Hopp til innhold

Søk støtte

EØS-midler

EØS-midler Slovakia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Slovakia går 3 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021, fordelt på to utlysninger. Den andre, og siste, utlysningen på kunst- og kultursamarbeid ble åpnet 30. oktober 2020, og hadde søknadsfrist 25. februar 2021. 

Kulturrådet bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere. Programmet har et «Small Grant Scheme for Contemporary Arts and Culture”. Her er det obligatorisk med aktører fra giverlandene i hvert prosjekt.

Åpne alle

Midler til kultursamarbeid med slovakiske aktører

Midler til kultursamarbeid med slovakiske aktører

15. desember åpnet det for søknader til samarbeid mellom norske og slovakiske kulturaktører i perioden 15. desember 2022 til 31. mars 2024. Utveksling, workshops og studieturer er eksempler på aktiviteter som kan få støtte. Potten er på ca. 210 000 kr og maksimalt støttebeløp er på ca. 73 000 kr.

Søknadene behandles fortløpende og siste frist for å søke er 15. desember 2023 eller når potten er tom.

Hvem kan søke?

For å kunne søke denne ordningen må du ha en slovakisk partner som du skal ha et kultursamarbeid med. Videre er det påkrevd at begge partene er aktivt involvert i planlegg og gjennomføring av samarbeidsaktivitetene. Dette må dokumenteres ved at du legger ved en intensjonsavtale eller kontrakt med din partner når du sender inn søknaden.
Det er også et krav at du eller ditt selskap er registrert i Brønnøysundregisteret. 

Hva slags aktiviteter kan det søkes støtte til?

Det er ingen begrensninger på type aktivitet man kan søke støtte til, så lenge det er innenfor kultursektoren (slovakisk: contemporary culture and living art) og de formelle kriteriene ellers er oppfylt. 
Aktiviteter som nevnes er for eksempel: utveksling av kunstnere og eksperter, workshops, seminarer, studieturer, kunnskapsutveksling, utviklingsprosjekter, utstillinger og publisering av studier og publikasjoner. 

Aktivitetene det søkes støtte til må være ferdig avholdt innen 31. mars 2024 og kan ikke vare lenger enn 12 måneder. 

Hvordan søke?

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du på eeagrants.sk

Vi anbefaler at du leser dokumentet «Call CLTBF05 for submission of Grant Applications» og «Selection criteria» grundig før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. Før du eventuelt takker ja til støttemidler bør du lese igjennom «Template - Grant Contract and Grant Offer Letter». 

Søknad med alle vedlegg merkes med CLTBF05 og sendes til eeagrants@mirri.gov.sk Har du spørsmål som gjelder din søknad bruker du samme adresse eller ringer telefon: +421-2-2092 8464.

Tildelinger i programmet 2014 - 2021

Første runde med prosjekter i Slovakia 

Den første utlysningen i Slovakia på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 1,5 millioner euro og ni prosjekter har fått støtte. Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein.
I de ni prosjektene er det åtte norske og  seks islandske prosjektpartnere. 

De norske aktørene som er i samarbeidsprosjektene som har fått tilskudd er:

 • Bergen Arkitekthøyskole - BAS
 • Tou Scene
 • Kitchen Orchestra
 • Antalova Music
 • Høgskolen i Innlandet
 • Telemark Museum
 • International Cities of Refuge Network
 • Company B. Valiente

Les mer om utlysningen og resultatene her

Les mer om de norske aktørene og deres innvilgede prosjekter her

 

Andre runde med prosjekter i Slovakia 

Den andre utlysningen i Slovakia på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar! 

Utlysningen var på 1,5 millioner euro og 8 prosjekter har fått støtte. Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein.  

I de 8 prosjektene er det 9 norske og 3 islandske prosjektpartnere.  

De norske aktørene som er i samarbeidsprosjektene som har fått tilskudd er:

 • NORLA
 • Sørlandets kunstmuseum og senter for forskning på kunstig intelligens ved Universitetet i Agder (CAIR)
 • Solum Bokvenn
 • Barokksolistene
 • Kjell Kalleklev Management
 • International Voice of Justice - Europe
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Tou Scene

Les mer om utlysningen og resultatene her

Bilaterale samarbeidsprosjekter mellom Slovakia og Norge

Stor interesse for samarbeid med Slovakia

Ni norske kunst- og kulturaktører skal delta i åtte prosjekter med sine partnere i Slovakia.

I denne programperioden for EØS-midlene har det vært to kunst- og kulturutlysninger i Slovakia. Resultatene fra den andre utlysningen, som stengte i februar 2021, er nå klare. Det var 73 prosjektsøknader som søkte om tilskudd, til tross for stor usikkerhet på grunn av covid-19.

Fagområdene litteratur og musikk dominerer blant de utvalgte prosjektene. Videre omhandler flere av prosjektene holocaust, antisemittisme og arbeid for å motvirke diskriminerende og ekskluderende holdninger. Prosjektene mottar inntil EUR 200 000 og skal pågå i to år framover.

De norske partnerne som har fått finansiert sin deltakelse i EØS-prosjektene er:

 • Barokksolistene A/S
 • International Voice of Justice – Europe
 • Kjell Kalleklev Management A/S
 • Norla (Norwegian Literature Abroad)
 • Senter for forskning på kunstig intelligens, Universitetet i Agder
 • Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter
 • Solum bokvennen
 • Sørlandets kunstmuseum/kunstsilo
 • Tou Scene A/S

Prosjektene som har fått støtte er:

 • Authors’ Reading Month 2022 in Banská Štiavnica and Bratislava (ARM 2022) Et samarbeid mellom Literarnyklubb.sk, Větrné mlýny, LIC (Literárne informačné centrum), KC Eleuzína og NORLA
 • Making Meaning of the Digital Collections Et samarbeid mellom SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave og Sørlandets kunstmuseum/kunstsilo og Senter for forskning på kunstig intelligens, Universitetet i Agder
 • BibliodiversitySupporting Small Independent Book Publishers Et samarbeid mellom BRAK, KPTL og Solum Bokvennen
 • One Music Et samarbeid mellom Solamente Naturali og Barokksolistene A/S.
 • Building Music Bridges – Developing Intercultural Dialogue and Trust through Music Et samarbeid mellom Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie og Kjell Kalleklev Management A/S og International Voice of Justice – Europe.
 • Pohoda – Keeping up the Freedom  Et samarbeid mellom slovakiske Pohoda festival, s.r.o og islandske Iceland Music – ÚTÓN, útflutningsskrifstofa Íslenskrar tónlistar
 • History Defines our Future  Et samarbeid mellom Post Bellum SK, EDAH, og Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter
 • Epic Residencies Et samarbeid mellom slovakiske Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho og LIC (Literárne informačné centrum), islandske Gunnarsstofnun GST og Rithöfundasamband Íslands – RSÍ og norske Tou Scene A/S

 

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Slovakia

EEA Grants nettsider om Slovakia

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.