Hopp til innhold

Forskning, utredning og evaluering

Kulturrådets FoU-virksomhet omfatter forskning, utredninger og evalueringer, kunnskapsformidling og rådgivning.

Kulturrådet har gjennom hele sin historie satset på systematisk kunnskapsproduksjon i form av utredninger, forskningssatsinger og evalueringer. Hensikten med forsknings- og utredningsarbeidet er å undersøke og analysere større saksforhold, tendenser eller fenomener i kulturlivet. Målet er å styrke kunnskapssituasjonen og å bidra til refleksjon og begrepsdannelse i kultursektoren. 

Gjennom oppdragsbaserte forsknings- og evalueringsprosjekter skal seksjonen bidra til å

  • fremskaffe relevant kunnskap om utviklingstendenser i kunst- og kulturlivet i Norge
  • utvikle kunnskapsprosjekter av høy forskningsfaglig kvalitet med relevans for feltets aktører
  • stimulere til kritisk refleksjon over feltets virke- og tenkemåter
  • fremme metodisk og teoretisk mangfold i Kulturrådets kunnskapsproduksjon

Se alle FoU-publikasjoner

Se medlemmer i FoU-utvalget

Kalender