Hopp til innhold

Kulturrådet

Kulturrådet skal styrke samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Logo Kulturrådet

Kulturrådet skal stimulere den frie delen av kunst- og kulturlivet og bedre vilkårene for kunstnerisk produksjon og formidling. Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond - den viktigste finansieringskilden for det frie kunst- og kulturfeltet i Norge, på armlengdes avstand fra myndighetene.   

Midlene fordeles gjennom til sammen 44 tilskuddsordninger innenfor de åtte fagområdene musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst, tidsskrift og kritikk, tverrgående ordninger, kulturarv og forskning. Prioritering av tildelingene skjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Norsk kulturfond. 

Søk tilskudd fra Kulturrådet

Se hva som har mottatt tilskudd

Følg Kulturrådet på Facebook

Følg Kulturrådet på Instagram