Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikkfestivaler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden ble 197 søknader behandlet på festivalordningen, hvorav 166 ordinært innsendte og 31 festivalsøknader sendt inn til arrangørordningen i løpet av gjeldende og foregående søknadsrunde. Det er fordelt nærmere 290 millioner i tilskudd og tilsagn for perioden 2018 – 2020.

Statlige tilskudd til musikkfestivaler samles for 2018 under samme ordning i Kulturrådet. Dette bidrar til et styrket grunnlag for behandling av festivalene ut fra et kunst- og kulturfaglig skjønn og med en styrket armlengdes avstand til politisk styring. Grunnlaget for en prioritering av festivalfeltet som helhet er med dette langt sterkere ivaretatt enn tidligere. Søknadsrunden markerer første fordeling etter denne endringen, med tilhørende reviderte retningslinjer og en sum til fordeling som er rundt tre ganger høyere enn tidligere.

Nivåutjevning og forutsigbarhet

Resultatet av endringene og utgangspunktet for prioriteringen, baserer seg på at det etter at alle er samlet på samme ordning og underlagt samme retningslinjer, formål og kriterier, fremkommer store forskjeller i tilskuddsnivå blant ellers sammenlignbare festivaler. Sammen med økt mangfold og høyere tilskuddsnivå, gjør også behovet for forutsigbarhet seg gjeldende i sterkere grad. På dette grunnlaget utgjør nivåutjevning og forutsigbarhet de mest sentrale føringene. I fordelingen av den bevilgede økonomiske avsetningen på 147,7 millioner, har målsetningen vært å oppnå best mulige forutsetninger, både for festivalfeltet som helhet og for publikum over hele landet. Fordelingen må sees som første steg i en tidkrevende prosess, hvor utviklingen vil henge tett sammen med midler til rådighet i årene fremover.

En annen vesentlig endring fra tidligere er at det i prosessen med styrking av helårsarrangørene er gjort innstramminger i praksisen med å gi tilskudd fra arrangørordningen til festivaler av god kvalitet som ikke har nådd opp i prioriteringen på festivalordningen. Dette bidrar til å gi innpass for flere, men medfører samtidig en sterkere konkurranse og dertil strengere prioritering på denne ordningen.

Fordeling

Summen av nevnte endringer medfører at de høyeste tilskuddene på overordnet nivå er trukket noe ned, samtidig som at flere festivaler som utmerker seg i mellom- og lavere sjikt har fått økninger. I tillegg er det gitt et større rom for mindre festivaler av god kvalitet på grunn av nevnte innstramminger.

133 festivaler har fått tilskudd for 2018, hvorav hele 53 har fått flerårige tilsagn for opptil tre år. Det er ikke gitt femårige tilsagn, blant annet grunnet usikkerhet rundt rammen for musikkfestivalordningen i årene fremover. Antall tildelinger ventes å stige noe, da det er satt av rundt to millioner til overføring av festivaler som tidligere har fått arrangørtilskudd.

Festivaler er omfattende prosjekter, som regel med et langt tidsperspektiv. Det vil si at både profesjonalitet og stabilitet over tid gjerne skal til for å etablere festivaler av god kvalitet.

Dette gjenspeiles i at en stor andel av søknadene kommer fra festivaler som både har søkt og fått tilskudd fra ordningen tidligere, og ligger dermed også til grunn for en relativt høy innvilgelsesprosent, men som likevel ikke er helt uten unntak.

På fylkesnivå skiller Akershus seg ut med kun to søknader og ingen tildelinger. Deretter kommer Finnmark som har fått innvilget to av syv søknader, med en innvilgelsesprosent på 29, etterfulgt av Aust-Agder og Oslo, som begge har fått 50 prosent uttelling. Resten av fylkene kan vise til en innvilgelsesprosent fra 57 og oppover, hvor Nordland kan vise til høyeste uttelling, med en tildelingsprosent på 87. Gjennomsnittlig innvilgelsesprosent av behandlede søknader er 67,5.

Sjanger er et flyktig begrep, men i grove trekk er sjangerfordelingen sammenlignbar med tidligere år, med en overvekt av søknader fra populærmusikkfestivaler, tilsvarende rundt 40 prosent av det totale antallet, fulgt av klassisk med 27 prosent, festivaler i flere sjangere og jazz/improvisasjonsmusikk, begge med 19 prosent, og folkemusikk/verdensmusikk med 13 prosent. Innvilgelsesprosenten ligger på henholdsvis 67, 70, 53, 77 og 76.

Barn og unge

De fleste festivaler presenterer noe program og konserter for barn og unge, men hva et slikt program inneholder, praktiseres ulikt. Ofte dreier det seg om at utøverne på scenen er barn og unge, eller unge, lokale innslag, heller enn et program av god kvalitet for barn og unge. Med en slik avveining til grunn, synker andelen av programinnhold for barn og unge drastisk, men opprettholdes samtidig av en del dedikerte programkonsepter eller festivaler som i sin helhet er tilegnet publikumsgruppen. Det vil si at andelen av særlig prioritering til tiltak for barn og unge er relativt lav.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader behandlet: 197

Søknadssum totalt for søknader behandlet i denne runden: 653 417 035

Søknadssum 2018 for søknader behandlet i denne runden: 192 190 767

Antall tildelinger for 2018 inkludert tidligere tilsagn: 133

Antall tilsagn for 2019: 53

Antall tilsagn for 2020: 42

Tildelte midler totalt, inkludert tidligere og fremtidige tilsagn: 285 920 000

Tildelte midler 2018, inkludert tidligere tilsagn og øremerket tilleggsbevilgning på 2 000 000 over statsbudsjettet til videreføring av Barnas verdensdager i regi av Oslo World: 147 440 000

Tilsagn gitt for 2019: 76 135 000

Tilsagn gitt for 2020: 62 345 000

Holdes av til disponering i løpet av 2018: 2 243 180

Totalt til fordeling for 2018: 149 683 180

Liste over hvem som har fått støtte inkl. tildelinger fra 2017 - Sortert etter søker (PDF)

Liste over hvem som har fått støtte inkl. tildelinger fra 2017 - Sortert etter fylke (PDF)

For mer informasjon, se nyhetssaken om - En mer rettferdig fordeling til musikkfestivaler

Søknader som kommer inn til støtteordning for musikkfestivaler blir behandlet av musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27. - 29.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFestivalSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ALTA JENTESMELL Finnmark Slagverkfestival - 2018 Flere sjangre musikk Finnmark 2018 300000 29.11.2017 Avslått 0 PURE CLASSIC MUSIKKFEST Pure Classic Musikkfest - 2018 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2018 300000 29.11.2017 Avslått 0 FORENINGEN MINIPARKEN Miniparken - 2017 Populærmusikk Vest-Agder 2018 60000 6.9.2017 Avslått 0 Andreas Hoem Røysum Motvind - 2017 Flere sjangre musikk Oslo 2018 20000 29.11.2017 Avslått 0 OPERAFORENINGA I TROMSØ Operafestivalen -Opera for alle! - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2018 583000 29.11.2017 Avslått 0 OPERAFORENINGA I TROMSØ Operafestivalen -Opera for alle! - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2019 583000 29.11.2017 Avslått 0 OPERAFORENINGA I TROMSØ Operafestivalen -Opera for alle! - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2020 583000 29.11.2017 Avslått 0 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Oslo Classics - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 400000 29.11.2017 Avslått 0 OSLO GRIEGSELSKAP Oslo Griegfestival - 2018 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 AUDIATUR BOKHANDEL AS Møllefest 2018 (arbeidstittel) - 2018 Populærmusikk Østfold 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 HELPLESS MANAGEMENT Young Harvest / Huseby Harvest - 2018 Populærmusikk Akershus 2018 120000 29.11.2017 Avslått 0 SUB CHURCH SÅ - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 185000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURCOMPAGNIET Rootsfestivalen i Brønnøysund - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2018 250000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURCOMPAGNIET Rootsfestivalen i Brønnøysund - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2019 250000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURCOMPAGNIET Rootsfestivalen i Brønnøysund - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 250000 29.11.2017 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen 2018 - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen 2018 - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2019 100000 29.11.2017 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen 2018 - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2020 100000 29.11.2017 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen 2018 - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2021 100000 29.11.2017 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdalsfestivalen 2018 - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Aust-Agder 2022 100000 29.11.2017 Avslått 0 HES & CO AS Hvalstrandfestivalen - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA EKSTREME VOSS Ekstremsportveko - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 Christoffer Stenhaug Johansen Fagerborgfestspillene - 2018 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2018 50000 29.11.2017 Avslått 0 ROCKSLO ROCKSLOfestivalen - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic Trombone Festival - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 80000 29.11.2017 Avslått 0 ABC2016 AS Osfest - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 250000 29.11.2017 Avslått 0 AUDIOLAND AS Sami Music Week - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Finnmark 2018 120000 29.11.2017 Avslått 0 KIRKENES EVENT & ARTIST AS Grenseløsfestivalen - 2018-2020 Populærmusikk Finnmark 2018 240000 29.11.2017 Avslått 0 KIRKENES EVENT & ARTIST AS Grenseløsfestivalen - 2018-2020 Populærmusikk Finnmark 2019 240000 29.11.2017 Avslått 0 KIRKENES EVENT & ARTIST AS Grenseløsfestivalen - 2018-2020 Populærmusikk Finnmark 2020 240000 29.11.2017 Avslått 0 KIRKENES EVENT & ARTIST AS Grenseløsfestivalen - 2018-2020 Populærmusikk Finnmark 2021 240000 29.11.2017 Avslått 0 CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den nordiske filmmusikkfestivalen - 2017-2018 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 500000 29.11.2017 Avslått 0 Geir Gjelstad Viser ved Kanalen - 2018 Populærmusikk Telemark 2018 150000 29.11.2017 Avslått 0 Roy Bjørnstøl Setr - 2018 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2018 150000 29.11.2017 Avslått 0 Roald Leivestad Pubs and Grand Pianos - 2018 Klassisk/kunstmusikk Sogn og Fjordane 2018 500000 29.11.2017 Avslått 0 NORWEGIAN WOOD COMPANY AS Norwegian Wood - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 500000 29.11.2017 Avslått 0 AUST-AGDER MUSIKKRÅD Ung klassisk - 2018 Klassisk/kunstmusikk Aust-Agder 2018 110000 29.11.2017 Avslått 0 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hordaland 2018 150000 29.11.2017 Avslått 0 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hordaland 2019 150000 29.11.2017 Avslått 0 BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER Bergen Internasjonale Musikkfestival - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hordaland 2020 150000 29.11.2017 Avslått 0 DOVREJUL Dovrejul - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 BLOMSTERKRAFT AS Piknik i Parken - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 500000 29.11.2017 Avslått 0 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 250000 29.11.2017 Avslått 0 UNG NORDISK MUSIKK NORGE Ung Nordisk Musikk Festival - 2018 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 250000 29.11.2017 Avslått 0 FOREININGA TROLLROCK Trollrock - 2018 Populærmusikk Oppland 2018 250000 29.11.2017 Avslått 0 FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS Midnattsrock - 2018-2022 Populærmusikk Finnmark 2018 400000 29.11.2017 Avslått 0 FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS Midnattsrock - 2018-2022 Populærmusikk Finnmark 2019 400000 29.11.2017 Avslått 0 FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS Midnattsrock - 2018-2022 Populærmusikk Finnmark 2020 400000 29.11.2017 Avslått 0 FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS Midnattsrock - 2018-2022 Populærmusikk Finnmark 2021 400000 29.11.2017 Avslått 0 FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS Midnattsrock - 2018-2022 Populærmusikk Finnmark 2022 400000 29.11.2017 Avslått 0 NESSET MUSIKKFEST Nesset Musikkfest - 2018 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 RÅDE KOMMUNE Råde Parkfestival- Smaken av Råde - 2017-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2018 150000 29.11.2017 Avslått 0 RÅDE KOMMUNE Råde Parkfestival- Smaken av Råde - 2017-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2019 150000 29.11.2017 Avslått 0 RÅDE KOMMUNE Råde Parkfestival- Smaken av Råde - 2017-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2020 150000 29.11.2017 Avslått 0 KONSERTFOREININGA SOMMARLJOM Sommarljom - 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 230000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA MÅLROCK Målrock - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA MÅLROCK Målrock - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 200000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA MÅLROCK Målrock - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 200000 29.11.2017 Avslått 0 SOMMERØYA AS Sommerøya - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 195000 29.11.2017 Avslått 0 SUND FOLKEHØGSKOLE Sundfestival - 2018 Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 HEME DINE Heme dine - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hedmark 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 Adrian Børtveit Tvedten Utyske Musikkfestival - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 85000 29.11.2017 Avslått 0 FARTEIN VALEN-STIFTELSEN Fartein Valen-festivalen - 2020 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2020 400000 29.11.2017 Avslått 0 BAKKEN Bakkefestivalen - 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 SØRØYROCKEN Sørøyrocken - 2018 Flere sjangre musikk Finnmark 2018 150000 29.11.2017 Avslått 0 JÆRDAGEN/JÆRNÅTTÅ Jærnåttå - 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 450000 29.11.2017 Avslått 0 FESTIVAL Ø Festival Ø - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 3600000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 4000000 29.11.2017 Bevilget 3400000 STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 4200000 29.11.2017 Avslått 0 ARONNESROCKEN Aronnesrocken - 2018 Populærmusikk Finnmark 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 150000 KLASSISKE TONER Mozartfestivalen - 2018 Klassisk/kunstmusikk Østfold 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 250000 SUNNMØRE KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Sunnmøre kammermusikkfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 200000 SUNNMØRE KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Sunnmøre kammermusikkfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2019 300000 29.11.2017 Avslått 0 SUNNMØRE KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Sunnmøre kammermusikkfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2020 300000 29.11.2017 Avslått 0 Jim Ove Marthinussen Trænafestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 325000 29.11.2017 Bevilget 325000 Jim Ove Marthinussen Trænafestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2019 330000 29.11.2017 Bevilget 325000 Jim Ove Marthinussen Trænafestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2020 335000 29.11.2017 Bevilget 325000 Jim Ove Marthinussen Trænafestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2021 340000 29.11.2017 Avslått 0 Jim Ove Marthinussen Trænafestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2022 345000 29.11.2017 Avslått 0 RAUMAROCK RaumaRock - 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 500000 29.11.2017 Bevilget 200000 RAUMAROCK RaumaRock - 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 500000 29.11.2017 Avslått 0 RAUMAROCK RaumaRock - 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 600000 29.11.2017 Avslått 0 VISE- & LYRIKKFESTIVALEN HAUGESUND AS Vise & lyrikkfestivalen - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Rogaland 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 100000 VISE- & LYRIKKFESTIVALEN HAUGESUND AS Vise & lyrikkfestivalen - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Rogaland 2019 150000 29.11.2017 Avslått 0 VISE- & LYRIKKFESTIVALEN HAUGESUND AS Vise & lyrikkfestivalen - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Rogaland 2020 150000 29.11.2017 Avslått 0 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzfestival - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2018 138000 29.11.2017 Bevilget 100000 KARMØYGEDDON Karmøygeddon Metal Festival - 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 250000 STIFTELSEN OSLO JAZZFESTIVAL Stiftelsen Oslo Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 3100000 29.11.2017 Bevilget 1900000 STIFTELSEN OSLO JAZZFESTIVAL Stiftelsen Oslo Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 3650000 29.11.2017 Bevilget 2000000 STIFTELSEN OSLO JAZZFESTIVAL Stiftelsen Oslo Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 4000000 29.11.2017 Bevilget 2100000 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oppland 2018 220000 29.11.2017 Bevilget 220000 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oppland 2019 250000 29.11.2017 Bevilget 250000 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oppland 2020 300000 29.11.2017 Avslått 0 NIDAROS BLUES Nidaros Blues - 2018-2020 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 500000 29.11.2017 Bevilget 400000 NIDAROS BLUES Nidaros Blues - 2018-2020 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2019 600000 29.11.2017 Bevilget 400000 NIDAROS BLUES Nidaros Blues - 2018-2020 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2020 500000 29.11.2017 Bevilget 400000 HAUGESUNDS HØVLERI & TRÆLASTFORRETNING AS Haugaland Prog & Rock festivalen - 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 100000 STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST Bergenfest - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 1000000 29.11.2017 Bevilget 700000 STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN Telemarkfestivalen - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Telemark 2018 1000000 29.11.2017 Bevilget 1000000 STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN Telemarkfestivalen - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Telemark 2019 1000000 29.11.2017 Bevilget 1000000 STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN Telemarkfestivalen - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Telemark 2020 1000000 29.11.2017 Bevilget 1000000 VOLUMFESTIVALEN Volumfestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 200000 VOLUMFESTIVALEN Volumfestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2019 300000 29.11.2017 Bevilget 225000 VOLUMFESTIVALEN Volumfestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2020 300000 29.11.2017 Bevilget 250000 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Bukta - Tromsø Open Air Festival - 2018-2020 Populærmusikk Troms 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Bukta - Tromsø Open Air Festival - 2018-2020 Populærmusikk Troms 2019 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Bukta - Tromsø Open Air Festival - 2018-2020 Populærmusikk Troms 2020 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 KIRSTEN FLAGSTAD FESTIVAL - KLASSISK HEDMARKEN Kirsten Flagstad Festival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 250000 KIRSTEN FLAGSTAD FESTIVAL - KLASSISK HEDMARKEN Kirsten Flagstad Festival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2019 300000 29.11.2017 Bevilget 275000 KIRSTEN FLAGSTAD FESTIVAL - KLASSISK HEDMARKEN Kirsten Flagstad Festival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2020 350000 29.11.2017 Bevilget 300000 STIFTINGA HARDINGTONAR Hardingtonar - 2018 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 100000 FORENINGEN GRANITTROCK Granittrock 2018 - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 325000 29.11.2017 Bevilget 250000 FORENINGEN GRANITTROCK Granittrock 2018 - 2018 Populærmusikk Oslo 2019 0 29.11.2017 Bevilget 275000 FORENINGEN GRANITTROCK Granittrock 2018 - 2018 Populærmusikk Oslo 2020 0 29.11.2017 Bevilget 300000 STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL Kongsberg Jazzfestival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2018 4000000 29.11.2017 Bevilget 2400000 STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL Kongsberg Jazzfestival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2019 4100000 29.11.2017 Bevilget 2600000 STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL Kongsberg Jazzfestival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2020 4200000 29.11.2017 Bevilget 2800000 STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL Kongsberg Jazzfestival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2021 4300000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL Kongsberg Jazzfestival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2022 4400000 29.11.2017 Avslått 0 STAVANGER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Stavanger Kammermusikkfestival - 2018 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2018 1950000 29.11.2017 Bevilget 1850000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 200000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 200000 29.11.2017 Bevilget 200000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 200000 29.11.2017 Bevilget 200000 STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKE Nordland Musikkfestuke - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2018 4300000 29.11.2017 Bevilget 3000000 STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKE Nordland Musikkfestuke - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2019 4400000 29.11.2017 Bevilget 3100000 STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKE Nordland Musikkfestuke - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 4500000 29.11.2017 Bevilget 3200000 FESTSPILLENE I ELVERUM Festspillene i Elverum - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2018 3000000 29.11.2017 Bevilget 2600000 FESTSPILLENE I ELVERUM Festspillene i Elverum - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2019 3200000 29.11.2017 Bevilget 2600000 FESTSPILLENE I ELVERUM Festspillene i Elverum - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2020 3400000 29.11.2017 Bevilget 2600000 FESTSPILLENE I ELVERUM Festspillene i Elverum - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2021 3600000 29.11.2017 Avslått 0 FESTSPILLENE I ELVERUM Festspillene i Elverum - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2022 3800000 29.11.2017 Avslått 0 KULTURAVDELINGA Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2018 2000000 29.11.2017 Bevilget 1200000 KULTURAVDELINGA Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2019 2400000 29.11.2017 Bevilget 1200000 KULTURAVDELINGA Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2020 2600000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN TRONDHEIM JAZZFESTIVAL Trondheim Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 1200000 29.11.2017 Bevilget 1200000 STIFTELSEN TRONDHEIM JAZZFESTIVAL Trondheim Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2019 1300000 29.11.2017 Bevilget 1300000 STIFTELSEN TRONDHEIM JAZZFESTIVAL Trondheim Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2020 1400000 29.11.2017 Bevilget 1400000 STIFTELSEN TRONDHEIM JAZZFESTIVAL Trondheim Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2021 1500000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN TRONDHEIM JAZZFESTIVAL Trondheim Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2022 1600000 29.11.2017 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2018 2300000 29.11.2017 Bevilget 1760000 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2019 2350000 29.11.2017 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2020 2400000 29.11.2017 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2021 2450000 29.11.2017 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2022 2500000 29.11.2017 Avslått 0 BLÅFROSTFESTIVALEN Blåfrostfestivalen - 2018 Populærmusikk Nordland 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 100000 EGERSUND VISEFESTIVAL Egersund Visefestival - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Rogaland 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 250000 OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Oslo Kammermusikkfestival - 2018 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 2200000 29.11.2017 Bevilget 1950000 KJETIL HAUGBRO Geiteberg Folk Festival - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Østfold 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 80000 LARVIK BAROKK Larvik barokk - 2018 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2018 600000 29.11.2017 Bevilget 200000 NATTJAZZ Nattjazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 3000000 29.11.2017 Bevilget 2000000 NATTJAZZ Nattjazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 3500000 29.11.2017 Bevilget 2200000 NATTJAZZ Nattjazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 4000000 29.11.2017 Bevilget 2400000 NATTJAZZ Nattjazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2021 4500000 29.11.2017 Avslått 0 NATTJAZZ Nattjazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2022 5000000 29.11.2017 Avslått 0 STEINKJERFESTIVALEN AS Steinkjerfestivalen Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2018 1000000 29.11.2017 Bevilget 450000 STEINKJERFESTIVALEN AS Steinkjerfestivalen Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2019 1500000 29.11.2017 Bevilget 500000 STEINKJERFESTIVALEN AS Steinkjerfestivalen Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2020 2000000 29.11.2017 Bevilget 550000 BARNEFESTIVALEN AS Miniøya - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 1000000 29.11.2017 Bevilget 500000 INFERNO METAL FESTIVAL Inferno Metal Festival - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 450000 29.11.2017 Bevilget 350000 NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN ILIOS-festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2018 450000 29.11.2017 Bevilget 450000 NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN ILIOS-festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2019 550000 29.11.2017 Bevilget 500000 NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN ILIOS-festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2020 650000 29.11.2017 Bevilget 550000 KALOTTSPEL Kalottspel - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Troms 2018 500000 29.11.2017 Bevilget 450000 TONS OF ROCK FESTIVAL AS Tons of Rock Festival - 2018-2019 Populærmusikk Oslo 2018 750000 29.11.2017 Bevilget 400000 TONS OF ROCK FESTIVAL AS Tons of Rock Festival - 2018-2019 Populærmusikk Oslo 2019 750000 29.11.2017 Bevilget 450000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Varangerfestivalen - 2018-2023 Flere sjangre musikk Finnmark 2018 1800000 29.11.2017 Bevilget 1100000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Varangerfestivalen - 2018-2023 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 1800000 29.11.2017 Bevilget 1200000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Varangerfestivalen - 2018-2023 Flere sjangre musikk Finnmark 2020 1850000 29.11.2017 Bevilget 1200000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Varangerfestivalen - 2018-2023 Flere sjangre musikk Finnmark 2021 1850000 29.11.2017 Avslått 0 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Varangerfestivalen - 2018-2023 Flere sjangre musikk Finnmark 2022 1850000 29.11.2017 Avslått 0 HORTEN KAMMERMUSIKKFEST Horten kammermusikkfest - 2018 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 100000 STIFTINGA UTKANT Utkant´18 - 2018 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2018 350000 29.11.2017 Bevilget 350000 JOHAN HALVORSEN MUSIKKFEST SA Johan Halvorsen Musikkfest - 2018-2019 Klassisk/kunstmusikk Buskerud 2018 400000 29.11.2017 Bevilget 250000 JOHAN HALVORSEN MUSIKKFEST SA Johan Halvorsen Musikkfest - 2018-2019 Klassisk/kunstmusikk Buskerud 2019 500000 29.11.2017 Bevilget 250000 BLUES IN HELL Blues in Hell - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nord-Trøndelag 2018 500000 29.11.2017 Bevilget 500000 NORDSJØFESTIVALEN I FARSUND Nordsjøfestivalen i Farsund - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Vest-Agder 2018 600000 29.11.2017 Bevilget 500000 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Nordland 2018 700000 29.11.2017 Bevilget 400000 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Nordland 2019 700000 29.11.2017 Avslått 0 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Nordland 2020 700000 29.11.2017 Avslått 0 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Nordland 2021 700000 29.11.2017 Avslått 0 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Nordland 2022 700000 29.11.2017 Avslått 0 Ingar Guttormsen Vinterjazzfestivalen - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Østfold 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 80000 BIKE INVEST AS Mablisfestivalen - 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 150000 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Gloppen Musikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Sogn og Fjordane 2018 400000 29.11.2017 Bevilget 400000 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Gloppen Musikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Sogn og Fjordane 2019 450000 29.11.2017 Bevilget 425000 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Gloppen Musikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Sogn og Fjordane 2020 450000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN BYLARM by:Larm festivalen - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 1500000 29.11.2017 Bevilget 950000 FJELLPARKFESTIVALEN Fjellparkfestivalen - 2018 Populærmusikk Vest-Agder 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 250000 NØDUTGANG/KLUBB NØDUTGANG Nødutgangfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 150000 DØLAJAZZ - LILLEHAMMER JAZZFESTIVAL Dølajazz - Lillehammer Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2018 500000 29.11.2017 Bevilget 350000 DØLAJAZZ - LILLEHAMMER JAZZFESTIVAL Dølajazz - Lillehammer Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2019 500000 29.11.2017 Bevilget 375000 DØLAJAZZ - LILLEHAMMER JAZZFESTIVAL Dølajazz - Lillehammer Jazzfestival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2020 500000 29.11.2017 Bevilget 400000 FRES FESTIVAL Fres Festival - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 150000 ALL EARS FESTIVAL FOR IMPROVISED MUSIC allEars festival for improvisert musikk - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 250000 29.11.2017 Bevilget 200000 TRANSFORM Transform-festivalen - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Sør-Trøndelag 2018 900000 29.11.2017 Bevilget 500000 NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS Norsjø kammermusikkfest - 2018 Klassisk/kunstmusikk Telemark 2018 350000 29.11.2017 Bevilget 100000 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førde Internasjonale Folkemusikkfestival - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Sogn og Fjordane 2018 6828000 29.11.2017 Bevilget 6300000 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førde Internasjonale Folkemusikkfestival - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Sogn og Fjordane 2019 6979000 29.11.2017 Bevilget 6300000 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førde Internasjonale Folkemusikkfestival - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Sogn og Fjordane 2020 7133000 29.11.2017 Bevilget 6300000 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førde Internasjonale Folkemusikkfestival - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Sogn og Fjordane 2021 7290000 29.11.2017 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førde Internasjonale Folkemusikkfestival - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Sogn og Fjordane 2022 7450000 29.11.2017 Avslått 0 SKÅTØY KAFÉ AS Skåtøyfestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 80000 SKÅTØY KAFÉ AS Skåtøyfestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2019 200000 29.11.2017 Avslått 0 SKÅTØY KAFÉ AS Skåtøyfestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2020 200000 29.11.2017 Avslått 0 SKÅTØY KAFÉ AS Skåtøyfestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2021 200000 29.11.2017 Avslått 0 SKÅTØY KAFÉ AS Skåtøyfestivalen - 2018-2022 Populærmusikk Oslo 2022 200000 29.11.2017 Avslått 0 FJÆRA BLUESKLUBB FjordBlues - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2018 170000 29.11.2017 Bevilget 100000 FJÆRA BLUESKLUBB FjordBlues - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 185000 29.11.2017 Avslått 0 FJÆRA BLUESKLUBB FjordBlues - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 200000 29.11.2017 Avslått 0 LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Nordland 2018 1300000 29.11.2017 Bevilget 1150000 LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Nordland 2019 1400000 29.11.2017 Bevilget 1250000 LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Nordland 2020 1500000 29.11.2017 Bevilget 1300000 STIFTINGA BALEJAZZ Balejazz - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Sogn og Fjordane 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 200000 STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF Stiftinga Norsk Countrytreff - 2018-2022 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2018 1850000 29.11.2017 Bevilget 1430000 STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF Stiftinga Norsk Countrytreff - 2018-2022 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 1880000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF Stiftinga Norsk Countrytreff - 2018-2022 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 1910000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF Stiftinga Norsk Countrytreff - 2018-2022 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2021 1940000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF Stiftinga Norsk Countrytreff - 2018-2022 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2022 1970000 29.11.2017 Avslått 0 OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM Olavsfestdagene i Trondheim - 2018-2022 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 11500000 29.11.2017 Bevilget 9600000 OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM Olavsfestdagene i Trondheim - 2018-2022 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2019 12100000 29.11.2017 Bevilget 9800000 OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM Olavsfestdagene i Trondheim - 2018-2022 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2020 12700000 29.11.2017 Bevilget 10000000 OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM Olavsfestdagene i Trondheim - 2018-2022 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2021 13300000 29.11.2017 Avslått 0 OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM Olavsfestdagene i Trondheim - 2018-2022 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2022 14000000 29.11.2017 Avslått 0 ÅLESUND KAMMERMUSIKKFESTIVAL Ålesund Kammermusikkfestival 2018 - 2018 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 100000 BOREALIS Borealis - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2019 1400000 29.11.2017 Bevilget 1400000 BOREALIS Borealis - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2020 1500000 29.11.2017 Bevilget 1500000 BOREALIS Borealis - 2019-2021 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2021 1500000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Molde International Jazz Festival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 6753117 14.12.2017 Bevilget 6700000 STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Molde International Jazz Festival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 6753117 14.12.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Molde International Jazz Festival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2020 7353117 14.12.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Molde International Jazz Festival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 6753117 14.12.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Molde International Jazz Festival - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2022 6753117 14.12.2017 Avslått 0 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Barokkfest - 2019 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2018 450000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Barokkfest - 2019 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2019 650000 29.11.2017 Bevilget 650000 INDERØY JAZZFORUM Soddjazz - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nord-Trøndelag 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 250000 FORENINGA KULTURSLOTTET Kråkeslottfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 60000 29.11.2017 Bevilget 60000 OSAFESTIVALEN Osafestivalen - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hordaland 2018 450000 29.11.2017 Bevilget 400000 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Egil Hovland-festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Østfold 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 200000 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Egil Hovland-festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Østfold 2019 350000 29.11.2017 Avslått 0 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Egil Hovland-festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Østfold 2020 350000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden - 2018 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2018 1200000 29.11.2017 Bevilget 850000 STIFTELSEN ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL Ultima Oslo Contemporary Music Festival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 5673792 29.11.2017 Bevilget 5350000 STIFTELSEN ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL Ultima Oslo Contemporary Music Festival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 5957482 29.11.2017 Bevilget 5400000 STIFTELSEN ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL Ultima Oslo Contemporary Music Festival - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 6255356 29.11.2017 Bevilget 5450000 BERGEN METAL FEST Beyond the gates - Bergen Metal Fest - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 260000 29.11.2017 Bevilget 250000 BERGEN METAL FEST Beyond the gates - Bergen Metal Fest - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 300000 29.11.2017 Bevilget 275000 BERGEN METAL FEST Beyond the gates - Bergen Metal Fest - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 340000 29.11.2017 Bevilget 300000 VOSSA JAZZ Vossa Jazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 2200000 29.11.2017 Bevilget 350000 VOSSA JAZZ Vossa Jazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2019 2300000 29.11.2017 Bevilget 1650000 VOSSA JAZZ Vossa Jazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 2300000 29.11.2017 Bevilget 1800000 VOSSA JAZZ Vossa Jazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2021 2500000 29.11.2017 Avslått 0 VOSSA JAZZ Vossa Jazz - 2018-2022 Flere sjangre musikk Hordaland 2022 2500000 29.11.2017 Avslått 0 LIVESTOCK EVENT Livestock - 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 200000 STAVANGER JAZZFORUM Maijazz - Stavanger - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2018 2000000 29.11.2017 Bevilget 1600000 STAVANGER JAZZFORUM Maijazz - Stavanger - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 2000000 29.11.2017 Bevilget 1650000 STAVANGER JAZZFORUM Maijazz - Stavanger - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2020 2000000 29.11.2017 Bevilget 1800000 BODØ JAZZ OPEN Bodø Jazz Open - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 500000 29.11.2017 Bevilget 300000 BODØ JAZZ OPEN Bodø Jazz Open - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 500000 29.11.2017 Bevilget 350000 BODØ JAZZ OPEN Bodø Jazz Open - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 500000 29.11.2017 Bevilget 400000 KARLSØYFESTIVALEN Karlsøyfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 100000 PODIUMFESTIVALEN I HAUGESUNDSREGIONEN PODIUMfestivalen i Haugesund - 2018 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2018 130000 29.11.2017 Bevilget 100000 MANDALJAZZ Mandaljazz - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 150000 MANDALJAZZ Mandaljazz - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 150000 29.11.2017 Avslått 0 MANDALJAZZ Mandaljazz - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2020 150000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVAL Stiftelsen Notodden Blues Festival - 2018-2022 Populærmusikk Telemark 2018 2790000 29.11.2017 Bevilget 2600000 STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVAL Stiftelsen Notodden Blues Festival - 2018-2022 Populærmusikk Telemark 2019 2929200 29.11.2017 Bevilget 2600000 STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVAL Stiftelsen Notodden Blues Festival - 2018-2022 Populærmusikk Telemark 2020 3075600 29.11.2017 Bevilget 2600000 STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVAL Stiftelsen Notodden Blues Festival - 2018-2022 Populærmusikk Telemark 2021 3229200 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVAL Stiftelsen Notodden Blues Festival - 2018-2022 Populærmusikk Telemark 2022 3391200 29.11.2017 Avslått 0 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Malakoff Rockfestival - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2018 600000 29.11.2017 Bevilget 300000 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Malakoff Rockfestival - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2019 600000 29.11.2017 Avslått 0 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Malakoff Rockfestival - 2018-2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 600000 29.11.2017 Avslått 0 NØISOMBAROKK AS Oslo Early - 2018 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 250000 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2018 800000 29.11.2017 Bevilget 800000 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 850000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2020 900000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2021 900000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2018-2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2022 900000 29.11.2017 Avslått 0 FESTIVAL OF MUSIC FOR WINDS & PERCUSSION Kammerfest i Østfold - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 150000 FESTIVAL OF MUSIC FOR WINDS & PERCUSSION Kammerfest i Østfold - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2019 400000 29.11.2017 Avslått 0 FESTIVAL OF MUSIC FOR WINDS & PERCUSSION Kammerfest i Østfold - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2020 500000 29.11.2017 Avslått 0 PSTEREO AS Pstereo - 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 700000 29.11.2017 Bevilget 600000 PSTEREO AS Pstereo - 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2019 750000 29.11.2017 Bevilget 650000 PSTEREO AS Pstereo - 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2020 800000 29.11.2017 Bevilget 700000 ANJAZZ HAMAR JAZZFESTIVAL AnJazz - Hamar Jazzfestival - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2018 650000 29.11.2017 Bevilget 250000 VINJEROCK AS Vinjerock - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oppland 2018 400000 29.11.2017 Bevilget 300000 VINJEROCK AS Vinjerock - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oppland 2019 400000 29.11.2017 Bevilget 300000 VINJEROCK AS Vinjerock - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oppland 2020 400000 29.11.2017 Bevilget 300000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månefestivalen - 2018 Populærmusikk Østfold 2018 800000 29.11.2017 Bevilget 300000 HARDANGER MUSIKKFEST Hardanger Musikkfest - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 600000 29.11.2017 Bevilget 600000 FOLKEMUSIKKDAGANE I ÅL Folkemusikkveka - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Buskerud 2018 1000000 29.11.2017 Bevilget 800000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Jørn Hilme-stemnet - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oppland 2018 1400000 29.11.2017 Bevilget 1000000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Jørn Hilme-stemnet - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oppland 2019 1400000 29.11.2017 Bevilget 1050000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Jørn Hilme-stemnet - 2018-2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oppland 2020 1500000 29.11.2017 Bevilget 1100000 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Smeltedigelen Musikkfestival - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Smeltedigelen Musikkfestival - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2019 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Smeltedigelen Musikkfestival - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2020 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 HEMNES JAZZFORUM Hemnesjazz - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 250000 HEMNES JAZZFORUM Hemnesjazz - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2019 275000 29.11.2017 Bevilget 275000 HEMNES JAZZFORUM Hemnesjazz - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza Festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2018 350000 29.11.2017 Bevilget 200000 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza Festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2019 350000 29.11.2017 Avslått 0 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza Festivalen - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2020 350000 29.11.2017 Avslått 0 NY MUSIKK Only Connect - festival of sound - 2018 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 450000 29.11.2017 Bevilget 400000 RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS Riddu Riddu Festivála - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Troms 2018 3250000 29.11.2017 Bevilget 2500000 RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS Riddu Riddu Festivála - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Troms 2019 3350000 29.11.2017 Bevilget 2675000 RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS Riddu Riddu Festivála - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Troms 2020 3450000 29.11.2017 Bevilget 2750000 RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS Riddu Riddu Festivála - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Troms 2021 3550000 29.11.2017 Avslått 0 RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS Riddu Riddu Festivála - 2018-2022 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Troms 2022 3660000 29.11.2017 Avslått 0 FESTSPILLENE I BERGEN Festspillene i Bergen - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 21680000 29.11.2017 Bevilget 19550000 CECILIE GISKEMO Oslo Afro Arts Festival - 2018 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oslo 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 100000 STIFTELSEN MELA Melafestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2018 8850000 14.12.2017 Bevilget 7000000 STIFTELSEN MELA Melafestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2019 9000000 14.12.2017 Avslått 0 STIFTELSEN MELA Melafestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 10500000 14.12.2017 Avslått 0 FORENINGEN MÅKESKRIK Måkeskrik - 2018 Populærmusikk Østfold 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 250000 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2018 7157 29.11.2017 Bevilget 6800000 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2019 7371 29.11.2017 Bevilget 6800000 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 7593 29.11.2017 Avslått 0 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerfestspillene - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Buskerud 2018 1000000 29.11.2017 Bevilget 550000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerfestspillene - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Buskerud 2019 1100000 29.11.2017 Bevilget 600000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerfestspillene - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Buskerud 2020 1200000 29.11.2017 Avslått 0 DEN WEIS-ROSENKRONSKE STIFTELSE Rosendal Kammermusikkfestival - 2018 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST Risør Kammermusikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2018 2100000 29.11.2017 Bevilget 1800000 STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST Risør Kammermusikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2019 2170000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST Risør Kammermusikkfest - 2018-2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 2230000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN SILDAJAZZEN Sildajazz Haugesund Int Jazz Festival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2018 700000 29.11.2017 Bevilget 600000 STIFTELSEN SILDAJAZZEN Sildajazz Haugesund Int Jazz Festival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 800000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN SILDAJAZZEN Sildajazz Haugesund Int Jazz Festival - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2020 900000 29.11.2017 Avslått 0 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga - 2018-2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 200000 29.11.2017 Bevilget 80000 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga - 2018-2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 250000 29.11.2017 Avslått 0 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga - 2018-2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 300000 29.11.2017 Avslått 0 CANAL STREET AS Canal Street - 2017-2020 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2018 600000 29.11.2017 Bevilget 350000 CANAL STREET AS Canal Street - 2017-2020 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2019 650000 29.11.2017 Avslått 0 CANAL STREET AS Canal Street - 2017-2020 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2020 700000 29.11.2017 Avslått 0 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Trondheim kammermusikkfestival - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2018 3400000 29.11.2017 Bevilget 1950000 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Trondheim kammermusikkfestival - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2019 3485000 29.11.2017 Bevilget 1950000 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Trondheim kammermusikkfestival - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2020 3572125 29.11.2017 Bevilget 2000000 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Trondheim kammermusikkfestival - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2021 3661428 29.11.2017 Avslått 0 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Trondheim kammermusikkfestival - 2018-2022 Klassisk/kunstmusikk Sør-Trøndelag 2022 3752964 29.11.2017 Avslått 0 ANDØY KOMMUNE Rock Mot Rus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 100000 ANDØY KOMMUNE Rock Mot Rus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2019 180000 29.11.2017 Bevilget 110000 ANDØY KOMMUNE Rock Mot Rus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 216000 29.11.2017 Bevilget 120000 KONSERTFORENINGA Blow Out! - festival - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 250000 29.11.2017 Bevilget 150000 VINTERFESTUKA STIFTELSE Vinterfestuka i Narvik - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2018 900000 29.11.2017 Bevilget 550000 VINTERFESTUKA STIFTELSE Vinterfestuka i Narvik - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2019 900000 29.11.2017 Bevilget 575000 VINTERFESTUKA STIFTELSE Vinterfestuka i Narvik - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 900000 29.11.2017 Bevilget 600000 STIFTELSEN SKJÆRGÅRDSGOSPEL Skjærgårds Music and Mission Festival - 2018-2020 Populærmusikk Telemark 2018 450000 29.11.2017 Bevilget 350000 STIFTELSEN SKJÆRGÅRDSGOSPEL Skjærgårds Music and Mission Festival - 2018-2020 Populærmusikk Telemark 2019 450000 29.11.2017 Bevilget 375000 STIFTELSEN SKJÆRGÅRDSGOSPEL Skjærgårds Music and Mission Festival - 2018-2020 Populærmusikk Telemark 2020 450000 29.11.2017 Bevilget 400000 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - 2018-2022 Flere sjangre musikk Troms 2018 14137648 14.12.2017 Bevilget 13050000 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - 2018-2022 Flere sjangre musikk Troms 2019 14420400 14.12.2017 Avslått 0 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - 2018-2022 Flere sjangre musikk Troms 2020 14708808 14.12.2017 Avslått 0 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - 2018-2022 Flere sjangre musikk Troms 2021 15002984 14.12.2017 Avslått 0 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - 2018-2022 Flere sjangre musikk Troms 2022 15303043 14.12.2017 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2018 800000 29.11.2017 Bevilget 750000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2019 1000000 29.11.2017 Bevilget 775000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2020 1200000 29.11.2017 Bevilget 800000 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Nordlysfestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Troms 2018 1300000 29.11.2017 Avslått 0 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Nordlysfestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Troms 2019 1350000 29.11.2017 Bevilget 1200000 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Nordlysfestivalen - 2018-2020 Flere sjangre musikk Troms 2020 1400000 29.11.2017 Avslått 0 YME DRIFT AS MIDGARDSBLOT - 2018-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2018 600000 29.11.2017 Bevilget 350000 YME DRIFT AS MIDGARDSBLOT - 2018-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2019 600000 29.11.2017 Bevilget 375000 YME DRIFT AS MIDGARDSBLOT - 2018-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2020 600000 29.11.2017 Bevilget 400000 YME DRIFT AS MIDGARDSBLOT - 2018-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2021 600000 29.11.2017 Avslått 0 YME DRIFT AS MIDGARDSBLOT - 2018-2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 600000 29.11.2017 Avslått 0 TROMSØ JAZZFESTIVAL Tromsø Jazzfestival - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2018 400000 29.11.2017 Bevilget 300000 DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL Drammen Sacred Music Festival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2017 200000 29.11.2017 Avslått 0 DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL Drammen Sacred Music Festival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2018 220000 29.11.2017 Bevilget 200000 DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL Drammen Sacred Music Festival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2019 250000 29.11.2017 Avslått 0 AUST-AGDER MUSIKKRÅD Ung klassisk - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2018 50000 29.11.2017 Bevilget 40000 TRONDHEIM CALLING Trondheim Calling Festival - 2018-2019 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 400000 29.11.2017 Bevilget 300000 TRONDHEIM CALLING Trondheim Calling Festival - 2018-2019 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2019 400000 29.11.2017 Avslått 0 JUBA JUBA AS Juba Juba - 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 400000 6.9.2017 Bevilget 150000 Andreas Hoem Røysum Motvind 2018 - Juli 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 80000 29.11.2017 Avslått 0 BRÜGGERFESTIVALEN AS Brüggerfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 120000 29.11.2017 Avslått 0 CECILIE GISKEMO Oslo Afro Arts Festival 2018 Verdensmusikk Oslo 2018 250000 29.11.2017 Avslått 0 CON THORSEN Operafest Røykenvik - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2017 550000 29.11.2017 Avslått 0 ELIJAZZEN JAZZFESTIVAL Elijazzen - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 80000 29.11.2017 Avslått 0 HAPPENING AS Lørdagsgodtfestival på Cafe Mono - Vår 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 120000 29.11.2017 Avslått 0 HØGSKOLEN I INNLANDET - LILLEHAMMER Våryr-festivalen - 2018 Populærmusikk Hedmark 2018 300000 29.11.2017 Avslått 0 IFJORD AS iFjord - 2018 Populærmusikk Nordland 2017 100000 29.11.2017 Avslått 0 IFJORD AS iFjord - 2018 Populærmusikk Nordland 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 IFJORD AS iFjord - 2018 Populærmusikk Nordland 2019 100000 29.11.2017 Avslått 0 IMPROBASEN Kids in Jazz 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 JON OLAV KRINGELAND Sonic Transmissions - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2017 200000 29.11.2017 Avslått 0 JON OLAV KRINGELAND Sonic Transmissions - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 300000 29.11.2017 Avslått 0 JON OLAV KRINGELAND Sonic Transmissions - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2019 500000 29.11.2017 Avslått 0 KONSERTDRIFT DRAMMEN AS Elvefestivalen 2018 Populærmusikk Buskerud 2018 300000 29.11.2017 Avslått 0 KONSERTFORENINGA Femme Brutal Festival 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 120000 29.11.2017 Avslått 0 Mikal Andre Johansen KILL THE SILENCE - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 70000 29.11.2017 Avslått 0 MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen Multiversal/Edge of Wrong/Vandaler - januar 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2017 130000 29.11.2017 Avslått 0 NORWAY ROCK LIVE Norway Rock Live - 2018 Populærmusikk Vest-Agder 2018 200000 29.11.2017 Avslått 0 OSLOFJORD BRASS Oslo Brassfestival 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 50000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KON-TIKI KAMMERMUSIKKFESTIVAL Kon-Tiki Kammermusikkfestival - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2017 50000 29.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN KON-TIKI KAMMERMUSIKKFESTIVAL Kon-Tiki Kammermusikkfestival - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 100000 29.11.2017 Avslått 0 THE BRIDGE Norsk-Afrikansk Kulturfestival 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 325000 29.11.2017 Avslått 0 Thomas Ryjord Festival 2.0 på Stokkøya - Sommer 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2017 150000 29.11.2017 Avslått 0 BYGDALARM Bygdalarm - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 300000 CELLOLYD Cellolyd i Lofoten - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 120000 29.11.2017 Bevilget 120000 FOLKEMUSIKKSCENA RØROS Røros Folk Festival - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 100000 FRI FORM Fri resonans - Høsten 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 100000 29.11.2017 Bevilget 100000 ICEMUSICFESTIVAL GEILO IcemusicFestival Geilo - 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 150000 29.11.2017 Bevilget 50000 INSOMNIA FESTIVAL Insomnia Festival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Troms 2017 375000 29.11.2017 Avslått 0 INSOMNIA FESTIVAL Insomnia Festival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Troms 2018 500000 29.11.2017 Bevilget 400000 INSOMNIA FESTIVAL Insomnia Festival - 2018-2020 Flere sjangre musikk Troms 2019 530000 29.11.2017 Bevilget 450000 KULTURFORENINGEN IAGORI Sigøynermusikkfestivalen Yagori - 2018 Verdensmusikk Oslo 2018 300000 29.11.2017 Bevilget 250000 VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL Vikedal Roots Music Festival - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 100000 29.11.2017 Bevilget 80000