Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikkfestivaler

Søk støtte

Om søknadsrunden

For 2020 har 236 søknader blitt behandlet på festivalordningen og det er fordelt 158 millioner i tilskudd.

Både antall søkere til ordningen og antall bevilgninger er stadig økende og for 2020 er det gitt tilskudd til 171 festivaler i alle sjangere over hele landet. Tilsvarende tall for 2019 er til sammenligning 158. Bevilgningene innbefatter ni nye festivaler, noe som også er langt flere enn i forrige runde.

Sjangergrenser er i stadig endring og stadig mer utflytende, samtidig som flere festivaler også viser en større grad av rendyrking – noe som i sum bidrar til et fint mangfold av både sjangerfestivaler, festivaler med større grad av sjangerfrihet, og mer tverrkunstneriske festivaler.

Det store mangfoldet av festivaler og et vidt spekter av hensyn for å imøtekomme formålene med ordningen, gir seg utslag i et vidt – og i hvert tilfelle sammensatt - spekter av hensyn i vurderingene, hvor søkerne både skal vurderes som enkeltfestival, som del av grupper med mer eller mindre sammenlignbare festivaler og som del av helheten nasjonalt.

Ut fra forutsetningene er det gjort prioriteringer til beste for kunstnerisk mangfold og kvalitet i festivalfeltet som helhet, og for i størst mulig grad å komme publikum over hele landet til gode. Den økonomiske rammen er gitt en forholdsvis lav økning på 2,4%.

Selv om forutsigbarhet er viktig for fagutvalget, har det denne gang kun unntaksvis blitt innvilget tilsagn forbi neste år – dette på bakgrunn av at utvalget ønsker å se alle festivalene samlet når den reviderte ordningen til neste år har fått virke i tre år. Her ligger det også et ønske om å videreutvikle en ordning som gir rom for både økt forutsigbarhet, utvikling og nye festivaler.

Barn og unge

Mange festivaler kan vise til egne konserter for barn og unge som del av sitt helhetlige program og enkelte festivaler har en egen «festival i festivalen» for barn, selv om disse gjerne kan vise til lavt omfang og varierende kvalitet. Kun få festivaler er rendyrkede festivaler for barn og unge, men for 2020 har alle disse blitt prioritert med en økning. Det ser klart ut til å være et potensial i festivalfeltet for utvikling av mer dedikerte festivaler for barn og unge, hvor produksjonen tillegges en større grad av faglig relevant tilnærming til målgruppen.

Tall fra søknadsrunden

Ni nye festivaler har kommet til på ordningen; Arctic Chamber Music Festival på Svalbard, Operafest Røykenvik i Oppland, Rakettnatt Global i Troms, Oslo Classics i Oslo, Contrasto i Troms, Samisk musikkfestival i Finnmark, Tromsø internasjonale kirkefestival i Troms, Musikk i sentrum i Vestfold og Heimover i Aust-Agder, prioriteres med henholdsvis 200 000, 200 000, 150 000, 125 000, 125 000, 100 000, 100 000, 100 000 og 75 000.

Økninger over 100 000 unntatt festivaler som er nye på ordningen og festivaler som har fått tilsagn fra tidligere, gis til Oslo World i Oslo, Festspillene i Bergen i Hordaland, Festspillene i Nord-Norge i Troms, Kryssover jazzfest i Østfold, Sildajazz i Rogaland og FarteinValen-festivalen i Hordaland/Rogaland, med henholdsvis 500 000, 250 000, 200 000, 150 000, 150 000 og 125 000.

Sjangermessig fordeling

Sjanger Ant søkn inkl tidl tilsagn % av totalt antall søknader Antall bevilgninger Innv % av totalt antall søknader Innv % av ant sjanger-søknader Totalt bevilget for 2020 (tusen) % av avsetn
Flere sjangre 36 15,3 26 11 72,2 61 085  38,7
Jazz/improvisasjon 26 11 25 10,6 96,2 23 972 15,2
Folke-/verdensmusikk 19 8 14 5,9 73,7 22 585 14,3
Klassisk/samtid 57 24,2 48 20,3 84,2 29 955 19
Populærmusikk 98 41,5 58 24,6 59,2 20 100 12,8
Sum 236 100 171 72,5 gj.sn 75,3 157 697 100

Fylkesvis fordeling

Fylke Antall søknader Antall bevilgninger Fylkesvis innvilgelsesprosent 
Akershus 2 0 0
Aust-Agder 5 3 60
Buskerud 8 6 75
Finnmark 5 4 80
Hedmark 9 8 88,9
Hordaland 23 18 78,3
Møre og Romsdal 15 12 80
Nordland 22 14 63,6
Oppland 9 6 66,7
Oslo 38 24 63,2
Rogaland 17 12 70,6
Sogn og Fjordane 11 8 72,7
Svalbard 1 1 100
Telemark 8 4 50
Troms 18 14 77,8
Trøndelag 19 16 84,2
Vest-Agder 8 8 100
Vestfold 10 6 60
Østfold 8 7 87,5
Sum 236 171 gj.snitt 71,2  

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 25.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27. - 29.11.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 11. - 12.12.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFestivalSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
CODSTOCK Codstock - 2019 Populærmusikk Nordland 2019 80000 29.11.2019 Avslått 0 NORD-AURDAL KOMMUNE Valdres Sommersymfoni - festivalen - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oppland 2020 1800000 29.11.2019 Avslått 0 HAVGAPROCK Havgaprock - 2019 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 MUSIKK VED GLOMMA Musikk ved Glomma - 2020 Klassisk/kunstmusikk Hedmark 2020 60000 29.11.2019 Avslått 0 KULTURKRÆSJ TELEMARK Kulturkræsj Grenland - 2019 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Telemark 2020 80000 29.11.2019 Avslått 0 VISE- & LYRIKKFESTIVALEN HAUGESUND AS Vise og lyrikkfestivalen i Haugesund - 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 LAMHOLMEN FESTIVALEN AS Lamholmenfestivalen - 2019 Flere sjangre musikk Nordland 2020 1000000 29.11.2019 Avslått 0 FAUSKE BLUESKLUBB Saltenbluesen - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 KRAGERØ FESTIVALDRIFT AS Kragerøfest - 2020 Populærmusikk Telemark 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Akershus 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Akershus 2021 150000 29.11.2019 Avslått 0 ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Akershus 2022 150000 29.11.2019 Avslått 0 VIR AS Balkan Fest - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Trøndelag 2020 85000 29.11.2019 Avslått 0 CLICK TRACK Click Track - 2021 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 130000 29.11.2019 Avslått 0 CLICK TRACK Click Track - 2021 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2021 20000 29.11.2019 Avslått 0 HAUGESUNDS HØVLERI & TRÆLASTFORRETNING AS Haugesund Bluesfestival - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 BLÅFROSTFESTIVALEN Blåfrostfestivalen - 2020 Populærmusikk Nordland 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 AUST-AGDER MUSIKKRÅD Ung klassisk 2020 - 2020 Klassisk/kunstmusikk Aust-Agder 2020 50000 29.11.2019 Avslått 0 FRI TRØNDELAG Trondheim Pride - 2019 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 380000 29.11.2019 Avslått 0 SUB CHURCH SÅ - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 185000 29.11.2019 Avslått 0 VEGA KOMMUNE Vegadagan - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 130000 29.11.2019 Avslått 0 VESTNES NÆRINGSFORUM Verftsfestivalen - 2020 Populærmusikk Møre og Romsdal 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Gåsehud ved fjorden - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Gåsehud ved fjorden - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2021 300000 29.11.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Gåsehud ved fjorden - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2022 300000 29.11.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Gåsehud ved fjorden - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2023 300000 29.11.2019 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Gåsehud ved fjorden - 2019 Flere sjangre musikk Akershus 2024 300000 29.11.2019 Avslått 0 REIANES & MYRÅS AS Skambra Damer - 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 REIANES & MYRÅS AS Stavanger Vise- og Poesifestival - 2020 Populærmusikk Rogaland 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 MO SOKN Mo kirkemusikkfestival - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 KIRKENS KORSKOLE NØTTERØY Korskolen 30 år - Korskolefestivalen - 2020 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST Bergenfest - 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 750000 29.11.2019 Avslått 0 STIFTINGA TYSNESFEST Tysnesfest - 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 STIFTINGA TYSNESFEST Tysnesfest - 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2021 300000 29.11.2019 Avslått 0 STIFTINGA TYSNESFEST Tysnesfest - 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2022 300000 29.11.2019 Avslått 0 BAKGÅRDEN HARSTAD AS Bakgården Harstad AS - 2020 Populærmusikk Troms 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 BAKGÅRDEN HARSTAD AS Bakgården Harstad AS - 2020 Populærmusikk Troms 2021 300000 29.11.2019 Avslått 0 BAKGÅRDEN HARSTAD AS Bakgården Harstad AS - 2020 Populærmusikk Troms 2022 300000 29.11.2019 Avslått 0 OSLO UKULELEFESTIVAL Oslo Ukulelefestival - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 NORDACCORDION NordAccordion - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 90000 29.11.2019 Avslått 0 NORDACCORDION NordAccordion - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2021 100000 29.11.2019 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzfestival - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 TROLLROCKFESTIVALEN AS Trollrockfestivalen - 2019 Populærmusikk Oppland 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 SHAPES NORWAY AS SHAPES Oslo - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 ARCTIC TROMBONE FESTIVAL Arctic Trombone Festival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Close to the rain - Bergen prog festival - 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 160000 29.11.2019 Avslått 0 SØRØYROCKEN Sørøyrocken - 2020 Populærmusikk Finnmark 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 BAGLERBRØNNEN DRIFT AS Slottsfjell - 2020 Populærmusikk Vestfold 2020 800000 29.11.2019 Avslått 0 BAGLERBRØNNEN DRIFT AS Slottsfjell - 2020 Populærmusikk Vestfold 2021 800000 29.11.2019 Avslått 0 BAGLERBRØNNEN DRIFT AS Slottsfjell - 2020 Populærmusikk Vestfold 2022 800000 29.11.2019 Avslått 0 BAGLERBRØNNEN DRIFT AS Slottsfjell - 2020 Populærmusikk Vestfold 2023 800000 29.11.2019 Avslått 0 BAGLERBRØNNEN DRIFT AS Slottsfjell - 2020 Populærmusikk Vestfold 2024 800000 29.11.2019 Avslått 0 SKRAL FESTIVAL AS Skral Festival AS - 2020 Populærmusikk Aust-Agder 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 BRAK Blest Festival - 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 263000 29.11.2019 Avslått 0 Per Joar Spydevold Spetakkel Festivalen - 2019 Flere sjangre musikk Vestfold 2020 90000 29.11.2019 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 1500000 29.11.2019 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2020 Populærmusikk Oslo 2021 1550000 29.11.2019 Avslått 0 ØYAFESTIVALEN AS Øyafestivalen - 2020 Populærmusikk Oslo 2022 1600000 29.11.2019 Avslått 0 WORKING CLASS HERO Working Class Hero-festivalen - 2020 Populærmusikk Buskerud 2020 250000 29.11.2019 Avslått 0 WORKING CLASS HERO Working Class Hero-festivalen - 2020 Populærmusikk Buskerud 2021 250000 29.11.2019 Avslått 0 WORKING CLASS HERO Working Class Hero-festivalen - 2020 Populærmusikk Buskerud 2022 250000 29.11.2019 Avslått 0 STIFTINGA MÅLROCK Målrock - 2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 100000 29.11.2019 Avslått 0 WINTERLAND AS Winterland Festival - 2020 Populærmusikk Troms 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 HOLMLIA SOKN Ruach-festivalen - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 120000 29.11.2019 Avslått 0 ZAREI DEVELOPMENT NO:NATION - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 180468 29.11.2019 Avslått 0 VANGENFAMILIEN AS Den Festivalen i Vangen - 2020 Populærmusikk Rogaland 2020 500000 29.11.2019 Avslått 0 AKWAABA SEKOSI-BENDIA - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oslo 2020 208700 29.11.2019 Avslått 0 BLOMSTERKRAFT AS PiPFest - Piknik i Parken - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 400000 29.11.2019 Avslått 0 MONUMENT MUSIC AS Monument festival 2020 - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oslo 2020 120000 29.11.2019 Avslått 0 FESTSPILLENE HELGELAND AS Festspillene Helgeland - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 900000 29.11.2019 Avslått 0 GOD NOK God Nok-festivalen - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 400000 29.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN SKJÆRGÅRDSGOSPEL Skjærgårdssang - 2020 Populærmusikk Telemark 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 SUNDREBALL SundreBall Musikkfestival - 2020 Populærmusikk Buskerud 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 GLOPPEN MUSIKKFORUM Glopperock festivalen - 20 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 150000 29.11.2019 Avslått 0 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS RAULAND Rauland internasjonale vinterfestival - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Telemark 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 ARRANGEMENT 2.0 AS Stokkøya Festival 2020 - 2020 Populærmusikk Trøndelag 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 Maria Maude Trandalrock - 2020 Populærmusikk Møre og Romsdal 2020 300000 29.11.2019 Avslått 0 STRYN VISEFESTIVAL Stryn Visefestival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Sogn og Fjordane 2020 200000 29.11.2019 Avslått 0 SUNNMØRE KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Sunnmøre kammermusikkfestival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 200000 ENGEGÅRDKVARTETTEN Mustonen på 123 - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 75000 HAUGESUNDS HØVLERI & TRÆLASTFORRETNING AS Haugaland Prog og Rock festival - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 100000 TROMSØ JAZZFESTIVAL Tromsø Jazzfestival - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms 2020 400000 29.11.2019 Bevilget 300000 VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL Vikedal Roots Music Festival - 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 ÅMLI MUSIKKFESTIVAL Heimover - 2020 Populærmusikk Aust-Agder 2020 150000 29.11.2019 Bevilget 75000 KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO Oslo Orgelfestival 2020 - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 RAUMAROCK RaumaRock - 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 400000 29.11.2019 Bevilget 200000 KANALROCK Kanalrock - 2020 Flere sjangre musikk Vestfold 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 200000 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN Vinterfestspill i Bergstaden - 2020 Klassisk/kunstmusikk Trøndelag 2020 1200000 29.11.2019 Bevilget 900000 HEME DINE Heme dine - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hedmark 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 50000 LARVIK BAROKK Larvik Barokk - 2020 Klassisk/kunstmusikk Vestfold 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 250000 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oppland 2020 550000 29.11.2019 Bevilget 350000 JOHAN HALVORSEN MUSIKKFEST SA Halvorsen Musikkfest - 2020 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 400000 29.11.2019 Bevilget 250000 JOHAN HALVORSEN MUSIKKFEST SA Halvorsen Musikkfest - 2020 Flere sjangre musikk Buskerud 2021 450000 29.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST Risør kammermusikkfest - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 2100000 29.11.2019 Bevilget 1850000 NORSKE KLASSIKERE AS Oslo Classics - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 600000 29.11.2019 Bevilget 125000 DOMKIRKENS SOKN Egil Hovland-festivalen - 2020 Klassisk/kunstmusikk Østfold 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 200000 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga - 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 80000 STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2021 3600000 29.11.2019 Bevilget 3400000 ALL EARS FESTIVAL FOR IMPROVISED MUSIC All Ears - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 200000 29.11.2019 Bevilget 200000 KLASSISK arena:klassisk - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 175000 BARNEFESTIVALEN AS Miniøya - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 600000 29.11.2019 Bevilget 450000 OSAFESTIVALEN AS Osafestivalen - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Hordaland 2020 600000 29.11.2019 Bevilget 500000 FOLKEMUSIKKSCENA RØROS Røros Folk Festival - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Trøndelag 2020 130000 29.11.2019 Bevilget 100000 STIFTINGA BALEJAZZ Balejazz - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Sogn og Fjordane 2020 400000 29.11.2019 Bevilget 200000 STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF Stiftinga Norsk Countrytreff - 2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 1800000 29.11.2019 Bevilget 1100000 FORENINGEN MÅKESKRIK Måkeskrik 2020 - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 250000 DALANE BLUES FESTIVAL Dalane Bluesfestival - 2020 Populærmusikk Rogaland 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 200000 CONTRASTO AS Contrasto - 2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 125000 INFERNO METAL FESTIVAL Inferno Metal Festival - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 550000 29.11.2019 Bevilget 350000 STIFTINGA HARDINGTONAR Hardingtonar - 2020 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2020 150000 29.11.2019 Bevilget 100000 INDERØY JAZZFORUM Soddjazz - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2020 400000 29.11.2019 Bevilget 250000 NØDUTGANG/KLUBB NØDUTGANG Nødutgangfestivalen - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkelarm - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Oslo 2020 870000 29.11.2019 Bevilget 360000 MANDALJAZZ Mandaljazz 2020 - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2020 285000 29.11.2019 Bevilget 250000 BOREALIS Borealis - 2021 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2021 1800000 29.11.2019 Bevilget 1700000 VERTAVOFESTIVALEN Vertavofestivalen - 2020 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 100000 KLASSISKE TONER Mozartfestivalen - 2020 Klassisk/kunstmusikk Østfold 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 250000 RØA SOKN Røa Musikkfestuker - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 180000 29.11.2019 Bevilget 80000 JUBA JUBA AS Juba Juba - 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 300000 FJELLPARKFESTIVALEN Fjellparkfestivalen - 2020 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 250000 STIFTINGA UTKANT UTKANT`20 - 2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 350000 STIFTELSEN BYLARM by:Larm - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 1200000 29.11.2019 Bevilget 900000 POLARIA MUSIC FEST AS Rakettnatt 20019 - 2020 Populærmusikk Troms 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 150000 DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL Drammen Sacred Music Festival - 2020 Flere sjangre musikk Buskerud 2020 240000 29.11.2019 Bevilget 200000 RANGLEROCK Ranglerock - 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 175000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzfestival - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 Henning Feyling Egersund Visefestival - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Rogaland 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 250000 FRES FESTIVAL Fres Festival - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 175000 29.11.2019 Bevilget 175000 ICE MUSIC FESTIVAL NORWAY Ice Music Festival Norway - 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 150000 29.11.2019 Bevilget 50000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Lyse Netter - 2020 Flere sjangre musikk Østfold 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 KAMMERFEST I ØSTFOLD Kammerfest i Østfold - 2020 Klassisk/kunstmusikk Østfold 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 200000 FJÆRA BLUESKLUBB FjordBlues festivalen - 2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 190000 29.11.2019 Bevilget 125000 AUDIOLAND AS Sami Music Week - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Finnmark 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 120000 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL Oslo World - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 7600000 29.11.2019 Bevilget 7300000 KRISTIANSUND KIRKE KUNST KULTURFESTIVAL AS Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival - 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 1500000 29.11.2019 Bevilget 1200000 OPERAFEST RØYKENVIK AS Operafest Røykenvik - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oppland 2020 550000 29.11.2019 Bevilget 200000 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza Festivalen - 2019 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2019 400000 29.11.2019 Bevilget 200000 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza Festivalen - 2019 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2020 800000 29.11.2019 Bevilget 250000 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza Festivalen - 2019 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2021 1000000 29.11.2019 Avslått 0 NORSK BAROKKORKESTER Oslo Early - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 400000 29.11.2019 Bevilget 300000 TØNSBERG KOMMUNE Musikk i Sentrum - 2020 Flere sjangre musikk Vestfold 2020 660000 29.11.2019 Bevilget 100000 FESTSPILLENE I BERGEN Festspillene i Bergen - 2020 Flere sjangre musikk Hordaland 2020 19941000 29.11.2019 Bevilget 19800000 VINTERJAZZFESTIVALEN AS Vinterjazzfestivalen - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Østfold 2020 150000 29.11.2019 Bevilget 100000 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Gloppen Musikkfest - 2020 Klassisk/kunstmusikk Sogn og Fjordane 2020 600000 29.11.2019 Bevilget 450000 ÅLESUND KAMMERMUSIKKFESTIVAL Ålesund Kammermusikkfestival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Møre og Romsdal 2020 180000 29.11.2019 Bevilget 100000 SØRVEIV AS Sørveiv - 2020 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 200000 ARONNESROCKEN Alta Live - 2020 Populærmusikk Finnmark 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 150000 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - 2020 Flere sjangre musikk Troms 2020 13770000 29.11.2019 Bevilget 12950000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månefestivalen 2020 - 2020 Populærmusikk Østfold 2020 800000 29.11.2019 Bevilget 400000 HARDANGER MUSIKKFEST Hardanger Musikkfest - 2020 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2020 900000 29.11.2019 Bevilget 750000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever #10 - 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 200000 NESSET MUSIKKFEST Nesset Musikkfest - 2020 Klassisk/kunstmusikk Oslo 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 100000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerfestspillene - 2020 Klassisk/kunstmusikk Buskerud 2020 650000 29.11.2019 Bevilget 600000 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 TRONDENES SOKN Trondenesdagene - 2020 Klassisk/kunstmusikk Troms 2020 40000 29.11.2019 Bevilget 40000 DOVREJUL Dovrejul - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 100000 STIFTELSEN SILDAJAZZEN Sildajazz - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2020 1000000 29.11.2019 Bevilget 750000 MÁRKOMEANNU SEARVI Márkomeannu - 2020 - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Nordland 2020 700000 29.11.2019 Bevilget 400000 NORDSJØFESTIVALEN I FARSUND Nordsjøfestivalen i Farsund - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Vest-Agder 2020 750000 29.11.2019 Bevilget 500000 VILL VILL VEST Vill Vill Vest 2020 - 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 350000 CANAL STREET AS Canal Street - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Aust-Agder 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 350000 AUDUNBAKKENFESTIVALEN Audunbakken - 2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 200000 ARCTIC CHAMBER MUSIC FESTIVAL AS Arctic Chamber Music Festival AS - 3 Klassisk/kunstmusikk Svalbard 2020 1250000 29.11.2019 Bevilget 200000 FORENINGA KULTURSLOTTET Kråkeslottfestivalen - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 100000 29.11.2019 Bevilget 100000 KARLSØYFESTIVALEN Karlsøyfestivalen - 2020 Populærmusikk Troms 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 150000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø Internasjonale Orgelfestival - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 300000 CELLOLYD Cellolyd - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 200000 29.11.2019 Bevilget 120000 BIKE INVEST AS Mablisfestivalen - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 150000 Petter Erik Fosse Kryssover Jazzfest Moss - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Østfold 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 200000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Barokkfest - 2020 Klassisk/kunstmusikk Trøndelag 2021 1100000 29.11.2019 Bevilget 800000 FORENINGEN FRI RESONANS Fri resonans - 2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 115000 MOTVIND KULTURLAG Motvind - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 80000 29.11.2019 Bevilget 80000 LIVESTOCK EVENT Livestock - 2020 Flere sjangre musikk Hedmark 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 200000 TRANSFORM Transform-Tr.heim Int. Festival - 2020 Etnisk/utenlandsk folkemusikk/verdensmusikk Trøndelag 2020 800000 29.11.2019 Bevilget 500000 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Malakoff Rockfestival - 2020 Populærmusikk Sogn og Fjordane 2020 500000 29.11.2019 Bevilget 300000 KONSERTFOREININGA SOMMARLJOM Sommarljom - 2020 Flere sjangre musikk Akershus 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 100000 KONSERTFORENINGA Blow Out! - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 300000 29.11.2019 Bevilget 150000 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Nordlysfestivalen - 2020 Flere sjangre musikk Troms 2021 1300000 29.11.2019 Bevilget 1200000 STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Norsk orgelfestival - 2020 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 300000 VIVID VIVID. a post_rock festival - 2020 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2020 120000 29.11.2019 Bevilget 120000 STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO Samisk musikkfestival i Kautokeino - 2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2020 525000 29.11.2019 Bevilget 100000 Ole Jørgen Gautesen Furdal Fartein Valen-festivalen - 2020 Klassisk/kunstmusikk Hordaland 2020 350000 29.11.2019 Bevilget 250000 INSOMNIA FESTIVAL Insomnia Festival - 2020 Flere sjangre musikk Troms 2020 600000 29.11.2019 Bevilget 500000 FESTIDALEN Festidalen - 2020 Populærmusikk Hordaland 2020 250000 29.11.2019 Bevilget 200000 STIFTELSEN MELA Melafestivalen - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 7000000 29.11.2019 Bevilget 6300000 HØSTSABBAT Høstsabbat - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 125000 29.11.2019 Bevilget 125000 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2020 800000 29.11.2019 Bevilget 800000 PODIUMFESTIVALEN I HAUGESUNDSREGIONEN PODIUMfestivalen i Haugesund - 2020 Klassisk/kunstmusikk Rogaland 2020 130000 29.11.2019 Bevilget 130000