROCK RaumaRock - 2019 Populærmusikk Møre og Romsdal 2019 400000 30.11.2018 Bevilget 200000 FESTIDALEN Festidalen - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 150000 STIFTINGA HARDINGTONAR Hardingtonar - 2019 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 100000 HAUGESUNDS HØVLERI & TRÆLASTFORRETNING AS Haugaland Prog og Rock Festival - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 250000 30.11.2018 Bevilget 100000 DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL Drammen Sacred Music Festival - 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 240000 30.11.2018 Bevilget 200000 INFERNO METAL FESTIVAL Inferno Metal Festival - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 450000 30.11.2018 Bevilget 350000 EGERSUND VISEFESTIVAL Egersund Visefestival - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 250000 30.11.2018 Bevilget 200000 NØDUTGANG/KLUBB NØDUTGANG Nødutgangfestivalen - 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 150000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzfestival - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 100000 LARVIK BAROKK Larvik Barokk - 2019 Klassisk/kunstmusikk Trøndelag 2019 350000 30.11.2018 Bevilget 200000 OSAFESTIVALEN Osafestivalen - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hordaland 2019 450000 30.11.2018 Bevilget 400000 STAVANGER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Stavanger Kammermusikkfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2019 1950000 30.11.2018 Bevilget 1850000 STAVANGER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Stavanger Kammermusikkfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2020 1950000 30.11.2018 Bevilget 1850000 AKKS TRONDHEIM Feminalen - 2019-2020 Populærmusikk Trøndelag 2019 100000 30.11.2018 Bevilget 50000 TRANSFORM Transform - Trondheim Int. Festival - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Trøndelag 2019 800000 30.11.2018 Bevilget 500000 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 850000 30.11.2018 Bevilget 800000 HORTEN KAMMERMUSIKKFEST Horten kammermusikkfest - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 225000 30.11.2018 Bevilget 125000 HORTEN KAMMERMUSIKKFEST Horten kammermusikkfest - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 250000 30.11.2018 Bevilget 150000 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga - 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 80000 KLASSISKE TONER Mozartfestivalen 2019 - 2019 Klassisk/kunstmusikk Østfold 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 275000 STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF Norsk Countrytreff - 2019-2023 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 1880000 30.11.2018 Bevilget 1200000 INDERØY JAZZFORUM Soddjazz - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 250000 30.11.2018 Bevilget 250000 PODIUMFESTIVALEN I HAUGESUNDSREGIONEN PODIUMfestivalen I Haugesund - 2019 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2019 130000 30.11.2018 Bevilget 100000 CECILIE GISKEMO Oslo Afro Arts Festival - 2019-2021 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oslo 2019 1500000 30.11.2018 Bevilget 100000 STIFTINGA UTKANT Utkant´19 - 2019 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2019 400000 30.11.2018 Bevilget 350000 FJELLPARKFESTIVALEN Fjellparkfestivalen - 2019 Populærmusikk Vest-Agder 2019 250000 30.11.2018 Bevilget 250000 VISER VED KANALEN Viser ved Kanalen - 2018 Populærmusikk Telemark 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 100000 NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS Norsjø kammermusikkfest - 2019 Klassisk/kunstmusikk Telemark 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 100000 KALOTTSPEL Kalottspel - 2019-2021 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Troms 2019 500000 30.11.2018 Bevilget 450000 KALOTTSPEL Kalottspel - 2019-2021 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Troms 2020 500000 30.11.2018 Bevilget 475000 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Motvind - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 160000 30.11.2018 Bevilget 50000 FOLKEMUSIKKDAGANE I ÅL Folkemusikkveka - 2019-2021 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Buskerud 2019 1000000 30.11.2018 Bevilget 800000 FOLKEMUSIKKDAGANE I ÅL Folkemusikkveka - 2019-2021 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Buskerud 2020 1000000 30.11.2018 Bevilget 850000 ICE MUSIC FESTIVAL NORWAY Ice Music Festival Norway - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 50000 STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST Risør kammermusikkfest - 2019 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 2100000 30.11.2018 Bevilget 1850000 NORSK KOMPONISTFORENING Nordic Music Days - 2019 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 400000 30.11.2018 Bevilget 300000 BYGDALARM Bygdalarm - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 300000 HARDANGER MUSIKKFEST Hardanger Musikkfest - 2019 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2019 750000 30.11.2018 Bevilget 675000 KJETIL HAUGBRO GEITEBERG FOLK FESTIVAL 2019 - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Østfold 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 80000 FORENINGEN MÅKESKRIK Måkeskrik - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 250000 30.11.2018 Bevilget 250000 KULTURFORENINGEN IAGORI Sigøynermusikkfestivalen Yagori - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oslo 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 200000 NORDSJØFESTIVALEN I FARSUND Nordsjøfestivalen i Farsund - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Vest-Agder 2019 600000 30.11.2018 Bevilget 500000 KANALROCK Kanalrock - 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 150000 BIKE INVEST AS Mablisfestivalen - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 150000 MANDALJAZZ Mandaljazz - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 225000 30.11.2018 Bevilget 200000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkelarm - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oslo 2019 870000 30.11.2018 Bevilget 360000 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN Vinterfestspilll i Bergstaden - 2019 Klassisk/kunstmusikk Trøndelag 2019 1200000 30.11.2018 Bevilget 900000 STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Molde International Jazz Festival - 2019-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 7597056 12.12.2018 Bevilget 6492000 STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Molde International Jazz Festival - 2019-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2020 8393785 12.12.2018 Bevilget 6492000 KONSERTFORENINGA Blow Out! - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 150000 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Malakoff Rockfestival - 2019-2021 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 550000 30.11.2018 Bevilget 300000 VILL VILL VEST Vill Vill Vest - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 350000 30.11.2018 Bevilget 300000 FESTSPILLENE I BERGEN Festspillene i Bergen - 2019 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 22042000 12.12.2018 Bevilget 19550000 STIFTELSEN MELA Melafestivalen - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 7500000 30.11.2018 Bevilget 6300000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen kirkeautunnale - 2019-2021 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 600000 29.11.2018 Bevilget 300000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen kirkeautunnale - 2019-2021 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 650000 29.11.2018 Bevilget 350000 SØRVEIV AS Sørveiv - 2019 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 170000 ALL EARS FESTIVAL FOR IMPROVISED MUSIC all Ears festival for improvisert musikk - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 200000 30.11.2018 Bevilget 200000 NY MUSIKK Only Connect - festival of Sound - 2019-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 600000 30.11.2018 Bevilget 450000 NY MUSIKK Only Connect - festival of Sound - 2019-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 550000 30.11.2018 Bevilget 400000 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Midtåsen kulturfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2019 400000 30.11.2018 Bevilget 250000 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Midtåsen kulturfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2020 600000 30.11.2018 Bevilget 300000 NESSET MUSIKKFEST Nesset Musikkfest - 2019 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 500000 30.11.2018 Bevilget 100000 HVERDAGER AS HEIM Festival - 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 100000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månefestivalen - 2019 Populærmusikk Østfold 2019 800000 30.11.2018 Bevilget 300000 STIFTELSEN SILDAJAZZEN Sildajazz - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 1200000 30.11.2018 Bevilget 600000 SØRNORSK METALLFORUM Southern DisComfort metal festival - 2019 Populærmusikk Vest-Agder 2019 100000 30.11.2018 Bevilget 100000 ARONNESROCKEN Aronnesrocken - 2019 Populærmusikk Finnmark 2019 250000 30.11.2018 Bevilget 150000 NORSK BAROKKORKESTER Oslo Early - 2019 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 400000 30.11.2018 Bevilget 275000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever #9 - 2019 Populærmusikk Hordaland 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 150000 FJORD CLASSICS AS Fjord Classics - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2019 1200000 30.11.2018 Bevilget 550000 FJORD CLASSICS AS Fjord Classics - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2020 1200000 30.11.2018 Bevilget 650000 CANAL STREET AS Canal Street - 2019 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2019 600000 30.11.2018 Bevilget 350000 ANJAZZ HAMAR JAZZFESTIVAL AnJazz - Hamar Jazzfestival - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2019 600000 30.11.2018 Bevilget 300000 ANJAZZ HAMAR JAZZFESTIVAL AnJazz - Hamar Jazzfestival - 2019-2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2020 650000 30.11.2018 Bevilget 350000 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Nordlysfestivalen - 2019-2021 Flere sjangre musikk Troms 2020 1300000 30.11.2018 Bevilget 1200000 HEME DINE Heme dine - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hedmark 2019 100000 30.11.2018 Bevilget 50000 TRONDHEIM CALLING Trondheim Calling - 2019-2021 Populærmusikk Trøndelag 2019 450000 30.11.2018 Bevilget 350000 TRONDHEIM CALLING Trondheim Calling - 2019-2021 Populærmusikk Trøndelag 2020 450000 30.11.2018 Bevilget 350000 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 13500000 12.12.2018 Bevilget 12750000 HØSTSABBAT Høstsabbat - 2019 Populærmusikk Oslo 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 100000 JUBA JUBA AS Juba Juba - 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 600000 30.11.2018 Bevilget 150000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Barokkfest tidligmusikkfestival - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Trøndelag 2020 850000 30.11.2018 Bevilget 700000 AUDUNBAKKENFESTIVALEN Audunbakken - 2019 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 150000 KONSERTFOREININGA SOMMARLJOM Sommarljom - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2019 116200 30.11.2018 Bevilget 100000 TROMSØ JAZZFESTIVAL Tromsø Jazzfestival - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2019 400000 30.11.2018 Bevilget 300000 KARLSØYFESTIVALEN Karlsøyfestivalen - 2019 Flere sjangre musikk Troms 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 100000 RANGLEROCK Ranglerock - 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 150000 BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Brahms på 123 - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 75000 OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Oslo Kammermusikkfestival - 2019 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 2350000 30.11.2018 Bevilget 1900000 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen 2019 - 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2019 250000 30.11.2018 Bevilget 100000 Håvard Skutle BrassWind - 2019 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 100000 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Nordland 2019 700000 12.12.2018 Bevilget 400000 FAUSKO SKYSSTASJON AS Fauskivalen - 2019 Flere sjangre musikk Buskerud 2019 180000 30.11.2018 Bevilget 150000 TREVAREFEST Trevarefest - 2019 Populærmusikk Nordland 2019 200000 30.11.2018 Bevilget 100000 VIVID VIVID. a post_rock festival - 2019 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2019 100000 30.11.2018 Bevilget 100000 DEN WEIS-ROSENKRONSKE STIFTELSE Rosendal Kammermusikkfestival - 2019 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2019 600000 30.11.2018 Bevilget 400000 ARRANGEMENT 2.0 AS Stokkøya Festival - 2019 Populærmusikk Trøndelag 2019 150000 30.11.2018 Bevilget 150000 FJÆRA BLUESKLUBB FjordBlues - 2019-21 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 180000 30.11.2018 Bevilget 100000 LIVESTOCK EVENT Livestock - 2019-2023 Flere sjangre musikk Trøndelag 2019 300000 30.11.2018 Bevilget 200000 ELIJAZZEN JAZZFESTIVAL Elijazzen Lofoten Jazzfestival - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 80000 30.11.2018 Bevilget 80000