Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikkfestivaler

Søk støtte

Om søknadsrunden

For 2021 har 217 søknader blitt behandlet på festivalordningen og det er fordelt 161 millioner i tilskudd.

Selv om 2020 har vært et høyst unormalt år, så er antall søknader tilnærmet like høyt som tidligere – et antall som har steget markant i løpet av den siste tiårsperioden. Geografisk og sjangermessig er fordelingen også sammenlignbar med tidligere år. Det er gitt tilskudd til 160 festivaler for 2021 og tilsagn for 2022 til festivaler som avholdes i løpet av første kvartal. Samtidig har ni festivaler med bevilgning for 2020 utsatt sin festival og overført bevilgningen til 2021 grunnet covid-19-situasjonen. Sammenlagt er dermed 169 festivaler klare for gjennomføring med midler fra ordningen i 2021. Syv nye festivaler har fått tilskudd.

Fordeling og prioriteringer

Det store antallet søknader dekker hele spekteret fra store, profesjonelle og veletablerte, til små, frivillig drevne og nyetablerte aktører. Formålene med ordningen og de forskjellige forutsetningene blant søkerne gir et vidt spekter av hensyn i vurderingene, hvor søkerne både skal vurderes som enkeltfestival, som del av grupper med mer eller mindre sammenlignbare festivaler og som del av helheten nasjonalt, for best mulig å imøtekomme formålene med ordningen.

Ut fra disse forutsetningene er det gjort prioriteringer til beste for mangfold og kvalitet i festivalfeltet som helhet, og for i størst mulig grad å komme publikum over hele landet til gode. Den økonomiske rammen er gitt en forholdsvis lav økning på 2,3% - noe som gir et begrenset spillerom i tildelingene.

Fagutvalget har i denne runden ønsket å skjerpe fokuset på prosjekter som representerer kulturelt mangfold og prosjekter rettet mot barn og unge. Dette har gitt mer utstrakt prioritering av denne typen søknader og særlig høy uttelling for rendyrkede festivaler rettet mot barn og unge. Det har også blitt prioritert forholdsvis flere populærmusikkfestivaler, særlig begrunnet med deres høye andel av unge voksne blant sitt publikum.

Fagutvalget ser at det ligger noen begrensninger i søknadstilfanget når det kommer til prosjekter med vekt på kulturelt mangfold og ønsker å se på mulighetene for bedre å kunne legge til rette for et økt antall slike søknader i fremtiden. Noe av det samme gjør seg gjeldende for prosjekter rettet mot barn og unge, hvor det fortsatt ser ut til å være et stort potensial i festivalfeltet for utvikling av mer dedikerte festivaler for barn og unge, hvor produksjonen tillegges en større grad av faglig relevant tilnærming til målgruppen.

Fagutvalget har i denne runden for øvrig, hatt et overordnet fokus på å sikre stabilitet gjennom ustabile tider, og det er ikke lagt opp til mer gjennomgripende omprioriteringer, eller for mange store utslag i enkeltbevilgninger.

Beslutningen om at Kulturrådet ikke vil kreve tilskudd tilbake for 2020, har bidratt til å få de fleste festivalene på ordningen trygt igjennom året, og bidratt til å opprettholde forutsetningene for videre virksomhet.

Paradoksalt nok, så er dette målet om å sikre stabilitet også årsaken til at det kun er gitt et begrenset antall tilsagn for 2022 – til festivaler som arrangeres i løpet av første kvartal – slik at mulighetene for mer kunnskapsbaserte prioriteringer i kjølvannet av pandemien kan holdes åpne i påvente av rapportering for 2020.

Tall fra søknadsrunden (tall for tilsvarende runde i fjor i parentes):

Antall søknader: 217 (236).

22 festivaler som fikk tilskudd for 2020 har ikke søkt denne gangen. Syv av dem er utsatt i sin helhet grunnet covid-19-situasjonen, og tar med tilskuddet over til 2021 – resten fremstår som normale variasjoner. Erfaringer fra tidligere år viser at flere festivaler sender inn søknad til ordning for konsertarrangører i løpet av året, og at dette tallet gjerne kan ligge et sted mellom 60 og 80, slik at totalt antall musikkfestivaler som søker til kulturfondet gjerne nærmer seg 300.

Antall tildelinger for 2021: 160 (168)

Justert for festivaler som har overført bevilgningen fra 2020 til 2021 – både de som har søkt og de som ikke har søkt i år – så ligger antall festivaler med bevilgning fra ordningen til disposisjon i 2021 på 169; én mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 12.8.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 25. - 27.11.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFestivalSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN KON-TIKI KAMMERMUSIKKFESTIVAL Kon-Tiki Kammermusikkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 150000 27.11.2020 Avslått 0 Maria Maude Trandalrock - 2021 Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 150000 27.11.2020 Avslått 0 EIDSFOSS MUSIKKFORENING Eidsfossfesivalen 2021 - 2021 Populærmusikk Vestfold og Telemark 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 VISE- & LYRIKKFESTIVALEN HAUGESUND AS Vise og lyrikkfestivalen i Haugesund - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 HALVØYA KLEBA-NÆSS HalvØya - 2021 Populærmusikk Agder 2021 230000 27.11.2020 Avslått 0 SOMMERØYA AS Sommerøya - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 300000 27.11.2020 Avslått 0 VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelfestivalen i Våler i Solør - Høst 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 30000 27.11.2020 Avslått 0 SVANØY FOLKEAKADEMI Solgangsfunk og Buskspel 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 80000 27.11.2020 Avslått 0 BERIT VÆRNES 30 km Klassisk - Vinterfestivalen - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 110000 27.11.2020 Avslått 0 ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival ( AKMF) - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 300000 27.11.2020 Avslått 0 OS LIVE AS Bystrandfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 300000 27.11.2020 Avslått 0 JORUNN UNDHEIM Sommarkveldar på Knudaheio - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 TERJE EVENSEN Ås Jazz - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 65240 27.11.2020 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzfestival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 250000 27.11.2020 Avslått 0 BAKGÅRDEN HARSTAD AS Bakgården - 2021 Populærmusikk Troms og Finnmark 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 ICE MUSIC FESTIVAL NORWAY Ice Music Festival Norway - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 VIR AS BalkanFest Trondheim - 2021 Verdensmusikk Trøndelag 2021 155000 27.11.2020 Avslått 0 APARTE FESTIVAL APARTE - festival for experimental arts - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 166300 27.11.2020 Avslått 0 KADETTEN AS Kadetten Festivalen - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 INTERPULS Interpuls - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 60000 27.11.2020 Avslått 0 INTERPULS Interpuls - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 100000 27.11.2020 Avslått 0 UKA-21 UKA - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 DOVREJUL DOVREJUL - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 270000 27.11.2020 Avslått 0 NYMUSIKK INNLANDET INN:PUST - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 500000 27.11.2020 Avslått 0 NYMUSIKK INNLANDET INN:PUST - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2022 550000 27.11.2020 Avslått 0 NYMUSIKK INNLANDET INN:PUST - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2023 600000 27.11.2020 Avslått 0 NYMUSIKK INNLANDET INN:PUST - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2024 650000 27.11.2020 Avslått 0 NYMUSIKK INNLANDET INN:PUST - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2025 700000 27.11.2020 Avslått 0 HOLMLIA SOKN Pulsfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 GLOPPEN MUSIKKFORUM GLOPPEROCK - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 HARPEFOSS HARDCOREFESTIVAL AS Harpefoss Hardcorefestival - 2021 Populærmusikk Innlandet 2021 80000 27.11.2020 Avslått 0 HAIKJEFTEN AS Haikjeften - 2021 Populærmusikk Nordland 2021 250000 27.11.2020 Avslått 0 VERKET MUSIKKFESTIVAL AS Verket Musikkfestival - 2021 Populærmusikk Nordland 2021 500000 27.11.2020 Avslått 0 HAVBLIKK Havblikk - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 150000 27.11.2020 Avslått 0 DRØBAKFESTIVALEN AS Drøbakfestivalen  - 2021 Populærmusikk Viken 2021 150000 27.11.2020 Avslått 0 TROLLROCKFESTIVALEN AS Trollrock - 2021 Populærmusikk Innlandet 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 STRYN VISEFESTIVAL Stryn visefestival - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 GURO SKUMSNES MOE Hypas Poiesis - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 GURO SKUMSNES MOE Hypas Poiesis - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2022 200000 27.11.2020 Avslått 0 GURO SKUMSNES MOE Hypas Poiesis - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2023 200000 27.11.2020 Avslått 0 SARPSBORGFESTIVALEN AS Sarpsborgfestivalen - 2021 Populærmusikk Viken 2021 250000 27.11.2020 Avslått 0 LILLEHAMMER LIVE AS Lillehammer Live - 2021 Populærmusikk Innlandet 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 NORDACCORDION NordAccordion - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 90000 27.11.2020 Avslått 0 ASKER MUSIKKFESTIVAL AS Hvalstrandfestivalen - 2021 Populærmusikk Viken 2021 350000 27.11.2020 Avslått 0 BLOMSTERKRAFT AS PiPfest - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 TONS OF ROCK FESTIVAL AS TONS OF ROCK FESTIVAL AS - 6 Populærmusikk Oslo 2021 1000000 27.11.2020 Avslått 0 TREUNGENFESTIVAL AS Treungenfestivalen - 2021 Populærmusikk Vestfold og Telemark 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 SALSANOR Oslo Caribbean Feeling Festival - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 95000 27.11.2020 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2021 200000 27.11.2020 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2022 250000 27.11.2020 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2023 300000 27.11.2020 Avslått 0 NORWAY ROCK LIVE Norway Rock Festival - 2021 Populærmusikk Agder 2021 300000 27.11.2020 Avslått 0 SUNNFJORD MUSIKKFEST Blest Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 150000 27.11.2020 Avslått 0 SUNNFJORD MUSIKKFEST Blest Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2022 150000 27.11.2020 Avslått 0 SUNDREBALL Sundreball Musikkfestival - 2021 Populærmusikk Viken 2021 150000 27.11.2020 Avslått 0 MADE MANAGEMENT AS Hot!Hot!Hot! - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 100000 27.11.2020 Avslått 0 MADE MANAGEMENT AS Hot!Hot!Hot! - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2022 200000 27.11.2020 Avslått 0 MADE MANAGEMENT AS Hot!Hot!Hot! - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2023 300000 27.11.2020 Avslått 0 MADE MANAGEMENT AS Hot!Hot!Hot! - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2024 400000 27.11.2020 Avslått 0 MADE MANAGEMENT AS Hot!Hot!Hot! - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2025 500000 27.11.2020 Avslått 0 LE CLUB LEX _ Larvik Experimental Music Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 50000 27.11.2020 Avslått 0 LE CLUB LEX _ Larvik Experimental Music Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2022 60000 27.11.2020 Avslått 0 LE CLUB LEX _ Larvik Experimental Music Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2023 70000 27.11.2020 Avslått 0 LE CLUB LEX _ Larvik Experimental Music Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2024 80000 27.11.2020 Avslått 0 LE CLUB LEX _ Larvik Experimental Music Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2025 90000 27.11.2020 Avslått 0 ROCKSTREAMFESTIVAL AS Rockstream Festival - 2021 Populærmusikk Vestfold og Telemark 2021 150000 27.11.2020 Avslått 0 FESTIVAL UTEN NAVN Festival Uten Navn - 2020 Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 1050000 27.11.2020 Avslått 0 WOODLAND PRODUKSJONER AS Woodlandfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 400000 27.11.2020 Avslått 0 SUNNMØRE KAMMERMUSIKKFESTIVAL AS Sunnmøre kammermuskkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 200000 STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 3600000 27.11.2020 Bevilget 3400000 KARMØYGEDDON Karmøygeddon Metal Festival - 2021 Populærmusikk Rogaland 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 300000 JOHAN HALVORSEN MUSIKKFEST SA Johan Halvorsen Musikkfest - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 450000 27.11.2020 Bevilget 300000 STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN Vinterfestspill i Bergstaden  - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2021 1200000 27.11.2020 Bevilget 1000000 ÅMLI MUSIKKFESTIVAL Heimover - 2021 Populærmusikk Agder 2021 150000 27.11.2020 Bevilget 75000 FESTSPILLENE I BERGEN Festspillene i Bergen - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 20196000 27.11.2020 Bevilget 19950000 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 15000000 27.11.2020 Bevilget 13100000 STIFTELSEN MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL Molde International Jazz Festival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 8016384 27.11.2020 Bevilget 6642000 KLANGFESTIVALEN Klangfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 120000 27.11.2020 Bevilget 100000 HAUGESUNDS HØVLERI & TRÆLASTFORRETNING AS Haugaland Prog og Rock Festival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 100000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkelarm - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 676000 27.11.2020 Bevilget 360000 STIFTINGA UTKANT Utkant´21 - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 475000 27.11.2020 Bevilget 400000 ALL EARS FESTIVAL FOR IMPROVISED MUSIC AllEars - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 225000 27.11.2020 Bevilget 200000 STIFTELSEN SKJÆRGÅRDSGOSPEL Skjærgårds Music and Mission Festival - 2021 Populærmusikk Vestfold og Telemark 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 450000 DØLAJAZZ - LILLEHAMMER JAZZFESTIVAL DølaJazz - Lillehammer Jazzfestival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2021 450000 27.11.2020 Bevilget 400000 TRANSFORM Transform - Trondheim Int Festival - 2021 Verdensmusikk Trøndelag 2021 750000 27.11.2020 Bevilget 700000 STIFTELSEN OSLO JAZZFESTIVAL Stiftelsen Oslo Jazzfestival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 2400000 27.11.2020 Bevilget 2100000 STIFTINGA NORSK COUNTRYTREFF Norsk Countrytreff - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 1800000 27.11.2020 Bevilget 1100000 RAUMAROCK Raumarock - 2021 Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 200000 Ole Jørgen Gautesen Furdal Fartein Valen-festivalen - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 400000 27.11.2020 Bevilget 250000 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 425000 27.11.2020 Bevilget 425000 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2022 475000 27.11.2020 Bevilget 425000 INDERØY JAZZFORUM Soddjazz 2021 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 420000 27.11.2020 Bevilget 300000 RIDDU RIDDU FESTIVALA AS Riddu Riddu festivála - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 3000000 27.11.2020 Bevilget 2900000 ENGEGÅRDKVARTETTEN Haydn på 123 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 100000 27.11.2020 Bevilget 100000 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga - 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 50000 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV TO BEethoven - or not TO BEethoven 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 350000 STIFTINGA TELEMARKFESTIVALEN Telemarkfestivalen - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestfold og Telemark 2021 1200000 27.11.2020 Bevilget 1000000 NY MUSIKK Only Connect Trondheim 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 550000 27.11.2020 Bevilget 400000 FORENINGEN MÅKESKRIK Måkeskrik 2021 - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 250000 NORSKE KLASSIKERE AS Oslo Classics - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 125000 ARCTIC CHAMBER MUSIC FESTIVAL AS Arctic Chamber Music Festival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Svalbard 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 275000 ARCTIC CHAMBER MUSIC FESTIVAL AS Arctic Chamber Music Festival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Svalbard 2022 600000 27.11.2020 Bevilget 275000 STIFTELSEN MELA Melafestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 7300000 27.11.2020 Bevilget 6450000 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ Nordlysfestivalen - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2022 1300000 27.11.2020 Bevilget 1200000 BARNEFESTIVALEN AS Miniøya - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 550000 YME DRIFT AS Midgardsblot Metal Festival - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 800000 27.11.2020 Bevilget 500000 NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS Norsjø kammermusikkfest - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 150000 27.11.2020 Bevilget 100000 FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS Festspillene i Kristiansund - 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 1200000 27.11.2020 Bevilget 1200000 STIFTELSEN BYLARM by:Larm - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 1500000 27.11.2020 Bevilget 1050000 VERTAVOFESTIVALEN Vertavofestivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 150000 27.11.2020 Bevilget 100000 KLASSISK anrena:klassisk 2021 - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 100000 27.11.2020 Bevilget 100000 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Trondheim kammermusikkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2021 2150000 27.11.2020 Bevilget 2050000 KALOTTSPEL Kalottspel - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 500000 27.11.2020 Bevilget 500000 SØRVEIV AS Sørveiv - 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 225000 STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST Bergenfest - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 750000 27.11.2020 Bevilget 200000 INFERNO METAL FESTIVAL Inferno Metal Festival - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 550000 27.11.2020 Bevilget 400000 PRIMA EVENT C/O CHRISTEL FORSBERG Hankøfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 210000 27.11.2020 Bevilget 100000 RØA SOKN Røa Musikkfestuker - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 180000 27.11.2020 Bevilget 80000 KULTURFORENINGEN IAGORI Sigøynermusikkfestivalen YAGORI - 2021 Verdensmusikk Oslo 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 200000 LIVESTOCK EVENT Livestock og Kalvstock - 2021 Populærmusikk Innlandet 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 250000 NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN ILIOS-festivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 550000 NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN ILIOS-festivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2022 650000 27.11.2020 Bevilget 575000 CONTRASTO AS Contrasto - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 125000 STIFTELSEN TRONDHEIM JAZZFESTIVAL Trondheim Jazzfestival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 2100000 27.11.2020 Bevilget 1600000 DRAMMEN SACRED MUSIC FESTIVAL Drammen Sacred Music Festival - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 200000 STIFTELSEN NOTODDEN BLUES FESTIVAL Notodden Blues Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 3000000 27.11.2020 Bevilget 2800000 STIFTINGA BALEJAZZ Balejazz - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 200000 PODIUMFESTIVALEN I HAUGESUNDSREGIONEN PODIUMfestivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 130000 27.11.2020 Bevilget 130000 STAVANGER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Stavanger Kammermusikkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2021 1900000 27.11.2020 Bevilget 1900000 EGERSUND VISEFESTIVAL Egersund Visefestival - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 250000 NORSK BAROKKORKESTER Oslo Early - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 325000 FORENINGEN FRI RESONANS Fri resonans - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 130000 27.11.2020 Bevilget 130000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen kirkeautunnale - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 450000 27.11.2020 Bevilget 450000 BLUES IN HELL Blues in Hell - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 500000 27.11.2020 Bevilget 500000 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Bukta - Tromsø Open Air Festival - 2021 Populærmusikk Troms og Finnmark 2021 500000 27.11.2020 Bevilget 300000 FRES FESTIVAL Fres Festival - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 190000 27.11.2020 Bevilget 190000 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Gloppen Musikkfest - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 450000 ÅLESUND KAMMERMUSIKKFESTIVAL Ålesund Kammermusikkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2021 120000 27.11.2020 Bevilget 100000 BARONIET ROSENDAL / DEN WEIS-ROSENKRONESKE STIFTELSE Rosendal Kammermusikkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 700000 27.11.2020 Bevilget 400000 STIFTINGA HARDINGTONAR Hardingtonar - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 150000 27.11.2020 Bevilget 100000 HORTEN KAMMERMUSIKKFEST Horten Kammermusikkfest - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 275000 27.11.2020 Bevilget 150000 FJORD CLASSICS AS Fjord Classics - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 1250000 27.11.2020 Bevilget 700000 SØRNORSK METALLFORUM Southern DisComfort metal festival - 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 100000 27.11.2020 Bevilget 100000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månefestivalen - 2021 Populærmusikk Viken 2021 1200000 27.11.2020 Bevilget 400000 MARKOMEANNU SEARVI Márkomeannu - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 600000 16.12.2020 Bevilget 600000 KVÆNTIN AS Fredvikafestivalen - 2021 Populærmusikk Innlandet 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 150000 MUSIKK I SENTRUM Musikk i Sentrum - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 100000 STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST Risør kammermusikkfest - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 2100000 27.11.2020 Bevilget 1850000 NIDAROS BLUES Nidaros Blues - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 500000 27.11.2020 Bevilget 400000 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Malakoff Rockfestival - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 300000 STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL Kongsberg Jazzfestival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 5700000 27.11.2020 Bevilget 3000000 CANAL STREET AS Canal Street - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 500000 27.11.2020 Bevilget 400000 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Egil Hovland festivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 200000 FJELLPARKFESTIVALEN Fjellparkfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Agder 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 250000 AUDUNBAKKENFESTIVALEN Audunbakkenfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 250000 BOREALIS Borealis - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 2200000 27.11.2020 Bevilget 1600000 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Smeltedigelen musikkfestival - 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 300000 OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL Oslo Kammermusikkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 2400000 27.11.2020 Bevilget 1900000 ARONNESROCKEN Alta Live - 2021 Populærmusikk Troms og Finnmark 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 150000 VINTERJAZZFESTIVALEN AS Vinterjazzfestivalen - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 100000 KONSERTFOREININGA SOMMARLJOM Sommarljom - 2021 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 100000 VESTFOLD ORGELFESTIVAL Vestfold orgelfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2021 170000 27.11.2020 Bevilget 170000 EIRIK KRISTENSEN Mandaljazz 2021 - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 320000 27.11.2020 Bevilget 250000 BYGDALARM Bygdalarm - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 300000 STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKE Nordland Musikkfestuke - 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 3900000 27.11.2020 Bevilget 3300000 NATTJAZZ Nattjazz - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 4500000 27.11.2020 Bevilget 2400000 KIRSTEN FLAGSTAD FESTIVAL - KLASSISK HEDMARKEN Kirsten Flagstad Festival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 350000 27.11.2020 Bevilget 350000 AKKS TRONDHEIM Feminalen - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 100000 27.11.2020 Bevilget 100000 BIKE INVEST AS Mablis - 2021 Populærmusikk Rogaland 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 200000 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL Oslo World  - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 7600000 27.11.2020 Bevilget 7400000 FARSUND FOLK FESTIVAL Farsund Folk Festival - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Agder 2021 700000 27.11.2020 Bevilget 500000 HEME DINE Heme dine - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2021 125000 27.11.2020 Bevilget 100000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Jørn Hilme-stemnet - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2021 1550000 27.11.2020 Bevilget 1100000 OSAFESTIVALEN AS Osafestivalen - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 700000 27.11.2020 Bevilget 550000 AUDIOLAND AS Sami Music Week - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 120000 27.11.2020 Bevilget 120000 VANGENFAMILIEN AS Den Festivalen i Vangen - 2021 Populærmusikk Rogaland 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 100000 BODØ JAZZ OPEN Bodø Jazz Open - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 400000 BODØ JAZZ OPEN Bodø Jazz Open - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2022 600000 27.11.2020 Bevilget 450000 KANALROCK Kanalrock - 2021 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 200000 FORENINGEN VIVID VIVID. a post_rock festival - 2021 Populærmusikk Agder 2021 150000 27.11.2020 Bevilget 150000 KARLSØYFESTIVALEN Karlsøyfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 150000 POLARIA MUSIC FEST AS Rakettnatt Music and Arts Festival - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 450000 27.11.2020 Bevilget 150000 STIFTELSEN ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL Ultima Oslo Contemporary Music Festival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 5950000 27.11.2020 Bevilget 5600000 OLAVSFESTDAGENE I TRONDHEIM Trondheim Internasjonale Olavsfest - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 10500000 27.11.2020 Bevilget 10150000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset jazzfestival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 150000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Varangerfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 1900000 27.11.2020 Bevilget 1300000 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen  - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 250000 PSTEREO AS Pstereo - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 1200000 27.11.2020 Bevilget 700000 TREVAREFEST Trevarefest - 2021 Populærmusikk Nordland 2021 200000 27.11.2020 Bevilget 150000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever #11 - 2021 Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 250000 27.11.2020 Bevilget 200000 STEINKJERFESTIVALEN AS Steinkjerfestivalen - 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 700000 27.11.2020 Bevilget 550000 TRONDENES SOKN Trondenesdagene - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 45000 27.11.2020 Bevilget 45000 FORENINGEN EKKO Ekko Festival - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 1400000 27.11.2020 Bevilget 850000 HØSTSABBAT AS Høstsabbat 2021 - 2021 Populærmusikk Oslo 2021 175000 27.11.2020 Bevilget 125000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerfestspillene - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 800000 27.11.2020 Bevilget 650000 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2021 800000 27.11.2020 Bevilget 800000 VOSSA JAZZ Vossa Jazz - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2021 3000000 27.11.2020 Bevilget 2000000 STAVANGER JAZZFORUM Maijazz - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2021 2000000 27.11.2020 Bevilget 1800000 VILL VILL VEST Vill Vill Vest 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Vestland 2021 500000 27.11.2020 Bevilget 375000 STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO Samisk Påskefestival - 2021 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2021 595000 27.11.2020 Bevilget 150000 HEMNESJAZZ Hemnesjazz - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 300000 INSOMNIA FESTIVAL Insomniafestivalen - 2021 Populærmusikk Troms og Finnmark 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 550000 VIERLIVE AS Et helt annet sted - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 1000000 27.11.2020 Bevilget 400000 FORENINGA KULTURSLOTTET Kråkeslottfestivalen 2021 - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 100000 27.11.2020 Bevilget 100000 ANJAZZ HAMAR JAZZFESTIVAL AnJazz - Hamar Jazzfestival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 350000 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førdefestivalen - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2021 7500000 27.11.2020 Bevilget 6450000 BERGEN METAL FEST Beyond the gates-Bergen Metal Fest - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 850000 27.11.2020 Bevilget 500000 FESTSPILLENE I ELVERUM Festspillene i Elverum - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 3000000 27.11.2020 Bevilget 2800000 TRONDHEIM CALLING Trondheim Calling - 2021 Populærmusikk Trøndelag 2021 450000 27.11.2020 Bevilget 400000 Petter Erik Fosse Kryssover Jazzfest Moss - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 150000 VINJEROCK AS Vinjerock - 2021 Flere sjangre musikk Innlandet 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 400000 MMA PRODUKSJON AS Skral Festival - 2021 Populærmusikk Agder 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 100000 KONSERTFORENINGA Blow Out! - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 300000 27.11.2020 Bevilget 200000 KAMMERFEST I ØSTFOLD Kammerfest i Østfold - 2021 Flere sjangre musikk Viken 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 200000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Barokkfest - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2022 1100000 27.11.2020 Bevilget 900000 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza Festivalen - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2021 1000000 27.11.2020 Bevilget 250000 FESTSPILLENE HELGELAND AS Festspillene Helgeland - 2021 Flere sjangre musikk Nordland 2021 600000 27.11.2020 Bevilget 200000 STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Norsk orgelfestival - 2021 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 450000 27.11.2020 Bevilget 300000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmarfestivalen - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2021 1500000 27.11.2020 Bevilget 800000 ALTA KAMMERMUSIKKFORENING FESTIVALTA - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2022 400000 27.11.2020 Bevilget 125000 FOLKEMUSIKKDAGANE I ÅL Folkemusikkveka - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 1005000 27.11.2020 Bevilget 850000 STIFTELSEN SILDAJAZZEN Sildajazz - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2021 1600000 27.11.2020 Bevilget 1000000 TROMSØ JAZZFESTIVAL Tromsø Jazzfestival - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 400000 27.11.2020 Bevilget 350000 AKERSELVA KAMMERMUSIKKFESTIVAL DA Akerselva Kammermusikkfestival - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 70000 27.11.2020 Bevilget 60000 MOTVIND KULTURLAG Motvind - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 150000 27.11.2020 Bevilget 150000 HARDANGER MUSIKKFEST Hardanger Musikkfest  - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2021 900000 27.11.2020 Bevilget 800000